Підручник з Географії 10 клас

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

§1. ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ
§2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. ВИДАТНІ ЕКОНОМГЕОГРАФИ СВІТУ

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу

Тема 1. Політична карта світу

§3. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
§4. ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ І ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ
§5. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ
§6. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Тема 2. Населення світу

§7. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРИРОДНИЙ І МЕХАНІЧНИЙ РУХ. СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
§8. РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ
§9. ЕТНІЧНИЙ, МОВНИЙ І РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
§10. СОЦІАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси

§11.ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ І РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ
§12.МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ
§13.ЗЕМЕЛЬНІ, ЛІСОВІ, ВОДНІ РЕСУРСИ
§14. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ, РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Тема 4. Світове господарство

§15.СУЧАСНЕ СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
§16.НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
§17.ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ: ЕНЕРГЕТИКА, МЕТАЛУРГІЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ
§18.ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ: ХІМІЧНА, ЛІСОВА, ДЕРЕВООБРОБНА, ЛЕГКА, ХАРЧОВА
§19.СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
§20.ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Тема 5.Глобальні проблеми людства

§21.ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
§22.ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Розділ 2. Регіони і країни світу.

Тема 1.Країни європи

§23.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ
§24.ЄВРОПЕЙСЬКІ СУБРЕГІОНИ. ЗАХІДНА ЄВРОПА
§25.ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ
§26.ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
§27.ФРАНЦІЯ
§28.ПІВНІЧНА І ПІВДЕННА ЄВРОПА
§29.ІТАЛІЯ
§30.СХІДНА І ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА
§31.КРАЇНИ - СУСІДИ УКРАЇНИ: РОСІЯ, БІЛОРУСЬ
§32.КРАЇНИ - СУСІДИ УКРАЇНИ: ПОЛЬЩА, СЛОВАЧЧИНА
§33.КРАЇНИ - СУСІДИ УКРАЇНИ: УГОРЩИНА,РУМУНІЯ, МОЛДОВА

Тема 2. Країни Азії

§34.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ
§35.СУБРЕГІОНИ АЗІЇ. СХІДНА І ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ
§36.ЯПОНІЯ
§37.КИТАЙ
§38.ПІВДЕННО-ЗАХІДНА І ПІВДЕННА АЗІЯ
§39.ІНДІЯ

Тема 3. Країни Північної Америки

§40.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
§41.США:ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇНИ
§42.США:ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
§43.КАНАДА
§44.ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ. НАСЕЛЕННЯ

Тема 4. Країни Латинської Америки

§45.ГОСПОДАРСТВО, ТРАНСПОРТ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема 5. Країни Африки, Австралія та Океанія

§46.АФРИКА. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
§47.СУБРЕГІОНИ І КРАЇНИ АФРИКИ
§48.АВСТРАЛІЯ
§49.ОКЕАНІЯ
§50.ВСЕСВІТНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

ДОДАТКИ

Населення світу
Зміни кількості і темпи зростання населення світу, 1950—2050 рр.
Густота населення світу, 1950-2050 рр.
Міське і сільське населення світу, 1950-2050 pp.
Найбільші агломерації на Землі з чисельністю жителів понад 10 млн (на січень 2009 р.)
Зайнятість населення
Світові ресурси нафти, 2008 р. (за даними BP Statistical Review of World Energy)
Світові ресурси природного газу, 2008 р.(за даними BP Statistical Review of World Energy)
Світові ресурси вугілля, 2008 р.(за даними BP Statistical Review of World Energy)
Сучасний земельний фонд і можливі резерви освоєння нових земель, млн га (за даними ФАО)
Темпи зростання світового виробництва за ООН (зміни порівняно з попереднім роком, у % )
Виробництво сталі в світі, 2007 р.(за даними Міжнародного інституту чувуну і сталі (IISI)
Виробництво автомобілів, 2007 р.(за даними Міжнародної організації виробників автомобілів)
Провідні експортери з надання транспортних послуг, 2007 р.(за даними СОТ)
Протяжність залізниць і густота залізничної сітки в країнах світу
Протяжність автомобільних доріг у країнах світу
Автомобільний парк в країнах світу
Протяжність трубопроводів у країнах світу
Найбільші універсальні морські порти світу
Тоннаж світового морського флоту
Найбільші аеропорти світу
Провідні світові експортери і імпортери товарів та послуг, 2007 р,(за даними BTО)
Країни, що користуються євро
Динаміка експорту—імпорту послуг України з країнами світу 2005—2008 pp., тис. дол. (за даними Державного комітету статистики України)
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за 2008 p., тис. дол. (за даними Державного комітету статистики України)
Світова карта мінеральних ресурсів суходолу і шельфуґ, корисних копалин, земедбних ресурсів та ресурсів світового океану.
Політична карта світу

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити