Всесвітня історія. Історія України 6 клас

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ


Музика Михайла Вербицького Слова Павла Чубинського

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

 Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

 


ПОВТОРЕННЯ І ВСТУП

 

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

 

1. НАЙДАВНІША ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

1) Обговоріть у парах відповіді на запитання:

• Що таке історія?

• Хто такі історики?

2)  Складіть усім класом визначення цих понять і занотуйте їх у зошити.

3)  Пригадайте і поясніть, кого ми називаємо історичними діячами і що таке історичні події. Наведіть приклади історичних діячів й історичних подій, що запам’яталися вам з уроків історії в 5 класі.

Що вивчає всесвітня історія?

Як ви пам’ятаєте, слово «історія» — давньогрецького походження, перекладається як «оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле». Це наука, що вивчає минуле людства на основі усних, писемних свідчень і матеріальних пам’яток. Історія людства від найдавніших часів до теперішнього часу називається всесвітньою історією.

Всесвітня історія — розділ історичної науки, який вивчає минуле народів світу від найдавніших часів до теперішнього часу.

Учені виокремлюють основні історичні періоди, що їх пройшло людство:

І період — історія Стародавнього світу: від появи перших людей — до кінця V ст.;

II період — історія Середніх віків (кінець V — до кінця XV ст.);

IІІ період — історія Нового часу (з кінця XV — XIX ст.);

IV період — Новітня історія (XX ст. — до наших часів).


У цьому році на вас чекає історія Стародавнього світу — це перший і найдовший період всесвітньої історії. Він починається з появи людини близько трьох мільйонів років тому і закінчується падінням Західної Римської імперії в 476 р.

Ви довідаєтесь, коли на Землі заявилися люди, як вони навчилися сіяти хліб, обробляти метали, будувати міста, дізнаєтесь про їхнє життя, працю, війни, а також ознайомитеся з повсякденним життям давніх народів, видатними історичними діячами, дізнаєтеся про безліч цікавих подій і явищ.

2. ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО СТАРОДАВНІЙ СВІТ

Чи можуть учені-історики відтворити картини минулого, коли свідків подій уже немає? Що їм для цього потрібно? Що таке історичні джерела?

Історичні джерела — це речові і писемні пам'ятки, зображення, звичаї, мови давніх народів, тобто все те, що дає уявлення про відповідний історичний період.

Величезну цінність для істориків становлять писемні пам'ятки — глиняні таблички, єгипетські папіруси, написи на камінні тощо. На жаль, не всі з них збереглися до наших днів.

Але найтриваліший період свого існування людство не знало писемності. У цьому разі на допомогу історикам приходять науки: археологія, етнографія й антропологія*.

Найбільшу частку джерел в історії Стародавнього світу складають різні речові, або матеріальні 3 джерела — знаряддя праці людини, рештки давніх поселень, жител, будівель, прикраси, посуд та інші залишки життєдіяльності людини на Землі. Попіл від вогнища, печера, кам'яна сокира, відламок посуду, канал, дороге. — усе це — матеріальні джерела, які досліджує археологія.

Серед джерел виокремлюють також зображувальні: наскельні малюнки, зображення на камені чи посуді, скульптури тощо.

На Землі й досі можна зустріти племена, спосіб життя яких залишився майже таким, яким був у далекому минулому. Вивчаючи їхнє життя, учені дізнаються про минуле. Це — царина

*  Антропологія (від грецького) — сукупність наук, що вивчають людину, її походження, розвиток існування на Землі.

етнографії — науки про особливості життя, побут, господарство, перекази, вірування і традиції народів. Велике значення у вивченні історії приділяється питанням культури.


— Слово «культура»(від латинського) буквально означає обробку, догляд,  поліпшення. У науковій літературі чимало визначень поняття «культура». Серед найвідоміших: культура — це сукупність досягнень людства;

усе багатство матеріальних і духовних цінностей, що втілюється в науці, освіті, літературі та мистецтві.


Порівняйте історичні джерела. Поясніть, до яких груп вони належать.

1 — Вавилонська карта світу — найдавніша з відомих карт (кінець VIІІ — початок VІІ от. до не.), 2 — кам'яні знаряддя праці; 3 — сучасне фото залишків старовинного житлового кварталу в Ольвії; 4 — диск із Фестоса — найвідоміший зразок мінойської писемності (2000-1600 рр до н. е.)

Перевірте засвоєне на уроці

Оберіть одне із пропонованих речень і закінчіть його:

«Мені подобається історична наука, тому що …»

«Мені було цікаво (не цікаво) на уроці, тому що…»

«Існують такі види історичних джерел:…»

Домашнє завдання: готуємося до практичного заняття

1.   Пригадайте, що ви дізналися про літочислення на уроках історії в 5 класі; як з'явилися карти і навіщо вони потрібні.

2.   Поясніть, чому історію називають «подорожжю в часі та просторі».Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити