Підручник Географія 9 клас - С. Г. Кобернік - Абетка 2017

Розділ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 3 ТУРИЗМ

§ 43. ТУРИЗМ ЯК СКЛАДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Пригадайте! 1. Які ресурси називають рекреаційними? 2. Як ви розумієте поняття «туризм»?

Що таке туризм? В період механізації та автоматизації праці у людини виникає більше часу, що його можна використати на власний розсуд - так званий вільний час. Нині виникла особлива частина сфери послуг, яка покликана зробити цей час змістовним та корисним для фізичного та духовного збагачення людини.

Рекреація - це система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їхньої оздоровчої, культурної та спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, що розташовані поза їх постійним помешканням.

Рекреація охоплює всі види відпочинку: на спортивних майданчиках, на лоні природи, у музеї, театрі, під час туристичних подорожей, відвідування національних парків, архітектурних пам’яток тощо.

Однією з форм рекреації є туризм.

Туризм - вид послуг, який пов'язаний з тимчасовим виїздом особи з місця її постійного проживання з оздоровчою, пізнавальною, діловою або іншою метою без здійснення оплачуваної діяльності у місці перебування.

Особа, яка подорожує в місцях поза межами її постійного перебування впродовж періоду, що не перевищує одного року, з метою дозвілля і відпочинку, лікування, спорту та оздоровлення, відвідання знайомих і родичів, вирішення службових питань без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності, вважається туристом (від фр. tour - прогулянка). Під час мандрівки турист має право здійснювати лише діяльність, що не заборонена законом, та зобов’язаний залишити місце подорожі у заздалегідь визначений термін.

Розкажіть, як ви проводите вільний час протягом навчального року та канікул. Які при цьому рекреаційні ресурси залучено до сфери вашої уваги?

Чинники розвитку туризму. Вам вже відомо, що рекреаційні ресурси використовуються для відпочинку, туризму та охорони здоров’я. Вони є основним чинником для розвитку туризму. До природно-рекреаційних ресурсів належать морські та озерні узбережжя, гірські області, території з комфортним температурним режимом. Їх використовують для таких видів туризму: пляжний (Лазуровий берег Франції, Італійська Рив’єра, Золоті піски Болгарії, острови Середземного й Карибського морів, Океанії), зимовий (Альпи, Скандинавські гори, Карпати, Піренеї, Кордильєри), екологічний (відвідування національних парків та неосвоєних територій).

1. Пригадайте найважливіші рекреаційні райони в Україні? Які на їх основі розвинуто види туризму? 2. Назвіть країни світу, що відомі видатними культурно-історичними ресурсами для організації пізнавального туризму.

Культурно-історичні ресурси - це пам’ятки історії та архітектури, видатні заклади культури: театри, картинні галереї, музеї.

Важливе значення у використанні рекреаційних ресурсів в нас час має економічний потенціал території, включаючи розвинуту інфраструктуру та наявність спеціально підготовлених для обслуговування туристів трудових ресурсів. Рекреаційна інфраструктура передбачає наявність дорожньо-транспортної мережі, культурно-розважальних закладів (клубів, спортивних майданчиків, ресторанів). Обслуговувати туристів покликані медичний та технічний персонал, екскурсоводи, а також системи банків, магазинів, салонів краси, ательє. Важливі засоби комунікації: зв’язок, телебачення, Інтернет.

Сучасна індустрія туризму. Колосальне зростання туристичної сфери відбувається завдяки ряду причин, передусім механізації та автоматизації виробництва, що підвищило продуктивність праці. Це, з одного боку, задовольнило попит людей у продукції першої необхідності, а з іншого, вивільнило час для відпочинку широким верствам населення. По-друге, зі зростанням добробуту в суспільства виникло більше можливостей витрачати кошти на задоволення духовних потреб. Й нарешті, бурхливий розвиток нових видів транспорту уможливив достатньо швидке подолання відстаней.

Усе це перетворило колишні поодинокі мандрівки для обмеженого кола людей на цілу індустрію туризму для широких верств населення, яка охоплює багато видів людської діяльності. Існують спеціальні туристичні фірми та агенції, які попередньо розробляють перелік туристичних послуг, що реалізуються за визначеною ціною. Туристичні послуги передбачають комплекс видів: транспортні (круїзні лайнери, власне для туристів яхти, автобуси), готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, намети), культурні (відвідування екскурсій, музеїв, театрів), спортивні, банківські (обмін валют, одержання готівки), торговельні (продаж сувенірів, супутніх побутових товарів), індустрію розваг (нічні клуби, казино), громадське харчування (ресторани, бари, кав’ярні, їдальні). Увесь цей комплекс послуг називають туристичним продуктом, який реалізується за зумовлену суму коштів. Нині також існують спеціальні навчальні заклади, де готують фахівців з туризму та готельної справи.

Види туризму (мал. 182). За географічним принципом туризм буває внутрішнім та міжнародним. Внутрішній туризм відбувається у межах країни постійного проживання. На нього припадає 80 - 90 % усіх туристичних поїздок. Міжнародний туризм - це подорожі осіб за межі країни постійного проживання. Близько 70 % таких поїздок здійснюється з метою розваг і відпочинку. Для запобігання незаконній міграції міжнародні туристи оформлюють закордонні паспорти та візи, проходять митний, валютний і медичний контроль.

Мал. 182. Види туризму за різними ознаками

Важливою ознакою туризму є мета поїздки. Найбільш масовою формою туризму є рекреаційна, тобто з метою відпочинку. Він характеризується тривалістю подорожі, невеликою кількістю міст, що входять до маршруту, широким використанням авіаційного транспорту і насамперед чартерних рейсів. Мета такого туризму може бути різною: відвідування театру, фестивалів, полювання, ознайомлення з пам’ятками архітектури, заняття спортом, здійснення походів, екзотичний відпочинок тощо.

Оздоровчий (санаторно-курортний) відпочинок має, як правило, індивідуальний характер. Курортом (від нім. kurort - місце лікування) називається природна територія, яка має певні лікувальні ресурси, що їх можна використати з метою лікування та профілактики певних хвороб. Залежно від напряму лікування курорти можуть бути кліматичними, бальнеологічними або sрa-курорти (лікування мінеральними водами та грязями), морськими, гірськими та іншими. Зазвичай тривалість оздоровчого туру значно більша, ніж інших видів туризму.

Подорожі з метою розширення кругозору й поглиблення знань передбачає пізнавальний туризм. Його провідною формою є екскурсія. Основним транспортом для такого виду туризму слугують приватні автомобілі та автобуси, що надає більші пізнавальні можливості.

Поїздки представників ділових кіл у справах бізнесу на міжнародні форуми передбачає діловий туризм. Існують спеціальні туристичні фірми, які спеціалізуються на пошуку інформації про торгових партнерів, надають послуги перекладачів, організовують ділові зустрічі. Спеціально для цього створюються великі конгрес-центри, які мають зали для засідань і засоби для розміщення відвідувачів.

Мета наукового туризму полягає в участі людей (як учених, так і інших людей) у роботі науково-практичних семінарів, конференцій, з’їздів, експедицій тощо. Нині його поділяють на три види: ознайомлювальний (туристів-аматорів ознайомлюють з науковими знаннями), допоміжний (туристів залучають як обслуговуючий персонал до виконання певних наукових робіт) та самостійний (туристи особисто залучаються до наукової роботи).

Великою популярністю користується спортивний туризм, мета якого - забезпечення можливості туристам займатися обраним видом спорту. Такий вид туризму вимагає наявності необхідної матеріальної бази: спортивного інвентарю, спеціальних трас, підйомників, спортивних майданчиків, басейнів. Спортивні тури залежно від мети подорожі бувають активними та пасивними. Перші здійснюються заради особистих занять певним видом спорту, другі - для відвідування спортивних змагань: чемпіонатів, олімпіад, матчів.

Якщо метою подорожі за кордон або до іншого міста в межах країни є придбання товарів народного споживання для їхньої подальшої реалізації або власного споживання, ці поїздки називаються шоп-турами, або «човниковим туризмом». Він відчутно збагачує бюджет країн, з яких вивозять товари, залишаючи там мільярди доларів. Тому уряди цих країн усіляке підтримують шоп-туризм.

Пригодницький туризм забезпечує не лише перебування туристів у привабливому місці, а й заняття незвичайним видом діяльності: сафарі (полювання на диких тварин), риболовлею, яхтингом (морськими або річковими подорожами на невеликих суднах), тематичними походами тощо. Цей вид туризму належить до дорогих розваг, і його можна віднести до розряду елітарного відпочинку. Зазвичай пригодницькі тури є груповими. Їх географія і тематика досить різноманітні. Для пригодницького туризму необхідний штат висококваліфікованих інструкторів, оскільки він пов’язаний з ризиком для життя туристів.

Зростає зацікавленість до паломницького туризму. Паломником, або прочанином, називають віруючу людину, яка мандрує до місць, які вважає святими. Мета такої подорожі - поклоніння релігійним реліквіям. Крім того, організують пізнавальні поїздки для ознайомлення з релігійними пам’ятками, історією релігії, культурою. Існують і наукові поїздки фахівців, які займаються питаннями релігії.

Ностальгійний вид туризму ґрунтується на потребі людей у відвідуванні родичів, місць народження і проживання. Ностальгією вважають відчуття туги за рідною землею. Такий вид туризму поширений у ряді країн світу з численною діаспорою, зокрема Ізраїлі, Вірменії, Греції, Україні, Італії. Нашу державу часто відвідують представники української діаспори. Це займає важливе місце в міжнародному туристичному обміні України з країнами Америки, Європи, Австралією.

Мета екотуризму - створення економічних стимулів для збереження навколишнього середовища. Він охоплює широкий спектр подорожей: від невеликих пізнавальних турів для дітей до зоопарків, дендропарків, ботанічних садів до регулярних туристичних програм з відвідання національних парків та заповідників. Прибуток від цього виду туризму частково можна направляти на природоохоронні заходи.

Останніми роками з’явилися тури, які вражають своєю незвичайністю, такі як дайвінг - підводне плавання, рафтинг - сплавлення гірськими річками на легких надувних плотах, банджі-джампінг - стрибки з висоти. Усе це види екзотичного туризму. До нього належать подорожі до Антарктиди, в Арктику на криголамах, у підводний світ на прозорій субмарині. До екзотичного також належить космічний туризм - польоти у космос або на навколоземну орбіту з розважальною або науково-дослідною метою власним коштом. Вартість туру на орбіту становить 30 - 40 млн доларів США. Оприлюднено ціну нової послуги - виходу космічного туриста у відкритий космос - 15 млн доларів США. Європейське космічне агентство (ESA) вважає, що подорожі в космос найближчим часом стануть доступнішими.

Види пригодницького та екзотичного туризму, які пов’язані з ризиком для життя і вимагають підвищеної уваги до безпеки туристів, називають екстремальним туризмом. Його метою є випробування сил людини в складних обставинах. Він набуває популярності особливо серед молоді, яка має змогу випробувати себе на витривалість та загартованість. До екстремальних видів туризму належать альпінізм - вид відпочинку, метою якого є підкорення гірських вершин.

На заможних туристів розрахований елітарний туризм. Для цієї категорії споживачів рівень цін на ринку не має особливого значення, але вони висувають підвищені вимоги до якості пропонованих товарів і послуг. За це елітарний туризм називають «туристичним локомотивом». Адже він відіграє значну роль у підвищенні якості туристичного бізнесу, оскільки сприяє утвердженню і поширенню нових високих стандартів обслуговування.

Розкажіть, якими видами туризму ви захоплюєтеся. Де ви займалися цими видами туризму в Україні, а також у яких інших країнах? Поясніть, чому дані види туризму притаманні саме тим територіям.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Який вид послуг називається туризмом? Хто вважається туристом? 2. Охарактеризуйте чинники розвитку туризму в регіоні, країні. 3. Які ресурси називають рекреаційними? Назвіть найвідоміші в світі та Україні місця пляжного, зимового, екологічного та пізнавального туризму. 4. Які причини зростання туристичної сфери в наш час? 5. Які види діяльності включає індустрія туризму? 6. Назвіть основні види туризму за метою поїздки. 7*. Складіть маршрути для пізнавального, спортивного, рекреаційного або екологічного туризму у вашій місцевості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити