Всесвітня історія 6 клас

Розділ 2 ЦИВІЛІЗАЦІЇ ДАВНЬОГО СХОДУ


ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ


§ 20. СУСПІЛЬНЕ, РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ДАВНЬОЇ ІНДІЇ

 

• Роздивіться ілюстрацію. Що за формою нагадує будційський храм? • Порівняйте зовнішній вигляд індійських та єгипетських храмів. • Чим можна пояснити простоту та невибагливість архітектурної форми зображеної споруди?

Найвідоміший буддійський храм - ступа - у Санчі. 3-2 ст. до н. е.


 

 

 

1.   Що характеризувало суспільство Давньої Індії?

Після приходу аріїв в індійському суспільстві утвердився поділ на варни. Так називали великі групи людей із чітко визначеними правами та становищем у суспільстві. Усього варн було чотири: брахмани - члени жрецьких родів, кшатрії - члени царських родин та військова знать, вайш’ї - рядові вільні общинники. Четверта варна - шудри (неповноправні) - розорені співплемінники та нащадки підкореного доарійського населення, дрібні ремісники тощо, зобов’язані служити першим трьом вар- нам. Належність до будь-якої варни визначалася походженням. Так, син брахмана міг бути лише брахманом, а син шудри міг належати тільки до варни шудр. Брати шлюби між представниками різних варн було заборонено. Жителі Індії вважали, що брахмани постали з вуст верховного божества Брахми, кшатрії - з рук, вайш’ї - зі стегон, а шудри - зі стоп.

Неповноправність шудр виявлялася в низці обмежень: їм було заборонено навіть слухати Веди. Вони не проходили обряд посвячення як духовного народження. Власне, тому брахманів, кшатріїв та вайш’їв називали «двічі народженими», а шудр - «раз народженими». Люди, які належали до однієї варни, мали той самий спосіб життя, будували схожі житла, споживали однакову їжу.

На самому дні суспільства перебували недоторкувані - навіть дотик до них ритуально оскверняв «двічі народженого». За Ашоки в межах варн та разом з ними почали виникати касти. У касти об’єднувалися переважно люди однієї професії. Діти належали до касти батьків.

 - Як ви вважаєте, навіщо був потрібний поділ індійців на варни та касти? Чи впливав він на буденне життя індійців? Як саме?

 - Чи міг поділ на варни та касти зумовити занепад індійської цивілізації? Чому?


2. Коли виник буддизм і в чому сутність цієї релігії?

У Давній Індії зародилося віровчення, якому судилося стати однією із сучасних світових релігій, - буддизм. Його виникнення пов’язують з ім’ям Сідхартхи Гаутами, який жив у 6-5 ст. до н. е.

За переказами, принц Сідхартха випадково довідався, що на кожного чекають старість, хвороби та смерть. Приголомшений таким відкриттям, у 29-річному віці він зрікся свого високого становища, полишив дружину та сина й став пустельником.

Духовне прозріння зійшло на Сідхартху, коли він сидів у глибокій задумі під деревом бодхі поблизу міста Буддх-Гая. Відтоді Сідхартху називали Буддою - Просвітленим. Усе життя, твердив Будда, - страждання: «Народження - страждання, хвороба - страждання, смерть - страждання; присутність того, кого ми ненавидимо, - страждання; віддалення від того, кого ми любимо, - страждання». Спасіння досягне лиш той, хто подолає жагу життя, упокорить будь-яке сильне почуття, обмежить бажання, а відтак досягне душевного спокою - нірвани. Будда переконував, що кожна людина здатна врятуватися сама шляхом самовдосконалення. Основним моральним обов’язком кожного в буддизмі вважають щедрість і доброчесність, а найбільшою чеснотою - безмежне милосердя до всього живого, терпимість і всепрощення.

Прочитайте уривок з джерела та дайте відповідь на запитання.Скульптура Будди. Знайдено в м. Сарнатх, де Будда виголосив свою першу проповідь.

Будда в так званій позі лотоса позі внутрішньої зосередженості, занурення в себе.

•   Що в скульптурі Будци є уособленням ідей буддизму?

Особливого поширення буддизм досяг в Індії за царя Ашоки. Водночас в одному з наскельних указів царя читаємо: «Цар Ашока, улюбленець богів, складає шану послідовникам усіх віровчень… Щоб не було вихваляння свого віровчення й осуду чужої віри… той, хто чинить у такий спосіб, і своє віровчення звеличує, і чужому віровченню сприяє. Той, хто чинить інакше, і своє віровчення занапащає, і чужому шкодить».

• Яку позицію обстоював цар у справі релігійних вірувань?


3. Що таке індуїзм?

Окрім буддизму, в Індії чимало прихильників вірування, що ввібрало в себе розмаїття традиційних попередніх індійських релігій, - індуїзму.

Прихильники цієї релігії головними богами вважали Брахму, Вішну та Шиву. Брахма - творець і правитель світу. Він поділив людей на варни, карав невірних і грішників. З ним були нерозривно пов’язані бог-охоронець Вішну і бог-руйнівник Шива. Брахму вважали покровителем жерців-брахманів, Шиву - покровителем купців, ремісників та землеробів. Шанували прихильники індуїзму (індуси) й інших богів. Наприклад, Індру - покровителя воїнів-кшатріїв і царської влади. Шанували дружин Вішну та Шиви - Лакшмі (богиню сімейного щастя, символ жіночої вроди, ласки, самопожертви) й Калі (богиню жаху та символ невгамовності). Виникло вчення про аватари, тобто сходження бога на землю та його втілення в земну істоту заради «спасіння світу» та відновлення дхарми. Серед аватар бога Вішну - боги Будда, Кришна й царевич Рама - герой однієї з найвідоміших давньоіндійських поем «Рамаяни».

Чим індуїзм подібний до релігійних уявлень інших давніх народів, про які довідалися, а чим відрізняється від них?

Бог Шива, що танцює.

•   Поміркуйте, чому бога Шиву зображено на тлі вогненного кільця.

Сцена з життя Вішну. Фрагмент індійської мініатюри 18 ст.

 

4. Що знали про світ давні індійці? У чому своєрідність давньоіндійської архітектури?

Багатьма здобутками давньоіндійської культури людство користується дотепер. Давні індійці перші почали виробляти тканини з бавовни та навчилися отримувати цукор із цукрової тростини. Індія є батьківщиною гри в шахи, яку називали «гатуранга», що означає «армія, що складається із чотирьох родів військ». Індійці вміли визначати більше ста хвороб і користуватися лікарськими травами. Індійські математики винайшли простий і зручний спосіб лічби та запису чисел - десяткову систему числення (так звані арабські цифри). Кожна цифра змінює своє значення залежно від її місця в числі. Тому для позначення десятків, сотень, тисяч можна користуватися тими самими знаками. Індійці також запровадили в цифрову систему нуль. Індійські математики розробили правила арифметичних дій, знали квадратні й кубічні корені.

Ступа («купа землі, каменів») - буддійська культова споруда, у якій зберігали священні реліквії.

Основним будівельним матеріалом у Давній Індії було дерево, яке спеціально обробляли, щоб запобігти його псуванню протягом сторіч. З дерева було споруджено триповерховий палац Ашоки. Ця будівля перевершувала розмірами палац у Сузах і вражала розкішшю та багатством різьблення.

4-2 ст. до н. е. - доба розквіту давньоіндійської архітектури. У той період було збудовано багато буддійських храмів - ступ. За переказом, індійський цар Ашока звів 84 000 ступ. Найвідоміша та найбільша ступа постала в Санчі.

Кам’яна огорожа, що оточує ступу, мала чотири брами, зорієнтовані за сторонами світу. На брамах вирізьблено сцени з життя Будди, а також картини природи, представників тваринного та рослинного світу, сцени з буденного життя індійців, перекази й легенди, що пов’язані з життям богів і людей.

У 2-1 ст. до н. е. індійці почали вирубувати храми та монастирі в скелях. Одним з найвідоміших зразків храмової скельної архітектури є високогірний печерний монастир у Карлі (1 ст. до н. е. - 1 ст. н. е.). Величності храму (ширина 15,5 м, висота 15 м) надавали два ряди могутніх колон, прикрашених зверху зображеннями лотоса та слонів, на яких сидять вершники.

1. Брама Великої ступи в Санчі.

2. Печерний монастир у Карлі.

Індійські художники знали секрет напрочуд стійких фарб. Богів та царів завжди зображували білою барвою, якою не можна було малювати злих духів і людей.

1. Роздивіться ілюстрації. Про розвиток якого мистецтва в Індії свідчать ці пам’ятки? 2. Які єгипетські храми нагадує вам печерний монастир у Карлі?

 - Які факти свідчать про розквіт архітектури та мистецтва за часів імперії Маур’їв? Які спільні риси властиві архітектурі, скульптурі Індії та інших країн Давнього Сходу?

Оцініть себе

1. Витлумачте поняття: варни, касти, індуїзм, буддизм, ступа.

2. Кого вважають засновником буддизму? У чому сутність цієї релігії?

3. У чому особливості індуїзму? Яких богів шанували прихильники цієї релігії?

4. Якими винаходами індійців людство користується й нині? Про які пам’ятки архітектури та скульптури дізналися?

 - І сьогодні у світі індуїзм та буддизм сповідують близько 1 млрд осіб. Як ви думаєте, що приваблює сучасних людей у цих релігіях?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити