Історія України 11 клас

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

§ 33. УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

4. Екологічні проблеми на початку XXI ст.


Використання застарілих технологій, зношеного обладнання на численних хімічних, гірничодобувних, металургійних підприємствах зумовлюють підвищену ймовірність виникнення техногенних аварій і катастроф із важкими наслідками для довкілля.

Усі ці підприємства мають обмежений час функціонування — 30-50 років. На багатьох підприємствах усе гостріше постають питання, чи можуть ці підприємства експлуатуватися надалі, чи їх потрібно негайно закривати. Єдиним шляхом виходу із ситуації є створення системи контролю безпеки за такими об’єктами. Цей підхід дасть можливість попередити й не допустити страшних аварій і катастроф.

Можливо, головною комплексною проблемою в справі порятунку навколишнього середовища для України стане необхідність гармонійного розвитку трьох складових: людина—господарство—природа, що дасть змогу організовувати життя на засадах учення першого президента Академії наук України В. Вернадського про ноосферу. Україна заявила про свій намір перейти до сталого розвитку, ідеї і принципи якогоВ. Бистряков. Романтичний пейзаж. 1994 р.


було проголошено на Міжнародній конференції ООН із навколишнього середовища і розвитку 1992 р. в Ріо-де-Жанейро (Саміт Землі).


Стара (антиекологічна) філософія

Нова (екологічна) філософія

Людина — особливий вид у царстві біо- різноманітності на Землі, вона відокремилася від природи, піднеслася над природою, може панувати над нею й управляти її процесами. Природу треба перемогти

Природа була й завжди буде сильнішою за людину; бо вона її породила. Людина — невід’ємна частина, «деталь» природи, Усесвіту. У своєму житті вона повинна керуватись їхніми законами. Всі живі істоти біосфери — рівноправні мешканці нашої спільної домівки Землі. Ми маємо розумно співпрацювати з природою, поважати її закони

Природа багата, її ресурси безмежні, тому, вичерпавши потрібне нам в одному місці, можемо переміститися в інше й продовжувати брати стільки, скільки хочеш (чи можеш), при цьому зі 100 % природної речовини, що видобувається, споживаючи приблизно 2 %, а викидаючи — 98 %

Природні ресурси обмежені й вичерпні. Необхідно ввести компенсацію витрат на відтворення або відшкодування природних ресурсів. Ми живемо на Землі, маленькому космічному тілі, і ніщо в ньому не може бути нескінченним

Життя людей можна поліпшити, постійно накопичуючи матеріальні блага та нарощуючи прибутки завдяки технічному прогресові

Життєва цінність — не в сумі наших спільних банківських рахунків. Тисяча автомобілів не дадуть ковтка повітря тому, хто задихається: померти під купою досягнень технічного прогресу — доля убогих духом, жадібних і дурних

У жорсткій конкуренції та боротьбі за життєві блага виживає найсильніший. У боротьбі всі засоби прийнятні. Конфронтація — основний метод вирішення політичних проблем і спосіб збагачення одних за рахунок інших

Не протиборство, а взаємодопомога — основа існування життя на Землі. Тільки спільними зусиллями можна досягти благополуччя. Голодний світ — небезпечний і нестійкий. Лише задоволення основних потреб кожної людини може бути гарантією благополуччя всіх людей на планеті

1Білявський Г. О. та ін. Основи екології: Підручник. — К.:    Либідь, 2005.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити