Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 3 ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

17. ДОДАВАННЯ ТАБЛИЦЬ ТА СПИСКІВ

ПРИГАДАЙ

✵ які об’єкти тобі траплялися в текстових документах

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

як до текстового документа вставити таблиці;

як редагувати та форматувати таблиці;

яку тексті створювати списки; як надрукувати документ

Вивчаємо

1. Як до текстового документа вставити таблиці?

До текстових документів можна вставляти таблиці. їхні приклади тобі траплялися в підручниках, газетах, книгах.

Таблиця має вигляд прямокутника, який поділено на клітинки. Клітинка міститься на перетині рядка і стовпця (мал. 177). З контекстного меню кожного із цих об’єктів можна дізнатися властивості та список дій, які можна з ним виконувати.

Для вставлення таблиці до текстового документа в Microsoft Word використовують інструмент Таблиця на вкладці Вставлення. За його допомогою можна створювати таблицю різними способами.

1. Виділити мишею кількість рядків і стовпців таблиці (мал. 178). Цей спосіб зазвичай застосовують, якщо потрібно створити таблицю з невеликою кількістю рядків і стовпців.

Мал. 177

2. Обрати вказівку Вставити таблицю та вказати потрібну кількість стовпців і рядків у вікні Вставлення таблиці (мал. 179). Цей спосіб обирають, коли точно відома кількість рядків і стовпців таблиці, особливо якщо їх має бути більше, ніж можна обрати першим способом.

3. За допомогою вказівки Намалювати таблицю можна легко створити таблицю складної структури, наприклад таку, яка містить клітинки різної висоти або різну кількість стовпців на рядок, як у табелі успішності (мал. 180). При цьому використовується метод, схожий з малюванням таблиці від руки. Вказівник миші перетворюється на олівець. За допомогою цього олівця можна намалювати межі клітинок, рядків і стовпців — так само, як на аркуші паперу.

Мал. 178

Мал. 179

Мал. 180

Аналогічно в текстовому процесорі LibreOffice Writer таблицю можна додати за допомогою інструмента Вставити таблицю (мал. 181) або вказівки Таблиця/Вставити таблицю, що викликає вікно Вставити таблицю (мал. 182).

Мал. 181

Мал. 182

2. Як редагувати та форматувати таблиці?

Ти вже знаєш, що об’єкти текстового документа можна редагувати та форматувати. Це стосується й таблиць. Можна також вносити зміни до структури таблиці: об’єднувати клітинки, вставляти й видаляти стовпці чи рядки або змінювати їхній розмір.

Якщо необхідно застосувати однакові параметри форматування до всіх клітинок таблиці, її необхідно спочатку виділити. Щоб швидко виділити всю таблицю, слід навести вказівник миші на будь-яку клітинку таблиці та клацнути на позначці що з’являється у лівому верхньому куті таблиці.

Коли текстовий курсор перебуває в одній із клітинок таблиці, стають доступними інструменти для редагування та форматування всієї таблиці, а також її складових.

У Microsoft Word для цього можна використовувати різні інструменти в області Табличні знаряддя на вкладках Конструктор і Макет або вказівки контекстного меню.

За допомогою інструментів із вкладки Конструктор (мал. 183) можна обрати стиль таблиці, змінити значення параметрів форматування таблиці — колір і стиль заливки, встановити обрамлення окремих виділених клітинок, змінити товщину та колір межі тощо (мал. 184).

Мал. 183

Мал. 184

Редагувати структуру таблиці — вставляти та видаляти рядки чи стовпці, об’єднувати або розділяти клітинки — можна за допомогою інструментів вкладки Макет (мал. 185) і вказівок контекстного меню. Для об’єднання клітинок таблиці їх потрібно виділити, потім обрати відповідний інструмент на вкладці Макет або вказівку Об’єднати клітинки в контекстному меню. За допомогою інструмента Напрямок тексту можна розміщувати текст у клітинках горизонтально або вертикально.

Мал. 185

У LibreOffice Writer редагування й форматування таблиці та її об’єктів можна виконати за допомогою інструментів на панелі Таблиці (мал. 186), вказівок меню Таблиця або контекстного меню.

Мал. 186

Спочатку всі стовпці мають однакову ширину, а рядки — однакову висоту.

Змінити ширину стовпців і висоту рядків можна двома способами:

ü перемістити маркери меж таблиці на горизонтальній чи вертикальній лінійці масштабування (мал. 187);

ü навести вказівник миші на відповідну межу в таблиці та, коли він набуде вигляду лінії з двонапрямленою стрілкою (мал. 184), виконати протягування мишею в потрібному напрямку.

Мал. 187

3. Яку тексті створювати списки?

Упорядковані відомості, наприклад, різні переліки, інструкції, плани заходів тощо, у документі часто подають у вигляді списків.

Список — це послідовність абзаців, що мають спільну позначку (маркер або номер).

Мал. 188

У текстовому документі можна створити різні списки (мал. 188).

Якщо кожний елемент списку є рівноправним та не важливий порядок розміщення елементів, тоді створюють марковані списки, в іншому разі — нумеровані.

Для перетворення введеного тексту на список потрібно:

1) виділити відповідні абзаци;

2) вибрати на вкладці Основне у групі Абзац значок Маркери або Нумерація (у Microsoft Word) або на панелі інструментів Форматування значок Маркований список

або Нумерація (у LibreOffice Writer);

3) відкрити список кнопкою й вибрати значок маркера або формат номера;

4) натиснути кнопку ОК.

Для створення списку під час уведення тексту потрібно спочатку вибрати значок маркера або формат номера — з’явиться позначка першого абзацу.

Для автоматичного створення списку потрібно на початку абзацу ввести символи: зірочку «*» (для маркованого списку) або одиницю з крапкою чи дужкою: «1.», «1)» (для нумерованого списку). Автоматичне створення (продовження) списку можна скасувати, двічі натиснувши клавішу Enter.

4. Як надрукувати документ?

Будь-який готовий документ можна роздрукувати.

Друкування документа — це отримання копії документа, зазвичай на папері.

Документ друкується за допомогою вказівки Друк з меню вкладки Файл у Microsoft Word (меню Файл у LibreOffice Writer).

На екрані може відображатися область попереднього перегляду документа. Тут можна побачити документ у тому вигляді, у якому він буде надрукований. У діалоговому вікні Друк можна налаштувати параметри друкування, зокрема кількість необхідних копій, номери сторінок, які мають бути надруковані тощо (мал. 189). За потреби також можна змінити деякі параметри сторінки: орієнтацію сторінки, розміри полів та розміри аркуша паперу, на якому документ буде надруковано. За замовчуванням встановлено розміри стандартного аркуша паперу, що визначені форматом А4 — 21 х 29,7 см.

Мал. 189

Здійснити друкування документа можна лише за умов під’єднання принтера до комп’ютера та налагодження параметрів його роботи. Коли документ готовий до друку, для його друкування слід натиснути кнопку

Діємо

Вправа 1. Форматування таблиці.

Завдання. У файлі Таблиця сумісності продуктів, збереженому в папці Текстові документи, додай до клітинок текст за зразком (мал. 166), застосуй до клітинок відповідні параметри форматування та надрукуй одну копію документа.

1. Відкрий документ Таблиця сумісності продуктів у папці Текстові документи.

2. Додай до клітинок другого рядка текстові написи, що відповідають написам другого стовпця. Скористайся буфером обміну.

3. Виділи клітинки з текстом, що розташовані у другому рядку, та обери інструмент Напрямок тексту — так, щоб отримати результат, як на зразку (мал. 190).

4. Послідовно виділяй одну чи кілька суміжних клітинок, які мають бути однакового кольору, і в контекстному меню обирай вказівку Межі та заливка. У вікні Межі й заливка на вкладці Заливка встанови колір за зразком (мал. 190).

5. Збережи результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці Тексти своєї структури папок.

6. Якщо до комп’ютера під’єднано принтер, надрукуй документ. Для цього в меню Файл обери вказівку Друк, у вікні, що відкрилося, переглянь вигляд документа в режимі попереднього перегляду, встанови кількість копій — 1 та натисни кнопку Друк.

Вправа 2. Створення таблиці.

Завдання. Створи документ з оголошенням про пошук господарів для цуценяти з використанням таблиці та зображення (мал. 191).

1. У папці Тексти своєї структури папок створи новий документ, вмістом якого буде оголошення про пошук господарів для цуценяти (мал. 191).

Мал. 190

Мал. 191

2. У створеному документі встав таблицю розміром 2x5 одним з відомих тобі способів.

3. Об’єднай усі клітинки першого рядка таблиці. Скористайся для цього інструментом Об’єднати клітинки.

4. Введи в клітинці першого рядка текст «Віддам у добрі руки маленьке цуценя» та встанови такі значення параметрів форматування: шрифт — Times New Roman, розмір — 12, стиль накреслення — напівжирний, курсив; вирівнювання — по центру.

5. Встав до клітинки зображення цуценяти, що міститься у файлі Цуценя.jpg в папці Текстові документи. Зміни його розмір, встанови обтікання текстом Навколо рамки, щоб розмістити його за зразком (мал. 191).

6. У першому стовпці другого рядка введи текст «тел. 050-0-55-55 Питати Марію», виділи його й на вкладці Макету групі Вирівнювання обери інструмент Напрямок тексту. Вирівняй текст по центру й обери розмір символів — 10.

7. Скопіюй текст до інших стовпців другого рядка таблиці.

8. Збережи документ з іменем Оголошення в папці Тексти своєї структури папок.

Вправа 3. Календар.

Завдання. Створи документ Календар, у якому за допомогою інструментів креслення та встановлення властивостей таблиць оформи у вигляді таблиці календар на поточний місяць і внеси до відповідних клітинок дні народження друзів і найбільш важливі справи на місяць. Наприклад, шаблон календаря на листопад 2017 р. показано на малюнку 192.

Мал. 192

Розміри всіх клітинок зроби однаковими; застосуй до таблиці один зі стилів оформлення, додай до клітинок таблиці зображення з колекції кліпів, встановленої на комп’ютері, за яким ти працюєш, для позначення подій.

Вправа 4. Відкриття українців.

Завдання. Подай відомості, що збережені у файлі Винаходи українців у папці Текстові документи, у вигляді таблиці з п’яти рядків і п’яти стовпців такої структури:

Винахід

Рік відкриття

Автор, портрет

Зображення винаходу

Для введення даних до таблиці скористайся буфером обміну для переміщення необхідних відомостей. Добери в Інтернеті та додай зображення вказаних винаходів. За потреби зміни розміри зображень або обітни їх.

Досліджуємо

Вправа 5. Властивості таблиці.

Завдання. Досліди, як у текстовому документі таблиця може розміщуватися відносно тексту. Для цього з контекстного меню таблиці обери вказівку Властивості таблиці й у вікні, що відкриється (мал. 193), визнач можливі значення для властивостей Вирівнювання та Обтікання текстом на вкладці Таблиця.

Мал. 193

Обговорюємо

1. У яких випадках дані зручно подавати в таблиці?

2. Які таблиці тобі траплялися у школі? Для чого їх використовували?

3. Коли варто використовувати кожний з різних способів створення таблиці?

4. Коли на стрічці доступні вкладки Конструктор і Макет в області Табличні знаряддя?

5. Як змінити обрамлення й заливку клітинок таблиці?

6. Як можна додавати, видаляти та переміщувати рядки і стовпці таблиці?

7. Навіщо об’єднують кілька клітинок в одну та як це зробити?

8. Які списки можна створювати в текстовому документі?

9. Для чого використовується режим перегляду сторінки перед друкуванням?

10. Як надрукувати документ? Які параметри друкування можна змінювати?

Працюємо в парах

1. Чи можна перемістити до іншого місця вставлену в документ таблицю? Як це зробити? Чи можна перемістити частину таблиці? Обговоріть у парах.

2. Чи можна вміст окремої клітинки таблиці відформатувати інакше, ніж інші частини таблиці? Обговоріть у парах.

3. Чи можна визначити кращий спосіб створення таблиці засобами текстового процесора? Наведіть приклади ситуацій, коли доцільно надати перевагу конкретному способу. Обговоріть у парах.

4. Запропонуйте одне одному спосіб створення поданих таблиць (табл. 12-13). Обговоріть, чий спосіб є кращим з точки зору кількості виконаних дій та їх простоти. Чи завжди вдається провести таке порівняння?

Таблиця 12

Спортсмен

Результати змагань

Біг 60 м

Стрибки в довжину

Стрибки на скакалці

Гаврилишин Євген

10,2

155

34

Гнатів Оксана

11,00

160

35

Таблиця 13

Дата

Результати спостережень


Місяць

День

Температура

Вологість

Хмарність

Вітер

Ранок

Обід

Вечір

Напрям

Швидкість

10

14

+4

+10

+7

86%

Хмарно, без прояснень

-

-

5. Запропонуйте одне одному для створення в текстовому документі перелік 4-5 об’єктів, які можна подати у вигляді маркованого списку та нумерованого списку. Обговоріть доцільність створення кожного з видів однорівневих списків.

Міркуємо

6. Визнач значення властивостей таблиці 14: кількість рядків і стовпців, колір заливки та накреслення символів у клітинках першого рядка.

Знайди стовпець таблиці, який має найбільшу ширину, та рядок таблиці, що має найбільшу висоту. Яке число записано на перетині четвертого стовпця і третього рядка?

Таблиця 14

Таблиця розрядів числа

Число

Десятки

Одиниці

Десяті

Соті

Тисячні

20,443

2

0

4

4

3

15,689

1

5

6

8

9

31,017

3

1

0

1

7

7. Визнач, що з переліченого можна подати у вигляді списку: зміст книги; перелік ліків у туристичній аптечці; табель успішності; бюджет родини; рецепт приготування страви; план завдань на день.

Оціни свої знання та вміння

ü Я вмію вставляти таблицю до текстового документа та можу пояснити, як це зробити.

ü Я можу визначати та змінювати властивості таблиць: кількість стовпців і рядків, висоту рядків, ширину стовпців, висоту й ширину таблиці, розміщення в документі.

ü Я вмію редагувати та форматувати таблиці в текстових документах.

ü Я вмію створювати марковані та нумеровані списки в текстових документах.

ü Я знаю, як надрукувати текстовий документ.

Словничок

Друкування документа.

УЗАГАЛЬНЮЄМО

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити