Всесвітня історія. Історія України 6 клас

ПОВТОРЕННЯ І ВСТУП

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

§ 2. Практичне заняття. ЯК ЗДІЙСНЮЮТЬ ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Розділ І ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

§ 3. ЯК І КОЛИ З’ЯВИЛИСЯ НА ЗЕМЛІ ПРАДАВНІ ЛЮДИ

§ 4. ЯК ВІДБУВАЛОСЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ЛЮДИНИ

§ 5. ЯК БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

§ 6. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

§ 7. ЯК ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ ВИНИКАЛИ МИСТЕЦТВО І РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ

§ 8. Практичне заняття. ДЕ І ЯК ЖИЛИ ПЕРВІСНІ ЛЮДИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

§ 9. ЯКУ АРХЕОЛОГІЧНУ КУЛЬТУРУ НАЗИВАЮТЬ ТРИПІЛЬСЬКОЮ

Розділ ІІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

Тема 1. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

§ 10. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ І ГОСПОДАРСТВА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

§ 11. ЯКОЮ БУЛА СТРУКТУРА ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА В СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ

§ 12. ЯК ВІДБУВАВСЯ РОЗКВІТ І ЗАНЕПАД ЄГИПЕТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В II тис. до н.е.

§ 13. ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

§ 14. Практичне заняття. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЇ І МІФІВ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Тема 2. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ* ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ. КІМЕРІЙСЬКО- СКІФСЬКИЙ СВІТ

§ 15. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ ДВОРІЧЧЯ

§ 16. ЯК РОЗВИВАЛИСЬ У ДАВНИНУ ФІНІКІЯ Й ПАЛЕСТИНА

§ 17. ЯКОЮ БУЛА ПЕРЕДНЯ АЗІЯ В І тис. до н.е.

§ 18. ХТО І ЯК ПРОЖИВАВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

§ 19. Практичне заняття. ЩО ГЕРОДОТ ПИСАВ ПРО СКІФІВ

Тема 3. СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

§ 20. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

§ 21. ЯКИМИ БУЛИ СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ, РЕЛІГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

§ 22-23. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ

§ 24. Практичне заняття. ЯК У СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ РОЗВИВАЛИСЯ НАУКОВІ ЗНАННЯ, ПИСЕМНІСТЬ Й ОСВІТА

Розділ ІІІ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Тема 1. СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ* ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

§ 25. ЯКИМИ БУЛИ ПРИРОДА І НАСЕЛЕННЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

§ 26. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ МІНОЙСЬКОЇ ТА АХЕЙСЬКОЇ ПАЛАЦОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

§ 27. ЩО МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ПРО ДАВНЬОГРЕЦЬКЕ І СУСПІЛЬСТВО З ПОЕМ ГОМЕРА

§ 28. Практичне заняття. ЯК ДАВНЬОГРЕЦЬКА МІФОЛОГІЯ І РЕЛІГІЯ ВІДОБРАЖАЛИ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЛЮДЕЙ

§ 29. ЯК РОЗВИВАЛАСЯ ГРЕЦІЯ У VIII-VI ст. до н.е.

§ 30. У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

§ 31. ЯК ВІДБУВАЛОСЯ СТАНОВЛЕННЯ АФІНСЬКОГО ПОЛІСА

§ 32. Практичне заняття. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ СПАРТАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, ПОБУТУ І ВИХОВАННЯ СПАРТАНЦІВ

Тема 2. АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ

§ 33. ЯКИМ БУВ ПЕРЕБІГ ГРЕКО-ПЕРСЬКИХ ВІЙН

§ 34. ЯК В АФІНАХ УТВЕРДЖУВАЛАСЯ ДЕМОКРАТІЯ

§ 35. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ V ст. до н.е.

§ 36. ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАВАЛИ НАУКА, ОСВІТА І СПОРТ В АФІНСЬКОМУ ПОЛІСІ

§ 37. У ЧОМУ ПОЛЯГАЛА ПРИЧИНА ПІДНЕСЕННЯ МАКЕДОНІЇ

§ 38. Практичне заняття. У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО МИСТЕЦТВА

Тема 3. ДОБА ЕЛЛІНІЗМУ

§ 39. Практичне заняття. ЩО МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ПРО ОСОБИСТІСТЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО ЗА ІСТОРИЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

§ 40. У ЧОМУ СУТНІСТЬ ЕЛЛІНІЗМУ Й ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЛІНІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ

§ 41. ЯК ЗА ЕЛЛІНІСТИЧНОЇ ДОБИ РОЗВИВАЛАСЯ КУЛЬТУРА

§ 42. Практичне заняття. ЯКИМ БУЛО ГОСПОДАРСЬКЕ, СУСПІЛЬНЕ ТА ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В АНТИЧНИХ ПОЛІСАХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Розділ IV ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Тема 1. СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ

§ 43. ЯК ВИНИК РИМ

§ 44. ЯКОЮ БУЛА РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА В V—III ст. до н.е.

§ 45. ЯК УТВОРИЛАСЯ РИМСЬКА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ДЕРЖАВА

§ 46. ЯКИМИ БУЛИ РЕЛІГІЯ І ТРАДИЦІЇ ДАВНІХ РИМЛЯН

§ 47. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ В РИМІ в II—І ст. до н.е.

§ 48. ЯК З’ЯВИВСЯ ПЕРШИЙ ТРІУМВІРАТ І ЧОМУ БУЛО ВСТАНОВЛЕНО ДИКТАТУРУ ЦЕЗАРЯ

§ 49. Практичне заняття. ЯК СКЛАСТИ ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ ЦЕЗАРЯ*

ТЕМА 2. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

§ 50. ЯК І КОЛИ РОЗПОЧАВСЯ ПЕРІОД ІМПЕРІЇ

§ 51. ЯКИМ БУЛО ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РИМЛЯН

§ 52. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в III — на початку IV ст.

§ 53. КОЛИ І ЯК ВИНИКЛО ХРИСТИЯНСТВО

§ 54. Практичне заняття. У ЧОМУ ЦІННІСТЬ КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

§ 55. ЧОМУ ЗАНЕПАЛА ЗАХІДНА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

§ 56—57. Практичне заняття. ЩО МОЖНА ДІЗНАТИСЯ З ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ПРО ГОСПОДАРСЬКЕ ТА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ І ДУХОВНИЙ СВІТ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити