Підручник Географія 9 клас - С. Г. Кобернік - Абетка 2017

Розділ V ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

ВИВЧАЮЧИ РОЗДІЛ, ВИ

дізнаєтесь про:

• найбільш актуальні глобальні проблеми людства;

• «гарячі точки» на карті Європи і світу;

• країни, що мають ядерну зброю (країни «Ядерного клубу»);

• найбільші в світі райони екологічної катастрофи;

• основні положення концепції сталого розвитку;

• прогнози майбутнього розвитку людства;

навчитеся:

• характеризувати поширення глобальних проблем та їх прояв на території України;

• аналізувати наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів і країн світу;

• оцінювати роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв'язуванні;

• обґрунтовувати можливі шляхи подолання глобальних проблем та роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв'язуванні;

• пояснювати основні положення концепції сталого розвитку

АНОНСУВАННЯ РОЗДІЛУ

Наш час називають по-різному: «зламом тисячоліть», «космічною ерою», «епохою урбанізації», «часом комп'ютерної техніки та робототехніки», «автомобільною ерою», «постіндустріальною епохою», «ерою глобалізації та міжнародного співробітництва». Вивчаючи останній розділ, ви дізнаєтеся про існуючі форми зовнішніх економічних відносин між країнами та про найвпливовіші міжнародні організації, які об'єднали країни та народи заради розв'язування гострих проблем, що загрожують не лише добробуту людей, а й самому їх існуванню. Прикро усвідомлювати, що, незважаючи на величезні успіхи, яких досягла цивілізація, її надбанням також стали гострі конфліктні ситуації між людиною на природою, всередині людського суспільства, між різними країнами.

Спробуємо підняти завісу таємничості і зазирнути у майбутнє. Що ми там побачимо? Зруйновану людиною пустку, непридатну для життя? Безлісі простори, отруєні річки, виснажені надра, залишену людьми спустошену планету? Чи існуватиме людська цивілізація взагалі? Хотілося б там, у майбутньому, побачити інше. Зелені ліси та чисті річки, освічених людей, які керують складними механізмами, живучи у гармонії з природою й сусідами по планеті. Вільне від насильства суспільство, у якому подолано страшні хвороби, немає місця злочинності, шкідливим звичкам та наркоманії. Фантазувати можна довго. Але єдине точно справдиться: світ буде таким, яким його зроблять самі люди

§ 47. ПОНЯТТЯ ПРО ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ. ПРОБЛЕМА ТЕРОРИЗМУ

Пригадайте! 1. Що означає поняття «глобальна проблема»? 2. Які вам відомі глобальні проблеми людства? 3. Чим небезпечні сучасні глобальні проблеми?

Час та причини виникнення й загострення глобальних проблем людства. Протягом історії свого існування людство стикалося з багатьма проблемами. Фактично весь розвиток цивілізації є подоланням великої кількості перепон та негараздів. Проте у минулі століття проблеми мали місцевий характер. В епоху Середньовіччя епідемії чуми винищували населення Європи, але не торкалися інших регіонів. Раніше війни між народами були локальними. Нині, з появою нових видів озброєння, постала загроза існуванню всього живого на планеті. Первісна людина впливала на природу, як будь-яка інша жива істота. З бурхливим розвитком виробництва та прогресом науки і техніки діяльність людини перетворилася на потужну силу, яка вступає у конфлікт з навколишнім середовищем та загрожує існуванню людської цивілізації.

Процес глобалізації призвів до того, що деякі сучасні проблеми набули глобального характеру. Вони виникли у другій половині ХХ ст. і особливо загострилися в його останній чверті. Глобальні проблеми стосуються всього людства: всіх країн, народів та верств населення. Вони призводять до великих економічних та соціальних збитків. Ось чому для подолання глобальних проблем необхідна співпраця в загальнопланетарному масштабі.

Глобальні проблеми людства - комплекс проблем, що стосуються життєвих інтересів всіх народів світу, характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язування колективних зусиль світової громадськості.

Від подолання глобальних проблем залежать подальший прогрес людства і збереження цивілізації. Глобальні проблеми охоплюють всі аспекти життя людей, всіх країн і народів, стосуються поверхні землі, Світового океану, атмосфери, навколоземного та космічного простору. Їх загострення призводить до значних економічних та соціальних збитків.

На початку 70-х рр. XX ст. виникла наука про глобальні проблеми людства - геоглобалістика. Її теоретичні основи заклав український учений Володимир Вернадський, автор вчення про ноосферу - оболонку панування розуму на нашій планеті, яка не може дозволити їй загинути.

Фахова спільнота виокремлює від 10 до 40 проблем, які нині набули глобального характеру. Всі вони замикаються у трикутнику взаємовідносин: людина - природа - економіка. Найактуальнішими проблемами сьогодення є: проблема війни і миру, екологічна, сировинна, енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, що розвиваються, освоєння Світового океану. Існує багато й інших проблем, які притаманні сучасному світу: тероризм, дефіцит демократії, бюрократизм, криза культури та духовності, поширення «хвороб століття» (СНІДу, серцево-судинних захворювань, раку), проблеми молоді, комп’ютерні злочини тощо.

Володимир Вернадський

Взаємозв’язок глобальних проблем. Усі глобальні проблеми тісно пов’язані між собою, тому їх подолати можливо тільки із залученням світової громадськості та міжнародних організацій. Усі глобальні проблеми можна поєднати у кілька напрямів їх прояву, а саме: озброєння, екологія, економіка, енергетика, здоров’я, космічні технології, політика, суспільство, технології (у тому числі інформатизація).

За оцінками фахової спільноти, на це потрібно близько 1 трлн доларів США щороку! Але таких грошей немає, адже весь світовий валовий продукт оцінюється у 13 трлн доларів США. Тому слід розподілити глобальні проблеми за їх актуальністю. Найгострішими з них учені вважають проблему війни і миру та екологічну.

Проблема війни і миру. За 5,5 тис. років на Землі відбулося близько 15000 війн. З часом вони ставали все більш жорстокими. Якщо у XVII ст. всі війни у Європі забрали життя 3,3 млн осіб, то у XVIII ст. - вже 5,4 млн, а у XIX ст. - 5,7 млн. Але найбільше людських втрат було у XX ст. Протягом двох світових війн та локальних конфліктів загинуло понад 100 млн осіб! Нині у світі накопичено стільки зброї, що нею можна знищити людство кілька разів. У XXI ст. ця проблема набула нових форм: гібридна війна, інформаційна війна, психологічна війна, кібервійна.

Глобальною проблема війни і миру стала з появою зброї масового враження: спершу хімічної та бактеріологічної, а наприкінці Другої світової війни й ядерної. Саме застосування останньої унеможливило проведення локальної війни. Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 р. підтвердила, що ядерна катастрофа не може бути місцевою. За науковими розрахунками після кількох ядерних вибухів на всій планеті за кілька тижнів настане «ядерна зима». Внаслідок пожеж попіл та отруйні гази закриють сонце. За рахунок циркуляції атмосфери це явище пошириться по всій Землі. Настане «ядерна ніч», наслідком якої буде глобальне зниження температури на 15 - 20 °С. За таких умов зникне все живе.

Офіційно в світі існує група країн, які на своїй території мають право утримувати ядерну зброю - це держави так званого Ядерного клубу. До «старих» ядерних держав належать США, Росія, Китай, Франція та Велика Британія. Ці країни було визнано ядерними у 1970 р. Угодою про непоширення ядерної зброї. Вони виступають гарантом миру та безпеки в світі. Ряд країн (Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, Туреччина) надають свою територію для розміщення ядерної зброї інших держав-членів НАТО.

Ь часом виникли «молоді» ядерні держави: Індія, Пакистан та Ізраїль, які всупереч міжнародним нормам утримують на своїй території ядерне озброєння. У 2005 р. КНДР проголосила про наявність ядерної зброї на її території. Це становить реальну небезпеку для людства. Після розпаду Радянського Союзу Україна разом з Казахстаном та Білоруссю відмовилася від утримування на своїй території ядерної зброї та проголосила про свій без’ядерний статус. Також від своїх ядерних програм з різних причин відмовились Південна Африка, Бразилія, Аргентина, Лівія. Вважається, що нині найближчим до створення власної ядерної зброї є Іран. Також, на думку фахової спільноти, деякі країни (наприклад, Японія й Німеччина), що не мають ядерної зброї, за своїми науково-виробничими можливостями здатні створити її протягом короткого часу після ухвалення політичного рішення й фінансування (мал. 191).

1. Наведіть приклади взаємозв'язків глобальних проблем. Які з проблем, на вашу думку, є пріоритетними? 2. Розподіліть зазначені у тексті параграфа глобальні проблеми за їх напрямами прояву.

Мал. 191. Ядерні держави світу та зони міжнародних конфліктів

Крім прямої загрози людству військова сфера відволікає величезну кількість матеріальних, фізичних та інтелектуальних сил, які можливо було б спрямувати на соціальний прогрес та подолання інших проблем. Так, на військові потреби щорічно витрачається 1 трлн доларів США, саме стільки, скільки потрібно для подолання глобальних проблем. У військовій сфері та для її обслуговування працює понад 100 млн осіб, що у 2,5 раза перевищує населення України.

У 1994 р. країни НАТО схвалили програму «Партнерство заради миру», до якої приєдналося 24 держави, в тому числі й нейтральні Фінляндія, Швеція, Австрія, Швейцарія. Україна бере активну участь у програмі, в рамках якої українських військових було залучено до кількох десятків спільних з країнами-членами та партнерами НАТО миротворчих навчань як на території країни, так і за кордоном.

Підготуйте інформацію про локальні конфлікти у різних регіонах світу. Поясніть їх причини та можливі шляхи подолання.

Мал. 192. Миротворчий контингент в Африці

З початку 90-х рр. ХХ ст. гостро постала проблема локальних війн та конфліктів. Вони спричинені суперечками міжетнічного (Афганістан,

Індія, Бангладеш, Нігерія, Чечня в Росії) або прикордонного (між Китаєм та Тайванем, між Індією та Пакистаном, між Сомалі та Ефіопією, між Руандою та Демократичною Республікою Конго) характеру. Часто важко буває провести межу між ними.

Для врегулювання локальних конфліктів при ООН існує Рада Безпеки та військовий контингент «блакитні шоломи» (мал. 192).

Нині через збройні конфлікти число біженців у світі набуло найбільшого значення за всю історію людства - понад 630 млн осіб. Локальні конфлікти підтримуються світовою торгівлею зброєю. Нині найбільше військової техніки продають США, а купують бідні африканські країни. Останнім часом були зроблені зусилля щодо зменшення міжнародної торгівлі зброєю, яка скоротилася вдвічі.

Нині джерелом небезпеки у світі є Росія, яка розв’язала ряд військових конфліктів у сусідніх з нею країнах. Так, всупереч міжнародним угодам у березні 2014 р., Росія анексувала український півострів Крим. Росія підтримує терористичні організації на сході України, які проголосили створення невизнаних держав ДНР та ЛНР, що є небезпечним для усієї території України. За прямої участі Росії на території Молдови було проголошено квазідержаву Придністров’я, де перебуває 14-та армія Російської Федерації. Росія підтримує сепаратистські режими Абхазії та Південної Осетії на території Грузії.

Саме Росія винайшла новий вид війни - гібридну війну. Це поєднання класичних прийомів ведення війни (із військовослужбовцями та військовою технікою) з нерегулярними збройними формуваннями (повстанці, терористи, партизани). При цьому сторона-агресор може залишатися публічно непричетною до розв’язаного конфлікту. Експертна спільнота називає гібридну війну типом конфлікту, який все частіше застосовуватиметься у ХХІ ст.

Збройне втручання доповнює інформаційна війна, яка має багато форм для набуття конкурентоспроможної переваги над супротивником. Зокрема, це збір тактичної інформації, забезпечення існування власних інформаційних каналів на чужій території, пропаганда або поширення дезінформації для деморалізації війська та населення ворога, підрив якості інформації супротивника. Головне завдання інформаційних війн полягає в маніпулюванні свідомістю масами задля внесення у суспільну та індивідуальну свідомість ворожих ідей та поглядів, залякування свого народу образом ворога, супротивника - своєю могутністю. При цьому використовують усі методи інформаційно-психологічної боротьби: від розміщення тенденційної інформації та напівправди до неприхованої брехні («фейку»). Таку війну Росія постійно проводить як стосовно України, так і власного населення.

Основним шляхом подолання проблеми війни і миру є тісне міжнародне співробітництво, спрямоване на співпрацю в межах військово-політичнихблоків, прикладом яких є НАТО. Позаблокові країни повинні утримувати власні збройні сили й активно співпрацювати з арміями країн-сусідів. Протистояти інформаційним війнам може міцна система контрпропаганди, спрямована на відстоювання національних інтересів, виховання поваги до своєї землі та свого народу.

Проблема тероризму. У сучасному світі наростає загроза тероризму, від якого страждають зазвичай ні в чому не повинні люди, які стають жертвою терористів заради досягнення ними своєї мети.

Тероризм (від лат. terror - жах) - використання або загроза застосування насильства з політичною, релігійною або ідеологічною метою.

Тероризм проявляється у формі окремих терористичних актів: захоплення заручників, організації підпалів, убивств, тортур, залякуванні населення та органів влади, зазіхання на життя чи здоров’я ні в чому не повинних людей, погроз вчинення протиправних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілей. Терористи можуть вчиняти злочини із застосуванням зброї масового ураження або шкідливих для здоров’я людей речовин, засобів електромагнітної дії, комп’ютерних систем та комунікаційних мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу і руйнування потенційно небезпечних об’єктів, які прямо чи опосередковано загрожують виникненням загрози надзвичайної ситуації.

Тероризм - це не лише окремі терористичні дії, а й взагалі негативне соціально-правове явище. Тероризм виходить від опозиційних прошарків суспільства, інколи радикально налаштованих, які зазвичай не мають підтримки більшості суспільства. Тероризм має політичну, соціальну, національну чи релігійну ознаку й має три основні мети: тиск на органи влади; посіяти страх поміж лояльних до влади громадян; викликати співчуття серед своїх потенційних прихильників. З метою демонстрації своєї сили терористи зазвичай оголошують про свою відповідальність за здійснений акт насилля.

Існує також державний тероризм - це насилля з боку держави, яке не має законодавчого або судового забезпечення та може практикуватись силовими структурами як всередині держави (проти її внутрішніх ворогів), так і за її межами, аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав. При цьому участь державних силових структур в акціях державного тероризму старанно приховується. Нині поширений мусульманський тероризм, який останнім часом набув великого розголосу. Прикладами є події у США 11 вересня 2001 р., численні терористичні акти останніх років на території країн Європи, зокрема Франції, Нідерландів.

Різновидом державного тероризму є диверсійний тероризм, організатором акцій якого є секретні служби держав-супротивників. Диверсійні терористичні групи опираються часто на «п’яту колону» в державі супротивника та здійснюють провокаційні дії. Подібна форма тероризму характерна для сучасних україно-російських відносин.

Існує також правий тероризм, який домагається ліквідації парламентської демократії і запровадження авторитарного режиму - диктатури.

Використовуючи засоби масової інформації, відшукайте приклади прояву різних форм тероризму. Поясніть причини їх застосування.

Для боротьби з тероризмом було укладено багато угод на міжнародному рівні. При Організації Об’єднаних Націй діє спеціальний комітет по боротьбі з тероризмом, який працює, в основному, у трьох напрямах: підготовка міжнародних договорів і конвенцій із запобігання тероризму; виявлення та вивчення причин, що породжують тероризм; розробка заходів боротьби з тероризмом.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Які проблеми називають глобальними? Коли й чому вони виникли? 2. Назвіть найбільш актуальні з глобальних проблем людства? Спробуйте розставити їх за актуальністю. 3. Поясніть, чому необхідне міжнародне співробітництво у справі подолання глобальних проблем. 4. Назвіть міжнародні організації, як займаються розв'язуванням глобальних проблем сьогодення. 5. Охарактеризуйте проблему війни і миру за планом: сутність проблеми, причини її виникнення, можливі шляхи подолання. 6. Що являє собою тероризм? Чому він становить глобальну загрозу? 7*. Підготуйте повідомлення про гібридну та інформаційну війни на території України. Які можливі заходи протистояння ним?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити