Історія України 11 клас

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

§ 31. УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ


2. Соціальна диференціація суспільства.


Закономірним наслідком запровадження ринкових відносин є соціальна диференціація — розшарування населення на людей різного достатку. Для сучасного українського суспільства характерне швидке збагачення малочисельного вищого класу, усе більше розростання нижчого класу й занадто повільні темпи формування середнього класу.

Основу вищого класу становлять підприємці, комерсанти, банкіри, частина управлінців, представники творчої інтелігенції та ін. Особливістю цього класу є те, що разом із порядними і працьовитими організаторами виробництва до нього входить і значна кількість тих, хто швидко розбагатів завдяки нелегітимним прибуткам, переважно за рахунок більшості знедоленого населення. Вони зміцнюють матеріальне становище завдяки постійній кризі, хаосу в економіці.

Більшість населення, щонайменше 80 %, належить до нижчого класу. Ці люди перебувають на межі бідності, маючи на меті лише фізіологічне виживання. Багато з них утрачають надію на покращення життя.

На жаль, середній клас в Україні перебуває в стані становлення — до нього можна віднести лише 4-6 % населення. Переважна частина громадян із вищою освітою, високою кваліфікацією, досвідом продуктивної діяльності, тобто усі ті, хто є потенційною основою середнього класу, перебувають на межі малозабезпеченості, бідності, у рядах нижчого класу. Сучасна соціальна структура українського суспільства характеризується різкою соціальною диференціацією, яку фахівці називають «соціальною поляризацією».

Історичний факт

За підрахунками, у США співвідношення доходів 10 % найбідніших і 10 % найбагатших виражається пропорцією 1 до 6, у Франції — 1 до 10, у Японії та Німеччині — 1 до 3, у Скандинавських країнах — 1 до 2,5, у Росії — 1 до 15,5. В Україні ця пропорція визначається як 1 до 50.

Відсутність середнього класу веде до економічної, соціальної та політичної слабкості держави. У країнах, де середній клас становить 70 і більше відсотків населення, він створює щонайменше половину національного доходу, а решту — великі підприємства, корпорації. Отже, наявність міцного середнього класу дасть можливість Україні зміцнити економічну потужність удвічі.

Наявність сформованого середнього класу створить умови для забезпечення роботою 15-20 млн громадян України, збільшення надходження в державний і місцевий бюджети, а отже, забезпечить виконання широких соціальних програм, дасть змогу підвищити заробітну плату працівникам бюджетної сфери.

Нарешті, наявність сильного середнього класу веде до ослаблення поляризації в суспільстві. Унаслідок цього втрачають вплив на суспільство ті політичні сили, які закликають до надзвичайних засобів у політиці. Представники середнього класу, маючи власність і гідний життєвий рівень, не спокусяться на обіцянки демагогів, як це, на жаль, трапляється з бідними, які не задумуються над наслідками авантюрних дій у політиці, адже їм немає що втрачати.

Найголовнішим політичним наслідком формування середнього класу є утвердження громадянського суспільства, а отже, й утвердження демократії. Зростання чисельності середнього класу вирішує проблеми поляризованого суспільства.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити