Сходинки до інформатики 3 клас

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І КОМП'ЮТЕР


§ 10. МенюДанилку, роздивись уважно малюнки і скажи, що їх об’єднує і як ці об’єкти можна назвати одним словом.


На обох малюнках пропонують щось обрати із деякого списку. Я вважаю, що такі списки називають меню.

Так, Данилку, ти дуже розумний хлопчик! У комп’ютерних програмах теж є різні меню. Меню - це список команд, що виводиться на екран і пропонується користувачу.

Під час роботи з комп’ютерними програмами ти можеш побачити різні меню. Сьогодні ознайомимося з двома його різновидами.

Якщо натиснути кнопку Пуск лівою кнопкою миші, то відкриється Головне меню.

У Головному меню відтворено список команд, за допомогою яких можна запустити програми, виконати операції над даними в комп’ютері, завершити роботу з комп’ютером та інше.

Отже, відкривати можна програму не тільки за допомогою ярлика на Робочому столі, а й за допомогою Голов - ного меню.

Зверни увагу! Деякі пункти меню мають чорну стрілочку. Якщо на неї навести вказівник миші, то розкриється додаткове меню.

Приклад запуску програми Блокнот

Алгоритм запуску програми Блокнот за допомогою Головного меню

1. Наведи вказівник на кнопку Пуск і натисни ліву кнопку миші.

2.   Установи вказівник на пункт меню Програми.

3. Перемісти вказівник у горизонтальному напрямі на додаткове меню.

4.   Установи вказівник на команду Стандартні.

5. Перемісти вказівник у горизонтальному напрямі на ще одне додаткове меню.

6.   Установи вказівник на команду Блокнот.

7.   Натисни ліву кнопку миші.

Про Головне меню мені все зрозуміло. А яке ще є меню?

Ти пам’ятаєш, що комп’ютерна миша має кілька кнопок. Раніше ти використовував ліву кнопку, а тепер спробуй навести вказівник миші на будь-який комп’ютерний об’єкт і натиснути праву кнопку миші.

Ой, якщо навести вказівник на будь-який комп’ютерний об’єкт і натиснути праву кнопку миші, то відкривається список команд, які можна виконати над цим об’єктом.

Список команд, який викликається для об’єкта правою кнопкою миші, називають контекстним меню.

Розгляньмо приклади контекстного меню.


Запитання та завдання від Комп’юшка

1. Продовж речення: «Меню - це…».

2. Поясни призначення меню.

3. Наведи приклади списків меню зі свого повсякденного життя.

4. Які дії можна виконати за допомогою Головного меню?

5. Що таке контекстне меню?

6. За допомогою Головного меню послідовно відкрий програми Блокнот, Калькулятор, Paint, а потім закрий їх.

7. Порівняй Головне меню і контекстне.

8. Обери комп’ютерний об’єкт і склади для нього своє контекстне меню.

Висновки

Усі дані зберігаються на комп’ютерних носіях у файлах. Файли розрізняються іменами і даними, що в них зберігаються (тексти, малюнки, звуки, команди комп’ютера та інше). Від даних, збережених у файлі, залежить вигляд графічного значка файлу.

Для упорядкування файлів використовують папки. У папках зберігаються дані, згруповані за якоюсь ознакою (за виглядом даних, за часом створення, за вмістом та інше). У папках, окрім файлів, можуть зберігатися вкладені папки.

Усі програми і папки відкриваються у своїх вікнах. Вікно папки має обов’язково рядок заголовка вікна, у якому зазначено ім’я комп’ютерного носія та папки, робочу область, у якій відображається вміст папки (файли і вкладені папки), кнопки керування вікном для здійснення керування, смуги прокручування для перегляду вмісту вікна та панель інструментів з кнопками-командами для здійснення операцій над вмістом папки та керування її виглядом.

Ім’я папки чи файлу не перевищує більше ніж 255 символів, і в ньому не можна використовувати символи /, \, *, ?,

«,», <, >, |, : Також в одній папці не можуть зберігатися дані одного типу з однаковим ім’ям.

Для керування комп’ютерним об’єктом використовують його меню, тобто список команд, які можна вибрати. Головне меню розкривають натисненням лівої кнопки миші на кнопку Пуск. За допомогою Головного меню можна запускати програми, виконувати операції над комп’ютерними даними, завершувати роботу з комп’ютером та інше. Контекстне меню викликається правою кнопкою миші для обраного комп’ютерного об’єкта і містить список команд, які можна виконати саме для нього.

Властивості та їх значення для деяких комп’ютерних об’єктів

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити