ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 6 КЛАС

ВСТУП

 

Урок 1  Здоров'я і середовище життя

 

На цьому уроці ви дізнаєтесь:

•   про взаємозв'язок людини та навколишнього середовища;       

•   про небезпеку для здоров'я людини, що криється у навколишньому середовищі.

Пригадайте

На уроках з основ здоров я у 5-му класі ви дізналися, що здоров'я людини залежить від навколишнього середовища (20 %), спадкових даних (20 %), медичного обслуговування (10 %) та способу життя (50 %).

Що є середовищем життя людини

На цьому уроці ми зупинимося на першому чиннику - навколишньому середовищі. Навколишнє середовище, або довкілля, - це вся жива і нежива природа, що оточує людину. Довкола людини є ґрунт, повітря, водойми, рослини, тварини, мікроорганізми. Це природне середовище, в якому відбуваються різноманітні явища: бурі, грози, дощі, землетруси, виверження вулканів.

Людину оточують інші люди. Вони спілкуються, між ними встановлюються певні стосунки. Це соціальне середовище людини.

Прагнучи задовольнити свої життєві потреби, людина створила навколо себе штучне середовище. Це житло, транспорт, знаряддя праці, засоби зв’язку, промислові та енергетичні об’єкти.

Таким є навколишнє середовище людини (мал. 1). Воно впливає на здоров'я людини, однак і людина постійно змінює середовище свого життя.

Мал. 1. Довкілля людини

До чого призводять зміни в довкіллі

Будь-які зміни в довкіллі, природні чи штучні, можуть негативно вплинути на якість життя людини. Природні катастрофи та стихійні лиха (землетруси, повені, пожежі, виверження вулканів, бурі та інші) завдають величезних збитків економіці, щороку забирають багато людських життів. Однак найбільша небезпека для нашої планети криється у наслідках господарської діяльності самої людини.

Ще в давні часи звалища різноманітних побутових відходів, що гнили поблизу помешкань людей, ставали джерелом епідемій небезпечних захворювань - тифу, холери та інших. Однак надзвичайно загрозливих розмірів забруднення довкілля набуло за останні 100 років. Це час дуже інтенсивного розвитку промисловості. У процесі виробництва утворюється величезна кількість промислових відходів, які забруднюють повітря, воду, ґрунт.

Найпотужнішими джерелами забруднення повітря є вихлопні гази автомобілів, промислові викиди заводів і фабрик (мал. 2), спалювання побутового сміття. Деякі шкідливі речовини затримуються в атмосфері роками. Вони подразнюють очі, уражують шкіру, утруднюють дихання, спричиняють алергії. Людина стає сприйнятливішою до грипу та інших респіраторних захворювань.

Величезною проблемою сьогодення є нестача чистої питної води. Нині колосальні об’єми промислових та каналізаційних стоків потрапляють у річки та озера - основні джерела питної води (мал. 3). Внаслідок цього отруюється риба, розмножуються хвороботворні бактерії, вода стає непридатною для пиття. Через забруднену воду в організм людини можуть потрапити збудники тяжких інфекційних захворювань - гепатиту, холери, дизентерії, лептоспірозу та інших.

Промислові відходи, хімічні добрива та засоби боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин забруднюють родючий ґрунт. Через нього забруднюються продукти харчування людини. Вони спричиняють захворювання органів травлення, злоякісні пухлини тощо.

Шумове забруднення довкілля - гуркіт і гул промислових підприємств, автомобілів, літаків, залізничних потягів - не лише заважає людині, а й завдає великої шкоди її здоров’ю. Зокрема, впливає на роботу серця і мозку (мал. 4).

 

Мал. 2. Забруднення повітря

 

Мал. 3 Забруднення води

 

Мал. 4. Шумове забруднення

Мал. 5. Чорнобильська атомна електростанція

Унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції (мал. 5) у 1986 році відбувся потужний викид в атмосферу радіоактивного пилу та пари. Вони поширилися на великі відстані, спричинили радіоактивне забруднення повітря, ґрунту та води. Потрапляючи в організм людини з повітрям, водою, їжею, радіоактивні речовини порушують його захисні механізми. Людина стає вразливою до багатьох хвороб.

Що слід робити

Як запобігти негативному впливу згаданих вище чинників на здоров'я людини? Нині в усьому світі затверджують закони, які обмежують викиди в повітря та скиди у водойми виробничих відходів, контролюють склад вихлопних газів автомобілів, рівень радіації, підвищують техніку безпеки на різних підприємствах.

Уникнути негативного впливу діяльності людини на природу, а отже, на її здоров'я дає змогу також раціональне природокористування. Що це означає? Вирубавши ділянку лісу, слід висадити неподалік молоді деревця. Забравши з річки воду для поливу, на питні чи господар

ські цілі, потрібно очистити використану воду і повернути її у водойму. Розорюючи ділянку степу, слід потурбуватися про захисну лісосмугу, щоб запобігти видуванню ґрунту вітром. Багато використаного матеріалу, наприклад папір, ганчір’я, металобрухт, відходи харчової промисловості тощо, можна застосувати як сировину в інших галузях виробництва.

Поміркуйте

Що ви особисто можете зробити для того, щоб зберегти своє природне оточення чистим?

Як бути

Намагайтеся на вихідні дні та канікули від’їжджати подалі від шумного міста, залізниці, фабрик і заводів.

Воду вживайте тільки відстояну (не менше трьох годин) і переварену.

Ніколи не спалюйте опале листя. Наші рятівники - рослини - вбирають із довкілля і затримують своїми листками багато шкідливих речовин. Коли листя згорає, ці речовини разом з димом потрапляють в організм людини.

Уважно слухайте повідомлення засобів масової інформації щодо радіологічної ситуації. У разі її погіршення або виникнення іншої надзвичайної ситуації чітко додержуйте всіх рекомендацій спеціалістів.

Доведіть, то ви знаєте

1. Зазначте, від яких чинників залежить здоров'я людини.

2. Поясніть, чому саме господарська діяльність людини спричиняє найбільшу небезпеку для нашої планети.

3. Назвіть джерела забруднення повітря, питної води, ґрунтів.

4. Поміркуйте, як впливають наслідки Чорнобильської аварії на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

5. Наведіть приклади раціонального природокористування.

6. З яких використаних матеріалів можна виготовити годівнички для птахів?

Домашнє завдання

Заведіть власний «Щоденник здоров'я». Запишіть у нього всі чинники середовища життя, що погіршують здоров'я людини. Навпроти кожного чинника зазначте, як запобігти його дії.

Чи знаете ви, шо

•  У 1952 році місто Лондон оповив туман, насичений шкідливими речовинами від промислових викидів. Від нього впродовж тижня загинуло 4000 осіб.

•  Навіть на висоті 11 км повітря залишається забрудненим викидами підприємств.

•  Улітку дерева вловлюють із повітря до 50 % пилу.

•  Лише одне дерево протягом літа вбирає 44 кг пилу.

•  У 1 м3 повітря класної кімнати міститься до 30 тис. шкідливих бактерій.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити