Історія України 11 клас

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991)

§ 23. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИКИ «ПЕРЕБУДОВИ»

3. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні.


У квітні (1985) на пленумі ЦК КПРС М. Горбачов проголосив політику «прискорення» — один із головних напрямів реформ, стратегічний курс партії, що мав на меті якісне перетворення всіх сторін життя. Михайло Горбачов назвав прискорення «ключем» до проблем, які необхідно вирішувати в державі. Оголосивши курс на прискорення, він тим самим визнав відставання СРСР від США та країн Європи. На реалізацію політики «прискорення» були спрямовані рішення XXVIIз'їзду КПРС, що відбувся в 1986 р. Він затвердив «Основні напрями економічного та соціального розвитку СРСР на 1986-1990роки і на період до 2000року». Прискорення передбачало підвищення темпів економічного зростання, інтенсифікацію виробництва на основі науково-технічного прогресу та структурної перебудови економіки. Планувалося підвищення продуктивності праці у 2,3-2,5 раза. Промисловий потенціал СРСР за 15 років мав збільшитися вдвічі.

Навколо політики «прискорення» була розгорнута гучна пропагандистська кампанія. Слово «прискорення» використовувалося як гасло. Один із закликів ЦК КПРС до 1 травня звучав так: «Хай живе робітничий клас — головна рушійна сила прискорення економічного і соціального розвитку!»

В Україні з метою реалізації курсу на прискорення необхідно було у 2-3 рази підвищити темпи оновлення основних виробничих фондів, значно збільшити випуск нових машин, створити технології, які дали б можливість значно підвищити зростання продуктивності праці. Передбачалося розширити використання обчислювальної техніки, робототехнічних пристроїв. Головна роль у переозброєнні народного господарства відводилася машинобудуванню. Планувалося скоротити строки розробки й освоєння нових машин і механізмів у 3-4 рази.

Для виконання Продовольчої програми в 1990 р. налічувалося довести валовий збір зернових в Україні до 52-54 млн т, значно збільшити виробництво цукрових буряків, соняшнику, овочів, фруктів, м’яса, молока. Збільшення виробництва продукції тваринництва передбачалося за рахунок підвищення продуктивності худоби та птиці на основі випереджувального розвитку кормовиробництва й селекційної роботи.

Як і раніше, у цій кампанії мав широко застосовуватися передовий досвід соціалістичного виробництва. За зразок у промисловості була взята бригада шахти «Краснолиманська», яка, за твердженням офіційної пропаганди, саме завдяки новій техніці перевищила серединьогалузеву продуктивність праці в понад З рази. У сільськогосподарському виробництві рекомендувалося брати за приклад досвід трудівників Ямпільського району Вінницької області, які домоглися значних успіхів у вирощуванні цукрових буряків.

У січні 1987 р. пленум ЦК КПРС ухвалив постанову про перебудову та кадрову політику партії. Порушення цього питання означало, що партійні керівники сподівалися вирішити соціально-економічні проблеми за допомогою «людського чинника». Уважалося, що стан економіки поліпшиться, якщо на керівні посади призначати досвідчених і чесних людей. Досягти запланованого намагалися за допомогою традиційних для радянської системи способів: адміністративного контролю, використання «живої творчості мас», «переваг соціалістичного ладу». Однак позаекономічні методи впливу на виробництво та комуністичні гасла не дали бажаних результатів. Поставлені завдання не виконувалися, негативні тенденції в економіці посилювалися.

На червневому (1987) пленумі ЦК КПРС М. Горбачов визнав, що, незважаючи на величезні зусилля, «перебудова» успішно впроваджувалася ще не скрізь. «Адже це факт, — говорив він, — що в багатьох місцях запал згас, робота ведеться вкрай мляво. Почастішали факти пияцтва, знову привільно почувають себе нероби, дармоїди, несуни — люди, які живуть за рахунок інших.

Отже, політика «прискорення» виявилася неефективною. Практика показала, що без змін у системі суспільних відносин не можливо домогтися значного підвищення темпів економічного зростання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити