Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ II Секторальна структура світового господарства та господарства України: первинний сектор

Тема 2. Видобувна промисловість

§ 16. МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ. РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КРАЇН МІНЕРАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Пригадайте, на які групи за способом утворення і використання поділяються мінерали та гірські породи.

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням.

Мінеральні ресурси — це природні речовини, що використовуються для добування енергії, виробництва багатьох матеріалів шляхом їх переробки в різних галузях господарства.

Залежно від особливостей складу і характеру використання в господарстві корисні копалини поділяються на такі групи: 1) горючі, або енергетичні (вугілля, горючі сланці, нафта, природний газ, торф); 2) рудні, або металеві (руди чорних, кольорових, рідкісних, благородних і радіоактивних металів); 3) нерудні, або неметалеві (будівельні матеріали, до яких належать природне будівельне каміння, цементна сировина, будівельні глини, індустріальна мінеральна сировина (слюда, азбест, графіт, корунд, магнезит, скляні піски); хімічна мінеральна сировина (різні солі, сірка, селітра); сировина для виробництва мінеральних добрив (калійні солі, фосфорит, апатити); коштовне і напівкоштовне каміння (алмаз, сапфір, рубін, смарагд, топаз, аметист, яшма, малахіт)).

? Пригадайте, на які з указаних корисних копалин багаті надра України.

Показники ресурсозабезпеченості країн світу мінеральними ресурсами. Мінеральні ресурси розміщені на планеті нерівномірно. Це пов’язано зі суттєвими відмінностями в геологічній будові різних її частин. Оцінку їх запасів можна зробити по- різному. Найбільші запаси нафти нині характерні для країн Середнього Сходу і Північної Африки (69,3%). Серед цих країн, безумовно, виділяється Саудівська Аравія — понад 22% світових запасів. На другому місці знаходяться країни Латинської Америки — 11,3%, у Росії — 4,7%, у США і Канади по 3,5%. Слід пам’ятати, що потрібно порівнювати запаси будь-якої мінеральної сировини в тій чи іншій країні або регіоні світу з темпами їх видобутку. Так, за нинішніх темпів видобутку нафти в Росії її вистачить на 20, в Австралії — на 15, а в Саудівській Аравії на 90 років (мал. 54).

Мінерали — це природні сполуки з певними хімічними і фізичними властивостями, з яких складається земна кора.

За запасами газу на першому місці знаходиться регіон Близького та Середнього Сходу і Північної Африки (близько 40%), на другому місці — Росія (35%). В інших частинах світу запаси природного газу суттєво менші (мал. 55).

Якщо порівняти забезпеченість країн нафтою та газом із розрахунку на душу населення, то десять країн-лідерів будуть наступні: Катар, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Туркменістан, Венесуела, Саудівська Аравія, Лівія, Канада, Іран, Ірак.

Серед інших енергоносіїв виділяється кам’яне вугілля. Найбільші його запаси зосереджені у США, Китаї, Росії, Австралії, ПАР. Ядерна енергетика базується на запасах урану. Ця мінеральна сировина зосереджена в Австралії, США, Бразилії, Україні, Канаді й Франції. Наявні у світі ядерні реактори можуть спожити існуючі нині запаси урану за 40 років.

Ресурсозабезпеченість — це співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягом їх використання. Вона обчислюється або кількістю років, на які вистачить цих ресурсів, або їхніми запасами у розрахунку на душу населення.

Барель (англ. barrel — бочка) — одиниця вимірювання об’єму в системі англійських мір. Значення залежить від того, що вимірюється: сухий барель — 115,628 дм3, нафтовий — 158,98 дм3 (літрів), англійський (для сухих речовин) — 163,65 дм3.

Мал. 54. Частка десятки країн-лідерів світового видобутку нафти у 2015 р. (за даними Всесвітньої книги фактів)

Надзвичайно важливі для розвитку промисловості запаси рудних, або металевих, корисних копалин. Найбільші запаси залізної руди у світі знаходяться в Канаді, США, Україні (45% розвіданих запасів світу), Китаї (43% світового видобутку), Бразилії, Австралії. Найбільш багатими рудами володіють Ліберія, Індія, Австралія, Бразилія та Венесуела, залізна руда тут містить 60% корисного елемента.

Цінною мінеральною сировиною для виплавки високоякісних сталей є марганцева руда. В Україні зосереджено 75% світових запасів. Є її поклади також у Китаї, ПАР, Австралії, Бразилії, Грузії.

Одним із найпопулярніших конструкційних матеріалів нині є алюміній. Основна сировина для його виплавки — боксити, найбільші запаси яких зосереджені у Гвінеї (27% світових запасів), Австралії (33% світового видобутку) і Камеруні. Великі запаси бокситів знайдено у В’єтнамі. Цих покладів за нинішнього рівня споживання вистачить на 220 років.

Не менш важливим металом сучасності є й мідь, головний провідник електричного струму. Основні її запаси зосереджені в таких країнах, як Чилі (36% світового видобутку), США, Казахстан, Росія, Австралія тощо. Нинішніх запасів міді при існуючих обсягах видобутку вистачить на 50 років.

Мал. 55. Країни-лідери за запасами природного газу

? Чому, на Вашу думку, за запасами мінеральної сировини та за обсягами її видобутку лідерами є різні країни?

Основні чинники видобутку мінеральної сировини. Обсяги сучасного видобутку мінеральної сировини у світі та розміщення видобувних підприємств визначаються величиною запасів корисних копалин, умовами їх видобування і транспортування, наявністю і розміщенням споживачів, виникненням нових технологій і, взагалі, напрямком сучасного науково-технічного прогресу (мал. 56).

Ці чинники нерідко різноспрямовані й діють на поглинання один одного. Скажімо, нафту й особливо природний газ у Росії видобувають, переважно, в екстремальних природних умовах, що значно здорожчує видобуток. Споживачі цих енергоресурсів перебувають за тисячі кілометрів від районів їх видобутку. Тому транспортування нафти і газу обходиться недешево.

Нафта, яку видобувають на півночі Росії, дуже в’язка, на відміну, наприклад, від рідкої нафти Саудівської Аравії й інших південних країн. Тому іноді доводиться запускати у свердловини гарячий пар для її розрідження, що збільшує витрати на її видобуток. Впливають також і геополітичні чинники. Великі запаси цінної мінеральної сировини є значною спокусою для агресора. Багато політологів вважають, що інтервенція Росії в Україну, окупація нею українського Криму і війна на Донбасі пов’язані, в першу чергу, з відкриттям на шельфі Чорного моря величезних запасів природного газу та з початком освоювання на Донбасі запасів сланцевого газу американською компанією «ЕкссонМобіл». Це могло б призвести до того, що російський газ, який видобувається в екстремальних природних умовах Заполяр’я, далеко від основних споживачів, у Євросоюзі виявився б нікому не потрібним. До того ж і Сирія, де точиться черговий воєнний конфлікт, також знаходиться в районі видобутку і транспортування газу до її найбільшого споживача — тих же країн Євросоюзу.

Мал. 56. Найбільші машини світу: а) гірничий комбайн німецької компанії «Rheinbraun»; б) кар’єрний самоскид «Caterpillar 797F»

Ресурсозабезпеченість, як співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягом їх використання, обчислюється кількістю років, на які вистачить цих ресурсів, або їхніми запасами у розрахунку на душу населення. Необхідно також порівнювати запаси будь-якої мінеральної сировини в тій чи іншій країні або регіоні світу з темпами їх видобутку.

Нерівномірність розміщення мінеральних ресурсів по нашій планеті пов’язана зі суттєвими відміностями в геологічній будові різних її частин.

Обсяги сучасного видобутку мінеральної сировини у світі та розміщення видобувних підприємств визначаються величиною запасів корисних копалин, умовами їх видобування і транспортування, наявністю і розміщенням споживачів, виникненням нових технологій і, взагалі, напрямком сучасного науково-технічного прогресу.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади найбільших країн-експортерів та імпортерів нафти, природного газу, кам’яного вугілля. Покажіть їх на карті.

2. ПОЯСНІТЬ ОСНОВНІ закономірності поширення РОДОВИЩ і басейнів корисних копалин.

3. ЧИ належить Україна ДО СВІТОВИХ лідерів за запасами корисних копалин?

4. За даними мал. 54, 55 визначте країни, які мають найбільші запаси та обсяги видобутку нафти і природного газу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити