Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 3 ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

14. ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

ПРИГАДАЙ

► за якими правилами слід вводити текст;

► яких правил дотримуються під час редагування тексту;

► алгоритм копіювання та переміщення текстових фрагментів у документі

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

як вводити текст при роботі з текстовим процесором;

як редагувати текст;

як перевірити правопис і виправити помилки

Вивчаємо

1. Як вводити текст при роботі з текстовим процесором?

Ти вже знаєш, що при введенні та опрацюванні текстів слід дотримуватися певних правил. Пригадаймо їх.

Заголовки документів зазвичай виділяють. Наприклад, збільшують розмір символів, установлюють стиль накреслення — напівжирний, або записують великими літерами. Заголовки мають бути короткими, привертати увагу аудиторії й узагальнювати головну думку документа. Перенесення слів у заголовках не допускається; у кінці заголовка крапка не ставиться, інші розділові знаки зберігаються.

Якщо текст документа складається з кількох абзаців, для введення тексту з нового абзацу потрібно натиснути клавішу Еnter.

Якщо рядки тексту не вміщаються на одній сторінці, вони автоматично переміщуються на наступну. Лінія розділу сторінок відображається на екрані.

Під час введення тексту документа слід пам’ятати, що: пропуск не ставиться перед, але обов’язково ставиться після таких знаків пунктуації, як кома, крапка, крапка з комою, двокрапка, знак питання, знак оклику, три крапки, дужка, що закривається, лапки, що закриваються; пропуск не ставиться після, а ставиться перед дужкою, що відкривається, та лапками, що відкриваються; пропуск ставиться і перед, і після тире; пропуск взагалі не ставиться при використанні дефісу.

При введенні тексту різними мовами не забувай переключати мову.

Цікаво

Знак нерозривний пропуск (комбінація клавіш Ctrl + Shift + Пропуск) перешкоджає символам, між якими він поставлений, розташовуватися на різних рядках, і зберігається фіксованим при будь-якому вирівнюванні абзацу (не може збільшуватися, на відміну від звичайного пропуску).

2. Як редагувати текст?

Внесення змін до змісту текстового документа називають його редагуванням.

Редагування тексту — внесення змін у текст: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об’єктів.

Тобі вже доводилося виправляти помилки в текстовому документі й виконувати редагування текстових написів у середовищі редактора презентацій, виділяти, копіювати та переміщувати фрагменти тексту.

Фрагмент тексту — довільна послідовність символів тексту.

Для редагування текстових документів потрібно виконати такі дії: завантажити текстовий процесор, відкрити документ, увести необхідні зміни та зберегти результати роботи.

Під час редагування документа важливо враховувати розміщення текстового курсора.

Текстовий курсор — це об’єкт (вертикальна позначка, що блимає), який вказує на поточне місце в документі.

Для виправлення помилок у документі часто виконують такі дії: вставляють пропущені символи, видаляють зайві символи або виконують заміну символу. Помилки в документі можна виправляти також автоматично.

Мал. 135

Мал. 136

Щоб видалити, перемістити чи скопіювати фрагмент тексту, його слід спочатку виділити.

Виділити фрагмент можна за допомогою протягування миші. Виділений фрагмент фарбується кольором — зазвичай синім. Для того щоб зняти виділення, достатньо клацнути за межами виділеного фрагмента.

Список дій, які можна виконувати з виділеним фрагментом, відображається в контекстному меню. Для виконання деяких із цих дій також можна використати відповідні інструменти, що відображаються на вкладці Основне (мал. 135) у Microsoft Word (на панелі інструментів Стандартна (мал. 136) в LibreOffice Writer).

Для виконання цих дій можна використовувати мишу — вибрати потрібну вказівку чи натиснути комбінацію клавіш на клавіатурі. Наприклад, ти вже знаєш, що скопіювати фрагмент тексту можна за допомогою комбінації клавіш Ctrl + С. Є й інші комбінації клавіш, які замінюють інструменти текстового процесора.

Буфер обміну в середовищі текстового процесора використовується аналогічно до роботи з об’єктами файлової системи, опрацювання фрагментів зображень у графічному редакторі чи редакторі презентацій.

Копіювати

Вирізати

Вставити

Виділений фрагмент вноситься до буфера обміну, але не змінює свого розташування в тексті

Виділений фрагмент переміщується до буфера обміну й видаляється з тексту

Виділений фрагмент вставляється в текст у місце, де міститься текстовий курсор, але не видаляється з буфера

Разом з тим, у програмах пакета Microsoft Office буфер обміну дає змогу зберігати одночасно до 24 об’єктів. Щоб переглянути його вміст, натискають на кнопку у правому нижньому куті групи Буфер обміну. Якщо до тексту слід вставити фрагмент, який був перенесений раніше до буфера, то клацають один раз на відповідному об’єкті зі списку (мал. 137).

Якщо є потреба вставити всі об’єкти буфера обміну, то натискають кнопку Вставити все. Видаляють усі об’єкти буфера обміну за допомогою кнопки Очистити все.

Мал. 137

3. Як перевірити правопис і виправити помилки в текстовому документі?

Переглядаючи документ у середовищі текстового процесора, нерідко можна помітити, що деякі слова мають червоне підкреслення, наприклад, Завдання. Так у середовищі текстового процесора позначаються орфографічні помилки. Невдало побудовані речення та речення з пропущеними знаками пунктуації підкреслюються хвилястою лінією зеленого кольору.

Виправляти знайдені помилки можна вручну або автоматизовано — за допомогою спеціальних інструментів текстового процесора.

При використанні вбудованих інструментів перевірки правопису в контекстному меню (мал. 138, 139) до виділеного слова прописуються варіанти слів для заміни. Вони найбільш близькі за написанням до «помилкового» слова. Ти можеш обрати потрібне.

Крім того, можна скористатися інструментом Правопис і граматика в Microsoft Word (Орфографія та граматика в LibreOffice Writer). У діалоговому вікні, яке відкривається при натисканні кнопки або клавіші F7, якщо клацнути мишею на запропонованому варіанті, слово з помилкою замінюється на обране.

Мал. 138

Мал. 139

При перевірці правопису автоматично визначається мова документа.

Якщо мова визначена некоректно, або в тексті трапляються слова, записані іншою мовою, для перевірки правопису слід зі списку Мова словника (Мова тексту для LibreOfficeWriter) вибрати потрібну.

Примітка. Якщо текст документа записано українською мовою, а мову для автоматизованої перевірки встановлено, наприклад, російську, більшість слів будуть визначені як помилкові.

Діємо

Вправа 1. Редагування тексту.

Завдання. Відредагуй текст, що зберігається у файлі Приказки, так, щоб кожне прислів’я починалося з нового абзацу.

1. Відкрий документ Приказки в папці Текстові документи (мал. 140).

2. Розмісти прислів’я та приказки так, щоб кожне з них було розміщено в окремому абзаці.

Для цього встанови текстовий курсор на кінець першого рядка та натисни клавішу Delete. Далі встанови курсор після крапки й натисни Enter.

3. Діючи аналогічно, заверши редагування документа за зразком (мал. 141).

Мал. 140

Мал. 141

4. Збережи відредагований документ із тим самим іменем у папці Тексти своєї структури папок.

Вправа 2. Інструмент Правка документа.

Завдання. Виправ за допомогою інструмента Правопис і граматика помилки в тексті документа Комп’ютери, що містить слова, записані різними мовами.

1. Відкрий документ Комп’ютери в папці Текстові документи та переглянь його (мал. 142).

За допомогою інструмента Правопис і граматика виправ допущені граматичні помилки. Чому слова, записані англійською мовою, розпізнаються як помилкові?

Мал. 142

3. Визнач, яку мову встановлено для перевірки правопису.

4. Зі списку мов словників вибери англійську та перевір документ ще раз.

Чи залишилися слова, які розпізнаються, як помилкові?

5. Збережи результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці Тексти у своїй структурі папок.

Вправа 3. Буфер обміну.

Завдання. У файлі Пісня склади

текст пісні за зразком, використовуючи буфер обміну.

1. Відкрий документ Пісня в папці Текстові документи.

2. Використовуючи буфер обміну, склади із запропонованих рядків текст пісні Тіни Кароль і Миколи Бровченка за зразком (мал. 143).

Для цього виконай такі дії: виділи текстовий фрагмент, що містить фразу Моє ім’я, і скопіюй його в буфер обміну за допомогою вказівки контекстного меню Копіювати.

3. Встанови текстовий курсор у місце тексту, де ця фраза має повторитися. Виконай вставку з буфера обміну за допомогою комбінації клавіш Ctrl + V.

Мал. 143

4. Встанови курсор на початок приспіву, скопіюй його в буфер обміну та встав після другого куплету пісні.

5. Продовжуй редагування документа. Інструменти та способи редагування обирай самостійно.

6. Збережи результати роботи в файлі з тим самим іменем у папці Тексти своєї структури папок.

Вправа 4. Слова-загадки.

Завдання. З поданого списку слів, які записано за допомогою літер та чисел і збережено у файлі Слова-загадки в папці Текстові документи, утвори слова-відгадки за запропонованим зразком:

З зуб — тризуб.

Досліджуємо

Вправа 5. Коректор.

Завдання. Склади алгоритм роботи виконавця Коректор, який за допомогою лише клавіші Dеl видаляє символи @ з тексту документа Українські традиції. На початку роботи алгоритму курсор розташований на початку тексту, а виконавець Коректор може переміщуватись у тексті лише праворуч і вниз.

1. Відкрий документ Українські традиції в папці Текстові документи та переглянь його вміст.

2. Склади алгоритм для виконавця Коректор, який за шість кроків видалить усі п’ять символів @. За потреби скористайся таблицею 10, в якій синім кольором виділено клітинки з потрібними командами.

Таблиця 10

Переміщення

курсора

Клавіші для переміщення

Переміщення

курсора

Клавіші для переміщення

На один символ ліворуч

На початок поточного рядка

Home

На один символ праворуч

До кінця поточного рядка

End

На один рядок угору

На початок наступного слова

Ctrl +

На один рядок униз

На початок попереднього слова

Ctrl +

У кінець документа

Ctrl + End

На початок документа

Ctrl + Home

3. Закрий документ Українські традиції, не зберігаючи змін.

Обговорюємо

1. Чи допоможе знання української мови грамотно вводити тексти в середовищі текстового процесора? Поясни відповідь.

2. Як можна виправляти помилки в текстовому документі? Назви два способи.

3. Які дії виконують під час редагування тексту? Які з них можна виконати автоматично в середовищі текстового процесора?

4. Які дії можна виконувати з фрагментами тексту?

5. Чи завжди можна довіряти результатам автоматизованої перевірки правопису в текстовому документі? Наведи аргументи.

6. У чому полягають особливості використання буфера обміну в середовищі програм пакета Microsoft Office?

Працюємо в парах

1. Пограйте у гру «Запитання-відповідь». Для цього по черзі поставте одне одному запитання про правила введення тексту в середовищі текстового процесора. Приклад запитання: «Як почати введення тексту з нового абзацу?» Відповідь: «На клавіатурі натиснути клавішу Enter». За кожну правильну відповідь нараховуйте 1 бал. Виграє той, хто набере більшу кількість балів. Правильність відповіді підтверджуйте виконанням дії на комп’ютері.

2. Пограйте у гру «Правда-неправда». Для цього по черзі пропонуйте твердження про виконання дій виділення, копіювання, видалення та переміщення фрагментів тексту за допомогою комбінацій клавіш, контекстного меню та інструментів вкладки Основне програми Microsoft Word. Партнер має сказати: правда чи неправда. Приклад твердження: «Для переміщення фрагментів тексту можна виділити потрібний фрагмент та, утримуючи ліву клавішу миші, перемістити в інше місце документа». Відповідь: «Правда». За кожний правильний висновок нараховуйте 1 бал. Виграє той, хто набере більшу кількість балів. Правильність відповідей перевіряйте експериментально. Чи змінився б результат гри, якби дії виконувались у LibreOffice Writer? Припущення обговоріть у парах.

3. Сформулюйте алгоритм перевірки правопису документа, поданого англійською мовою. Яка форма подання такого алгоритму буде найкращою? Обговоріть його в парі.

4. Пограйте у гру «Вчитель-учень». Для цього той, хто виконує роль учителя, диктує речення, наприклад, з підручника української мови чи іншого, а другий, «учень», записує його в середовищі текстового процесора. Перевірте за текстом, чи не допущено помилок, якщо так, то виправте їх та порахуйте кількість. Тоді обміняйтесь ролями. Виграє той, хто або припуститься найменшої кількості помилок, а якщо така кількість однакова, — той, чиє речення матиме більшу кількість символів.

Міркуємо

5. Пригадай способи виправлення помилок. Визнач, який зі способів буде більш зручним для виправлення помилок у тексті:

Бюджет сім’ї — це план, де враховуються доходи й плануються витрати родини. Бюджет у перекладі з англійської — «грошова сумка». Кошти бюджету витрачаються для задоволення всіх потреб родини (житло, харчуваня, потреби на ведення господарства тощо). Родина не може витрачати більше, аніж зароблюють її працездатні члени.

Відповідь поясни.

6. Пригадай, які помилки тобою було допущено при введенні тексту. Чи залежать ці помилки від середовища введення тексту: у середовищі текстового редактора або, наприклад, при введенні тексту смс-повідомлень у смартфоні? Як ти їх виправляєш?

Оціни свої знання та вміння

ü Я знаю правила введення тексту в середовищі текстового процесора.

ü Я знаю, які дії виконують при редагуванні тексту.

ü Я можу описати різні способи копіювання і вставляння фрагментів тексту в середовищі текстового процесора.

ü Я вмію використовувати засоби перевірки правопису та виправляти помилки в тексті в середовищі текстового процесора.

ü Я можу описати алгоритм перевірки правопису в середовищі текстового процесора.

Словничок

Редагування тексту, фрагмент тексту, текстовий курсор.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити