Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ

1. ІНФОРМАЦІЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ, ДАНІ

ПРИГАДАЙ

► що передає людині сигнал світлофора: інформацію чи повідомлення;

► у який спосіб ти можеш використати мобільний телефон для отримання чи передавання повідомлень;

► яким чином можна повідомити про свій настрій на початку уроку своїм батькам, друзям, учителю;

► чи може людина отримати повідомлення на безлюдному острові

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

як пов’язані повідомлення, дані та інформація;

які пристрої використовують для роботи зданими

Вивчаємо

1. Як пов’язані повідомлення, дані та інформація?

ТИ вже знаєш, що люди отримують і передають інформацію про навколишній світ за допомогою різних повідомлень. Слово «інформація» походить від латинського іnformatio. Воно має кілька значень: роз’яснення, виклад, тлумачення; представлення, поняття; ознайомлення.

Повідомлення — набір сигналів різної природи: звуків, тексту, зображень, жестів, графіків тощо.

Цікаво

Слово сигнал має спільний корінь з англійським sign, що в перекладі означає — знак, символ. Написане слово, дорожній знак, картина, жест регулювальника дорожнього руху, CMC є сигналами, які несуть деякі повідомлення.

Повідомлення можуть передаватися від людини до людини, від людини до пристрою та навпаки, а також між пристроями. Сьогодні часто використовують роботів, якими можна управляти голосом або за допомогою мобільних пристроїв. Тоді відправником повідомлення є людина, а отримувачем — машина.

Отримувач може прийняти тільки зрозуміле та доступне йому повідомлення. Людина сприймає не сам предмет чи явище, про яке повідомляє відправник, а дані про нього.

Дані — це сукупність відомостей, які зафіксовано на деякому носії для зберігання, передавання та опрацювання.

Цікаво

Термін дані походить від англійського слова data — факт. Прикладами носіїв даних є папір, фотоплівка, магнітні диски, карти пам’яті тощо.

Дані фіксуються не тільки за допомогою органів чуття людини, а й за допомогою різних пристроїв. Залежно від пристроїв, які використовують для реєстрації повідомлень, утворюються різні набори даних.

Наприклад, коли легкоатлет перетинає фінішну смугу, його результат визначається за допомогою секундоміра (числові дані), відеокамери (відеозображення — відеодані), фотокамери (фотознімки — графічні дані), записом у протоколі (текстові дані) тощо.

Коли спортивні судді приймають рішення щодо визначення переможця змагань, де брав участь спортсмен, зафіксовані дані перетворюються у відомості (наприклад, визначаються прізвища переможців), які кожен може трактувати по-різному: переможець — як своє сходження на п’єдестал, спортсмен — шанси на перемогу в наступних забігах, суддя — завершення змагання тощо. Таким чином утворюється різна інформація.

Відомості, які не використовуються, стають шумом. Наприклад, сигнали машини швидкої допомоги для людини, яка на неї чекає, означають, що надійшла допомога, для водія авто, який їде цією ж дорогою, — необхідність звільнити смугу, а для людини, що йде вулицею, — це лише різкий звук сирени, тобто шум.

Інформація може перетворюватися на шум і навпаки. Наприклад, реклама водних окулярів, якщо ти не займаєшся плаванням, для тебе є шумом, але стає корисною при відвідуванні басейну. Разом з тим, ціна та інші характеристики таких окулярів стають шумом після їх придбання.

2. Які пристрої використовують для роботи зданими?

При виборі пристроїв потрібно визначити, як ти плануєш використовувати одержані дані. Наприклад, для здійснення розрахунків із числовими даними можна використати калькулятор. Для опрацювання графічних і відеоданих використовують фотоапарати або відеокамери (мал. 1). Визначити вагу людини або предмета допоможуть електронні ваги. Для збереження звукових даних застосовують диктофон. Записані на спеціальний носій дані можна багаторазово відтворювати й навіть змінювати. Цифрові браслети різних виробників можуть мати різні функції — вимірювання пульсу, відстеження сну, визначення кількості пройдених кроків, визначення кількості калорій тощо.

Мал. 1

Сьогодні існує багато універсальних пристроїв для роботи з даними різних типів. Одним з таких пристроїв є комп’ютер.

Діємо

Вправа 1 Дані про фізичний стан.

Завдання. Оля зібрала дані про свій фізичний стан для участі у всеукраїнському забігу. З поданого списку утвори ланцюжок із трьох груп слів чи словосполучень, які дають відповідь на запитання за такою послідовністю: який показник; які дані отримані; яким пристроєм визначені?

1) температура;

2) зріст;

3) вага;

4) частота пульсу;

5) 140;

6) 42;

7) 80;

8) 36,6;

9) секундомір;

10) вимірювальна стрічка;

11) електронні ваги;

12) термометр.

Виконай вправу, запропоновану за посиланням http://LearningApps.org/view2506864. Скористайся підказками, які допоможуть тобі впорядкувати дані (мал. 2).

Мал. 2

Наведи приклад повідомлення про стан Олі. Яку інформацію дістане спортивний лікар? А тренер спортивної секції?

Обговорюємо

1. Як пов’язані повідомлення та інформація?

2. Хто або що може обмінюватись повідомленнями?

3. Як людина фіксує отримані дані? Наведи приклади.

4. Для чого людина використовує різні пристрої під час роботи зданими? Наведи приклади.

5. Якими пристроями для роботи з даними користуються члени твоєї родини? Наведи приклади.

6. Які дані про себе ти можеш повідомити класному керівникові, шкільній медсестрі, своїм однокласникам й однокласницям? Які типи даних при цьому утворюються? Наведи приклади.

7. Коли дані стають інформацією? Від чого це залежить? Наведи приклади.

8. Наведи приклади, коли відомості є для тебе шумом. Чи може шум перетворюватися на інформацію? А навпаки?

Працюємо в парах

1. По черзі називайте приклади даних, з якими ви працюєте на різних уроках. Переможцем стане той, хто наведе правильний приклад останнім.

2. По черзі формулюйте повідомлення про призначення певного пристрою для роботи з даними, товаришеві потрібно вгадати його назву. Пристрої для опису: комп’ютер, телефон, диктофон, факс, плеер (програвач), калькулятор, фотоапарат, відеокамера, ігрові приставки, навігатор. Уточніть, дані якого типу при цьому утворюються. Приклад повідомлення-, пристрій, що використовується для записування голосу. Відповідь-, диктофон; звукові дані.

3. У магазині ви можете з етикетки (мал. 3) одержати різні дані І про товар. По черзі називайте приклад даних та яку інформацію можна дістати. Наприклад, за датою виготовлення (дані про число, місяць і рік) — можна визначити, чи є товар придатним до вживання. Обговоріть у парі, чи однакову інформацію одержують покупці, аналізуючи етикетки однакових товарів.

Мал. З

Міркуємо

4. У таблиці 1 подано предмети та засоби для реєстрації даних. Обміркуй, які дані можна записати до третього стовпчика таблиці та яку інформацію можна дістати. За приклад візьми перший рядок таблиці.

Таблиця 1

Розглянь малюнки, знайдені на стінах стоянки «Кам’яна могила» неподалік від Мелітополя (мал. 4). Серед поданих у таблиці 2 повідомлень визнач, яку інформацію вони можуть нести людям різних професій, що з ними працювали: художнику, історику, туристу. Обґрунтуй свою думку.

Мал. 4

Таблиця 2

1

2

3

4

Підтвердження місця поселень стародавніх людей на території України

Зображення биків, козлів, мамонтів та носорогів — старовинні або несучасні

Малюнки виконано не в наш час

Малюнки залишили люди, що не шанують природу

Оціни свої знання та Уміння

ü Я розумію, що таке інформація.

ü Я знаю, що інформація передається за допомогою повідомлень.

ü Я розумію, коли утворюються дані.

ü Я розумію, як пов’язані терміни повідомлення, дані, інформація та шум.

ü Я розумію, чому люди користуються пристроями для роботи з даними.

ü Я можу навести приклади пристроїв для роботи з даними різних типів.

Словничок

Інформація, повідомлення, дані.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити