Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ ІІІ Секторальна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 22. ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ГОСПОДАРСТВІ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ Й СТАЛІ, ВИДИ СИРОВИНИ, ПАЛИВА ТА ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ЗАВОДІВ

1. Мабуть, кожен із Вас мав у дитинстві конструктор. Пригадай те, з яких матеріалів були зроблені його деталі.

2. Спробуйте зробити припущення — що ж таке «конструкційні матеріали»?

Конструкційні матеріали, їх види та взаємозамінність. Конструкційні матеріали — це матеріали, з яких виготовляють деталі найрізноманітніших конструкцій — машин, споруд тощо. Людство здавна використовує їх, наприклад, деревину, камінь, скло, бронзу, залізо тощо (мал. 69).

Мал. 69. Класифікація конструкційних матеріалів

Конструкційні матеріали можна класифікувати за різними ознаками. Головна ознака їх класифікації — за природою матеріалів, із яких їх виготовляють: металеві, неметалеві й композиційні (поєднують у собі позитивні якості металевих та неметалевих). Нині найпоширенішими є металеві конструкційні матеріали, але постійно зростає питома вага неметалевих і особливо композиційних конструкційних матеріалів. До основних критеріїв оцінки якості конструкційних матеріалів належать параметри опору до зовнішніх навантажень: міцність, ударна в’язкість, витривалість, довговічність тощо.

Користуючись мал. 69, наведіть приклади, для виготовлення якої продукції використовують вказані там конструкційні матеріали.

Сучасні технології, види сировини й палива для виробництва чавуну й сталі. З метою виплавки чорних металів (чавуну і сталі) використовуються залізна руда і марганець, а як паливо — коксівне вугілля (мал. 70). Щоб надати сталі тих чи інших потрібних властивостей, при виплавці чорних металів використовуються також руди кольорових металів — нікель, хром, кобальт, молібден, вольфрам тощо. При виплавці спеціальних сталей замість коксівного вугілля використовується електрична енергія.

Мал. 70. Комбінування у виробництві коксівного вугілля

Технологічний процес виробництва чорних металів складається з окремих, іноді територіально відокремлених стадій. Першою стадією є видобуток і збагачення залізної руди. Потім слідує виплавка чавуну і сталі. Наступна стадія — виготовлення феросплавів (сплавів заліза з іншими металами) та прокату. Саме через це чорні метали переважно виготовляють на комбінатах із повним циклом виробництва (мал. 71).

? За допомогою мал. 71 схарактеризуйте основні етапи металургійного виробництва. Аби краще зрозуміти його, подивіться відеоматеріали в мережі Інтернет «Інтерпайп сталь: Перша плавка» та «Як роблять нержавіючу сталь».

Комбінування у чорній металургії. Комбінування — це форма організації промисловості, за якої на одному підприємстві (комбінаті) поєднуються різні галузі промисловості на основі послідовної обробки сировини, з якої одержують декілька видів готової продукції. Процеси комбінування поширені в чорній і кольоровій металургії, ХІМІЧНІЙ, лісообробній, текстильній та інших галузях промисловості. Існує три види комбінування: послідовна обробка сировини, комплексна переробка сировини і палива, утилізація промислових відходів.

Мал. 71. Структура металургійного виробництва

Послідовна обробка сировини має галузевий і міжгалузевий характер. Металургійні комбінати є класичним прикладом комбінування, на яких послідовно з руди виплавляють чавун, сталь, різні сплави, а потім виготовляють прокат. На комбінаті одне підприємство поєднує різні виробництва, які є послідовними стадіями обробки сировини, обслуговують один одного або разом використовують відходи виробництва.

Комбінування знижує капітальні витрати на будівництво підприємств, сприяє комплексному використанню сировини і промислових відходів, зменшує транспортні витрати, скорочує затрати праці. При комбінуванні промислового виробництва створюються нові можливості раціонального розміщення виробництв у локальних промислових комплексах (мал. 72, 73).

Мал. 72. Металургійний завод

Мал. 73. Кисневий конвертер

Сучасні чинники розміщення металургійних заводів. У зв’язку з великими витратами сировини при виплавці чорних металів у минулому та в більшості випадків у наш час підприємства чорної металургії тяжіють до районів, де зосереджений видобуток коксівного вугілля, залізної руди, флюсів, вогнетривів тощо. Швидкі темпи розвитку транспорту і здешевлення перевезень сировини на великі віддалі призвели до того, що в наш час виникли металургійні центри і цілі райони цієї галузі на узбережжях океанів, куди сировина доставляється величезними кораблями.

Найяскравіший приклад — Японія. Вона не має власної сировини, але вигідно розміщена в Тихому океані на морських торговельних шляхах. Впливає на розміщення чорної металургії і наявність дешевої робочої сили у країнах, що розвиваються. За дією цього чинника попереду всіх знаходиться Бразилія.

Значення металургії та металів у господарстві. Щодня Ви самі переконуєтеся у великому значенні металів як у господарстві, так і в побуті. Не зважаючи на те, що в господарстві зростає значення матеріалів-замінників металічних виробів, стверджувати про втрату значення металів поки що зарано. У машинобудуванні метали є основним конструкційним матеріалом. Жодна галузь господарства нині не може обійтися без машин, а отже, і без металу.

Окремі галузі використовують особливо багато металів. У першу чергу це стосується військово-промислового комплексу. Однак метали потрібні всім — від виробництва меблів до виготовлення прикрас, від смартфонів до легкових і вантажних автомобілів, від літаків до зведення будівель.

? Назвіть предмети, що Вас оточують, у виробництві яких використано метали.

Матеріали, з яких виготовляють деталі найрізноманітніших конструкцій, називають конструкційними. Їх класифікують на металеві, неметалеві й композиційні. Міцність, ударна в’язкість, витривалість, довговічність — основні критерії оцінки якості конструкційних матеріалів.

Для виплавки чорних металів використовуються залізна руда, марганець, коксівне вугілля, а при виплавці спеціальних сталей — електрична енергія. Для надання їм потрібних властивостей використовуються руди кольорових металів — нікелю, хрому, кобальту тощо.

Поєднуючи на одному підприємстві різні виробництва, чорні метали переважно виготовляють на комбінатах із повним циклом. Це класичний приклад комбінування, коли послідовно з руди виплавляють чавун, сталь, різні сплави, а потім виготовляють прокат.

У більшості випадків підприємства чорної металургії тяжіють до районів видобутку сировини. Розвиток транспорту, здешевлення перевезень на великі віддалі сприяли створенню металургійних підприємств на узбережжях океанів. Впливає на розміщення чорної металургії і наявність дешевої робочої сили.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, як впливають сировинний, екологічний, паливний, енергетичний, транспортний, споживчий чинники на розміщення металургійних комбінатів.

2. Оцініть наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля.

3. Назвіть основні види гірничої сировини, яка використовується для виробництва чорних металів.

4. Поясніть, чому металеві конструкційні матеріали не втрачають свого значення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити