Історія України 11 клас

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

§ 32. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ


3. Основні тенденції розвитку науки.


Українська наука — потужний комплекс науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, архівів, музеїв, бібліотек, усього понад 1300 установ. У них працює понад 7 тис. докторів і 75 тис. кандидатів наук. Половина наукових працівників — викладачі вищих навчальних закладів. Провідним науковим закладом є Національна академія наук України (НАНУ). Саме в рамках НАН України виконуються фундаментальні дослідження, які становлять основу розвитку прикладних наук. Учені академії ведуть цікаві й перспективні дослідження в галузі енергетики, екології (насамперед усунення наслідків радіоактивного забруднення), геології, клітинної біології, генної інженерії, перспективних напрямів фізичної та хімічної наук.

Історичний факт

За оцінкою ЮНЕСКО, Україна в середині 1990-х років займала сьоме місце у світі за потужністю науково-дослідного комплексу.

Сучасна українська наука функціонує в умовах різкого скорочення бюджетних асигнувань. У цьому зв’язку найбільше постраждали наукові установи, які працювали на військово-промисловий комплекс, а також науково-дослідні інститути, зосереджені на фундаментальних дослідженнях, які не мали змоги себе окупити (фундаментальні дослідження, у якій би країні світу не проводилися, є затратними, а не самоокупними), змушені були згортати дослідження через брак коштів на матеріали, прилади, устаткування.

Через недостатнє фінансування окремі інститути НАН України втратили майже половину свого наукового потенціалу. Українські вчені змушені виїжджати на постійну чи довготривалу роботу до Росії, країн Західної Європи, США.

У розвинених країнах світу на наукові дослідження припадає щонайменше 2 % валового внутрішнього продукту. В Україні ці асигнування скоротилися з 3,1% ВВП у 1990 р. до 0,6 % у 1997 р. і 0,5 % у 2000 р.

Скорочення фінансування науки зумовило зовнішній і внутрішній «відплив умів». Унаслідок еміграції науковців Україна втрачає до 10 тис. дипломованих фахівців щороку. Через те економіка України зазнає величезних збитків, адже підготовка спеціаліста з вищою освітою, ученим ступенем разом із втраченою вигодою від його використання обходиться державі, за підрахунками фахівців ООН, у 300 тис. дол. щороку. Деградація науки відбувається також за рахунок внутрішнього «відпливу умів». За роки незалежності до комерційних структур перейшло працювати понад 20 % науковців.

Значне скорочення асигнувань менше позначилося на інститутах гуманітарного спрямування. Протягом 1990-х років сфера гуманітарних досліджень суттєво розширилася. У системі НАН України проводять понад 40 нових напрямів гуманітарних досліджень, засновано Інститут сходознавства ім. А. Кримського, Інститут української мови, Інститут української археографії і джерелознавства ім. М. Грушевського, Інститут народознавства та ін.

У сучасній українській науці відбуваються й глибокі організаційні зміни. Разом із НАН України працюють Академія наук вищої школи, Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук, Академія правових наук, Академія мистецтв. Діють громадські об’єднання науковців, наукові товариства. Серед них і відновлене в 1989 р. Наукове товариство імені Шевченка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити