Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ ІІІ Секторальна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 25. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

1. Руди яких кольорових металів видобувають в Україні? Знайдіть їх основні родовища на карті.

2. Пригадайте, що таке спеціалізація.

Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств із виплавки міді, алюмінію, титану. На розміщення підприємств кольорової металургії впливають два чинники — сировинний та енергетичний. Руди кольорових металів мають у своєму складі в багато разів менше металів, ніж залізна руда. Отже, виплавка кольорових металів — справа дорога, матеріало- та енергоємна, ще й екологічно небезпечна. Тому руди кольорових металів недоцільно перевозити на далеку відстань. Коли ж без цього не можна обійтися, намагаються підвищити вміст корисного компонента в руді, зробивши з неї концентрат.

Щоб максимально знизити собівартість виробництва кольорових металів і менше забруднювати довкілля, рудну сировину треба використовувати комплексно. Так, виробництво алюмінію з нефелінів поєднують із виробництвом цементу, соди, поташу, титаномагнієве виробництво — з випуском соляної кислоти, емалей, титанових білил.

У технологічному процесі виплавки кольорових металів переважно використовують електроенергію. Наприклад, для виплавки 1 т алюмінію потрібно 18-20 тис. кВт/год електроенергії. Для виплавки такої ж кількості магнію її потрібно ще більше — 22 тис. кВт/год.

Для виробництва алюмінію використовують три руди: боксити, алуніти і нефеліни. Найбагатші з них — боксити. Найбільше їх видобувають три країни: Австралія, Ямайка і Гвінея. Провідними трьома споживачами алюмінію є США, Німеччина і Японія.

Приблизно половина міді, яка виплавляється в світі щорічно, припадає на чотири країни: Чилі, Китай, Японію і США. Основними споживачами рафінованої міді є промислово розвинені країни Азії — Китай, Індія, Південна Корея, Японія, Тайвань, Таїланд, країни ЄС — Німеччина, Італія, Франція тощо та США.

Користуючись мал. 81 та 82, визначте регіони світу, які є лідерами з виробництва алюмінію.

Мал. 81. Картосхема розподілу регіонів світу за обсягами випуску алюмінію на серпень 2016 р.

Титан — четвертий із найпоширеніших у структурі земної кори після алюмінію, заліза і магнію твердий сріблястий метал, точка плавлення якого становить 1675 °C. З 801 виду магматичних порід, проаналізованих Геологічною службою США, 784 містили титан. Найбільш важливі мінеральні джерела титану — ільменіт і рутил. Значні родовища ільменіту є в Австралії, Канаді, Китаї, Індії, Мозамбіці, Новій Зеландії, Норвегії, Україні та країнах Південної Африки, рутилу — в Південній Африці, Індії і Сьєрра-Леоне (мал. 83).

Мал. 82. Країни-лідери за виробництвом алюмінію на 2014 р.

Титан і його сплави з алюмінієм, ванадієм, молібденом, магнієм та іншими металами використовуються як конструкційний матеріал у авіа-, ракето-, суднобудуванні, харчовій, медичній промисловості й кольоровій металургії тощо. Він надзвичайно висококорозійностійкий, і за цією якістю перевершує всі метали, крім благородних — золота, платини. За міцністю титан також не має суперників. Він в 1,7 раза важчий за алюміній, але у 6 разів міцніший та у 12 разів твердіший за нього.

Поглиблення постадійної спеціалізації виробництва під впливом ТНК (на прикладі алюмінієвої промисловості). Руди кольорових металів від їх видобутку до отримання готового металу проходять декілька стадій: а) видобуток; б) збагачення; в) виплавка у спеціальних печах із метою отримання чорнового металу; г) очищення його від шкідливих домішок (рафінування). Отриманий на останній стадії метал потім перетворюється на прокат найрізноманітнішого профілю (дивись мал. 76 на стор. 126). Кожна стадія може виконуватися на окремих, дуже віддалених один від одного підприємствах. Нині світова кольорова металургія випускає понад 70 видів металів, 96% усього їх обсягу припадає на алюміній, мідь, цинк і свинець.

Мал. 83. Світові запаси ільменіту та рутилу на 2014 р.

? Поцікавтеся в інших джерелах знань, у яких галузях господарства використовують ці метали.

Розміщення окремих стадій виробництва кольорових металів визначається природно-ресурсними, економічними, екологічними та іншими чинниками. Жорстке екологічне законодавство в розвинутих країнах змушує бізнесменів нести додаткові витрати і «виганяє» кольорову металургію до країн, що розвиваються, з їх ліберальним законодавством і процвітаючою корупцією.

Інакше склалася ситуація з виробництвом алюмінію з бокситів. Вони можуть містити у своєму складі до 60% корисного компонента. Тому таку руду везуть до країн, що мають велику кількість дешевої електроенергії.

Основні центри виробництва кольорових металів в Україні. В Україні є два райони кольорової металургії — Придніпровський і Донецький. Найбільший центр Придніпровського району і країни в цілому — Запоріжжя. Тут працюють два заводи — алюмінієвий і титано-магнієвий. Титанова сировина надходить на Запорізький алюмінієвий комбінат із нашої країни. Причина розміщення цих підприємств у Запоріжжі полягає в їх орієнтації на дешеву електроенергію Дніпрогесу.

Великий глиноземний завод, який використовує імпортні боксити з Ямайки, Гвінеї, Бразилії й Австралії, розташований у Миколаєві, побудовано у 1980 р. Це одне з найбільш енерго-ефективних глиноземних підприємств у світі, яке має найвищий рівень автоматизації технологічних процесів серед глиноземних заводів колишнього СРСР.

Використавши інформацію з офіційного сайту Миколаївського глиноземного заводу (електронний режим доступу: rusal.ru/about /23/), дізнайтесь більше про роботу цього підприємства.

У Придніпровському районі діє гірничо-металургійний комбінат у м. Верхньодніпровську, зорієнований на електроенергію сусідніх ГЕС і ТЕС. Сировинною базою комбінату є Самотканське родовище титанових руд. До електроенергії Кременчуцької ГЕС тяжіє Світловодський завод чистих металів у Кіровоградській області. У Побузькому працює нікелевий завод на місцевій сировинній базі.

У Донецькому районі на привізних концентратах працює цинковий завод у м. Костянтинівка. Цинк — універсальний метал, який використовується в різних галузях господарства: від покриття чорних металів до виготовлення цинкових білил. Під час виробництва цинку утворюються сірчисті гази, які йдуть на виготовлення сірчаної кислоти.

До складу цього району входять також завод обробки кольорових металів у м. Бахмут, який виробляє латунь, латунний і мідний прокат, завод наплавних твердих сплавів, розміщений у м. Торезі Донецької області, спільне українсько-іспанське підприємство «Інтерсплав» — у Свердловську Луганської області. Доля останніх двох підприємств не визначена, оскільки вони знаходяться на окупованій Росією частині Донбасу.

Основними чинниками розміщення підприємств кольорової металургії є сировинний та енергетичний. Комплексне використання рудної сировини дозволяє максимально знизити собівартість виробництва кольорових металів і зберегти довкілля.

Для виробництва алюмінію використовують боксити, алуніти і нефеліни. Провідними його споживачами є США, Німеччина і Японія. Майже половину міді виплавляють Чилі, Китай, Японія та США. Значні родовища титану є в Австралії, Канаді, Китаї, Індії, Мозамбіці, Новій Зеландії.

Основні стадії виробництва кольорових металів: видобуток і збагачення руди, виплавка чорнового металу та його рафінування, виробництво прокату.

В Україні є два райони кольорової металургії — Придніпровський і Донецький. На їх підприємствах виробляють алюміній, титан, магній, нікель, цинк, латунь тощо з місцевої та імпортної сировини на вітчизняній електроенергії.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть основні види кольорових металів.

2. Наведіть приклади найбільших країн-виробників алюмінію, титану, міді у світі та Європі. Покажіть їх на карті.

3. Схарактеризуйте місце України на світовому ринку кольорових металів за допомогою мал. 83.

4. Перегляньте в мережі Інтернет відеоматеріали на тему «Як виготовляють алюмінієву фольгу». Схарактеризуйте особливості сучасних технологій роботи з кольоровими металами.

5. Знайдіть на карті центри кольорової металургії в Україні. Поясніть принципи їх розміщення.

6. Оцініть наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити