Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ ІІІ Секторальна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор

Тема 3. Хімічні виробництва. Виробництво деревини, паперу

§ 28. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ Й ПАПЕРУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

1. Наведіть приклади речей, які виготовляють із деревини.

2. Чи завжди можна зробити ці речі з інших конструкційних матеріалів? Поясніть чому.

Виробництво деревини й паперу у світі: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств. На нашій планеті виділяють два лісових пояси — північний і південний, на яких базується світова лісова і деревообробна промисловість. У першому заготовляють переважно «м’яку» деревину хвойних, у другому — «тверду» деревину широколистяних порід. У середньому за рік на Землі площа лісів зменшується на 12 млн гектарів, відповідно, скорочуються й обсяги наявних лісових ресурсів як бази сировини для виробництва виробів із дерева і паперу. В наш час найбільшими експортерами деревини є Канада, США і Росія. За ними слідують скандинавські країни та країни тропічного поясу. Деревина з цього регіону світу нині становить вже третину світового експорту (Бразилія, Індонезія, Філіппіни, Малайзія тощо). До найбільших імпортерів належать Японія і країни Західної Європи.

Знайдіть на карті світу країни, які є лідерами з постачання деревини на світовий ринок.

Деревообробна промисловість в основному базується у розвинених країнах Західної Європи, де з переважно привізної дешевої сировини виготовляють дорогі будівельні матеріали і меблі. США та Канада, використовуючи, переважно, власну сировину, посідають не тільки провідні місця у світі в галузі лісозаготівлі, а й мають потужну лісопереробну промисловість (мал. 89). Зміни в останній період полягають у зростанні питомої ваги виробництва фанери у країнах Південно-Східної Азії на основі власної деревини.

У розвитку целюлозно-паперової промисловості визначну роль відіграє сировинний чинник. Але, крім деревини, у цьому виробництві значним сировинним ресурсом є вода. Лідерами з виробництва целюлози є США, Китай, Канада і Японія, яка працює на привізній сировині. За виробництвом паперу лідерами є Китай, який за останні десять років майже в чотири рази збільшив обсяги цієї продукції, ще й експортує обладнання для її виробництва, а також США і Японія, яка скоротила обсяг продукції за останні 10 років майже на 30%. У виробництві газетного паперу поза конкуренцією, безперечно, є Канада (близько 30% світового виробництва).

Виробництво деревини й паперу в Україні. За рахунок власних ресурсів потреби України в деревині задовольняються лише на третину. Водночас відходи переробки деревини використовуються лише на 50-60%. Зрубані у лісопаркових зонах або зламані старі дерева просто гниють на землі, що ні в якому разі не допускається в країнах Європи чи Північної Америки. Важливо розширювати площі лісонасаджень із швидкорослими і цінними породами дерев, уживати заходів щодо підвищення продуктивності насаджень. Особливо ефективним є вирощування лісів плантаційним способом (мал. 90).

Мал. 89. Виробництво паперу

? Користуючись мал. 90, поясніть, чому треба заощадливо ставитись до лісових ресурсів.

Галуззю лісової промисловості, яка об’єднує виробництва, основані на хімічній переробці деревини, є лісохімічна промисловість, а саме: суха перегонка деревини, вуглевипалювання й різні види каніфольно-скипидарних виробництв. Як сировину галузь використовує відходи, що залишаються після переробки деревини: соснові пеньки, живицю сосни, дров’яну деревину листяних порід, відходи деревообробної промисловості, продукти сульфатно-целюлозного виробництва.

Галузь дає необхідну як населенню, так і іншим галузям економіки продукцію: деревне вугілля, оцтову кислоту, метиловий спирт, деревні смоли, деревноспиртові розчинники, формалін, каніфоль, скипидар, різні види ефірної олії тощо.

Підприємства лісопереробки розміщені в Україні доволі рівномірно, проте в сировинних районах (Карпатах і Поліссі) їх більше. У районах лісорозробок і біля них великими центрами деревообробної промисловості є Ужгород, Рахів, Ясіня, Хуст, Перечин, Великий Бичків, Мукачеве на Закарпатті, а також міста Передкарпаття і Полісся — Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Костопіль, Луцьк, Житомир, Чернігів, Шостка. Міста Карпат і Полісся виробляють основну частину фанери, пиломатеріалів, деревостружкових і деревоволокнистих плит, будівельних деталей із деревини, а також паперу і картону. Слід зазначити, що економічна криза останніх років в Україні призвела до скорочення обсягів виробництва продукції на одних підприємствах та призупинення роботи на інших.

За межами зон лісорозробок деревообробні підприємства розміщуються у великих промислових центрах і транспортних вузлах (Київ, Донецьк, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Черкаси, Кременчук, Кривий Ріг, Херсон тощо).

Підприємства меблевої промисловості орієнтуються в своєму розміщенні переважно на споживача. Тому вони зосереджу ються у великих містах і довкола них (мал. 91). Багато підприємств цієї галузі працюють і у лісопромислових районах (Івано-Франківськ, Мукачево, Ужгород).

Мал. 90. Вирощування лісів плантаційним способом: 1 — підготовка ґрунту посівом або посадкою; 2 — технічне обслуговування молодого лісорозведення; 3 — перше проріджування й обрізка (від 10 до 12 років); 4 — друге проріджування (17-20 років); 5 — третє і п’яте проріджування, витончення (5 років); 6 — вирубка (від 40 до 50 років)

На лісопромислові райони орієнтуються в розміщенні лісохімічні підприємства.

Багато століть тому в Україні почали виробляти папір. Свідченням цього є чисельні села з назвою Папірня, розміщені, здебільшого на Поліссі. Нині ці підприємства орієнтуються в розміщенні на сировинні та водні ресурси, електроенергію і кваліфіковану робочу силу. Тому зосереджені вони переважно в лісопромислових районах — Карпатському і Поліському.

Мал. 91. На меблевій фабриці

Є свідчення того, що в Радомишлі у 1612 році було засновано першу папірню для потреб церкви. Але вона не була першою в Украіні. Знайдіть інформацію про історію виробництва паперу та книгодрукування в Україні.

Основними компонентами для одержання целюлози є низькоякісна деревина хвойних і листяних порід дерев, відходи лісопиляння і деревообробки. У спеціальному апараті подрібнену деревину піддають обробці й вона перетворюється на целюлозу. За новими технологіями целюлозу можна виготовляти з очерету, соломи тощо. Її використовують для виробництва паперу й картону.

Найбільшими підприємствами галузі є целюлозно-картонний завод у Жидачеві (Львівська область) і картонно-паперовий комбінат в Обухові (Київська область). На картонно-паперових фабриках у багатьох містах країни виготовляють учнівські зошити.

? Чи є на Ваших учнівських зошитах інформація про те, де — вони вироблені? Поцікавтеся, де вони надруковані.

Великі підприємства целюлозно-паперової промисловості є в Києві (картонно-паперовий комбінат), Рахові (картонна фабрика), Херсоні (целюлозний завод), Ізмаїлі (целюлозно-картонний завод), Корюківці Чернігівської області (фабрика технічних паперів), Малині Житомирської області (паперова фабрика).

У світі намітилась тенденція до зменшення потреб у пиломатеріалах і збільшення в картоні, пресованих виробах, деревних плитах. Саме розвиток таких виробництв для України є актуальним і перспективним.

На Землі існує два лісових пояси — північний і південний. У першому заготовляють переважно «м’яку» деревину хвойних, у другому — «тверду» деревину широколистяних порід. Обсяги наявних лісових ресурсів як сировинної бази скорочуються, тому важливо розширювати площі лісонасаджень за рахунок швидкорослих і цінних порід дерев.

У розвитку целюлозно-паперової промисловості визначну роль відіграють сировинний чинник і наявність води. Нові технології дозволяють виготовляти целюлозу з очерету,соломи тощо.

Потреби України в деревині за рахунок власних ресурсів задовольняються лише на третину. Ступінь переробки відходів деревини в Україні дуже низький — 50-60%.

Підприємства галузі розміщені в Україні доволі рівномірно, але більше їх у сировинних районах лісорозробок. Розташовані у великих промислових центрах і транспортних вузлах підприємства меблевої промисловості орієнтуються переважно на споживача.

Світові тенденції до зменшення потреб у пиломатеріалах і збільшення в картоні, пресованих виробах, деревних плитах роблять перспективним розвиток таких виробництв в Україні.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Схарактеризуйте сировинну базу виробництва паперу. Наведіть приклади найбільших у світі країн-виробників деревини та паперу.

2. Назвіть та покажіть на карті найбільші центри виробництва деревини й паперу в Україні.

3. Поясніть, як впливають на розміщення виробництва деревини й паперу споживчий, сировинний, науковий, транспортний та екологічний чинники.

4. Чи існують зв’язки хімічних виробництв із деревообробними? Поясніть, які саме.

5. Оцініть вплив виробництва паперу на довкілля.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити