Всесвітня історія 11 клас

ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


§ 32.  Загальна характеристика глобальних проблем сучасності


7.  Проблема загальної кризи моралі.


Мораль суспільства в цілому не є ізольованою від інших чинників. Навпаки — її стан багато в чому є визначальним для подолання негативних явищ, з якими доводиться мати справу цивілізації. Адже необхідність не завдавати шкоди природі, суспільству або людині диктують моральні принципи, закладені ще в дитинстві. Тому стан екології є віддзеркаленням нинішнього морального стану людства. Криза моралі проявляється в:

•   зростанні проявів асоціальної поведінки (злочинність, уживання наркотиків, насильство);

•   руйнуванні традиційного типу сім’ї (розлучення, неповні сім’ї, позашлюбні діти);


Дж. Махаммад. СНІД


•   скороченні кількості громадських організацій та зниженні довіри до їх діяльності;

•      зниженні інтересу до освіти й інтелектуальних видів праці.

Це насамперед пояснюється глобалізацією інформаційного простору, який розмиває духовні цінності національних культур пропагуванням насолод і переваг неконтрольованого споживання. Державні інституції, зазвичай, нездатні запропонувати прийнятну альтернативну ідеологію. Через це іноді навіть історія країни подається як калейдоскоп безглуздих злочинів і помилок, а постаті осіб, вартих наслідування, стають предметом «розвінчування».

Необхідно пам’ятати, що суспільство, яке втратило свої ідеали та зв’язок із минулим, є історично приреченим.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити