Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ ІV Секторальна структура світового господарства та господарства України: третинний сектор

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп'ютерне програмування

§ 45. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, БАНКІВСЬКО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Пригадайте, фінансовими послугами яких установ користуються Ваші рідні.

2. Які послуги надають ці фінансові установи?

Фінансові послуги. Нині у світі діє глобальний ринок фінансово-банківських послуг. Його можна розглядати як сукупність усіх існуючих у світі економічних відносин, спрямованих на здійснення купівлі-продажу, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів між різними галузями і регіонами світового господарства.

Головною фінансовою організацією, яка накопичує гроші та інші цінності, надає кредити, здійснює грошові розрахунки, випускає в обіг гроші й інші цінні папери, проводить операції із золотом, є банк. У будь-якій країні існують центральні банки, що здійснюють випуск грошей — національної валюти. Банк існує за рахунок прибутку, який він отримує від надання банківських послуг. Це є діяльністю банку, спрямованою на задоволення потреб клієнтів. Банк проводить різні операції з тимчасово вільними коштами, які він накопичив від багатьох (іноді мільйонів) фізичних і юридичних осіб, наприклад, надає під певні відсотки кредити, позики, здійснює інвестиції в різні проекти на власний ризик. Крім банків, до фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, пенсійні, інвестиційні фонди тощо (мал. 151).

Фінансові послуги — це діяльність організацій і приватних осіб, які займаються обслуговуванням клієнтів із приводу купівлі-продажу, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів (грошей).

Скористайтеся тлумачним словником шкільної бібліотеки та знайдіть визначення перелічених вище термінів та понять.

Мал. 151. Небанківські фінансові установи

Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Найбільшими транснаціональними банківськими та валютно-фінансовими організаціями світу є: Світовий банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, які розміщено у Вашингтоні (США); Європейський банк реконструкції та розвитку (Лондон), Банк міжнародних розрахунків (Базель, Швейцарія), Європейський інвестиційний банк (Люксембург).

До десяти найбільших комерційних банків світу належать п’ять американських, чотири банки Великої Британії й один французький банк. У цілому найбільшими фінансовими центрами світу є Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Париж, Базель, Люксембург, Сінгапур, Сянган (Гонконг).

? Назвіть найбільші банки, які працюють в Україні. Які з них є у Вашому населеному пункті?

Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ відбувається у процесі зростання взаємозалежності фінансових ринків. Сутність фінансової глобалізації полягає в тому, що національні фінансові системи все більше інтегруються з міжнародними фінансовими ринками й організаціями. І наслідками такої глобалізації є швидкі темпи зростання міжнародних фінансових потоків. Зростає світовий ринок фінансових послуг, виникають нові форми обслуговування клієнтів.

Сучасному розвитку і розширенню світового господарства (диверсифікації, ускладненню, урізноманітненню) характерні економіко-географічні процеси концентрації та централізації капіталу. При цьому не лише зростає обсяг фінансових ресурсів у якійсь географічній точці чи на локальній території, але й одночасно поступово зменшується кількість банків та їх географічне поширення.

Ще однією тенденцією глобалізації і розвитку світового ринку фінансово-банківських послуг є також його універсалізація і транснаціоналізація. Перша тенденція полягає в тому, що великі банки стають не стільки спеціалізованими, що було поширеним ще недавно, а універсальними. Вони виконують усе більше операцій, охоплюють усе більше найрізноманітніших галузей економіки. Друга тенденція — це створення міжнародної системи власних філій і представництв за кордоном, здійснення фінансових операцій в інших країнах, у різних валютах і секторах міжнародного фінансового ринку (мал. 152).

Країни-офшори. Офшорними країнами є ті держави, які виділили на своїй території окремі регіони чи адміністративні центри, де вищими державними органами цих країн визначено спеціальні заохочувальні пільгові податки, митні збори, вільне ввезення та вивезення товарів і валют, пільгові процентні ставки за кредити, вільний обіг іноземних валют із метою заохочення іноземного капіталу щодо участі в економічному розвитку цих країн (мал. 153).

Мал. 152. Активи іноземних банків, які присутні в банківській системі України на 01.01.2015, млн євро

Мал. 153. Місце України в глобальній офшорній мережі (розмір кола — кількість об’єктів у глобальній офшорній павутині): 1 — Україна (1 689); 2 — Росія (23 727); 3 — Велика Британія (30 591); 4 — Швейцарія (42 219); 5 — Китай (66 208); 6 — Віргінські острови (88 516); 7 — Гонконг (103 220)

Компанії, що зареєстровані в офшорах, використовуються для ухилення від сплати податків, звільнення від будь-якої фінансової звітності. Вони сплачують лише невеликий фіксований податковий збір країні-офшору, який завжди набагато менший, ніж якби ця компанія сплатила податки на своїй батьківщині. Класичними країнами-офшорами є Беліз, Домініканська Республіка, острів Джерсі, Панама.

Знайдіть на карті країни-офшори.

Крім того, існують країни-офшори, які не відповідають класичному визначенню офшора. Хоч у них й існує низький рівень оподаткування, зареєстровані в цих країнах компанії мають надавати звіти про власну фінансову діяльність та платити податки. Такими країнами-офшорами є Велика Британія, Гонконг (Китай), Кіпр і Нова Зеландія.

Головною фінансовою організацією, яка накопичує і випускає в обіг гроші, цінні папери та інші цінності, надає кредити тощо, є банк. У будь-якій країні є центральний банк. Найбільшими транснаціональними банківськими та валютно-фінансовими організаціями світу є: Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк.

Фінансова глобалізація — це інтеграція національних фінансових систем із міжнародними фінансовими ринками й організаціями. Банки стають універсальними, виконують більше операцій, охоплюють більше галузей економіки, створюють міжнародну систему філій.

Офшорними країнами є держави, які виділили на своїй території регіони, в межах яких встановлено пільгові податки, митні збори, процентні ставки за кредитами, вільний обіг, ввезення та вивезення товарів й іноземних валют із метою заохочення іноземного капіталу до участі в економічному розвитку цих країн. Компанії, зареєстровані в офшорах, використовуються для приховування доходів, звільнення від будь-якої фінансової звітності.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «кредит», «фінансовий центр», «страхова компанія».

2. Покажіть на карті найбільші міжнародні фінансові центри, країни-офшори.

3. Поясніть, як змінюється обсяг фінансових послуг із розвитком господарства.

4. Розкрийте зміст поняття «країни-офшори». Поясніть, чому окремі компанії та бізнесмени прагнуть перевести туди свій бізнес і капітал.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити