Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ ІІІ Секторальна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор

Тема 3. Хімічні виробництва. Виробництво деревини, паперу

§ 28. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ Й ПАПЕРУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

1. Наведіть приклади речей, які виготовляють із деревини.

2. Чи завжди можна зробити ці речі з інших конструкційних матеріалів? Поясніть чому.

Виробництво деревини й паперу у світі: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств. На нашій планеті виділяють два лісових пояси — північний і південний, на яких базується світова лісова і деревообробна промисловість. У першому заготовляють переважно «м’яку» деревину хвойних, у другому — «тверду» деревину широколистяних порід. У середньому за рік на Землі площа лісів зменшується на 12 млн гектарів, відповідно, скорочуються й обсяги наявних лісових ресурсів як бази сировини для виробництва виробів із дерева і паперу. В наш час найбільшими експортерами деревини є Канада, США і Росія. За ними слідують скандинавські країни та країни тропічного поясу. Деревина з цього регіону світу нині становить вже третину світового експорту (Бразилія, Індонезія, Філіппіни, Малайзія тощо). До найбільших імпортерів належать Японія і країни Західної Європи.

Знайдіть на карті світу країни, які є лідерами з постачання деревини на світовий ринок.

Деревообробна промисловість в основному базується у розвинених країнах Західної Європи, де з переважно привізної дешевої сировини виготовляють дорогі будівельні матеріали і меблі. США та Канада, використовуючи, переважно, власну сировину, посідають не тільки провідні місця у світі в галузі лісозаготівлі, а й мають потужну лісопереробну промисловість (мал. 89). Зміни в останній період полягають у зростанні питомої ваги виробництва фанери у країнах Південно-Східної Азії на основі власної деревини.

У розвитку целюлозно-паперової промисловості визначну роль відіграє сировинний чинник. Але, крім деревини, у цьому виробництві значним сировинним ресурсом є вода. Лідерами з виробництва целюлози є США, Китай, Канада і Японія, яка працює на привізній сировині. За виробництвом паперу лідерами є Китай, який за останні десять років майже в чотири рази збільшив обсяги цієї продукції, ще й експортує обладнання для її виробництва, а також США і Японія, яка скоротила обсяг продукції за останні 10 років майже на 30%. У виробництві газетного паперу поза конкуренцією, безперечно, є Канада (близько 30% світового виробництва).

Виробництво деревини й паперу в Україні. За рахунок власних ресурсів потреби України в деревині задовольняються лише на третину. Водночас відходи переробки деревини використовуються лише на 50-60%. Зрубані у лісопаркових зонах або зламані старі дерева просто гниють на землі, що ні в якому разі не допускається в країнах Європи чи Північної Америки. Важливо розширювати площі лісонасаджень із швидкорослими і цінними породами дерев, уживати заходів щодо підвищення продуктивності насаджень. Особливо ефективним є вирощування лісів плантаційним способом (мал. 90).

Мал. 89. Виробництво паперу

? Користуючись мал. 90, поясніть, чому треба заощадливо ставитись до лісових ресурсів.

Галуззю лісової промисловості, яка об’єднує виробництва, основані на хімічній переробці деревини, є лісохімічна промисловість, а саме: суха перегонка деревини, вуглевипалювання й різні види каніфольно-скипидарних виробництв. Як сировину галузь використовує відходи, що залишаються після переробки деревини: соснові пеньки, живицю сосни, дров’яну деревину листяних порід, відходи деревообробної промисловості, продукти сульфатно-целюлозного виробництва.

Галузь дає необхідну як населенню, так і іншим галузям економіки продукцію: деревне вугілля, оцтову кислоту, метиловий спирт, деревні смоли, деревноспиртові розчинники, формалін, каніфоль, скипидар, різні види ефірної олії тощо.

Підприємства лісопереробки розміщені в Україні доволі рівномірно, проте в сировинних районах (Карпатах і Поліссі) їх більше. У районах лісорозробок і біля них великими центрами деревообробної промисловості є Ужгород, Рахів, Ясіня, Хуст, Перечин, Великий Бичків, Мукачеве на Закарпатті, а також міста Передкарпаття і Полісся — Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Костопіль, Луцьк, Житомир, Чернігів, Шостка. Міста Карпат і Полісся виробляють основну частину фанери, пиломатеріалів, деревостружкових і деревоволокнистих плит, будівельних деталей із деревини, а також паперу і картону. Слід зазначити, що економічна криза останніх років в Україні призвела до скорочення обсягів виробництва продукції на одних підприємствах та призупинення роботи на інших.

За межами зон лісорозробок деревообробні підприємства розміщуються у великих промислових центрах і транспортних вузлах (Київ, Донецьк, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Черкаси, Кременчук, Кривий Ріг, Херсон тощо).

Підприємства меблевої промисловості орієнтуються в своєму розміщенні переважно на споживача. Тому вони зосереджу ються у великих містах і довкола них (мал. 91). Багато підприємств цієї галузі працюють і у лісопромислових районах (Івано-Франківськ, Мукачево, Ужгород).

Мал. 90. Вирощування лісів плантаційним способом: 1 — підготовка ґрунту посівом або посадкою; 2 — технічне обслуговування молодого лісорозведення; 3 — перше проріджування й обрізка (від 10 до 12 років); 4 — друге проріджування (17-20 років); 5 — третє і п’яте проріджування, витончення (5 років); 6 — вирубка (від 40 до 50 років)

На лісопромислові райони орієнтуються в розміщенні лісохімічні підприємства.

Багато століть тому в Україні почали виробляти папір. Свідченням цього є чисельні села з назвою Папірня, розміщені, здебільшого на Поліссі. Нині ці підприємства орієнтуються в розміщенні на сировинні та водні ресурси, електроенергію і кваліфіковану робочу силу. Тому зосереджені вони переважно в лісопромислових районах — Карпатському і Поліському.

Мал. 91. На меблевій фабриці

Є свідчення того, що в Радомишлі у 1612 році було засновано першу папірню для потреб церкви. Але вона не була першою в Украіні. Знайдіть інформацію про історію виробництва паперу та книгодрукування в Україні.

Основними компонентами для одержання целюлози є низькоякісна деревина хвойних і листяних порід дерев, відходи лісопиляння і деревообробки. У спеціальному апараті подрібнену деревину піддають обробці й вона перетворюється на целюлозу. За новими технологіями целюлозу можна виготовляти з очерету, соломи тощо. Її використовують для виробництва паперу й картону.

Найбільшими підприємствами галузі є целюлозно-картонний завод у Жидачеві (Львівська область) і картонно-паперовий комбінат в Обухові (Київська область). На картонно-паперових фабриках у багатьох містах країни виготовляють учнівські зошити.

? Чи є на Ваших учнівських зошитах інформація про те, де — вони вироблені? Поцікавтеся, де вони надруковані.

Великі підприємства целюлозно-паперової промисловості є в Києві (картонно-паперовий комбінат), Рахові (картонна фабрика), Херсоні (целюлозний завод), Ізмаїлі (целюлозно-картонний завод), Корюківці Чернігівської області (фабрика технічних паперів), Малині Житомирської області (паперова фабрика).

У світі намітилась тенденція до зменшення потреб у пиломатеріалах і збільшення в картоні, пресованих виробах, деревних плитах. Саме розвиток таких виробництв для України є актуальним і перспективним.

На Землі існує два лісових пояси — північний і південний. У першому заготовляють переважно «м’яку» деревину хвойних, у другому — «тверду» деревину широколистяних порід. Обсяги наявних лісових ресурсів як сировинної бази скорочуються, тому важливо розширювати площі лісонасаджень за рахунок швидкорослих і цінних порід дерев.

У розвитку целюлозно-паперової промисловості визначну роль відіграють сировинний чинник і наявність води. Нові технології дозволяють виготовляти целюлозу з очерету,соломи тощо.

Потреби України в деревині за рахунок власних ресурсів задовольняються лише на третину. Ступінь переробки відходів деревини в Україні дуже низький — 50-60%.

Підприємства галузі розміщені в Україні доволі рівномірно, але більше їх у сировинних районах лісорозробок. Розташовані у великих промислових центрах і транспортних вузлах підприємства меблевої промисловості орієнтуються переважно на споживача.

Світові тенденції до зменшення потреб у пиломатеріалах і збільшення в картоні, пресованих виробах, деревних плитах роблять перспективним розвиток таких виробництв в Україні.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Схарактеризуйте сировинну базу виробництва паперу. Наведіть приклади найбільших у світі країн-виробників деревини та паперу.

2. Назвіть та покажіть на карті найбільші центри виробництва деревини й паперу в Україні.

3. Поясніть, як впливають на розміщення виробництва деревини й паперу споживчий, сировинний, науковий, транспортний та екологічний чинники.

4. Чи існують зв’язки хімічних виробництв із деревообробними? Поясніть, які саме.

5. Оцініть вплив виробництва паперу на довкілля.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити