Інформатика 4 клас - Г.В. Ломаковська - 2015 рік

Розділ 6 КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


32. ПРОВОДИМО ПРЕЗЕНТАЦІЮ


Ти, звичайно, пам’ятаєш, що презентація — це представлення чогось нового: нової теми на уроці, результатів нового дослідження, нової книги письменника, нового кінофільму, нового виробу тощо.

І комп’ютерна презентація, яка в наш час є неодмінною складовою частиною більшості презентацій, — це тільки один із засобів успішного проведення презентації.

Як же правильно і успішно провести презентацію з використанням комп’ютерної презентації?

Роботу над створенням комп’ютерної презентації завжди необхідно розпочинати з планування. Після цього можна переходити до створення комп’ютерної презентації. Перед показом презентацію обов’язково слід переглянути та, за необхідності, внести до неї зміни.

Варто детально продумати план усного виступу. Виступ має містити вступ, основну частину і висновок. Тривалість виступу — 5-7 хв. Потрібно дотримуватися таких правил підготовки усного виступу:

• виступ слід розпочинати з привітання. Також треба назвати прізвище, ім’я, клас та школу;

• потрібно оголосити назву проекту, сформулювати основну ідею і причину вибору теми;

• під час виступу слід вживати тільки зрозумілі терміни;

    •  не бажано читати текст виступу;

• усна доповідь, що супроводжує показ комп’ютерної презентації, має доповнювати інформацію на слайді;

• після доповіді слід подякувати слухачам за увагу, а керівникові — за допомогу в розробці проекту.

Бажано провести репетицію свого виступу.Працюємо за комп’ютером

1. Запусти на виконання редактор презентацій PowerPoint.

2. Відкрий презентацію, створену тобою на попередньому уроці.

3. Переглянь презентацію.

- Для того щоб переглянути презентацію, вибери кнопку 

4. Проаналізуй, чи збігається послідовність слайдів у розробленому тобою плані та у створеній презентації. За необхідності зміни послідовність слайдів.

- Зміна місця розташування слайда здійснюється перетягуванням. Щоб видалити слайд, слід його вибрати та натиснути клавішу Delete.

5. Проаналізуй:

• Чи вказано на титульному слайді назву презентації та автора?

• Чи використано тобою клавішу Shift при введенні імені та прізвища автора, власних назв?

• Чи на кожному слайді є заголовок?

• Чи не перекривають малюнки текст слайда?

• Чи не забагато тексту на слайді?

• Чи немає помилок?

6. Якщо ти помітиш помилку, то виправ її.

7. Додай зображення, яких не вистачає. За необхідності зміни їх розмір та місце розташування.

8. Іще раз переглянь презентацію та збережи її.

Запитання і завдання

1. Розглянь презентацію та проаналізуй, чи правильно вона створена. Обґрунтуй свою відповідь.

2. Розглянь схему на с. 145. Опиши етапи підготовки комп’ютерної презентації.

3. Яких вимог потрібно дотриматися, щоб комп’ютерна презентація сприяла успішному проведенню презентації?

4. Чи можна презентацію звести до читання текстів на слайдах комп’ютерної презентації? Поясни свою відповідь.

5. Чи можна під час проведення презентації використовувати інші об’єкти, крім комп’ютерної презентації?

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Олесь почав читати книжку, коли Ганнуся прочитала вже 24 сторінки цієї книжки. Чи дожене Олесь Ганнусю через 5 днів, якщо буде читати в день по 18 сторінок, а Ганнуся — по 12 сторінок?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити