Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ II Секторальна структура світового господарства та господарства України: первинний сектор

Тема 2. Видобувна промисловість

§ 17. ДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ І ПРИРОДНОГО ГАЗУ. ОСНОВНІ Й ПЕРСПЕКТИВНІ РАЙОНИ ВИДОБУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Пригадайте основні нафтогазоносні площі та вугільні басейни в межах території України. Знайдіть їх на карті.

Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Геологи ніколи не будуть шукати ті чи інші корисні копалини там, де їх у принципі не має бути, адже існують певні закономірності територіального залягання і просторового поширення корисних копалин. Нафту і газ знаходять переважно в різних тектонічних западинах, заповнених осадовими породами. Газових і нафтових горизонтів на різній глибині від поверхні землі може бути багато. Скажімо, в Україні на Лівобережжі (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська області) в осадових породах Дніпровсько-Донецької тектонічної западини, глибиною майже 20 км, виявлені великі запаси нафти і газу. Сьогодні тут відкриті лише найближчі до поверхні шари гірських порід, які містять нафту і газ. Отже, нафта, природний газ і вугілля залягають переважно серед шарів осадових порід у місцях їх скупчення і пошарового розташування в різних за глибиною тектонічних прогинах.

Скористайтеся додатковими джерелами знань та пригадайте з курсу географії 8-го класу, впродовж яких основних геологічних етапів розвитку Землі в її надрах утворилися нафта, газ та кам’яне вугілля.

Найбільші у світі басейни і країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. В наш час найбільше нафти у світі (понад 500 млн т) видобувають три країни світу: США, Саудівська Аравія і Росія. Не можна сказати, що ці країни володіють однаковими і найбільшими у світі запасами нафти. Саудівська Аравія дійсно має найбільші у світі запаси цієї важливої мінеральної сировини. А ось ні США, ні Росія таких запасів не мають. США мають найпотужнішу економіку світу, якій ця нафта дуже потрібна. Тому вони видобувають її у великій кількості та освоїли новий спосіб видобутку сланцевої нафти, що дав потужний імпульс розвитку галузі нафтовидобутку. Росія ж, навпаки, виснажує свої нафтові ресурси, оскільки є сировинним придатком розвинутих країн і вимушена продавати нафту, щоб купувати в інших країнах готову високотехнологічну продукцію.

Саудівська Аравія не тільки володіє найбільшими у світі запасами нафти, а й має найкращі умови для її видобутку, що значно здешевлює кінцевий продукт.

Нині основними світовими басейнами видобутку нафти і природного газу є: басейн Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північного моря.

Вугілля видобувається в таких найбільших басейнах світу: Верхньосілезькому (Польща), Кузнецькому (Росія), Карагандинському (Казахстан), Північно-Східному (Китай), Східному (Індія), Аппалацькому (США), Південно-Східному (Австралія), Донецькому та Львівсько-Волинському (Україна).

Знайдіть на карті світу найбільші нафтові, газові та вугільні басейни.

Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Провідними галузями паливної промисловості України є вугільна, нафтова та газова. Їх завдання — забезпечити суспільство енергетичними ресурсами. На базі видобутку вугілля, нафти й газу виникли промислові центри і цілі промислові райони. Головними районами видобутку вугілля в Україні є Донецький і Львівсько-Волинський кам’яновугільні басейни. Перший знаходиться на південному сході країни і має площу понад 150 тис. км2. Тут поширені високоякісний антрацит і коксівне вугілля, яке використовується для виплавки чорних металів. У той же час вугілля в цьому басейні залягає не лише в Донецькій і Луганській, але й Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях. Є великі перспективи для подальшого освоєння цього вугільного басейну. Геологи розвідали тут 78 ділянок із можливим сумарним видобутком 127 млн тонн вугілля на рік. На межі Львівської і Волинської областей знаходиться Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн, який є продовженням одного з найбільших у світі Сілезького басейну в Польщі, площею 10 тис. км2 (мал. 57).

Мал. 57. Схема шахтного способу видобутку вугілля

Проаналізуйте мал. 57 і поясніть, яку функцію виконують вентиляційні стволи та збагачувальні фабрики у видобутку вугілля.

Нафту і газ видобувають в Україні на Лівобережжі, у Передкарпатті та Причорномор’ї.

Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний район сформувався на Лівобережжі. Тут є багато родовищ високоякісної нафти і значна кількість супутного природного газу. В 60-ті роки ХХ ст.

родовище газу Шебелинка Харківської обл. було найбільшим у світі. І зараз тут зосереджений основний видобуток газу. У Карпатському нафтогазоносному районі видобуток нафти і газу скоротився, але є нові перспективні нафтогазоносні площі. В Причорноморсько-Кримському нафтогазоносному районі існують перспективи видобутку газу на шельфі Чорного й Азовського морів. Його геологічна будова така ж, як і в Каспійському морі й Перській затоці, тому нафти і газу тут має бути не менше.

Великі перспективи пошуку нафти і газу в Україні є на Волині, в Передкарпатті й Закарпатті, на Лівобережжі, на шельфі Чорного й Азовського морів.

Шляхи покриття дефіциту палива в Україні існують не тільки за рахунок власних ресурсів. Є перспектива перетворення нашої країни на одного з постачальників нафти і газу на світовий і європейський ринки. Це повинно відбутися, перш за все, за рахунок видобутку сланцевого газу і нафти, а також освоєння нафтогазоносних ділянок Чорного й Азовського морів. У нашій країні є перспективи розвитку вітроенергетики. Швидкість вітру в Карпатах і на узбережжях морів досягає 30 м/с, що дає змогу виробляти велику кількість електроенергії. Значні перспективи і для розвитку сонячної енергетики на півдні країни, де кількість сонячних днів досягає 316. Це майже ідеальні умови для розвитку галузі. В Закарпатті й на півдні країни знайдено термальні води, які дають можливість опалювати будинки в зимовий період і навіть виробляти електричну енергію. Україна посідає одне з перших місць за вирощуванням волоських горіхів. Їх шкаралупа є гарним паливом для роботи теплових міні-електростанцій, а зроблені з неї паливні брикети та пелети — економне паливо для приватних будинків. Існують й інші способи енергетичного забезпечення нашої країни. Їх пропонують школярі України, які проводять дослідження в Малій академії наук.

Дізнайтеся докладіше про учнівські проекти щодо способів енергетичного забезпечення нашої країни на сайті Малої академії наук України (електронний режим доступу: man.gov.ua/ua/index).

Існують закономірності територіального залягання і просторового поширення корисних копалин на планеті. Нафта, природний газ і вугілля залягають, переважно, серед шарів осадових порід, утворених за часів пізньопалеозойської та мезозойської ер, у різних за глибиною тектонічних прогинах та западинах.

Найбільше нафти у світі видобувають США, Саудівська Аравія і Росія. Основними басейнами видобутку нафти і природного газу є: Перської, Гвінейської, Мексиканської заток, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Техаський, Західноканадський тощо.

Вугілля видобувається в найбільших басейнах світу: Верхньосілезькому (Польща), Кузнецькому (Росія), Карагандинському (Казахстан), Північно-Східному (Китай), Східному (Індія), Аппалацькому (США), Південно-Східному (Австралія), Донецькому та Львівсько-Волинському (Україна).

Перспективи пошуку нафти і газу в Україні є на Волині, в Передкарпатті і Закарпатті, на Лівобережжі, на шельфі Чорного й Азовського морів.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Знайдіть та покажіть на карті найбільші басейни видобутку нафти і природного газу, перелічені в параграфі.

2. Знайдіть та покажіть на карті найбільші басейни та райони видобутку вугілля, перелічені в параграфі.

3. Поясніть закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин.

4. Оцініть місце України на світових ринках нафти, природного газу, вугілля.

5. Запропонуйте та обґрунтуйте власний спосіб енергетичного забезпечення нашої країни.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити