Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 3 ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

16. ВСТАВЛЕННЯ МАЛЮНКІВ ТА НОМЕРІВ СТОРІНОК

ПРИГАДАЙ

► графічні об’єкти, які ти вмієш вставляти до текстового документа;

► як вставити зображення до текстового документа

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

як вставити малюнок до текстового документа;

які параметри форматування можна змінювати для зображень;

як пронумерувати сторінки текстового документа

Вивчаємо

1. Як вставити малюнок до текстового документа?

Часто до текстового документа додають графічні об’єкти: фото, малюнки, зображення, схеми, діаграми тощо.

Ти вже вмієш вставляти малюнки, збережені у файлах, у середовищі текстового редактора OOo4Kids Writer. У текстовому процесорі Microsoft Word додати потрібні графічні об’єкти до тексту можна за допомогою інструментів групи Зображення (мал. 161), що розміщуються на вкладці Вставлення. До текстового документа можна додавати такі графічні об’єкти: малюнки з файла, картинки з колекції Microsoft Clip Gallery, різноманітні графічні фігури та діаграми SmartArt. Потім такі об’єкти можна форматувати: змінювати розмір і кольори ліній, спосіб розташування в тексті тощо.

Для вставлення малюнка з файла в текстовому процесорі Microsoft Word виконують такі самі дії, як і в середовищі OOo4Kids Writer: обирають інструмент Рисунок на вкладці Вставлення та вказують файл, що містить зображення, яке слід вставити.

Мал. 161

Як і в текстовому процесорі Microsoft Word, у програмі LibreOffice Writer до текстового документа можна додати малюнок з файла або з вбудованої галереї графічних об’єктів. Для додавання малюнка з файла обирають вказівку Вставка /Зображення.

2. Які параметри форматування зображень можна змінювати?

При вставленні зображення до текстового документа слід вказати спосіб розташування зображення відносно тексту: У тексті або Обтікання текстом (мал. 162).

Інструменти для зміни розташування зображення на сторінці в середовищі Microsoft Word можна обрати у групі Упорядкування вкладки Формат. Ця вкладка з’являється на стрічці інструментів при виділенні будь-якого графічного об’єкта (мал. 163).

Окрім інструментів групи Упорядкування, на вкладці Формат розташовані інші інструменти форматування графічних об’єктів. Наприклад, у групі Настроювання можна обрати інструменти для зміни яскравості та контрастності зображення або взагалі перефарбувати його. А в групі Стилі рисунків — задати тінь, нахил, розмивання, вигляд контурів й інші ефекти. Група Розмір містить інструменти для вирізання фрагментів малюнків і встановлення їх висоти та ширини.

Мал. 162

Мал. 163

Змінювати формат зображення в текстовому процесорі LibreOffice Writer можна за допомогою вказівок контекстного меню (мал. 164) або меню Формат.

При виділенні зображення в тексті панель інструментів Форматування змінюється на панель інструментів Кадр (мал. 165), інструменти якої дублюють вказівки меню Формат. Значення параметрів форматування зображень можна змінювати також на різних вкладках вікна Зображення (мал. 166), яке викликають за допомогою вказівки Формат зображення з його контекстного меню.

Мал. 164

Мал. 165

Мал. 166

Вставлене до текстового документа зображення можна змінити. Для цього на панелі інструментів Зображення (мал. 167) обирають інструмент для зміни властивостей малюнка: стиль малювання — дряпанка, розмитість, згладжування тощо; кольорова гама — відтінки сірого, чорно-біле, водяний знак; робота з кольором, встановлення прозорості, відображення, поворот.

Розмір зображень, як і на слайдах презентації, можна змінювати за допомогою протягування за маркери зміни розміру, що розташовані навколо виділеного зображення. Різні текстові процесори також надають можливість форматування графічних зображень за допомогою вказівок контекстного меню (мал. 168, 169).

Мал. 167

Мал. 168

Мал. 169

3. Як пронумерувати сторінки текстового документа?

Якщо текст складається з кількох сторінок, то їх слід нумерувати. Для цього в Microsoft Word використовують інструмент Номер сторінки, який міститься на вкладці Вставлення у групі Колонтитули (мал. 170).

Колонтитули — це області, розташовані на полях кожної сторінки документа. Найчастіше колонтитули використовують для вставлення номерів сторінок у текст. При цьому в користувача немає потреби вводити окремо номер кожної сторінки — нумерація відбувається автоматично.

Для вставлення номера сторінки до колонтитула потрібно вибрати зі списку його місце розташування та шаблон оформлення (мал. 170).

Мал. 170

Деякі шаблони оформлення крім номера сторінки містять графічні фігури (мал. 171). Так оформлюють номери сторінок, наприклад, у художній літературі.

Мал. 171

Для підтвердження вибору шаблону номера сторінки слід натиснути кнопку яка міститься у правому верхньому куті стрічки.

Для додавання номерів сторінок у LibreOffice Writer обирають вказівку Вставка/Нижній колонтитул. Далі в меню Вставка обирають вказівку Поля/Номер сторінки. За потреби до поля Номер сторінки можна застосувати вирівнювання, як до звичайного тексту. Для зміни початкового номера сторінки подвійним клацанням миші на номері сторінки викликають вікно редагування поля й у полі Зміщення вказують номер для нумерації. Щоб номер сторінки не затінявся, у меню Перегляд обирають вказівку Затемнення полів.

Діємо

Вправа 1. Вставлення зображення.

Завдання. До документа Здоров’я, що зберігається в папці Текстові документи, встав зображення з файла Хліб.png, що зберігається в тій самій папці.

1. Відкрий файл Здоров’я, що зберігається в папці Текстові документи, та збережи його в папці Тексти своєї структури папок.

2. Встав у документ зображення хліба, що зберігається у файлі з іменем Хліб.png в папці Текстові документи, та розмісти його ліворуч від епіграфа за зразком (мал. 172).

Мал. 172

Для цього в Microsoft Word:

ü виконай вказівку Вставлення/Рисунок і вкажи, який файл потрібно вставити;

ü виділи зображення та обріж його, залишивши лише зображення хліба — використай кнопку Обтинання групи інструментів Розмір вкладки Формат;

ü зміни розміщення малюнка, вибравши зі списку параметрів Обтікання текстом — За контуром.

Якщо ти працюєш у LibreOffice Writer, то:

ü виконай вказівку Вставка/Зображення/З файла та вкажи файл, що містить потрібний малюнок;

ü зменш розмір малюнка, для цього виділи малюнок і виконай протягування маркерів зміни розмірів;

ü зміни розміщення малюнка, вибравши зі списку Обтікання сторінки.

3. Додай нумерацію сторінок у документі. Для цього на вкладці Вставлення у групі Колонтитули обери інструмент Номер сторінки, місце розташування — Внизу сторінки та шаблон оформлення — Звичайні цифри 1 (мал. 170).

4. Збережи результати роботи в тому самому файлі.

Вправа 2 Форматування зображень.

Завдання. До текстового файла Кий встав зображення з файла Ладдя.jpg, що зберігається в папці Текстові документи. Зміни взаємне розташування зображень і тексту за зразком (мал. 173).

1. Відкрий документ Кий, що зберігається в папці Текстові документи, та збережи його в папці Тексти своєї структури папок.

2. Встав у документ зображення, що зберігається у файлі з іменем Ладдя.jpg в папці Текстові документи.

3. Розмісти текст і зображення за зразком (мал. 173).

Якщо ти працюєш у Microsoft Word, то:

виділи малюнок і за допомогою шаблонів зі списку Розташування вибери розміщення — за лівою межею у групі 3 обтіканням текстом, щоб змінити положення цього графічного об’єкта, як показано на малюнку 173; зміни розташування іншого зображення, вибравши зі списку Обтікання текстом значення — за текстом, а також перефарбуй малюнок (зміни колір) за допомогою однойменного інструмента з групи Настроювання.

Мал. 173

Якщо ти працюєш у LibreOffice Writer, то:

ü виділи малюнок і за допомогою панелі інструментів Кадр вибери розміщення — за лівою межею;

ü зміни розташування іншого зображення, вибравши зі списку Обтікання текстом значення — за текстом;

ü зміни малюнок (кольорову гаму), обравши Водяний знак у списку кольорової гами панелі інструментів Зображення.

4. Збережи результати роботи в тому самому файлі.

Вправа 3 Символіка.

Завдання. Відкрий файл Символіка, що зберігається в папці Текстовий процесор. До тексту, що міститься в документі, додай зображення та розмісти їх за зразком (мал. 174). Потрібні зображення містяться в папці Текстові документи\Символіка.

Мал. 174

Обговорюємо

1. Які графічні об’єкти можна вставляти в текстовий документ? Які інструменти текстового процесора використовують для цього?

2. Що спільного та відмінного мають алгоритми вставлення зображення з файла в текстових процесорах Microsoft Word та LibreOffice Writer?

3. Значення яких параметрів форматування зображення в тексті можна змінювати?

4. Як можна змінити розміри вставленого до тексту зображення?

5. Якими способами можна змінити розміщення вставленого зображення відносно тексту?

6. Поясни відмінність таких властивостей зображення, як контрастність і яскравість.

7. У яких випадках доцільно нумерувати сторінки текстового документа?

Працюємо в парах

1. Марина планує до тексту реферату про головні винаходи людства доби кам’яного й мідно-бронзового віків додати зображення винаходів так, щоб поряд із зображенням був текст. Обговоріть, які дії має виконати дівчинка для цього, якщо реферат збережено в текстовому файлі Реферат, а потрібне зображення — у файлі Винахід.jpg.

2. Оксана та Ігор змінювали значення параметрів зображень у середовищі текстового процесора. Результати їхньої роботи вчитель зберіг в одному файлі. Відомо, що Оксана працювала із зображенням а, а Ігор — із зображенням б (мал. 175).

Мал. 175

Під час роботи із зображеннями вони використовували подані у списку інструменти:

1) стиль рисунка; 2) положення об’єкта 3) положення об’єкта 4) форма рисунка; 5) обертання рисунка; 6) перефарбування рисунка.

Назвіть одне одному номери інструментів, які використовували Оксана та Ігор.

3. Знайдіть на сторінках даного підручника малюнки. Обговоріть, чи можна визначити значення параметрів форматування цих малюнків. Які властивості зображень можна встановити точно, а про які — висловити припущення? Зробіть висновки.

Міркуємо

4. Щороку в класі ви разом святкуєте Новий рік. Ти хочеш підготувати запрошення. Визнач, які зміни потрібно здійснити, щоб запрошення, зображене на малюнку 176, було актуальним. Доповни можливі способи підготовки зображення.

Мал. 176

5. Подумай, навіщо нумерують сторінки текстових документів, з якими ти працюєш у школі: класного журналу, підручника, хрестоматії, щоденника. Чому не нумерують сторінки в зошитах, записниках, альбомах з малювання? Визнач причини нумерації сторінок в одних документах і її відсутності в інших. Вислови припущення, що було б, якби сторінки визначених документів нумерували (не нумерували). Заповни в зошиті таблицю 11.

Таблиця 11

Тип документа

Нумерація сторінок (+/-)

Причини встановлення (відсутності) нумерації сторінок

Наслідки скасування (встановлення) нумерації

сторінок

Підручник
Щоденник
Класний журнал
Зошит
Альбом для малювання
Оціни свої знання та вміння

ü Я можу ПОЯСНИТИ, як вставляти до текстового документа зображення.

ü Я вмію вставляти в текстовий документ малюнки з файлів.

ü Я вмію змінювати параметри форматування зображень: розташування відносно тексту, обтікання текстом.

ü Я вмію нумерувати сторінки текстового документа та змінювати значення параметрів форматування сторінок: розмір аркуша паперу, розміри полів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити