Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ V Глобальні проблеми людства

§ 48. СТАЛИЙ РОЗВИТОК - СТРАТЕГІЯ ЛЮДСТВА НА XXI СТ.

1. Поясніть, чому у високорозвинених країнах існує роздільний збір та утилізація відходів.

2. Чи погодилися б Ви та Ваша родина запровадити роздільний збір сміття?

Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ ст. У другій половині ХХ ст. грандіозні масштаби втручання людства у природні процеси Землі породили нові наукові теорії. Серед них для економічної географії важливою є концепція меж розвитку. Вона була розроблена в Римському клубі американським ученим Д. Медоузом. Сутність цієї концепції полягає в тому, що нинішня індустріальна модель розвитку людства неминуче буде обмежена вичерпністю природних ресурсів, особливо викопних. За Д. Медоузом, якщо людство не знайде нової моделі розвитку, то вже в другій чверті ХХІ ст. почнеться спочатку занепад розвинутих країн, які найінтенсивніше експлуатують ресурси, а після середини ХХІ ст. настане світовий господарський колапс, із якого на даний момент немає виходу.

Мал. 163. Сталий розвиток

Розгляньте мал. 163 і поясніть, що таке сталий розвиток.

Ознайомтеся самостійно з матеріалами «Сталий розвиток для України» (електронний режим доступу: sd4ua.org/). Поділіться інформацією з однолітками.

У 1992 р. була розроблена концепція сталого, або стабільного, розвитку. Вона стала одним зі щаблів подальшого розвитку концепції меж розвитку. Наприкінці ХХ ст. з’ясувалося, що апокаліптичні передбачення Д. Медоуза, зроблені ним у 1972 р., вже не справдяться. Стало очевидним, що у нових умовах межі розвитку закладаються не стільки обсягами наявних природних ресурсів, скільки рівнем глобального і регіонального забруднення довкілля, його швидкою деградацією (мал. 164).

Сталий (стійкий) розвиток нині розглядається як особливий економічний розвиток, який забезпечує задоволення всебічних потреб нинішнього покоління без завдання шкоди можливостям прийдешніх поколінь забезпечити свої власні потреби. Питання щодо необхідності переходу до сталого розвитку вперше було поставлено Світовою комісією з навколишнього середовища та розвитку.

Реалізація моделі сталого економічного розвитку передбачає врахування всього кращого національного і світового культурного досвіду з метою переходу від уявлень про необхідність захисту природи від «всесильної економіки» до підпорядкування соціально-економічного розвитку екологічним вимогам і обмеженням. Кажучи простіше, розвиток економіки має підпорядковуватися законам природи, а не відбуватися на противагу їм.

Перехід до засад сталого розвитку вимагає перегляду орієнтації на сучасні показники економічного зростання, оскільки вони нівелюються збитками від деградації навколишнього середовища та неефективного використання природних ресурсів. Упровадження концепції сталого розвитку вже відбувається в розвинутих країнах світу. Нині стало зрозумілим, що такий розвиток може відбуватися лише на основі цілеспрямованого удосконалення технологій використання природних ресурсів, глобального впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, зменшення витрат усіх видів ресурсів на виробництво одиниці продукції, всебічного використання нетрадиційних джерел енергії.

Перегляньте у мережі мультфільми «Екологічна корова» та «Мультик про екологію (сюрреалізм)», «Людина і Земля». Зробіть висновки з побаченого.

Сучасна вітчизняна і світова практика засвідчують, що лише заходами впровадження енергозберігаючих технологій розв’язати глобальні енергетичні проблеми і забезпечити сталий розвиток неможливо. Необхідне широкомасштабне створення і використання нових та поновлюваних джерел енергії.

За сучасного стану соціально-економічного розвитку суспільства альтернативи сталому розвитку не існує, а його ідеї визначатимуть основні напрямки розвитку людства в ХХІ ст. Досягнення мети сталого розвитку можливе лише завдяки зусиллям усього людства, але кожна держава повинна зробити свій внесок. Від вас, молодих українців, теж буде залежати, чи зможе людство та Україна досягти бажаної мети.

Концепція меж розвитку була розроблена в Римському клубі американським ученим Д. Медоузом. У 1992 р. була розроблена концепція сталого, або стабільного, розвитку. За сучасного стану соціально-економічного розвитку суспільства альтернативи сталому розвитку не існує.

Сталий (стійкий) розвиток розглядається як особливий економічний розвиток, що забезпечує задоволення всебічних потреб нинішнього покоління без завдання шкоди можливостям прийдешніх поколінь забезпечити свої власні потреби.

Реалізація моделі сталого економічного розвитку передбачає врахування всього кращого національного і світового культурного досвіду з метою переходу від уявлень про необхідність захисту природи від «всесильної економіки» до підпорядкування соціально-економічного розвитку екологічним вимогам і обмеженням.

Досягнення мети сталого розвитку можливе лише завдяки зусиллям усього людства.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, що таке концепція сталого розвитку.

2. Розкажіть, як можна задовольнити потреби нинішнього покоління без завдання шкоди прийдешнім поколінням.

3. Поясніть, чому реалізувати модель сталого економічного розвитку можна лише спільними зусиллями всіх країн і народів Землі.

СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Серед українських лікарів є фахівці зі світовими іменами. Микола Михайлович Амосов — видатний хірург, засновник і директор Київського інституту серцево-судинної хірургії, першим здійснив протезування мітрального клапана серця, уперше в світі розробив і впровадив у практику протитромбічні протези серцевих клапанів. У 2008 р. за результатами опитування громадської думки Микола Михайлович посів друге місце, після Ярослава Мудрого, та удостоєний звання «великого українця всіх часів».

Микола Дмитрович Стражеско — український терапевт, який уперше в світі поставив прижиттєвий діагноз тромбозу судин серця, склав розгорнутий опис різних клінічних форм інфаркту міокарда.

Юрій Юрійович Вороний — видатний хірург-новатор, установив імунний механізм відторгнення пересадженої нирки, здійснив першу в світі клінічну пересадку трупної нирки.

Олександр Володимирович Палладін — один із основоположників функціональної біохімії головного мозку. Синтезував водорозчинний аналог вітаміну К — вікасол.

У 2016 р. «Adidas» випустив колекцію кросівок з переробленого пластику і поліестеру, зібраного в океані. Для пошиття кросівок використали виключно океанічне сміття — пластикові пляшки та інші матеріали, які було зібрано біля берегів Мальдівського архіпелагу. Всього буде випущено 7 тисяч пар дебютної колекції, після чого в планах компанії на 2017 рік збільшити виробництво до одного мільйона. Неординарне взуття надійшло в продаж у листопаді 2016 р. за ціною 220 $ за пару.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ БЕСІДИ

1. Дайте визначення понять «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень», «вантажообіг», «туризм», «рекреаційні ресурси».

2. Розкажіть, що таке Світова спадщина ЮНЕСКО.

3. Поясніть роль Панамського та Суецького каналів для розвитку морського судноплавства.

4. Пригадайте, що таке аутсорсинг, поясніть особливості його розміщення і розвитку у світі.

ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ

1. Нанесіть на контурну карту «гарячі точки» планети. Покажіть потоки біженців, які з ними пов’язані. Вкажіть країни, куди спрямовані ці потоки.

2. Складіть перелік заходів щодо розв’язання однієї з глобальних проблем людства.

використовуємо ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ

1. Скориставшись Інтернет-ресурсами (електронний режим доступу: http:// www.westa.com.ua/ — НПК «Веста»), розкажіть про один із перших техно-парків України.

2. Скориставшись Інтернет-ресурсами (електронний режим доступу: index. minfin.com.ua — сайт Міністерства фінансів України), розкажіть про діяльність та функції Міністерства фінансів України.

ПРАЦЮЄМО РАЗОМ (У ГРУПІ АБО В ПАРІ)

1. Складіть туристичний маршрут у межах Вашого населеного пункту, України або однієї з країн світу. Розробіть зміст рекламного буклета цього маршруту. Презентуйте його одноліткам.

2. Розробіть екологічний проект поліпшення стану довкілля Вашого навчального закладу (озеленення пришкільної території або шкільних коридорів, створення екологічної стежки здоров’я в найближчому лісопарку або дитячого садка саджанців декоративних рослин тощо). Спробуйте практично реалізувати його та захистити на учнівській олімпіаді з екології.

ПРОВОДИМО НАУКОВИЙ ТВОРЧИЙ ПОШУК

Дослідження

Тема: Міські види транспорту свого обласного центру.

Завдання:

1. Назвіть усі види транспорту, які працюють у Вашому обласному центрі.

2. Укажіть види транспорту, які зв’язують Ваш обласний центр зі столицею України. Чи зручний графік руху вони мають?

3. Які види транспорту Вашого обласного центру є лідерами у перевезенні пасажирів?

4. Проаналізуйте цінову політику цих видів транспорту. Визначте, які з них найбільш доступні для пересічних громадян.

Дослідження

Тема: Прояв глобальних проблем у своєму регіоні.

Завдання:

1. Оберіть з усіх глобальних проблем одну, яка отримала найбільший прояв у Вашому регіоні.

2. Схарактеризуйте цей прояв та запропонуйте кроки для вирішення цієї проблеми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити