Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

ВСТУП

§ 1. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

ЩО вивчає географія? Назвіть ВІДОМІ Вам географічні науки.

Об’єкт вивчення економічної географії. Відомо, що Всесвіт, Земля та її природа розвиваються за певними законами. У природі й у суспільстві постійно відбуваються зміни в часі та просторі. Географія саме й вивчає просторові зміни в розвитку об’єктів і ситуації на певній території.

Об’єкти природи Вашого міста, селища чи села співіснують із господарськими об’єктами (заводами, фермами, лікарнями тощо) і житловими будівлями. Усі вони взаємопов’язані між собою однією територією і розміщені тут у певному порядку.

Цей порядок називається територіальною організацією. Зв’язки і взаємозалежності господарських об’єктів на певній території і вивчає наука економічна географія.

Економічна географія України вивчає взаємопов’язане розміщення економічних об’єктів по території нашої держави. У кожній країні світу це розміщення має власну специфіку, обумовлену дією багатьох чинників.

Господарство України і світу вивчає не лише економічна географія, а й економіка, право, соціологія, а також багато інших наук і навчальних дисциплін. Кожна з них досліджує лише певну складову об’єкта, тобто його конкретні властивості, явища, процеси і відношення.

? Назвіть науки, з якими пов’язана фізична географія.

Конкретними об’єктами дослідження економічної географії є галузеві чи просторово-територіальні форми організації господарства певної ділянки нашої планети різного таксономічного рангу (різної величини за площею і значенням в економіці). Наприклад, можна вивчати територіальну організацію грального бізнесу США або здійснювати комплексне дослідження господарства Полтавської області України чи острова Сардинія в Італії.

Територіальна організація господарства — це особливості й закономірності розміщення на певній території господарських об’єктів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності.

Економічна географія — це наука, яка вивчає господарство певної країни світу та досліджує його територіальну організацію.

Таким чином, об’єктом вивчення економічної географії є господарство світу (мал. 1).

Господарство є об’єктом міждисциплінарних досліджень. Та складова об’єкта дослідження, на яку найбільшою мірою спрямована увага тієї чи іншої науки, і називається її предметом.

Мал. 1. Економічна географія в системі географічних наук

Предмет економічної географії — територіальна організація господарства певної ділянки Землі, розгляд будь-якої економічної території як цілісної системи, що складається з різнорідних, але просторово взаємопов’язаних елементів, діючих як одне ціле.

Отже, на відміну від інших наук і навчальних дисциплін, що цікавляться певними аспектами господарства, економічна географія інтегрує універсальні знання, які об’єднує певна територія з унікальними комплексними властивостями. Завдяки економічній географії отримують найбільш повну картину господарського буття цієї території.

На певній території не просто розташовані конкретні господарські об’єкти (промислові підприємства, транспортні магістралі, торговельно-розважальні центри тощо). Територія надає їм нову, економіко-географічну, якість.

? Які господарські об’єкти розташовані навколо Вашого навчального закладу?

Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Люди почали змінювати природу в Україні давно. Первісні люди, позбавлені могутніх технічних механізмів, не могли істотно впливати на навколишнє середовище. Вони обмежувалися збиранням дикорослих рослин і полюванням на диких тварин. Сприятливий клімат України, багатство її природи, яка могла прогодувати багато людей, сприяли збільшенню населення. Це спричинило спустошення природної рослинності й тваринного світу і змусило населення зайнятися землеробством і тваринництвом, що давало більше продуктів харчування. Почалося знищення лісів. Особливо посилився вплив людини на природу України за часів трипільської доби, близько IV тисячоліття до н. е.

У XVII-ХІХ ст. із розвитком промислів (виплавка металу, виробництво скла, смоли, поташу тощо) лісистість України ще зменшилася. У другій половині ХІХ ст. було майже повністю розорано степи півдня України.

Сучасний вплив людини на природу. Нині інтенсивність взаємодії господарства і природи в географічному середовищі істотно зросла в порівнянні з попередніми періодами господарювання. Сьогодні інтенсивно використовується близько 80% площі України. У лісостеповій і особливо степовій частинах країни частка орних земель подекуди досягає 90% (у США — 19,8%; Великій Британії — 29,6; Франції — 33,1; Німеччині — 34,3%).

Унаслідок надмірної сільськогосподарської експлуатації земля дедалі більше виснажується. Виникають посухи, утворюються пилові бурі, з’являються яри (мал. 2), висихають малі річки, замулюються водойми, знижується рівень ґрунтових вод; отрутохімікати та мінеральні добрива забруднюють родючі ґрунти, погіршують якість сільськогосподарської продукції. Відсутність чи недостатність очисних споруд роблять екологічно небезпечними тваринницькі ферми, відходи яких зі стічними водами потрапляють у природні водойми.

Географічне середовище — це частина географічної оболонки, земного простору, пов’язана з процесом життєдіяльності людей, необхідна складова існування суспільства, з яким воно перебуває у безпосередній взаємодії, частина географічної оболонки, включена в сферу людської діяльності.

Орні землі — земельні ділянки, які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур (включаючи посіви багаторічних трав), а також чисті пари, площі парників і теплиць.

Надмірне зрошення земель дніпровською водою призводить до їх засолення, підтоплення, заболочування, забруднення. Раціональне крапельне зрошення в нашій країні все ще не набуло поширення. Осушувальна меліорація на півночі країни знижує рівень ґрунтових вод, міліють річки й озера, пересушуються землі і навіть виникають нетипові для Полісся пилові бурі. До того ж, слід ураховувати, що води Дніпра містять значну кількість шкідливих речовин, які потрапили туди після катастрофи на Чорнобильській АЕС (мал. 3).

Найбільш негативно впливають на довкілля гірничодобувні, хімічні та металургійні підприємства, а також ТЕС і ГЕС. Значно погіршують стан довкілля машинобудівні заводи, підприємства харчової промисловості та комунального господарства. Щороку вони викидають близько 40 млн тонн шкідливих речовин, із яких очисні споруди вловлюють лише близько 76%. У середньому на 1 км2 за рік осідає понад 15 тонн шкідливих речовин.

Із плином часу екологічна ситуація погіршується. В останні роки її дещо поліпшило скорочення виробництва.

Близько 2 млрд тонн отруйних речовин, твердих і рідких токсичних відходів зосереджується у спеціальних сміттєзвалищах і сховищах, площа яких досягла 14 тис. гектарів (мал. 4).

Мал. 2. Яри у Харківській області

Мал. 3. Будівництво нового саркофага для 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС

Мал. 4. Приклад роздільного екологічно чистого збирання сміття у Фінляндії

? Проаналізуйте мал. 4. Зробіть висновок щодо технології утилізації сміття у різних країнах світу та в Україні.

Унаслідок найбільшої у світі техногенної катастрофи (на Чорнобильській АЕС) радіоактивно забрудненою виявилася майже половина території країни, особливо її північна частина. Відбулись значні мутації в рослинному і тваринному світі. Зросла і захворюваність населення.

В Україні виділено кілька зон з особливо відчутним промисловим впливом на природу. Найзабрудненішою частиною держави внаслідок величезної концентрації шкідливих виробництв є Донбас (Донецька і Луганська області) та Придніпров’я (Дніпровська і Запорізька області). Природу Прикарпаття змінили кар’єри з видобутку корисних копалин та пов’язані з ними хімічні підприємства. В Карпатах масово вирубують ліси, що призводить до ерозії ґрунтів і катастрофічних паводків (мал. 5).

Інтервенція Росії на Донбасі, анексія нею українського Криму призвели до забруднення і руйнації довкілля в цих районах. Особливо постраждав Донбас, забруднений тоннами мін і снарядів, зі значними площами замінованих і непридатних для будь-якого господарського використання земель. Шкідливо впливає на природу і населення розміщена в Севастополі (Крим) російська військова база, Чорноморський флот якої неконтрольовано викидає в море величезну кількість відходів. Уміст лише нафтопродуктів у Севастопольській бухті більш як у 200 разів перевищує їх гранично допустимі концентрації.

Мал. 5. Незаконна вирубка лісу в Карпатах

За допомогою пошукової системи Google.com.ua знайдіть інформацію про виливи нафти, мазуту та інших нафтопродуктів в окупованих Росією кримських бухтах.

У світі та в Україні різко зросла кількість автомобілів. До нас завозять машини, які вже відслужили свій вік і дуже забруднюють довкілля. У великих містах їх викиди становлять до 70% усіх викидів у повітря.

Значним є і рекреаційний вплив на географічне середовище. Особливо відчутний він на узбережжях морів, у Карпатах, навколо великих міст. Мільйони відпочивальників ущільнюють ґрунтовий покрив, викидають величезну кількість сміття.

? Складіть пам’ятку екологічно чистого туриста.

Значення знань з економічної географії для людства. Економічна географія є важливою і потрібною людям. Якби спеціалісти з територіальної організації суспільства суворо дотримувалися вимог, принципово обґрунтовуючи їх важливість, а не підкорялися злочинним наказам некомпетентних чиновників чи урядовців, не було б побудовано Чорнобильську АЕС під Києвом, не розмістили б на одному промисловому майданчику атомну і теплову електростанції в Енергодарі. Не будували б на тектонічному розломі в зоні грязьових вулканів і землетрусів Кримську АЕС, яку, готову до завантаження ядерним паливом, так і не запустили в дію, викинувши мільярди на вітер. Не розмістили б Рівненську АЕС у районі підземних карстових порожнин, що призвело до її осідання в землю і великих економічних затрат на ліквідацію наслідків цього явища. Таких прикладів незнання чи нехтування знаннями географічних законів в Україні й світі безліч.

Правильна, відповідна часу територіальна організація суспільства дає величезні переваги країнам, що вчасно проводять адміністративно-територіальні реформи, засновані на знаннях закономірностей територіальної організації держави. Адміністративний апарат, який базується на відповідних територіальних одиницях, є більш ефективним. Прикладом може бути реформа застарілого і тому неефективного адміністративно- територіального поділу Франції під час правління президента Шарля де Голля, що покращило якість управління.

Поділ України на області, проведений ще в 30-ті роки ХХ ст. за часів СРСР, уже давно застарів. Тому країні не уникнути проведення адміністративно-територіальної реформи, що базуватиметься на законах економічної географії і принесе величезну економію на утриманні бюрократичного апарату, який нічого не вирішує, а лише гальмує розвиток, поширюючи корупцію.

Знання з економічної географії не тільки допоможуть Вам краще пізнати свою Батьківщину, а й знадобляться в повсякденному житті. Вони потрібні людям багатьох спеціальностей:

менеджерам і працівникам торгівлі, економістам і працівникам держадміністрацій усіх рівнів. Ці знання потрібні всім людям в Україні й світі, мільйонам громадян — від військових та землевпорядників до мандрівників і туристів.

Знання з економічної географії України мають світоглядне і загальноосвітнє значення. Світ стає все більше глобалізованим та інформаційно насиченим. Потік географічної інформації, який швидко зростає, оточує сучасну людину практично повсюди — у повідомленнях газет, радіо, телебачення, безмежному інформаційному масиві Інтернету. Але ця інформація не завжди правдива, тому людині, щоб уміти правильно її аналізувати, необхідні знання з економічної географії, без яких неможливо правильно сприймати події, що відбуваються в Україні та світі, розбиратися у складних явищах соціально-економічного життя. І, нарешті, кожна подія, об’єкт чи явище нашого життя завжди територіально «прив’язані» до певної країни, частини світу, а знання з географії дають Вам змогу їх ідентифікувати.

Об’єктом вивчення економічної географії України (світу) є господарство, а предметом є його територіальна організація, взаємопов’язане розміщення господарських об’єктів або в цілому по країні, або в межах її окремих частин.

Економічна географія інтегрує універсальні знання про певну територію з унікальними комплексними властивостями. Завдяки економічній географії отримують найбільш повну картину господарського буття певної території.

Знання з економічної географії допомагають не тільки краще пізнати свою Батьківщину, а й потрібні в повсякденні людям багатьох спеціальностей: від менеджерів і торгових працівників до економістів і працівників держадміністрацій усіх рівнів, від військових та землевпорядників до мандрівників і туристів.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть об’єкт і предмет вивчення економічної географії.

2. Поясніть, як Ви зрозуміли, що таке географічне середовище.

3. Наведіть приклади зв’язків економічної географії з іншими науками.

4. На конкретних життєвих прикладах продемонструйте значення географічних знань для господарської діяльності людини.

5. Зробіть разом із батьками віртуальну подорож до музею Чорнобильської АЕС (електронний режим доступу http://chornobylmuseum. kiev.ua/uk/). Якими є наслідки цієї аварії?

мережі Інтернет. Тож ми намагалися залучити і її до нашого освітньо-виховного процесу, тим більше, що Ви вже вмієте ним користуватися.

От такі наші правила. Сподіваємося, вони допоможуть Вам опанувати цікаву і таку необхідну науку, як географія!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити