Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 3 ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

12. ОБ'ЄКТИ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

ПРИГАДАЙ

► частини тексту, які ти використовував на уроках української мови;

► що спільного і які особливості мають різні ґаджети

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

що таке об’єкти та чим вони різняться;

дії можна виконувати над об’єктами;

об’єкти може містити текстовий документ

Вивчаємо

1. Що таке об’єкти та чим вони різняться?

Нас оточують різні предмети та живі істоти: письмовий стіл, ручка, олівець, мобільний телефон, комп’ютер, люди, тварини та рослини. Деякі з них ми можемо навіть не помічати, на інші звертаємо увагу або виконуємо з ними різні дії. Крім того, ми можемо спостерігати за явищами природи — веселкою, затемненням сонця, блискавкою.

Істоту, явище або предмет, на який звернули увагу або з яким виконують дії, називають об’єктом.

Цікаво

Назва об’єкт походить від латинського оbjectus — предмет, явище.

Ти вже знаєш, що диски, файли та папки є об’єктами файлової системи, а комп’ютери та інші пристрої — об’єктами комп’ютерних мереж. Об’єктами є також геометричні фігури, значки, зображення. Об’єкти можуть відрізнятися один від одного, наприклад, розміром, кольором, формою. Такі ознаки об’єктів називають властивостями.

Властивостей в одного об’єкта може бути багато. Залежно від мети та завдань при роботі з об’єктом завжди можна звернути увагу на його окремі властивості та значення кожної з них. Значення властивостей можуть бути як текстовими, так і числовими даними. Наприклад:

Різні об’єкти відрізняються не лише властивостями та їх значеннями.

2. Які дії виконують над об’єктами?

З різними об’єктами, зазвичай, виконують різні дії. Наприклад, мишу ми можемо переносити, ремонтувати, рухати по килимку, натискати на ній ліву або праву клавіші. Переносять і ремонтують також і фотоапарат, але його ще й вмикають і вимикають, за його допомогою можна створювати фотографії та переглядати їх. Геометричну фігуру в зошиті можна розфарбувати або просто закреслити. Зображення можна надрукувати, розділити на частини або виконати інші дії, залежно від поставленої мети.

З об’єктами також пов’язане поняття середовища, тобто місця, в якому вони можуть перебувати або де з ними можна виконувати деякі дії. Наприклад, середовищем для Сонця та Місяця є космос, риб — водойма чи акваріум. Для геометричних фігур середовищем може слугувати зошит або класна дошка, зображень — альбом чи мольберт. Переміщуючи клавіатуру на інший стіл, в інше приміщення, ми змінюємо середовище. При цьому незмінними залишаються її властивості — колір, форма, кількість клавіш тощо.

Часто при розв’язуванні задач ми розглядаємо не один об’єкт, а працюємо з набором різних об’єктів. Деякі об’єкти можуть мати спільні властивості. Для зручності опрацювання, передавання та зберігання даних про об’єкти люди часто об’єднують їх у певні групи — класифікують.

Класифікація — це поділ об’єктів на групи за певними властивостями.

Наочно подати класифікацію допомагають різні схеми або таблиці. Наприклад, класифікувати сучасні комп’ютери можна так:

Мал. 118

Іноді при поділі на групи деякі об’єкти можна віднести одночасно до двох або більше груп. Це залежить від властивостей, які взяли за основні та важливі для певної задачі. У такому разі подати результат можна за допомогою кругів, що перетинаються. Наприклад, серед відомих нам пристроїв комп’ютера можна виділити групу тих, які призначені для опрацювання звукових даних. В іншу групу можна зібрати пристрої для опрацювання графічних і відеоданих. Але є такі пристрої, які призначені для опрацювання і звукових, і графічних та відеоданих (мал. 119).

Мал. 119

Класифікують об’єкти з різних галузей і предметів, які ти вивчаєш. Наприклад, об’єкти живої природи можна класифікувати на рослини та тварини. Рослини та тварини, у свою чергу, можна об’єднати в інші групи. Результат класифікації можна подати, наприклад, у вигляді дерева (мал. 120).

Мал. 120

3. Які об’єкти може містити текстовий документ?

Удома чи в школі ти можеш ознайомитись із прикладами текстових документів (мал. 121). Це — книжки, газети, рекламні оголошення та буклети, табель з оцінками чи грамота. Ці документи різняться за призначенням, вмістом, зовнішнім виглядом.

Текстовий документ — документ, який складається з текстових об’єктів (символів, слів, абзаців) та, можливо, інших об’єктів (графічних, мультимедійних тощо).

Мал. 121

Усі об’єкти текстового документа мають властивості. Змінювати ці властивості можна в електронній версії текстового документа, яка готується на комп’ютері у спеціальній програмі.

Обговорюємо

1. З якими об’єктами ти зустрічався на уроках природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання, математики? Чи можна їх класифікувати? За якими ознаками? Наведи приклади.

2. Які властивості можна виділити для знаків дорожнього руху, які ти бачиш на дорозі або в книжці? Як їх можна класифікувати? Чи однакові властивості ти розглядаєш для реальних знаків та їх зображень?

3. Назви об’єкти, створені руками людини. Які об’єкти оточують тебе вдома? Виділи їх властивості та назви їх значення. Чи можна їх класифікувати? За якими властивостями? Наведи приклади.

4. Наведи приклади об’єктів, які можуть мати однаковий колір, смак, розмір.

5. На які групи можна поділити об’єкти, які ти вживаєш у їжу? Які властивості при групуванні ти розглядав?

6. Як можна класифікувати геометричні фігури? Наведи приклади.

7. Чи можна класифікувати деякі дії, які ти виконуєш на різних уроках? Наведи приклади.

8. Які об’єкти може містити текстовий документ?

Працюємо в парах

1. Обговоріть, які властивості можна виділити в об’єктів на малюнку. Що спільного вони мають та чим відрізняються? Назвіть для кожного об’єкта дві властивості та їх значення (мал. 122).

Мал. 122

2. Обговоріть, на які групи можна розподілити об’єкти на малюнку 123. Скільки таких груп можна утворити? За якими властивостями ви об’єднували об’єкти в групи?

Мал. 123

Обговоріть, чому дерево на малюнку 124 спочатку має 4 гілки. Які чотири групи об’єктів на ньому відображено? Значення яких властивостей спільні для об’єктів на кожній гілці, а яких — відмінні?

Мал. 124

4. Розгляньте теми підручника з української мови та історії, які вивчаєте зараз. У кожному з обраних фрагментів текстових документів установіть об’єкти та називайте одне одному їх властивості. Обговоріть, чи можна в друкованих текстових документах точно визначити об’єкти з однаковими значеннями властивостей.

Міркуємо

5. Знайди об’єкт (мал. 125), колір якого не червоний, а форма — не квадрат.

Мал. 125

Укажи, які кольори та форму має цей об’єкт.

Придумай стислу назву для кожного значка. Які дії можна виконати із цими об’єктами в робочому зошиті?

6. Визнач властивість і її значення, за якими об’єкти об’єднали в групи.

Визнач, за якими властивостями можна класифікувати об’єкти, розташовані на полицях (мал. 126). Назви кожну групу одним словом. Визнач зайвий об’єкт на кожній полиці.

Мал. 126

Оціни свої знання та вміння

ü Я розумію, що таке об’єкти.

ü Я можу навести приклади об’єктів, які мене оточують.

ü Я знаю, що об’єкти мають властивості.

ü Я можу описати, які властивості та значення властивостей має знайомий мені об’єкт.

ü Я розумію, що з об’єктом можна виконувати деякі дії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити