Інформатика 4 клас - Г.В. Ломаковська - 2015 рік

Розділ 5 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ І ПОВТОРЕННЯМ


21. АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ


Алгоритм — це послідовність команд. Алгоритм складається для конкретного виконавця. Кожен виконавець має свою систему команд.

Пригадаємо деякі команди із системи команд комп’ютерного виконавця Рудого кота.

Виконавши алгоритм, виконавець повинен досягнути поставленої мети: виготовити потрібну деталь, дістатися необхідного місця, приготувати страву, обчислити значення арифметичного виразу тощо.

Подавати алгоритми можна, послідовно записуючи команди одну за одною. Для зручності ми ще й нумерували їх. А можна зобразити алгоритми у вигляді схеми, тобто подати графічно.

Зі схемами тобі доводилося працювати на уроках української мови та математики. Ось як можна подати один з алгоритмів, яким часто доводиться користуватися на уроках української мови.

Алгоритм «Будова слова»

-    Графічне подання алгоритму називають блок-схемою алгоритму.

Команди на блок-схемі розташовують прямокутників. А стрілки, що з’єднують прямокутники, показують, яку команду треба виконати після якої. Початок та кінець алгоритму позначають спеціальними блоками.

- Алгоритми, у яких команди виконуються послідовно в порядку їх запису називають алгоритмами слідування.

Пригадаємо, як ми вчили Рудого кота ходити.

1. Запусти на виконання програму Scratch.

Програму Scratch можна запустити на виконання, використовуючи значок  на Робочому столі або відповідну команду Головного меню.

2. Навчимо Рудого кота рухатися по сцені, не зупиняючись.

Перейди на вкладку Скрипти та склади алгоритм, як показано на малюнку.

У лівій частині вікна вибери групу Керування. Перетягни команду Завжди в область Скрипти та помісти в неї відповідні команди.

Запусти проект на виконання в повноекранному режимі.

Щоб переглянути проект у повноекранному режимі, вибери кнопку 

Для запуску проекту скористайся кнопкою Запустити  яка розташована над сценою.

Для того щоб зупинити перегляд, вибери кнопку Зупинити все 

Якщо виконавець рухається на сцені догори ногами, вибери кнопку  у верхній частині вікна програми.

3. Збережи проект для подальшого використання.

Запитання і завдання

1. Якими способами можуть подаватися команди виконавцям?

2. Наведи приклади словесного подання команд.

3. Наведи приклади подання команд жестами, звуковими сигналами, світловими сигналами.

4. Наведи приклади виконавців та системи їх команд.

5. На уроці математики Ганнуся та Олесь пригадували правила обчислення значень виразів із дужками.

Склади алгоритм обчислення значення виразу

(72 - 34 -2) + (54 : 2- 19)

Виконай алгоритм. Які результати ти отримав?

6. Алгоритми обчислення значення виразу можна подавати у вигляді блок-схеми. Виконай алгоритм для обчислення значення виразу

20 - (40 + 24): 8

Чи можна в алгоритмі змінити послідовність команд?

Чи можна використати алгоритм для обчислення значень інших виразів? Наведи приклади таких виразів. Що в них спільного?

Алгоритм обчислення значення виразу

20 - (40 + 24) : 8

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Елзік має три ключі від трьох валіз із різними замками. Чи вистачить йому трьох спроб, щоб з’ясувати, який ключ відімкне яку валізу?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити