Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

ДОРОГІ ДРУЗІ!

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

ВСТУП

§ 1. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

Розділ 1 Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 2. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 3. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

§ 4. СЕКТОРАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ. ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

§ 5. ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА. ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Тема 2. Світове господарство

§ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

§ 7. ПОНЯТТЯ «МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ» ТА «СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ»

§ 8. ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, МІСЦЕ УКРАЇНИ В НІЙ

§ 9. БАГАТОРІВНЕВІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ «ЦЕНТР - ПЕРИФЕРІЯ»

§ 10. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ. ЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ

Розділ II Секторальна структура світового господарства та господарства України: первинний сектор

Тема 1. Сільське господарство. Лісове господарство

§ 11. СКЛАДОВІ ТА ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У СУЧАСНОМУ СВІТІ

§ 12. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СВІТУ

§ 13. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ. РОСЛИННИЦТВО

§ 14. ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ. ЗОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

§ 15. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тема 2. Видобувна промисловість

§ 16. МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ. РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КРАЇН МІНЕРАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

§ 17. ДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ І ПРИРОДНОГО ГАЗУ. ОСНОВНІ Й ПЕРСПЕКТИВНІ РАЙОНИ ВИДОБУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

§ 18. ДОБУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ РУД

§ 19. ДОБУВАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПРИРОДНОЇ СИРОВИНИ

Розділ ІІІ Секторальна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 20. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА СВІТУ. ТИПИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

§ 21. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 22. ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ГОСПОДАРСТВІ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ Й СТАЛІ, ВИДИ СИРОВИНИ, ПАЛИВА ТА ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ЗАВОДІВ

§ 23. НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ - ВИРОБНИКИ ТА СПОЖИВАЧІ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

§ 24. ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ, СТАЛІ, ПРОКАТУ В УКРАЇНІ. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

§ 25. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

Тема 3. Хімічні виробництва. Виробництво деревини, паперу

§ 26. ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ-ВИРОБНИКИ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

§ 27. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ

§ 28. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ Й ПАПЕРУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§ 29. МАШИНОБУДУВАННЯ СВІТУ

§ 30. ВЗАЄМОЗВ'ЗОК МІЖ РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ і РІВНЕМ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ

§ 31. МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 32. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ТКАНИНИ РІЗНИХ ВИДІВ, ОДЯГ, ШКІРО-ВЗУТТЄВУ ПРОДУКЦІЮ

§ 33. ЧИННИКИ ТА ЦЕНТРИ РОЗМІЩЕННЯ ТЕКСТИЛЬНОГО, ШВЕЙНОГО, ШКІРНОГО, ВЗУТТЄВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ. НАРОДНІ ПРОМИСЛИ

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

§ 34. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

§ 35. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ

Розділ ІV Секторальна структура світового господарства та господарства України: третинний сектор

Тема 1. Транспорт

§ 36. ТРАНСПОРТ, ЙОГО РОЛЬ у НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Й ФОРМУВАННІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

§ 37. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ

§ 38. ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

Тема 2. Торгівля

§ 39. ТОРГІВЛЯ. СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

§ 40. ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ

Тема 3. Туризм

§ 41. ТУРИЗМ. ЙОГО ВИДИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ. ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА

§ 42. СВІТОВА СПАДЩИНА ЮНЕСКО I ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я

§ 43. РОЛЬ НАУКИ Й ОСВІТИ В СУСПІЛЬСТВІ. ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОСВІТИ: ТЕХНОПОЛІСИ

§ 44. НАЙВІДОМІШІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ СВІТУ ТА УКРАЇНИ. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп'ютерне програмування

§ 45. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, БАНКІВСЬКО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 46. СВІТОВИЙ РИНОК ПРОГРАМУВАННЯ ТА АУТСОРСИНГУ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Розділ V Глобальні проблеми людства

§ 47. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ, РОЛЬ СВІТОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЇХ РОЗВ'ЯЗАННІ

§ 48. СТАЛИЙ РОЗВИТОК - СТРАТЕГІЯ ЛЮДСТВА НА XXI СТ.

ДОДАТКИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити