Інформатика 4 клас - О.В. Коршунова - 2015 рік

ВИСЛОВЛЮВАННЯ. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ І ПОВТОРЕННЯМ


§ 22. Істинні та хибні висловлювання.


Комп’юшку, подивись, яке в мене є цікаве завдання. На малюнку подано висловлювання різних людей. Мені потрібно визначити їх спільну ознаку і відповідно до неї розподілити висловлювання на дві групи.І я вже знайшов правильну відповідь.


А чому саме так ти розподілив усі висловлювання?

А я уважно прочитав ці висловлювання і побачив, що деякі з них відповідають дійсності, - їх я позначив зеленим кольором, а деякі - ні, такі я позначив червоним.

Молодець, Данилку, ти все правильно зробив. Я тільки додам до твоїх спостережень, що висловлювання, які відповідають дійсності, мають значення «істина» (правильно), а ті, що не відповідають дійсності, - значення «хибне» (неправильно).

Наприклад:

Висловлювання, що мають значення «істина»

Висловлювання, що мають значення «хибне»

Птахи є перелітні та осілі.

Метелики не вміють літати.

Сонце - це зірка.

Усі риби плавають тільки за течією.


Якщо ти такий розумний, може, упораєшся і з наступним завданням? Розподіли подані нижче речення на дві групи.

1. Потрібно зібрати портфель до школи.

2. Не кожний птах уміє літати.

3. Зроби мені чай.

4. Земля квадратна.

Так це ж не складно.

Речення, які можуть мати значення «істина» або «хибне»

Речення, які не можуть мати значення «істина» або «хибне»

Не кожний птах уміє літати - правильно (висловлювання має значення «істина»)

Потрібно зібрати портфель до школи

Земля квадратна - неправильно (висловлювання має значення «хибне»)

Зроби мені чай


Так, цим завданням я хотів привернути твою увагу до того, що не всі речення є висловлюваннями.

Висловлювання - це речення, що містить твердження про певний об’єкт або про зв’язки між об’єктами і якому можна надати значення «істина» або «хибне».

Висловлювання із значенням «істина» або «хибне» використовують у таких науках, як логіка, інформатика, математика.

Я все зрозумів і можу навести приклади висловлювань:

«24 години - це одна доба» - дане висловлювання має значення «істина».

«2 + 3 = 6» - дане висловлювання має значення «хибне».

А я ще хочу додати, що ці висловлювання можна сказати по-іншому: «Якщо минуло 24 години, то це минула доба», «Якщо відповідь учня 2 + 3 = 6, то він помилився». Такі висловлювання називають логічними слідуваннями, тобто відносинами між судженнями. Якщо перше висловлювання істина, то воно приводить до другого, так само істинного, висловлювання.

Уміння робити правильні висновки - це вміння створювати логічні слідування. Наприклад: «Якщо ця істота риба, то вона живе у воді», «Якщо в чотирикутника всі сторони рівні, то цей чотирикутник - квадрат».

Запитання і завдання від Комп’юшка

1. Наведи приклади висловлювань, що мають значення «істина».

2. Наведи приклади висловлювань, що мають значення «хибне».

3. Назви номери висловлювань, що мають значення «істина».

I. На поданому малюнку зображені свійські тварини.

II. Півень зображений праворуч від кота.

III. Усього у тварин, зображених на малюнку, 14 лап.

IV. Серед тварин, що зображені на малюнку, є тварини, що люблять молоко.

4. Наведи приклади висловлювань зі значеннями «хибне» та «істина», використовуючи сюжети з казок «Ріпка», «Рукавичка».

5. Продовж логічні слідування.

- Якщо на вулиці дощ, то…

- Якщо мені потрібно знайти інформацію, то…

- Якщо вдома свято, то…

- Якщо в чотирикутника дві сторони рівні, то…

- Якщо я народилася в Україні, то…

- Якщо мені потрібно зберегти повідомлення, то…

6. Склади свою скретч-історію, використавши в діалозі героїв висловлювання зі значеннями «хибне» та «істина».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити