Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ ІІІ Секторальна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 24. ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ, СТАЛІ, ПРОКАТУ В УКРАЇНІ. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

1. Пригадайте, де в Україні знаходяться основні родовища залізної та марганцевої руд. Знайдіть їх на карті.

2. Які кам’яновугільні басейни є в Україні? Знайдіть їх на карті.

Місце України на світовому ринку чорних металів. Наша держава входить до числа основних виробників чорних металів у світі, займаючи місце в двадцятці провідних країн. Причина цього явища полягає в тому, що в країні є найкращі умови для виробництва чорних металів, адже на одній території держави просторово сконцентровані всі наявні чинники і ресурси для розвитку цієї галузі. Високоякісна залізна руда, коксівне вугілля та марганцева руда видобуваються в Україні майже поруч зі значними покладами флюсових вапняків і вогнетривів (мал. 78).

Мал. 78. Сировинна база України для розвитку металургії

І все це ніби «нанизане» на Дніпро з його водосховищами. Це важливо, адже для виробництва тонни металу потрібно до 20 тонн води. Український метал має високу конкурентоспроможність на світовому ринку. Однак нестабільна політична ситуація в країні призвела до спаду в роботі галузі. Обсяги виробництва металів зменшуються, і країна втрачає свої позиції на світовому ринку.

Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології. Чорна металургія України — складна галузь. До неї належать різні за організацією і технологією виробництва, які мають логічну послідовність: видобування сировини (залізної і марганцевої руд, коксівного вугілля, вапняків, формувальних пісків, вогнетривких глин), збагачення залізної руди, спікання її в агломерат (у грудки) або окатиші, виплавка чавуну, сталі, виробництво феросплавів і прокату (металеві листи, стрічки, рейки, труби тощо), порошкова металургія, коксохімія, виробництво вогнетривких матеріалів, електродів, будівельних матеріалів тощо.

Чорна металургія України, маючи сучасні технології, але в багатьох випадках застаріле, спрацьоване обладнання, порівняно зі сучасним виробництвом у Японії чи Південній Кореї, є матеріаломісткою галуззю. Вона споживає близько 20% електроенергії та води, що використовуються в господарстві країни. Для виплавки 1 т чавуну потрібно до 3 т залізної руди, понад 1 т коксу, 0,5 т вапняку, 10-20 т води тощо. Сучасний розвиток науково-технічного прогресу призводить до зміни структури виробництва металів в Україні. Вона змінюється в напрямку зростання питомої ваги електрометалургії, а також усе ширшого впровадження киснево-конверторного виробництва. Все це

дає можливість виробляти якіснішу сталь із меншими затратами. Велике значення має також зростання питомої ваги виробництва труб, які користуються значним попитом на світовому ринку.

? Знайдіть додаткову інформацію на тему «Сучасна порошкова металургія», використовуючи Інтернет-відео- матеріали, а саме про інженерно-фізичний факультет Національного технічного університету України «КПІ».

Сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри чорної металургії в Україні. Чинниками розвитку і розміщення підприємств чорної металургії в Україні є: близькість родовищ природної мінеральної сировини; густа мережа шляхів сполучення між родовищами; розвиток металомісткого машинобудування; велика кількість металобрухту. Важливим чинником є також наявність висококваліфікованих кадрів, які готують вищі навчальні заклади України. Необхідно до цього додати ще й те, що чорна металургія має комплексоутворюючі особливості. Великі підприємства «обростають» значною кількістю допоміжних та обслуговуючих виробництв, що використовують відходи. Так, коксові гази використовуються для виробництва добрив, а шлаки — для виготовлення будівельних матеріалів.

Найбільші комбінати чорної металургії розміщені в Кривому Розі, Дніпрі, Кам’янському, Запоріжжі, Нікополі, Маріуполі, Краматорську, Алчевську (мал. 79).

Мал. 79. Відвантаження продукції Запорізького металургійного заводу річковим транспортом

Перегляньте в мережі Інтернет фільм «ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ: экскурсионный фильм». Зробіть висновки щодо сучасних технологій виробництва металу.

? Поясніть, чому сучасні металургійні заводи більш екологічно чисті порівняно зі застарілими, яких в Україні переважна більшість.

Це металургійні центри, в яких є по одному або кілька металургійних підприємств, що визначають їх виробничу спеціалізацію. Окремі близько розміщені центри формують металургійні вузли. Сукупність металургійних центрів і вузлів, що тяжіють один до одного, утворює металургійний район, який охоплює територію однієї або кількох областей. В Україні їх три: Придніпров’я, Донбас і Приазов’я. До складу Придніпровського металургійного району входять 5 великих вузлів виробництва: Дніпровський, Запорізький, Криворізький, Нікопольський і Кременчуцький. Із усіх великих металургійних підприємств України майже половина працює у Придніпров’ї. В Донецькому металургійному районі сформувалося 3 вузли металургійної промисловості: Донецько-Макіївський, Єнакіївський і Алчевсько-Алмазнянський. У Приазовському районі знаходиться потужний Маріупольский центр із двома великими металургійними комбінатами (мал. 80).

Мал. 80. Чинники формування металургійних районів України

Знайдіть на карті металургійні райони України та вкажіть металургійні центри, які входять до їх складу.

Чорна металургія України складається з різних за організацією і технологією виробництва підприємств: від видобування і збагачення сировини до виробництва сталі, феросплавів, прокату тощо.

Нестабільна політична ситуація, пов’язана з військовими діями на Донбасі, призвела до спаду в роботі галузі й втрати передових позицій на світовому ринку чорних металів, які Україна посідала ще кілька років тому.

Серед проблем розвитку галузі — застаріле обладнання. Серед переваг — близькість розміщення родовищ природної мінеральної сировини; густа мережа шляхів сполучення; розвиток металомісткого машинобудування; велика кількість металобрухту та наявність висококваліфікованих кадрів.

Найбільші комбінати чорної металургії розміщені в трьох металургійних районах: Придніпров’я, Донбас і Приазов’я.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, чому Україна входить до складу країн-лідерів із виробництва чавуну, сталі та прокату.

2. Поясніть вплив сировинного, паливного, електроенергетичного, транспортного, споживчого, екологічного чинників на розміщення металургійних комбінатів України.

3. Покажіть на карті центри чорної металургії в Україні: Кривий Ріг, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Краматорськ, Алчевськ.

4. Поясніть чинники формування металургійних районів України, покажіть їх на карті.

5. Користуючись додатковими джерелами знань, оцініть наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити