Всесвітня історія 6 клас

ВСТУП: ІСТОРІЯ ЯК НАУКА ТА ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

§ 1. ЛІЧБА ЧАСУ В ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1)

Розділ 1 ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

§ 2—3. ПОЧАТОК ІСТОРІЇ. ВИНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ РОЗСЕЛЕННЯ

§ 4. ЗАРОДЖЕННЯ МИСТЕЦТВА ТА РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ

§ 5. ЗАНЯТТЯ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ

§ 6. СУСПІЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

§ 7. ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ

§ 8. ОСНОВНІ СТОЯНКИ ТА ПАМ’ЯТКИ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

Розділ 2 ЦИВІЛІЗАЦІЇ ДАВНЬОГО СХОДУ

§ 9. ВИНИКНЕННЯ ЄГИПЕТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

§ 10. МІФИ ТА РЕЛІГІЯ ДАВНЬОГО ЄГИПТУ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

§ 11. ГОСПОДАРСЬКЕ, СУСПІЛЬНЕ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ДАВНІХ ЄГИПТЯН

§ 12. РОЗКВІТ І ЗАНЕПАД ЄГИПТУ

§ 13. ОСВІТА, НАУКОВІ ЗНАННЯ, ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА ДАВНІХ ЄГИПТЯН

ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ. КІМЕРІЙСЬКО-СКІФСЬКИЙ СВІТ

§ 14. НАЙДАВНІШІ ДЕРЖАВИ ДВОРІЧЧЯ

§ 15. ФІНІКІЙСЬКІ МІСТА-ДЕРЖАВИ. ІЗРАЇЛЬСЬКО-ІУДЕЙСЬКЕ ЦАРСТВО

§ 16. ВЕЛИКІ ІМПЕРІЇ ЗАХІДНОЇ АЗІЇ

§ 17. КІМЕРІЯ ТА СКІФІЯ

§ 18. ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО СКІФІВ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

§ 19. ДАВНЯ ІНДІЯ

§ 20. СУСПІЛЬНЕ, РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ДАВНЬОЇ ІНДІЇ

§ 21. ПІДНЕБЕСНА ІМПЕРІЯ ТА ПЕРШІ ВОЛОДАРІ ДАВНЬОГО КИТАЮ

§ 22. СУСПІЛЬНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ДАВНІХ КИТАЙЦІВ

§ 23. ПИСЕМНІСТЬ, ОСВІТА ТА НАУКОВІ ЗНАННЯ У ДАВНЬОМУ КИТАЇ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

Розділ 3 ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

§ 24. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

§ 25. ДАВНЬОГРЕЦЬКА МІФОЛОГІЯ ТА РЕЛІГІЯ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6

§ 26. МІНОЙСЬКА ПАЛАЦОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

§ 27. АХЕЙСЬКА ПАЛАЦОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

§ 28. ДАВНЬОГРЕЦЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ПОЕМАМИ ГОМЕРА. ВИНИКНЕННЯ ГРЕЦЬКИХ ПОЛІСІВ

§ 29. ВЕЛИКА ГРЕЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ

§ 30. АФІНСЬКА ТА СПАРТАНСЬКА ДЕРЖАВИ

§ 31. ПОБУТ І ВИХОВАННЯ СПАРТАНЦІВ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7

АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ

§ 32. ГРЕКО-ПЕРСЬКІ ВІЙНИ (500-449. до н. е.)

§ 33. РОЗКВІТ АФІНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ

§ 34. ГОСПОДАРСТВО ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ В ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

§ 35. ОСВІТА, НАУКА, ВИХОВАННЯ ТА СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ В ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

§ 36. МИСТЕЦТВО ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8

§ 37. ПІДКОРЕННЯ ГРЕЦІЇ МАКЕДОНІЄЮ

АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ

§ 38. УТВОРЕННЯ ІМПЕРІЇ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСЬКОГО

§ 39. ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСЬКОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9

§ 40. ЕЛЛІНІСТИЧНІ ДЕРЖАВИ В 4-2 СТ. ДО Н. Е. КУЛЬТУРА ЕЛЛІНІЗМУ

§ 41. СУСПІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ В АНТИЧНИХ ПОЛІСАХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

Розділ 4 ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ

ДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ

§ 42. ПРИРОДНІ УМОВИ ІТАЛІЇ ТА ВИНИКНЕННЯ МІСТА РИМ

§ 43. РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА 5 - СЕРЕДИНИ 3 СТ.ДО Н. Е.

§ 44. РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА В 2 СТ. ДО Н. Е.

§ 45. РЕЛІГІЯ, СІМ’Я, ВИХОВАННЯ ТА ГОСПОДАРСТВО ДАВНІХ РИМЛЯН

§ 46. ДИКТАТУРА ГАЯ ЮЛІЯ ЦЕЗАРЯ

§ 47. ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ ЦЕЗАРЯ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

§ 48. СТВОРЕННЯ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПРАВЛІННЯ ОКТАВІАНА АВГУСТА

§ 49. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ В 1-2 СТ.

§ 50. МІСТО РИМ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ЙОГО МЕШКАНЦІВ

§ 51. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ В 3-4 СТ.

§ 52. ВИНИКНЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА

§ 53. КУЛЬТУРА ДАВНЬОГО РИМУ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12

§ 54. ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ ТА ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

§ 55. СУСПІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ І ДУХОВНИЙ СВІТ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити