Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ ІІІ Секторальна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

§ 35. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ

У ЯКИХ регіонах України вироблено ВІТЧИЗНЯНІ продукти харчування, які споживає Ваша родина? Знайдіть їх на карті України.

Харчова промисловість. Високий рівень розвитку сільського господарства, унікальна різноманітність його спеціалізації та своєрідні кулінарні традиції української нації сприяють розвитку харчової промисловості України, яка об’єднує понад 40 галузей. Це борошномельно-круп’яна, цукрова, спиртова, пивоварна, хлібопекарська, кондитерська, молочна, рибна, крохмально-мелясна, лікеро-горілчана, макаронна, м’ясна, олійно-жирова, виноробна, консервна, соляна, овочева та інші галузі. Сама назва кожної з них говорить про продукцію, яка випускається. Крім харчосмакової продукції, галузь випускає добрива, комбікорми, тютюнові, косметичні вироби, мило й багато інших продуктів, які дуже важливі та життєво необхідні для кожного з нас.

? За назвою галузей харчової промисловості назвіть основну продукцію, яку вони випускають.

Харчова промисловість України — це тисячі великих, середніх і малих підприємств різної форми власності, які виробляють майже 20% від загального обсягу промислової продукції. Практично всі галузі харчової промисловості України мають навіть світове значення. Основною базою їх розвитку є багатогалузеве сільське господарство. Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятливий природний, людський, геополітичний і ресурсний потенціал для розвитку галузі, раціональне використання якого забезпечило б їй провідне місце на світовому й регіональних продовольчих ринках.

? Пригадайте, яку сільськогосподарську продукцію Україна постачає на світовий ринок. Які галузі харчової промисловості використовують цю продукцію як сировину?

Основна, борошномельно-круп’яна промисловість, розвивається на базі потужного зернового господарства країни. Вона забезпечує населення борошном і крупами, її відходи йдуть на виробництво комбікормів, що використовуються у тваринництві, яке, в свою чергу, також дає важливі продукти, і не тільки харчування. У розміщенні галузь орієнтується на райони сировини і центри споживання. Елеватори, де зберігається зерно, і млини розміщені у великих містах, залізничних вузлах, морських портах і районах виробництва зерна (мал. 115).

Борошно — сировина для розвитку хлібопекарської, макаронної і частково кондитерської галузей. Головним чинником розміщення підприємств хлібопекарської промисловості є обмежені терміни реалізації свіжого хліба. Тому чим більше місто, тим більше в ньому випікається хлібних виробів. Так само орієнтується на споживача макаронна та кондитерська промисловість.

На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для економіки України, особливо для харчової промисловості, адже вона дуже залежить від інших галузей — машинобудування, хімічної, енергетичної, нафтопереробної, а ще — від платоспроможності населення, яке споживає її продукцію (мал. 116).

Особливості технологій та чинники розміщення підприємств галузі. На розміщення молокопереробних заводів впливають сировинні чинники та наявність масового споживача. Так, виробництво продукції з незбираного молока — пастеризованого молока, сметани, кефіру, ряжанки, йогурту — зосереджено у великих містах. Виробництво масла, сиру, молочних консервів — у невеликих містах і селищах сільськогосподарських районів із розвинутим молочним тваринництвом.

Потужною в Україні є м’ясопереробна галузь харчової промисловості. За обсягами торгівлі галузь поступається тільки хлібобулочним виробам. Крім харчових продуктів, м’ясна промисловість виробляє також корми для сільського господарства, вітаміни, лікувальні препарати, наприклад гематоген. Головні підприємства цієї галузі зосереджені у великих містах, а також у районах розвинутого тваринництва.

За даними національного агропорталу (електронний режим доступу: http://latifundist.com/rating) дізнайтеся, які підприємства України були найбільшими виробниками харчової продукції в останні роки.

Мал. 115. Сучасний елеватор

Мал. 116. Продукція харчової промисловості

Міждержавне значення також мають цукрова й олійно-жирова галузі. Цукрові заводи і комбінати переважно розміщені в лісостеповій зоні, де вирощують цукрові буряки. Цукрова промисловість — важлива комплексоутворююча галузь. Навколо цукрових заводів виникає низка суміжних виробництв, що працюють на відходах (дефектний цукор, меляса) і виробляють спирт, дріжджі, вітаміни тощо. Інші відходи, наприклад жом, використовують відгодівельні господарства, де вирощують свиней і бичків на м’ясо (мал. 117).

Мал. 117. Продукція: а) цукрового заводу; б) кондитерської фабрики

Пригадайте назви кондитерських фабрик, продукцію — яких Ви бачите на полицях магазинів. Подивіться на упаковках товарів, де вони зроблені. Знайдіть ці міста на карті України.

Олійно-жирова галузь. Олія — цінний харчовий продукт і водночас важлива сировина для виготовлення маргарину, консервів, мила, а також допоміжний матеріал у металургійній, лакофарбовій, шкіряній та інших галузях. Близько 90% усієї олії в Україні виробляється з насіння соняшнику. Основні підприємства олійно-жирової промисловості діють у тих областях, де вирощують олійні культури. Це пов’язано зі значними сировинними витратами. Так, для виробництва 1 т олії потрібно від 3 до 8 т насіння олійних культур.

Особливості технологій та чинники розміщення підприємств виноробного виробництва, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод. Виноробна промисловість України теж має міждержавне значення. Вона тяжіє до районів виробництва сировини. Заводи з розливу вина у пляшки розміщені як у районах вирощування сировини, так і в місцях споживання готової продукції (переважно у великих містах).

На різноманітній рослинній сировинній базі розвивається спиртова і лікеро-горілчана промисловість. Спирт використовують у 150 галузях господарства. Для його виробництва сировиною є меляса, патока, дефектний цукор, картопля, зерно пшениці, кукурудзи, жита, ячменю, відходи від виробництва соків. Підприємства з виробництва спирту зосереджено, переважно, у невеликих містах, селищах міського типу і селах. Лікеро-горілчана промисловість розвивається, зазвичай, у великих містах.

Підприємства з виробництва пива і безалкогольних напоїв у розміщенні орієнтується на споживача. Близьким до попередньої галузі є і розлив мінеральних вод. Україна надзвичайно багата на мінеральні лікувальні та столові води. Деякі з них мають світове значення і є лише в Україні. Відомими є, наприклад, «Нафтуся», «Миргородська», «Куяльник», «Поляна Квасова», «Бермінводи», «Регіна» тощо.

Знайдіть на карті райони України з наявними там мінеральними джерелами.

Дослідіть на базі одного з найближчих до Вас магазинів асортимент води, яка там продається. Яку мінеральну воду продає найближча до Вас аптека? Чому асортимент води в магазині та аптеці різний?

Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні. Звичайно, що й у Вашому регіоні працюють підприємства харчової промисловості. Можливо, навіть хтось із Ваших рідних чи знайомих там працює. Дізнайтеся про це більше. Знайдіть на карті України міста Вашого регіону, в яких працюють підприємства харчової промисловості. Разом з однолітками зберіть етикетки та упаковки від товарів, які виробляються у Вашому регіоні. Влаштуйте виставку-презентацію цих товарів для учнів молодших класів.

Харчова промисловість України об’єднує понад 40 галузей, серед яких борошномельно-круп’яна, цукрова, спиртова, пивоварна, хлібопекарська, кондитерська, молочна, рибна, крохмально-мелясна, лікеро-горілчана, макаронна, м’ясна, олійно-жирова, виноробна, консервна, соляна, овочева й інші, які випускають важливі та життєво необхідні для кожного з нас продукти і дають майже 20% від загального обсягу промислової продукції країни.

Україна має найбільш сприятливий потенціал для розвитку галузі, основою якого є багатогалузеве сільське господарство.

На сучасному етапі розвитку для розвитку харчової промисловості склалося важке економічне становище, адже вона залежить від інших галузей та від платоспроможності населення, яке споживає її продукцію.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть складові харчової промисловості та вкажіть продукцію, яку вони випускають.

2. Знайдіть на карті найбільші центри виробництва харчових продуктів і напоїв в Україні.

3. Схарактеризуйте особливості виробництва окремих видів продукції харчової промисловості.

4. Поясніть, чому підприємства харчової промисловості розміщені у малих містах, селищах міського типу і великих селах.

5. Оцініть місце України на світовому та європейському ринках продовольства.

СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Одним із піонерів будівництва вітрових електростанцій (ВЕС) у нашій країні до Другої світової війни був видатний український учений та інженер, один з основоположників космонавтики Ю. Кондратюк. У 1931 р. поблизу Севастополя під його керівництвом було збудовано ВЕС потужністю 100 кВт, яка забезпечувала струмом електромережі міста понад десять років. Ю. Кондратюк проектував більш потужні ВЕС на 5 і 10 тис. кВт, але війна покликала Кондратюка на фронт, де він і загинув у 1941 р., а про його проекти просто забули.

Штат співробітників «Airbus» складає близько 50 тис. осіб і зосереджений переважно в чотирьох європейських країнах: Франції, Німеччині, Великій Британії, Іспанії. Остаточне складання продукції здійснюється на заводах компанії в містах Тулуза (Франція) і Гамбург (Німеччина).

Однією з причин будівництва дамби на Янцзи - найбільшій річці Китаю — були постійні паводки, які перетворювалися на катастрофічні повені. За останнє тисячоліття їх сталося 215. У 1998 р., у розпал реалізації проекту «Три ущелини», коли вже була побудована тимчасова гребля, яка відводила русло річки від ділянки під основне Будівництво, повінь забрала життя Близько 4 000 селян. Вони обробляли землю нижче за течією. 14 млн осіб позбавила Будинків. Загальні економічні втрати Китаю було оцінено в 24 млн $.

Сьогодні в Китаї існують прихильники і противники проекту «Три ущелини». Прихильники стверджують, що після завершення будівництва траурні церемонії за жертвами повеней залишилися в минулому. Противники, навпаки, переконані, що водосховище розміром в 1000 км2 і глибиною в 175 м, 22 млрд м3 води якого тиснуть своєю масою на греблю, може спричинити найбільш масштабну трагедію, наприклад, у результаті землетрусу. Адже на берегах р. Янцзи проживає 360 млн осіб, а в її дельті знаходиться велика частина сільськогосподарських земель країни.

У середині XX ст. у штаті Пенсільванія (США) проливний дощ викликав паводок, у результаті якого вода перелилася через край бетонної дамби. Падаючи з висоти в кілька десятків метрів, вода билася об річкове дно Біля основи греблі так, що розбила її фундамент. Гребля впала, і річка Аустін змила з лиця землі невелике містечко Джорджтаун стіною води висотою 18 метрів. Масштаб катастрофи був таким, що не знайшли навіть тіл більше 2 000 загиблих.

Усього 150 років тому алюміній вважався сріблом із глини і був надзвичайно дорогим. Сьогодні він займає друге місце в світі за обсягами споживання і поступається лише сталі. Попит на цей «крилатий» метал росте випереджальними темпами в автомобілебудуванні, електроенергетиці та Будівництві. Його навіть називають ключовим конструкційним матеріалом XXI століття.

Першу вишивальну школу організувала сестра Володимира Мономаха Ганна. Дівчат навчали гаптувати золотом і сріблом. Згодом вишивка стала найпоширенішим видом народного декоративно-ужиткового мистецтва. В Україні відомо Близько 100 видів і технічних прийомів вишивання (гладь, хрестик, низь, бігунець, плетіння тощо). Вишивці Галичини, Буковини, Закарпаття властиві багатий колорит та складні геометричні фігури. Для Полтавщини, Чернігівщини, Київщини характерний рослинний орнамент, виконаний у червоному, чорному й синьому кольорах, трапляються зображення тварин.

Історія народної української кераміки, використання глини як першого пластичного й порівняно твердого матеріалу для виготовлення посуду та магічно-ритуальних фігурок, припадає на епоху палеоліту. На території України найдавніші археологічні матеріали (епоха неоліту) засвідчують поширення випаленого керамічного посуду.

Гончарство в Україні веде свою історію ще з часів трипільської культури. У XVII ст. селище Опішня на Полтавщині було відомим на всій Лівобережній Україні своїм глиняним посудом, а з кінця XIX ст. стало відомим в усьому світі. У 1790 р. на мануфактурі в містечку Корець (на Волині) вироблено перші порцелянові вироби - чайники, чашки, свічники. У 1798 р. під Києвом засновано перший в Україні фаянсовий завод. У 1887 р. відомий російський фабрикант О. Кузнєцов побудував у Будах поблизу Харкова фаянсову фабрику, яка згодом стала найбільшим в Україні виробником столового посуду. На фабриці використовували білі глини, родовища яких були відкриті на Донбасі на околицях м. Часів Яр. Найбільшим підприємством порцелянової промисловості в Україні є Баранівський завод (Житомирська область), заснований 1802 р. Щорічно він дає понад 40 тис. виробів.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ БЕСІДИ

1. Поясніть значення енергетичної галузі для розвитку сучасного господарства України та світу.

2. Схарактеризуйте перспективи використання відновлюваних джерел енергії різних видів у світі, Україні та своєму регіоні. Поясніть, чим вигідне їх використання для пересічного українця.

3. Оцініть та поясніть наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля.

4. Поясніть вплив різних чинників на розміщення виробництв хімічної продукції, деревини й паперу.

5. Проаналізуйте зв’язки між хімічними, металургійними і деревообробними виробництвами в Україні.

6. Оцініть роль машинобудування в розвитку господарства України.

ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ

1. Розгляньте запропоновану нижче схему «Структура металургійного комплексу». Запропонуйте інформацію щодо пропусків у складових схеми та оголосіть результати роботи шляхом колективного створення повної її версії на класній дошці.

2. Користуючись тематичними картами шкільного географічного атласу, складіть перелік галузей легкої промисловості, які отримали розвиток у таких містах України: Тернопіль, Херсон, Луцьк, Черкаси, Житомир, Рівне, Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя, Бердичів, Дунаївці. Поясніть, як вони впливають на розвиток соціальної сфери цих міст.

ВИКОРИСТОВУЄМО ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ

1. У мережі Інтернет перегляньте відео на тему «З чого це зроблено» (швейцарський годинник, атомна електростанція та бампери для автомобілів). Що нового Ви дізналися? Зробіть відповідні висновки.

2. Підготуйте додаткову інформацію з питання «Що таке транснаціональна корпорація (ТНК)? Які ТНК світу найбільші?»

ПРАЦЮЄМО РАЗОМ (У ГРУПІ АБО В ПАРІ)

1. Прочитайте додаткові матеріали на стор. 184—186. Проаналізуйте кожен фрагмент тексту та зробіть відповідні висновки.

2. Запропонуйте зміст реклами (відео, радіо, друкованої тощо) одного з виробників вітчизняної продукції легкої або харчової промисловості. Проведіть презентацію-захист власної розробки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

ПРОВОДИМО НАУКОВИЙ ТВОРЧИЙ ПОШУК

Дослідження

Тема: Малі та середні міста України - центри швейного виробництва. Завдання:

1. Поясніть, як Ви розумієте поняття «малі та середні» міста України.

2. Вам уже відомо, що в Україні працює близько 60 швейних підприємств. Дізнайтеся, які з них працюють у Вашому обласному центрі.

3. Поясніть їх роль в економіці Вашого регіону.

Тема: Українські й імпортні продукти в споживчому кошику Вашої родини. Завдання:

1. Проведіть дослідження продуктів харчування, які зберігаються на кухні Вашої родини.

2. Об’єднайте їх у дві групи: вітчизняного й іноземного виробництва.

3. Зробіть висновки щодо їх впливу на Ваше здоров’я, якість, поживність та доступність для пересічного українця.

Тема: Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах. Завдання:

1. Об’єднайтеся в малу групу та проведіть дослідження за наступними напрямками: «Національна білоруська кухня», «Що об’єднує українську та польську кулінарію», «Кухня Закарпаття: національні страви та їх історія», «Спільне та відмінне в румунському, молдавському та українському кулінарному мистецтві», «Український борщ чи російські щі? Секрети приготування».

2. Презентуйте зміст своїх досліджень та зробіть відповідні висновки.

Практична робота 5.1

Тема: Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

Завдання:

1. Позначте на контурній карті України найбільші електростанції:

ГЕС на Дніпрі, Дністровську, Ташлицьку;

АЕС - Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську, Хмельницьку;

ТЕС - Запорізьку, Придніпровську, Трипільську, Зміївську, Слов’янську, Ладижинську, Бурштинську.

2. Поясніть чинники розміщення цих електростанцій.

Практична робота 5.2

Тема: Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу.

Завдання:

1. Користуючись мал. 63 та 64 на стор. 112, побудуйте стовпчикову діаграму виробництва електроенергії країнами-лідерами галузі.

2. Проаналізуйте побудовану Вами діаграму та визначте країни, які є лідерами за виробництвом електроенергії на душу населення.

3. Проаналізуйте секторну діаграму (мал. 66. на стор. 116) та зробіть відповідні висновки.

4. Запропонуйте альтернативні рішення щодо розширення екологічно чистого виробництва електроенергії в Україні.

Практична робота 6

Тема: Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.

Завдання:

1. Користуючись картами шкільного географічного атласу, знайдіть основні райони видобутку сировини для виробництва чорних металів в Україні. Нанесіть їх на контурну карту.

2. Нанесіть та підпишіть на контурній карті центри чорної металургії в Україні - Кривий Ріг, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Краматорськ, Алчевськ.

3. Знайдіть залежність між розташуванням районів видобутку сировини для виробництва чорних металів та центрів чорної металургії в Україні. Зробіть відповідні висновки.

Практична робота 7

Тема: Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення ЧИННИКІВ ЇХ розміщення.

Завдання:

1. Позначте на контурній карті України центри виробництва транспортних засобів.

Автомобілебудування

Кременчук (великовантажні автомобілі).

Запоріжжя (малолітражні легкові автомобілі). Луцьк (ЛЕГКОВІ автомобілі ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ місцевості). ЛЬВІВСЬКІЙавтобусний завод

Залізничне

машинобудування

Харків (ТЕПЛОВОЗИ).

Дніпро (електровози).

ЛЬВІВ, КИЇВ, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Дружківка, КОНОТОП (ТЕПЛОВОЗО- та вагоноремонтні заводи).

Кременчук, Кам’янське, КИЇВ (вантажні вагони). Маріуполь (цистерни).

Літакобудування

КИЇВ, Харків

Суднобудування та судноремонт

Миколаїв, Херсон — суднобудування.

Керч — танкери, КИЇВ — морські траулери.

Одеса, ІЛЛІЧІВСЬК, Маріуполь — судноремонт і суднобудування.

КИЇВ, Запоріжжя — річкове суднобудування


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити