Всесвітня історія 11 клас

Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

§1 Початок Другої світової війни (1939 р. — червень 1941 р.)

1. Причини, характер і періодизація Другої світової війни.

2. Напад Німеччини на Польщу.

3. Уходження Північної Буковини, Бессарабії, Латвії, Литви, Естонії до складу Радянського Союзу.

4. Радянсько-фінська війна.

5. Окупація Німеччиною Данії, Норвегії, Бельгії, Голландії.

6. Розгром Франції. План «Морський лев».

7. Агресія Німеччини на Балканах.

§2. Воєнні дії в 1941-1942 pp.

1.План «Барбаросса».

2.Напад Німеччини на СРСР.

3.Створення антигітлерівської коаліції.

4. Розвиток подій на радянсько-німецькому фронті.

5.Війна на Тихому океані та в Північній Африці.

§ 3 Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору. Воєнні дії в 1943 р.

1. Нацистський «новий порядок» у Європі.

2.Голокост.

3.Рух Опору, його політична спрямованість і форми боротьби.

4.Зміна статусу жінки в умовах війни.

5.Сталінградська битва, її наслідки та значення.

6. Розгром німецьких військ на Орловсько-Курській дузі.

§ 4 . Воєнні дії в 1944-1945 pp.

1. Наступальні операції Червоної армії.

2. Визволення території СРСР, перенесення воєнних дій у Центральну та Східну Європу.

3. Відкриття Другого фронту в Європі.

4. Кримська (Ялтинська) конференція.

5. Воєнна поразка та капітуляція Німеччини.

6. Потсдамська конференція та її рішення.

7. Розгром Японії.

§ 5. Світ після Другої світової війни

1. Підсумки, наслідки й уроки Другої світової війни.

2. Зміни у світі, що сталися внаслідок Другої світової війни.

3. Створення ООН.

4. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини

5. Нюрнберзький і Токійський процеси.

§ 6. США в 40-60-х роках XX ст.

1. Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу.

2. Особливості економічного розвитку.

3. Посилення внутрішньополітичної реакції.

4. Негритянський рух у 60-х роках XX ст.

§ 7. США в 60-90-х роках XX ст.

1. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Джона Кеннеді,Ліндона Джонсона, Річарда Ніксона.

2. «Рейганоміка».

3. Нова економічна філософія Білла Клінтона.

Тема 2. США ТА КАНАДА У 1945 Р. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

§8. Внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів у XXI ст.

1. Економічне піднесення наприкінці XX — на початку XXI ст.

2. Роль США в міжнародних відносинах наприкінці XX — на початку XXI ст.

3. Перспективи розвитку українсько-американських відносин.

§ 9. Канада

1. Становище країни після Другої світової війни.

2. Проблема провінції Квебек.

3. Конституційна реформа 1982 р.

4. Соціально-економічний розвиток країни наприкінці XX — на початку XXI ст.

5. Українці в Канаді.

ТЕМА 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

§10. Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи в другій половині XX — на початку XXI ст.

1. «План Маршалла» та відбудова економіки.

2. Інтеграційні процеси в Європі наприкінці XX — на початку XXI ст. Вступ України до Ради Європи.

§11. Велика Британія

1. Внутрішня та зовнішня політика лейбористських і консервативних урядів у 40-70-х роках XX ст.

2. Ліквідація Британської імперії.

3. Тетчеризм.

4. Сучасне становище в країні.

5. Українсько-британські відносини.

§ 12. Франція

1. Четверта республіка.

2. Становлення П’ятої республіки. Шарль де Голль.

3. Франція наприкінці XX — на початку XXI ст.

4. Відносини Франції з Україною.

§13. Німеччина

1. Розкол Німеччини на ФРН і НДР.

2. Західнонімецьке «економічне диво».

3. Об’єднання Німеччини.

4. Здобутки та проблеми.

5. Українсько-німецькі відносини.

§14. Італія

1. Проголошення республіки.

2. Італійське «економічне диво».

3. Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці XX — на початку XXI ст.

ТЕМА 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ

§15. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»

1. Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки.

2. Суспільно-політичне життя.

3. Загострення політичної боротьби після смерті Й. Сталіна.

4. Хрущовська «відлига».

§ 16. Роки брежнєвського «застою» (1964-1985). Від «перебудови» до розпаду СРСР

1. Суспільно-політичне життя країни.

2. Дисидентський1 рух.

3. Прихід до влади М. Горбачова. «Перебудова».

4. Лібералізація суспільного та культурного життя.

5. Антидержавний путч. Розпад СРСР в 1991 р.

§ 17. Росія та нові незалежні держави наприкінці XX — на початку XXI ст.

1. Перехід Росії до ринкової економіки.

2. Зовнішня політика Росії.

3. Українсько-російські відносини.

4. Особливості шляхів історичного розвитку країн Прибалтики, Білорусі, Молдови, держав Закавказзя та Центральної Азії.

ТЕМА 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. –ПОЧАТОК ХХІ СТ)

§18. Країни Центральної та Східної Європи після Другої світової війни

1. Установлення прорадянських режимів.

2. Утворення системи світового соціалізму.

3. Кризові явища 1950-1970-х років.

§19. Демократичні революції. Трансформації посткомуністичного суспільства

1. Особливості здійснення революцій наприкінці 80-х — на початку 90-х років XX ст.

§ 20. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства

1. Трансформації в країнах Східної Європи.

2. Нова роль центрально- та східноєвропейських держав на міжнародній арені.

ТЕМА 6. РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН АЗІЇ,АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

§ 21. Ліквідація колоніалізму1, створення та розвиток незалежних держав

1. Розпад колоніальної системи. Етапи деколонізації.

2. Шляхи розвитку незалежних держав Сходу.

3. Нові індустріальні держави Сходу.

§ 22. Японія

1. Повоєнне реформування країни.

2. Японське «економічне диво».

§ 23.Китай

1. Проголошення КНР.

2. Культ особи Мао Цзедуна. Соціально-економічні експерименти китайських комуністів.

3. Реформування економіки Китаю наприкінці XX — на початку XXI ст.

§ 24. Індія

1. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність.

2. Курс Джавахарлала Неру та Індіри Ганді у внутрішній та зовнішній політиці.

3. Розвиток Індії наприкінці XX — на початку XXI ст.

§ 25. Країни Африки та Близького Сходу

1. Здобуття незалежності народами континенту.

2. Крах апартеїду1 на півдні Африки.

3. Утворення держави Ізраїль.

4. Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання.

§ 26.Країни Латинської Америки

1. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєнний час.

2.Варіанти революційного процесу: кубинська революція, революція в Чилі.

3.Установлення конституційного ладу в країнах Латинської Америки.

4.Українці в країнах Латинської Америки.

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

§ 27. Виникнення та розгортання «холодної війни» в 40-80-х роках XX ст.

1. Початок «холодної війни».

2. Міжнародні кризи та конфлікти в 40-80-х роках XX ст.

3. Радянсько-афганський конфлікт.

4. Спроби роззброєння.

§ 28. Закінчення «холодної війни» (друга половина 80-х — 90-і роки XX ст.)

1.Передумови розрядки міжнародної напруженості.

2.Радянсько-американські угоди.

3.Нове політичне мислення.

4.Перехід від конфронтації до співробітництва.

5.Внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки у світі.

ТЕМА 8. РОЗВИТОК НАУКИ ТА КУЛЬУРИ (1945 р. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

§ 29. Основні напрями НТР у другій половині XX ст.

1. Найвизначніші наукові відкриття та їх вплив на життя суспільства.

2. Формування постіндустріального суспільства. Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються.

§30.Основні течії в літературі та мистецтві в повоєнні роки

1. Основні тенденції та напрями в розвитку літератури.

§31. Образотворче мистецтво, музика, театр, кіно, архітектура, фізична культура та спорт

1. Основні течії в образотворчому мистецтві.

2. Музика.

3. Театр

4. Кіно

5. Архітектура.

6. Розвиток фізичної культури та спорту.

h3>§ 32. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності

1. Актуальні проблеми людства.

2. Екологія: сучасне становище та перспективи.

3. Природні ресурси.

4. Демографічна проблема.

5. Проблема міжнародної безпеки у світі.

6. Проблема поширення невиліковних хвороб.

7. Проблема загальної кризи моралі.

h3>§ 33. Шляхи подолання нинішніх проблем людства

1. Пошуки рівноваги людини та середовища.

2. Подолання глобальних проблем сучасності.

h3>Короткий словник понять і термінів


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Використовуючи сайт ви погоджуєтесь з правилами користування

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Ми приєднуємось до закону про авторське право в цифрову епоху DMCA прийнятим за основу взаємовідносин в площині вирішення питань авторських прав в мережі Інтернет. Тому підтримуємо загальновживаний механізм "повідомлення-видалення" для об'єктів авторського права і завжди йдемо на зустріч правовласникам.

Копіюючи матеріали во повинні узгодити можливість їх використання з авторами. Наш сайт не несе відподвідальність за копіювання матеріалів нашими користувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-SA 4.0) та GNU Free Documentation License (GFDL)

© 2008-2022 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.