Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ ІІІ Секторальна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор

У третьому розділі підручника подано характеристику вторинного сектора, як одного зі складових секторальної структури світового господарства та господарства України. Він включає в себе обробну промисловість та будівництво. Ці галузі панували в економіці країн Західної Європи у період з початку ХІХ ст. до початку Другої світової війни.

Причиною переходу європейського суспільства до вторинного сектора економіки стало поліпшення техніки для сільського господарства й інших галузей первинного сектора. Це призвело до підвищення продуктивності праці та вивільнення значної кількості трудових ресурсів, задіяних у ньому в ті часи. Європейське суспільство при цьому перетворилося з аграрного на індустріальне.

Зрозуміло, що розміщення цих галузей не залежить від природних умов, наявності або відсутності природних ресурсів, а тяжіє до суспільства з вищим рівнем розвитку освіти і науки.

Тож розпочинаємо знайомство з процесами виробництва та постачання електроенергії, виробництвом машин і устаткування, хімічної продукції, тканин, одягу, взуття.

ПРАЦЮЮЧИ НАД ТРЕТІМ РОЗДІЛОМ, ВИ:

ü дізнаєтеся про найбільших виробників та споживачів електроенергії, металів, мінеральних добрив і полімерів, деревини і паперу, машин і устаткування, транспортних засобів;

ü навчитеся пояснювати розміщення підприємств чорної і кольорової металургії в Україні та світі; аналізувати статистичні дані щодо обсягів виробництва продукції вторинного сектора;

ü оціните вплив сировинного, екологічного, паливного, енергетичного та інших чинників на розміщення підприємств вторинного сектора світового господарства і господарства України; наслідки їх впливу на довкілля;

ü зрозумієте вплив спеціалізації сільського господарства на розвиток харчової промисловості у світі та в Україні.

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 20. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА СВІТУ. ТИПИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

1. Дізнайтеся про джерела електроенергії, які споживає Ваша школа та родина.

2. Поясніть, як впливає виробництво електроенергії на довкілля.

Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Електричну енергію виробляють на електростанціях, які бувають різних типів. Тип електростанції визначається видом енергії, який використовується на них для виробництва електричного струму. Отже, електростанції бувають тепловими (ТЕС), гідравлічними (ГЕС), атомними (АЕС), геотермальними, вітровими, сонячними та ін.

На їх розміщення впливають різні чинники, головними серед яких є наявність споживача (потреба в електроенергії) і наявність тих чи інших джерел енергії. Наприклад, припливна електростанція однозначно буде розміщена на узбережжі моря, та ще й там, де є високі припливи, бажано сприятливий рельєф дна і конфігурація берегів. Для ГЕС потрібна річка, а для геотермальної станції — наявність під землею джерел гарячих вод. Водночас наявність масового споживача у великих містах призводить до концентрації навколо них деяких типів електростанцій, іноді кількох, наприклад, теплових і атомних.

Пригадайте, біля якого міста України розташовано —ТЕС, ГЕС та АЕС. Знайдіть їх на карті.

Із кожним роком зростають у світі обсяги використання відновлюваних, або невичерпних, джерел енергії, якими є енергія Сонця, вітру тощо. Ідея використання вітрової енергії не нова, пригадайте відомі всім вітряні млини, але виробництво борошна та електроенергії — різні речі.

Нині у країнах Європи (Бельгія, Нідерланди, Данія, Німеччина) та США налагоджено серійний випуск невеликих вітряків потужністю від 1,5 до 100 та 30 тис. кВт/год електроенергії.

Найбільші країни — виробники та споживачі електроенергії у світі. Виробництво електроенергії у світі постійно зростає. Понад 60% усієї електричної енергії виробляють розвинуті країни світу. Однак серед найбільших країн-виробників електроенергії є й країни, що розвиваються (мал. 63).

Якщо ж брати до уваги не валові показники, а виробництво електроенергії на душу населення, то картина буде геть інша (мал. 64). Тут попереду Норвегія, Ісландія, Кувейт, Швеція, Канада. Як бачимо, в цих двох переліках однакову позицію займає лише одна країна, тобто Канада. Якщо брати інший показник — експорт електричної енергії — то матимемо ще один, відмінний від перших двох, перелік країн — Франція, Парагвай, Росія, Канада, Німеччина, Швейцарія, Україна.

Проаналізуйте дані малюнків 63 та 64 й поясніть, чому найбільший виробник енергії Китай значно відстає від Канади за виробництвом енергії на душу населення.

Найбільше електричної енергії, з великим відривом від усіх інших держав світу, споживають Сполучені Штати Америки. Вони не лише її найбільше виробляють, але ще й у великій кількості імпортують. Окрім США, основними імпортерами електроенергії є Італія і Нідерланди.

Відмінності у структурі виробництва електроенергії на різних типах електростанцій у країнах світу. Основна частка електроенергії світу виробляється на ТЕС (понад 60%). Вони працюють на вугіллі, газі, мазуті й інших видах палива. Ті електростанції, які крім електричної енергії виробляють ще й теплову (для централізованого опалення будинків у містах), називають теплоелектроцентралями (ТЕЦ). Друге місце у структурі виробництва електроенергії належить гідравлічним електростанціям (ГЕС). На них виробляється її приблизно 20%. На третьому місці знаходяться атомні електростанції (АЕС). Найбільші електростанції, які споживають енергію Сонця, побудовані у США (у штатах Каліфорнія, Аризона, Невада) та в Китаї.

Мал. 63. Країни — найбільші виробники електроенергії (за даними на 2015 р.)

Мал. 64. Виробництво електроенергії з розрахунку на душу населення в країнах-лідерах за валовим виробництвом (Мал.63)

Залежно від комплексних географічних особливостей різних країн світу в них переважає виробництво електричної енергії на тих чи інших типах електростанцій. Наприклад, в Ісландії і Новій Зеландії поширені геотермальні електростанції (ГТЕС). Вони використовують внутрішнє тепло Землі. У цих країнах, розміщених у вулканічних поясах нашої планети, з глибин Землі піднімається гаряча вода, яка, на поверхні перетворюючись на пару, й рухає турбіни ГТЕС. Такі станції є також і в США, Італії, Японії та деяких інших країнах. Переважно гірські країни, які мають стрімкі повноводні річки, віддають перевагу будівництву ГЕС (Норвегія, ПАР тощо). Франція основну частину електроенергії — 75% виробляє на атомних електростанціях. Деякі країни теж свого часу вирішили розвивати переважно атомну електроенергетику. Однак великі катастрофи на АЕС (Україна, Японія), викликані як людським (Україна), так і природним чинниками (Японія), змусили ці країни відмовитися від цієї ідеї.

Користуючись додатковими джерелами географічної інформації, підготуйте повідомлення про аварії на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма в Японії.

Найбільша кількість теплових електростанцій сьогодні збудована і будується в Китаї. 50% ТЕС Індії та 60% Росії працюють на місцевому вугіллі. Японія сьогодні не тільки повністю забезпечує себе власною енергією, а й є найбільшим експортером енергетичного обладнання, що використовується в енергетичному секторі. Німеччина — другий у світі виробник вітрової енергії, а Бразилія 80% енергії виробляє на ГЕС. Із десяти найбільших ГЕС світу 4 збудовані в Китаї на річці Янцзи. Найбільшими ГЕС у світі, які своїми грандіозними розмірами вражають уяву людини, є «Три сестри» («Три ущелини») в Китаї — 22,4 млн кВт, «Ітайпу» в Бразилії — 14 млн кВт, ГЕС імені Симона Болівара («Гурі») у Венесуелі — 10,3 млн кВт (мал. 65).

Серед АЕС у світі виділяються «Касівадзакі-Каріва» — 8,2 млн кВт, АЕС «Брюс» у Канаді — 6,2 млн кВт і Запорізька АЕС (найбільша в Європі) в Україні — 6 млн кВт. Серед ТЕС виділяється електростанція в Гаврі у Франції. Найбільші ТЕЦ працюють у найбільших містах світу.

Знайдіть та карті найбільші електростанції та країни — найбільші виробники електроенергії.

Мал. 65. ТЕС (а), ГЕС (б), АЕС (в)

Значення електроенергетики в суспільстві постійно зростає. Електроенергія — матеріальна основа науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці в усіх галузях виробництва, важлива передумова ефективного розміщення господарства.

В одних країнах, наприклад, у США й інших високорозвинених державах світу, значна частина електричної енергії використовується населенням у побуті. В країнах, що розвиваються, найбільша частка електроенергії споживається промисловістю й іншими галузями господарства. Потреба в електричній енергії буде зростати й надалі, адже все більше країн стають на шлях індустріального розвитку.

Електрична енергія широко використовується у промисловості. Значна її кількість витрачається в галузях важкої промисловості — машинобудуванні, хімічній, металургійній, де поширені енергомісткі виробництва. У них електроенергія є не лише рушійною силою, а й необхідна в деяких технологічних процесах. Значна кількість електроенергії споживається в комунальному господарстві. Все більше її використовується на транспорті.

7 Пригадайте, якими електроприладами користується Ваша родина. Наскільки комфортним було б Ваше життя, якби не стало електроенергії?

Електростанції бувають різних типів залежно від виду енергії, що використовується на них для виробництва електричного струму: теплові (ТЕС) — вугілля, газ, мазут тощо, гідравлічні (ГЕС) — енергія води, атомні (АЕС) — енергія розпаду атомного ядра, геотермальні — внутрішня енергія Землі, вітрові, сонячні тощо. Головними чинниками їх розміщення є наявність споживача і тих чи інших джерел енергії.

Великі техногенні катастрофи на АЕС (Україна, Японія), викликані людськими і природними чинниками, змушують країни відмовлятися від будівництва нових АЕС. Із кожним роком зростають обсяги використання відновлюваних, або невичерпних, джерел енергії, якими є енергія Сонця, вітру тощо. Понад 60% усієї електричної енергії виробляють розвинуті країни світу, вони ж є основними її споживачами.

Електроенергія, як матеріальна основа науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці в усіх галузях виробництва, важлива передумова ефективного розміщення господарства, широко використовується в промисловості. Значна її кількість споживається в комунальному господарстві та на транспорті.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть і покажіть на карті типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів.

2. Укажіть, які з них є більш екологічно чистими. Поясніть, як виробництво електроенергії пов’язане із забрудненням довкілля.

3. Наведіть приклади найбільших країн — виробників та споживачів електроенергії.

4. Поясніть, чи завжди екологічно чистим та безпечним є виробництво енергії на АЕС.

5. Знайдіть та покажіть на карті країни — найбільші виробники електроенергії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити