Підручник Географія 9 клас - А.І. Довгань - Генеза 2017

Шановні юнаки і дівчата!

ВСТУП

§1. ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Розділ 1 Національна економіка та світове господарство

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§2. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЙОГО ПОКАЗНИКИ

§3. СЕКТОРАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ. ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

§4. ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

§5. ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Тема 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. СВІТОВИЙ РИНОК

§7. ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

§8. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, МІСЦЕ УКРАЇНИ В НІЙ

§9. БАГАТОРІВНЕВІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ЙОГО ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ»

§10. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Розділ 2 Первинний сектор господарства

Тема 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

§11. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

§12. РОЛЬ ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ Й РОЗМІЩЕННІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

§13. СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УКРАЇНІ. РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

§14. СТРУКТУРА ТА РОЗМІЩЕННЯ ТВАРИННИЦТВА. ЗОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

§15. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СВІТУ

Тема 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§16. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тема 3. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§17. МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

§18. ВИДОБУВАННЯ ПАЛИВНИХ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

§19. ВИДОБУВАННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД

§20. ВИДОБУВАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПРИРОДНОЇ СИРОВИНИ

Розділ 3 Вторинний сектор господарства

Тема 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ

§21. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ТА її ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

§22. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

§23. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА СВІТУ

Тема 2. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

§24. ЗНАЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В ГОСПОДАРСТВІ

§25. ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ

§26. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО СВІТУ

Тема 3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ

§27. ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

§28. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ. НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ – ВИРОБНИКИ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, ПОЛІМЕРІВ, ЛІКІВ

§29. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ПАПЕРУ В УКРАЇНІ. НАЙБІЛЬШІ У СВІТІ КРАЇНИ - ВИРОБНИКИ ДЕРЕВИНИ ТА ПАПЕРУ

Тема 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКУВАННЯ

§30. ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКУВАННЯ

§31. МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

§32. МАШИНОБУДУВАННЯ СВІТУ

Тема 5. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ

§33. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ. НАРОДНІ ПРОМИСЛИ

§34. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ

Тема 6. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ

§35. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

§36. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ У СВІТІ

Розділ 4 Третинний сектор господарства

Тема 1. ТРАНСПОРТ

§37. ТРАНСПОРТ І ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

§38. ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

§39. ТРАНСПОРТ СВІТУ

Тема 2. ТОРГІВЛЯ

§40. ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ

§41. СВІТОВА ТОРГІВЛЯ

Тема 3. ТУРИЗМ

§42. ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

§43. ТУРИЗМ У СВІТІ

Тема 4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

§44. НАУКА. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Тема 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

§45. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§46. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. АУТСОРСИНГ

Розділ 5 Глобальні проблеми людства

§47. ПОНЯТТЯ ПРО ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА, ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ. ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ. ПРОБЛЕМА ТЕРОРИЗМУ

§48. ДЕМОГРАФІЧНА ТА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМИ. СИРОВИННА Й ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОБЛЕМИ. ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ВІДСТАЛОСТІ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

§49. ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. СТАЛИЙ РОЗВИТОК - СТРАТЕГІЯ ЛЮДСТВА НА XXI СТОЛІТТЯ

ДОДАТКИ

ПРОГРАМНІ ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити