Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 3 ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

13. ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ І ЙОГО ОБ'ЄКТИ

ПРИГАДАЙ

✵ для чого ти та твої друзі використовували текстовий редактор;

✵ як відкрити текстовий документ у середовищі текстового редактора;

✵ як порівняти властивості символів та абзаців у текстовому документі

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

для чого використовують текстові процесори;

що являє собою середовище текстового процесора;

як у середовищі текстового процесора виділяти текстові об’єкти

Вивчаємо

1. Для чого використовують текстові процесори?

Для створення й опрацювання електронних текстових документів використовують спеціальні програми — текстові редактори (мал. 127, 128) та текстові процесори.

Текстові редактори призначені для опрацювання текстових документів, які містять лише звичайний текст.

Ти вже вмієш використовувати текстовий редактор OOo4Kids Writer для роботи з текстовими документами (мал. 128). Існують й інші текстові редактори, наприклад, програма Блокнот (мал. 127), що входить до набору Стандартних програм Windows. Файли текстових документів, створених за допомогою цієї програми, мають розширення txt (від англ, text — текст).

Текстові процесори використовують для роботи з текстовими документами, які містять, крім тексту, й інші об’єкти: зображення, таблиці тощо.

Текстовий процесор — програма, призначена для створення й опрацювання текстових документів.

Цікаво

Текстові редактори використовують не лише в комп’ютерах, а й у мобільних телефонах. Quip — приклад сучасного текстового редактора для мобільних пристроїв.

Мал. 127

Мал. 128

2. Що являє собою середовище текстового процесора?

Широко розповсюдженим текстовим процесором є програма з пакета Microsoft Office — Microsoft Word (мал. 129).

Цікаво

Пакет Microsoft Office має різні версії, у яких вигляд середовища та розташування його інструментів може дещо відрізнятися. Сучасні його версії 2010, 2013, 2016 відрізняються несуттєво. Надалі розглядатимемо текстовий процесор Microsoft Word 2010.

Текстові документи, створені в середовищі Microsoft Word, — це файли з розширенням docx чи doc (від англ, document — документ). Іншим прикладом текстового процесора є програма з пакета LibreOffice — Writer. Файли, створені в цій програмі, мають розширення odt (від англ. open document — відкритий документ).

Запустити текстові процесори Microsoft Word чи Libre Office Writer можна кількома різними способами. Один з них — відкрити документ, що має один зі значків:

Вікна програм текстових процесорів (мал. 129, 130) мають елементи, схожі з вікном текстового редактора OOo4Kids Writer: рядок заголовка, на якому розміщена кнопка меню управління заголовок програми та кнопки управління вікном; робоча область програми, де відображується вміст текстового документа; інструменти, які використовують для внесення змін до текстового документа; рядок стану.

Основні вказівки для роботи з текстовим файлом подано у вигляді меню. У Microsoft Word вони розміщені у вкладці Файл, а в LibreOffice Writer — у меню Файл.

Відрізняються вікна цих текстових процесорів розміщенням інструментів. Зокрема, у Microsoft Word набори різних інструментів групують за основним призначенням, а групи розміщують на вкладках стрічки (мал. 129). А в LibreOffice Writer інструменти розміщені на панелях інструментів. З-понад двох десятків доступних панелей зазвичай розпочинають роботу з панелями Стандартна та Форматування (мал. 130).

Мал. 130

У середовищі текстового процесора можна вводити й змінювати текст із клавіатури та додавати інші об’єкти до текстового документа, переглядати документ, вносити зміни до об’єктів і значень їхніх властивостей, зберігати документ на комп’ютері.

У текстових документах працюють з такими об’єктами (табл. 8).

Таблиця 8

Назва об’єкта

Тлумачення

Перелік властивостей

Символ

Літера, цифра, знак пунктуації тощо

Шрифт, розмір, колір, накреслення символів

Слово

Набір символів, уміщених між двома пропусками чи обмежених знаками пунктуації

Шрифт, розмір, колір, накреслення символів

Речення

Одне чи кілька логічно пов’язаних слів, що закінчуються крапкою або знаками оклику чи питання

Шрифт, розмір, колір, накреслення символів

Абзац

Довільна послідовність символів, що закінчується натисненням клавіші Enter

Вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал, інтервал після абзацу, інтервал перед абзацом

Сторінка

Складова текстового документа; крім тексту, може містити й інші об’єкти

Розміри аркуша, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок

Графічний об’єкт

Об’єкт текстового документа: рисунок, схема, діаграма

Розмір — висота й ширина, місце розташування, обтікання текстом, обрамлення

Таблиця

Об’єкт, за допомогою якого дані подають у клітинках на перетині рядків і стовпців

Кількість стовпців, рядків, висота рядків, ширина стовпців, висота й ширина таблиці, розміщення в документі

Список основних властивостей об’єкта та вказівок для виконання дій з ним можна переглянути в його контекстному меню.

3. Яку середовищі текстового процесора виділяти текстові об’єкти?

У текстових процесорах для виділення окремих складових тексту використовують мишу або комбінації клавіш (табл. 9).

Таблиця 9

Виділити Microsoft Word

LibreOffice Writer

Слово

Двічі клацнути мишею в межах слова

Речення

Клацнути мишею в межах будь-якого слова при натисненій клавіші Сtrl

Тричі клацнути мишею в межах речення

Один абзац

Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу

Чотири рази клацнути мишею в будь-якому місці абзацу

Увесь документ

Одночасно натиснути клавіші Ctrl і А (Ctrl + А)

Виділяти текст можна й клацанням на лівому полі сторінки. Вказівник миші тут набуває вигляду . Клацання мишею приводить до виділення всього рядка. При подвійному клацанні лівою кнопкою миші виділиться один абзац. Увесь документ буде виділено при потрійному клацанні мишею чи при клацанні мишею одночасно з натиснутою клавішею Ctrl.

Цікаво

На додатковій цифровій клавіатурі є клавіші PgUp і PgDn. Вони мають те саме призначення, що й PageUp і PageDown. PgUp (від англ. Page Up — на сторінку вгору) — для перегляду на екрані монітора текстів, які займають більш ніж один екран (сторінку). За її допомогою можна вивести на екран попередню сторінку тексту. Інша клавіша PgDn (від англ. Page Down — на сторінку вниз) — для відображення на екрані наступної сторінки тексту.

Діємо

Вправа 1. Середовище текстового процесора Microsoft Word.

Завдання. Визнач призначення інструментів, розміщених на різних вкладках вікна програми й на рядку стану, інструментів навігації та панелі швидкого доступу при роботі з файлом Цікаві місця України, що зберігається в папці Текстові документи.

1. Відкрий файл Цікаві місця України в папці Текстові документи.

2. Знайди на екрані елементи вікна текстового процесора (мал. 129, с. 118): вкладку Файл, панель швидкого доступу, заголовок програми, кнопки управління вікном, вкладки для розміщення груп інструментів, стрічку, робочу область програми, рядок стану, смугу прокручування.

3. Зміни масштаб відображення тексту на екрані за допомогою повзунка в правій частині рядка стану.

4. Перейди до другої сторінки документа за допомогою смуги прокручування.

5. Натисни на клавіатурі клавішу Page Down. Перевір, чи повернувся ти до попередньої сторінки. Натисни клавішу Page Up. Зроби висновки про призначення цих клавіш.

6. Перейди на вкладку Основне. Визнач назви груп інструментів на цій вкладці. Які з цих інструментів ти використовував при зміні значень властивостей текстових написів у графічному редакторі, редакторі презентацій чи текстовому редакторі OOo4Kids Writer?

Розгорни вікно на весь екран та перейди на вкладку Вигляд.

8. У групі інструментів Масштаб вибери вказівку Дві сторінки. Як змінилося відображення документа на екрані монітора?

9. Переглянь, чи працювали нещодавно з текстовими документами на твоєму комп’ютері, якщо так — то з якими? Для цього скористайся переліком документів, що розміщені в меню Файл/ Останні.

10. Закрий документ, не зберігаючи зміни (мал. 131).

Мал. 131

Вправа 2. Властивості об’єктів текстового документа.

Завдання. Текстовий документ Цікаві місця України, що зберігається в папці Текстові документи, містить текстові об’єкти (слова, речення, абзаци, сторінки) та зображення. Визнач, значення яких властивостей цих об’єктів можна змінювати за допомогою контекстного меню.

1. Відкрий файл Цікаві місця України в папці Текстові документи.

2. Виділи послідовно одне слово, речення та абзац тексту. Для кожного виділеного текстового об’єкта клацни правою кнопкою миші. Визнач, значення яких властивостей цих об’єктів можна змінити за допомогою інструментів у верхній частині контекстного меню (мал. 132).

3. Виділи зображення в документі та клацни на ньому правою кнопкою миші. Розглянь інструменти у верхній частині контекстного меню (мал. 133). Виконай затримку миші та скористайся спливаючими підказками. Значення яких властивостей зображення можна змінити за їх допомогою?

Мал. 132

Мал. 133

4. Закрий документ, не зберігаючи зміни.

Вправа 3. Виділення об’єктів текстового документа. Завдання. Постав у відповідність дію, виконану в середовищі текстового процесора Microsoft Word, та її результат. Використай при цьому вправу, запропоновану за посиланням http://LearningApps.org/view2450591 (мал. 134).

Мал. 134

Досліджуємо

Вправа 4. Текстовий документ.

Завдання. Відкрий файл Загадки в папці Текстові документи. Виділи об’єкти, які містить документ. Визнач, як подано деякі слова, речення й абзаци в ньому. Досліди, чи можна за допомогою програми Засіб захоплення фрагментів (обрати інструмент Новий та виділити область для копіювання) або клавіші PrintScreen клавіатури скопіювати фрагмент текстового документа і вставити отримане зображення в документ.

Обговорюємо

1. Поясни, що таке текстовий документ. Наведи приклади друкованих текстових документів, які ти використовуєш удома.

2. Які об’єкти можуть міститись у текстових документах? Наведи приклади.

3. За допомогою яких програм можна опрацьовувати електронні текстові документи?

4. Які елементи містить вікно програми текстового процесора, встановленого на твоєму комп’ютері?

5. Як у середовищі текстового процесора можна виділити складові тексту? Які існують способи?

Працюємо в парах

1. Відкрийте папку Текстові документи на Робочому столі. Завантажте файл Комп’ютери й перегляньте текстовий документ.

По черзі називайте об’єкти документа та їхню належність до текстових або графічних.

2. Пограйте у гру «Відгадай об’єкт». Один перелічує властивості об’єкта, а другий має його назвати. Потім учасники міняються ролями. Виграє той, хто назвав найменше властивостей, за якими було названо об’єкт.

3. Обговоріть, як можна використовувати текстовий процесор у навчанні. Наведіть приклади текстових документів, які можна використовувати для вивчення історії, літератури чи інших предметів.

4. Користуючись малюнками 108 і 109, знайдіть п’ять підтверджень того, що, маючи навички роботи в одному з текстових процесорів — Microsoft Word чи Libre Office Writer, можна легко опанувати інший процесор для роботи з текстовими документами.

Міркуємо

5. Ти готуєш вітальну листівку своїй бабусі з нагоди її ювілею. Сплануй ескіз листівки та вкажи об’єкти, які використаєш. Визнач, у якій програмі можна її створити. Чи можна використати для цього текстовий редактор?

Оціни свої знання та вміння

ü Я можу ПОЯСНИТИ відмінність між друкованим та електронним текстовим документом.

ü Я знаю, за допомогою яких програм створюють й опрацьовують текстові документи.

ü Я можу назвати об’єкти текстового документа та їхні властивості.

ü Я можу пояснити призначення текстового процесора.

ü Я можу назвати елементи вікна текстового процесора.

ü Я можу переміщувати текстовий курсор у тексті за допомогою миші, клавіатури.

ü Я вмію виділяти складові текстового документа: слово, речення, абзац, увесь документ.

Словничок

Текстовий документ, текстовий процесор.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити