Підручник Географія 9 клас - С. Г. Кобернік - Абетка 2017

Розділ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 5 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

§ 46. ФІНАНСОВІ ТА АУТСОРСИНГОВІ ПОСЛУГИ

Пригадайте! 1. Як ви розумієте поняття «фінанси»? 2. Що таке світове місто? Назвіть кілька прикладів світових міст.

Фінансова діяльність. Найбільшими за обсягом вартості у світі є фінансові послуги. На них припадає близько 20 % вартості усіх послуг. Вони є основою сучасної економіки. Будь-яка господарська діяльність так чи інакше залежить від послуг, які забезпечуються фінансовим сектором. Кошти можуть бути в наявності в одних суб’єктів господарювання, а інвестиційні потреби виникають в інших. Через те ринок фінансових послуг виконує роль посередника руху коштів від їх власників до користувачів.

Право здійснення певних фінансових послуг належить лише банкам: залучення коштів на депозити, розрахунково-касове обслуговування, інкасація коштів, платіжних та розрахункових документів, купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах. Існуючі фінансові послуги можуть надавати окрім банків також страхові, інвестиційні, брокерські та інші компанії. Найбільш поширені поміж них кредитні послуги (від лат. creditum - позика). Кредитування здійснюється на основі ряду принципів: повернення, строковість, платність, цільовий характер, забезпеченість. Перші три принципи означають, що кошти, надані у формі позики, слугують лише тимчасовим джерелом поповнення коштів і після завершення визначеного терміну мають бути повернені з відсотками. Цільовий характер кредиту означає надання його лише під певну мету. Забезпеченість кредиту передбачає наявність майна, яке банк може забрати через неповернення коштів.

Таблиця 15

Топ-20 міжнародних фінансових центрів, 2016 р. (за даними організації Long Finance)

Місто

Бали

Країна

1

Лондон

800

Велика

Британія

2

Нью-Йорк

792

США

3

Сінгапур

755

Сінгапур

4

Сянган (Гонконг)

753

Китай

5

Токіо

728

Японія

6

Цюріх

715

Швейцарія

7

Вашингтон

712

США

8

Сан-Франциско

711

США

9

Бостон

709

США

10

Торонто

707

Канада

11

Чикаго

706

США

12

Сеул

705

Республіка

Корея

13

Дубай

699

ОАЕ

14

Люксембург

698

Люксембург

15

Женева

694

Швейцарія

16

Шанхай

693

Китай

17

Сідней

692

Австралія

18

Франкфурт-

на-Майні

689

Німеччина

19

Шеньчжень

688

Китай

20

Осака

687

Японія

Фінансові послуги становлять великий і зростаючий сектор фактично у всіх країнах, особливо в тих, господарство яких зазнає стрімкої модернізації.

Торгівля фінансовими послугами також зростає внаслідок нових ринків у країнах, що розвиваються, та з перехідною економікою. У 2015 р. у вартості імпорту послуг України фінансові послуги становили 15,8 %.

В останній чверті XX - початку XXI ст. намітилася тенденція до посилення концентрації фінансових операцій в рамках міжнародних і регіональних фінансових центрів. Більшість з них концентрують непропорційно велику частку міжнародних фінансових операцій.

Наприклад, у Нью-Йорку зосереджено більш ніж 2/3 всіх активів іноземних банків, що діють в США. Глобалізація ринків фінансових послуг сприяє інтенсивному росту і консолідації світових фінансових центрів. Так, на перші три - Лондон, Нью-Йорк та Сінгапур - припадає понад половину обсягу операцій валютних бірж світу (табл. 15, мал. 189).

Фінансовий центр - це світове місто, в якому сконцентровано багато банків міжнародного значення, великих фірм, а також є фондова біржа - постійно діючий ринок цінних паперів.

У цих центрах зосереджено міжнародні банки, банківські консорціуми, фондові біржі, які здійснюють міжнародні валютні, кредитні операції, а також операції з цінними паперами й золотом.

Відносини між провідними міжнародними фінансовими центрами поєднують одночасно співпраці з жорсткою конкурентною боротьбою, тому співвідношення сил між ними постійно змінюється. У переліку міжнародних фінансових центрів у 2016 р. названо 86 міст. Їх рейтинг ґрунтується на таких п’яти критеріях: бізнес-клімат, розвиток фінансової сфери, розвиток інфраструктури, людський капітал та репутація.

Мал. 189. Фондова біржа у Нью-Йорку (США)

Старими фінансовими центрами є Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт-на-Майні, які існують та відіграють провідну роль у фінансових операціях протягом тривалого часу. Розвиток нових фінансових центрів почався в останні десятиліття, а їх зростання сталося переважно через штучне створення умов для стимулювання місцевої економіки: Сінгапур, Сянган (Гонконг), Ер-Ріяд, Доха, Дубай.

У міжнародних фінансових центрах склалася своя спеціалізація. Так, Лондон відомий перш за все ринками євровалютних операцій, фондових цінностей, золота (мал. 190). Цюріх грає роль ринку золота, Сінгапур - фондового акумулятора Південно-Східної Азії, Сянган (Гонконг) - центру міжнародного синдикованого кредитування. У Нью-Йорку розташовано штаб-квартири більшості інвестиційних банків, що займаються операціями злиття та поглинання.

Окрім міжнародних фінансових центрів існує понад 50 невеликих офшорних фінансових центрів, в основному в малих країнах або залежних територіях, часто острівних державах з обмеженими джерелами доходів: Кіпр, Багамські Острови, Панама, Віргінські Острови (США), Науру та інші. Країни і території, що мають офшори, вирізняються зниженими податковими ставками і невеликими реєстраційними платежами. Вони, як правило, надають гарантії секретності операцій, а також інші пільги. Реєстрація та функціонування іноземних фірм на їх території забезпечують істотне поповнення їхніх доходів.

В Україні фінансові центри сформувалися на початку XX ст. Ними стали Київ, Львів, Харків та Одеса. За роки незалежності до них приєднався Дніпро, де розташований головний офіс найбільшого в Україні банку («ПриватБанк»).

Комп’ютерне програмування. Аутсорсингові послуги. У наш час деякі компанії для виконання окремих видів робіт запрошують фахівців того самогопрофілю, що й її працівники, але з інших компаній або навіть країн. Але частіше це робиться заради скорочення витрат: компанії знаходять працюючих з країн, де існує надлишок дешевої робочої сили.

Мал. 190. Фондова біржа у Лондоні

Аутсорсинг (від англ. outsourcing - поза межами ресурсу) - передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям.

Явище, протилежне аутсорсингу, має назву інсорсинг - виконання проекту здійснюють співробітники компанії, а не сторонні спеціалісти.

Аутсорсинг проявляється у багатьох сферах: промисловій, фінансовій, керування персоналом, торговельній, юридичній, видавничій, наданні побутових послуг.

Найчастіше відбувається IT-аутсорсинг, тобто аутсорсинг інформаційних технологій, зокрема робіт зі створення та супроводу програмових продуктів. Високий рівень оплати праці програмістів та в цілому людей інтелектуальних професій у високорозвинутих країнах вимагає від корпорацій колосальних витрат, що призводить до зростання вартості кінцевого продукту. Щоб її зменшити, доводиться відмовитися від повного штату програмістів і передати якусь частину їхньої роботи іншим фірмам, у багатьох випадках за кордон, що обходиться набагато дешевше. Так на різниці в оплаті праці всередині компанії та за кордоном зародилося офшорне програмування як бізнес-напрям. Воно полягає у розробці програмового забезпечення на замовлення, винесенні другорядних служб та некритичних для бізнесу процесів, але тих, що вимагають значного обсягу відносно некваліфікованої праці, до країн з дешевою робочою силою. Поряд із суттєвими перевагами аутсорсинг має й недоліки: витік професійної інформації, сумнівна кваліфікація працюючих, довша тривалість виконання замовлень тощо.

Щорічний обіг світового ринку аутсорсингу становить близько $315 млрд. Найсильніші позиції на ньому посідають Італія (аутсорсинг послуг) та Китай (аутсорсинг промислового виробництва). Крім них помітне місце в аутсорсингу послуг посідають Філіппіни, Єгипет, Пакистан, а в ІТ-аутсор- сингу - Росія, Бангладеш, Болгарія, Україна, Білорусь, Румунія.

У світовому рейтингу виробників програмового забезпечення Україна посідає 15-те місце. Річна частка нашої держави у світовому ІТ-аутсорсингу становить приблизно $600 млн на рік. Раніше аутсорсингові компанії були зосереджені у великих містах, а нині цей напрям активно розвивається в регіонах. Більшість вітчизняних компаній зорієнтовані на закордонні ринки. На думку представників компанії Microsoft, український ринок ІТ-аутсорсингу молодий, і для нього характерні усі риси подібних країн: «йому властиві піратство й невелика потреба в програмових продуктах на внутрішньому ринку».

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Які послуги належать до фінансових? Яку роль відіграють фінансові послуги у господарстві? 2. Які міста вважаються міжнародними фінансовими центрами? Назвіть та покажіть на карті найбільші з них. 3. Які особливості офшорних фінансових центрів? Назвіть приклади країн, де існують офшорні зони. 4. Що таке аутсорсингові послуги? Яка мета ІТ-аутсорсингу? 5*. Чому відбувається поступове перенесення міжнародних фінансових центрів з Європи та Америки до країн Азії?

ПОМІЧНИК В ІНТЕРНЕТІ

1.http://mev.khnu.km.ua/load/studentska_naukovo_praktichna_konferencija/5_ekonomichni_procesiJ_sistemi_moden_Unstrumenti_zabezpechennja/autsorsing_ problemi_ta_perspektivi_rozvitku_v_ukrajini/25-1-0-144 (Інформація про проблеми та перспективи розвитку ауторсингу в Україні.)

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Перший проект будівництва транспортного тунелю під Ла-Маншем був запропонований ще на початку ХІХ ст. французьким інженером Альбертом Матьйо. Тоді його хотіли збудувати для кінних екіпажів. Наполеон підтримав проект, проте він так і залишився лише на папері. В середині ХІХ ст. ініціатором подібного будівництва виступила англійська королева Вікторія, але парламент відхилив її ідею, боячись втрати країною острівного військово-стратегічного положення. В 70-х рр. ХХ ст. з'явилися проекти навісного мосту над Ла-Маншем та тунелю. Земельні роботи розпочалися у 1974 р., але через великий кошторис згодом були припинені. Нова угода між Францією та Великою Британією про Євротунель була підписана у 1985 р. Будівництво розпочалося у 1987р. і успішно завершилося у 1994 р.

У 50 - 60-х рр. ХХ ст. переворотом у повітряному транспорті став перехід цивільної авіації від поршневих літаків до турбореактивних та турбогвинтових, що стрімко збільшило швидкість перевезень. Тоді були сконструйовані ТУ-104 (СРСР), «Боїнг-707» (США), «Каравела» (Франція). В наш час розвиток авіації йде за двома напрямами: зростання швидкості та підвищення пасажиро- та вантажомісткості. Надзвуковими літаками були ТУ-144 (СРСР), «Конкорд» (Франція - Велика Британія), «Джумбо-Джет» (США). Їх швидкість становила близько 2 500 км/год. Найбільшим пасажирським літаком в наш час є європейський аеробус А-300, створений спільними зусиллями Німеччини, Франції та Великої Британії. Він вміщує 550 пасажирів. Крім нього літаками підвищеної пасажиромісткості є «Боїнг-777» (440 осіб) та Іл-86 (330 осіб). У 2005 р. в Європі створений новий аеробус А-380, розрахований на 640 пасажирів. Аналогічні проекти здійснюються щодо «Боїнгів» в США.

Багато є бажаючих ознайомитися з підводним світом. Найбільш перспективний проект у цьому напрямі - подорожі на прозорій субмарині. Один з її маршрутів планується прокласти до місця катастрофи «Титаніка». Відповідно до статистики, починаючи з 1985 р., в експлуатації перебуває 46 туристичних субмарин. Кількість туристів, які побували в глибинах морів і океанів, становить понад 2 млн, при цьому прибуток організаторів подорожей дорівнює 147 млн доларів США.

Паризький «Одеон-готель» розробив для своїх клієнтів маршрут, що точно повторює останній земний шлях принцеси Діани. Бажаючі доторкнутися до таїнства трагедії проїдуть на чорному «Мерседесі» від готелю «Рітц» до тунелю - місця катастрофи.

В усьому світі у науково-викладацькій діяльності зайнято кілька мільйонів чоловік. Серед країн з найбільшим науковим потенціалом виокремлюються США, Японія, Німеччина, Франція та Велика Британія, на які припадає 85 % усіх вчених планети. В США на кожні 10 тис. жителів припадає 107 вчених. Найпрестижнішим результатом наукових досліджень є присудження Нобелівської премії. В останні роки перші місця за кількістю нобелівських лауреатів посідають США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Швеція.

ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІНІ-ПРОЕКТІВ

1. Сучасні види транспорту світу: фантастика і реальність.

2. Міські види транспорту свого обласного центру.

3. Чому морські порти України не входять до групи лідерів за обсягами вантажообігу?

4. Ринок (базар) - «дзеркало» господарства свого регіону.

5. Туристичний маршрут цікавими містами України.

6. Туристичні об'єкти свого населеного пункту.

7. Найвідоміші об'єкти списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

8. Як обрати майбутнє місце навчання: найвідоміші університети світу й України.

9. Найвідоміші центри освіти у світі.

10. Як працюють міжнародні фінансові центри світу?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити