Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ

3. РІЗНОВИДИ КОМП'ЮТЕРІВ

ПРИГАДАЙ

► чи можна комп’ютер використовувати замість телевізора, мобільного телефону, калькулятора;

► що твої батьки, друзі, знайомі вміють робити на комп’ютері;

► які комп’ютерні презентації було створено тобою і в якій програмі;

► що спільного та відмінного між правилами безпечного переходу вулиці й роботи з комп’ютером

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

що є інформаційною системою;

якими бувають персональні комп’ютери;

як працювати з комп’ютером безпечно

Вивчаємо

1. Що є інформаційною системою?

Людина живе та працює у світі систем. Вони різняться як складом, так і метою функціонування. Наприклад, системою є освітній заклад, комерційна фірма, автомобіль, комп’ютер тощо. Залежно від мети їх можна розглядати і як єдине ціле, і як сукупність окремих складових, що взаємодіють між собою.

Сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання й передавання даних різного типу, називають інформаційною системою.

Інформаційна система складається з апаратної та інформаційної складових (мал. 12).

Сукупність апаратних пристроїв і технічних засобів для передавання різноманітних даних називають його апаратною складовою (від англ. hardware — жорсткий виріб). Інформаційну складову (від англ. software — м’який, ніжний виріб) можна розглядати як сукупність програм і даних. Сукупність описів правил управління пристроями інформаційної системи та опрацювання даних називають її програмною складовою, або програмним забезпеченням, а описи — програмами.

Мал. 12

Одним із пристроїв, на базі якого реалізується інформаційна система, є комп’ютер. Комп’ютер здатний приймати, зберігати та опрацьовувати числові, символьні, графічні, звукові та інші дані. Усі зазначені операції виконуються за допомогою комп’ютера автоматично за певними заздалегідь створеними людиною програмами. Застосування комп’ютера як інструмента для роботи з даними багатогранні та різноманітні. Людина може використовувати комп’ютер у процесах пошуку й передавання даних. Середовищем передавання може бути радіо, телефонна, оптиковолоконна, супутникова чи інша лінія зв’язку. За допомогою сучасних каналів зв’язку комп’ютери можна об’єднувати в мережі та передавати велику кількість даних на значні відстані швидко і якісно. Опанувати сучасний комп’ютер досить легко. Для виконання певного завдання за допомогою комп’ютера необхідно знайти відповідну програму, опрацювати за її допомогою певні дані, проаналізувати одержані результати, за потреби зберегти їх і надіслати для обговорення чи поширення іншим.

2. Якими бувають персональні комп’ютери?

Як правило, у комп’ютерному класі ти працюєш зі стаціонарним персональним комп’ютером — комп’ютером, установленим у певному приміщенні й постійно підключеним до електромережі.

Цікаво

Слово персональний означає — призначений для особистого використання (від англ. person — персона, особистість).

Часто персональний комп’ютер потрібний людині поза робочим місцем чи домом. Умови праці, навчання або відпочинку та робочі місця людей різноманітні. Дехто працює чи подорожує високо в горах, інші — під водою на підводному човні. Постійно змінюють своє місце перебування капітани суден, стюардеси, машиністи й провідники, військові, охоронці, студенти. Для людей, яким потрібно переміщуватися та працювати з комп’ютером, створено й інші комп’ютери: портативні, планшетні та кишенькові.

Портативні комп’ютери — це ноутбуки й нетбуки (мал. 13), вони мають усі властивості стаціонарних, але можуть поміститися навіть у портфелі.

Мал. 13

Цікаво

Слово портативний (від фр. portatif і лат. porto — ношу) означає — І невеликий за розмірами, зручний для носіння із собою будь-який І предмет, який легко переносити з одного місця в інше.

Ноутбук (від англ. notebook — блокнот, блокнотний персональний комп’ютер) — портативний персональний комп’ютер, корпус якого згортається у вигляді книжки. Звідси й пішла назва такого виду комп’ютерів. Ноутбуки мають невеликі розміри та вагу, деякий час можуть працювати на акумуляторних батареях.

Нетбук — портативний персональний комп’ютер, який призначено для забезпечення доступу до Інтернету. Нетбуки мають ще менші від ноутбука розміри та вагу, низький рівень споживання електроенергії.

Планшетні комп’ютери — це персональні комп’ютери, які містять сенсорний, тобто чутливий до дотиків екран. Такий екран використовують для введення даних без застосування клавіатури й миші. Вводити дані можна за допомогою спеціального пера — стілуса, або пальцем руки.

Цікаво

Слово планшет походить від французького planchette — маленька дощечка (від planche — дошка). У 1972 р. Алан Кей уперше довів до досконалості фантастичні ідеї щодо існування планшета. Цей геніальний інженер розробив зручний в управлінні комп’ютер для дітей і назвав його Dynabook. Алан Кей усім розповідав про «комп’ютер розміром із блокнот, із плоским сенсорним екраном і можливістю підключатись до мереж без дротів». Але десятки років планшетні комп’ютери не були популярними.

Кишенькові комп’ютери — найменші від усіх інших за розмірами, оскільки можуть уміститися навіть у кишені. Вони також мають сенсорний екран.

Кишенькові комп’ютери, що мають ще й функції мобільного телефону, називають смартфонами, або комунікаторами (мал. 14).

Мал. 14

Цікаво

Смартфон (від англ. smartphone) — розумний телефон. Слово комунікатор уперше було вжито в кінофільмі в 1966 р., у значенні пристрою для забезпечення безпровідного зв’язку між членами команди корабля. Мобільних телефонів тоді ще не уявляли. Мартін Купер, творець ідеї мобільного телефону, зізнався, що вона прийшла до нього саме від комунікатора з кінофільму.

Цікаво

Перший в Україні універсальний комп’ютер МЭСМ (від рос. Малая Электронная Счётная Машина — мала електронна обчислювальна машина) було спроектовано та введено в дію в 1950 р. під керівництвом С. О. Лебедева. А один з перших персональних комп’ютерів, який мав назву МИР (від рос. Машина для Инженерных Расчётов — машина для інженерних розрахунків), було створено в 1965 р. під керівництвом академіка В. М. Глушкова.

3. Як працювати з комп’ютером безпечно?

XXI століття — час інформаційних технологій. Усе більше людей на планеті використовують комп’ютери. Усім їм потрібно знати відповідні правила безпеки (мал. 15).

Повторимо правила безпечної роботи за комп’ютером:

1. Тримай безпечну відстань від очей до екрана монітора — 50 см.

2. Не торкайся проводів живлення, розеток, задньої панелі системного блока та монітора.

3. Не використовуй сторонніх предметів.

4. Не принось на робоче місце поруч із комп’ютером їжу та напої.

5. Руки мають бути сухими й чистими.

6. Час безперервної роботи за комп’ютером не має перевищувати 15 хв.

7. При виникненні незвичайної ситуації з комп’ютером: дивні сигнали, блимання, запах та інші неполадки в роботі — негайно повідом учителя чи лаборанта у школі, а вдома — дорослих. Подібних правил слід дотримуватися не тільки під час роботи зі стаціонарним персональним комп’ютером. їх потрібно виконувати й під час роботи з іншими персональними комп’ютерами.

Мал. 15

Діємо

Вправа 1. Види персональних комп’ютерів.

Завдання. У презентації Види комп’ютерів зміни заголовки слайдів відповідно до видів комп’ютерів, зображення яких розміщено на кожному слайді.

Відкрий файл Види комп’ютерів, що зберігається в папці Інформаційні процеси\Комп’ютери, та переглянь презентацію.

2. Пригадай правила редагування текстових написів у редакторі презентацій, з яким ти вмієш працювати.

3. Зміни заголовки слайдів 2, 3 і 5 відповідно до видів комп’ютерів, зображення яких подано на кожному слайді.

Підказка. Потрібні назви можна знайти на шостому слайді презентації Види комп’ютерів.

4. Збережи внесені зміни до презентації. Місце збереження презентації тобі вкаже вчитель.

Вправа 2. Субтитри.

Завдання. До відео про безпечну роботу за комп’ютером створи субтитри та доповни ними презентацію Правила.

1. Переглянь відео, розміщене за адресою https:www.youtube.com/watch?v=jbV5dGvJWyo#t=44 (мал. 16).

Які субтитри ти запропонував би до цього відео?

2. Сформулюй правила безпечної роботи за комп’ютером та доповни ними презентацію Правила, яка збережена в папці Інформаційні процеси\ Комп’ютери.

Мал. 16

Обговорюємо

1. Які види комп’ютерів використовують твої рідні, знайомі? Наведи приклади.

2. Що мають спільного та чим відрізняються стаціонарні й портативні комп’ютери?

3. Як використовують сучасні смартфони в повсякденному житті? А в професійній діяльності? Наведи приклади.

4. Наведи приклади з повсякденного життя, коли тобі доводилося спостерігати за роботою людей, які використовували різні види персональних комп’ютерів у своїй професійній діяльності.

5. Яких правил слід дотримуватися для безпечної роботи з персональним комп’ютером? Чи однакові правила для роботи в комп’ютерному класі та вдома?

Працюємо в парах

1. Визначте найзручніше положення рук для роботи з клавіатурою (мал. 17).

Мал. 17

Обговоріть й обґрунтуйте причину свого вибору.

2. Наведіть аргументи для доведення зручності вказаного на малюнку 18 положення ніг під час роботи за персональним комп’ютером для попередження втоми м’язів.

Обговоріть, що можна зробити, якщо ступні ніг не мають опори.

Мал. 11

3. Знайдіть комп’ютери серед пристроїв, що зображені на малюнку 19. Обговоріть, чим вони відрізняються.

Об’єднайте інші пристрої в групи. За якими ознаками ви це робили? Обговоріть, які із зображених пристроїв є несучасними. Які пристрої, на вашу думку, скоро будуть непотрібні людству? Пофантазуйте, які нові пристрої будуть корисні людям у майбутньому.

Мал. 19

4. Придумайте назву для таблиці 5. За прикладом обговоріть особливості роботи людини кожної професії, поданої на схемі (мал. 20). Визначте, які саме комп’ютери можуть використовувати люди даних професій.

Таблиця 5

Назва професії

Інструменти

Для чого використовує персональний комп’ютер

Комп’ютер якого виду доцільно обрати

Художник

Мольберт, фарби, пензлі

Удосконалює зображення, створює ескізи, публікує свої роботи для обговорення, вивчає досвід інших митців

Стаціонарний

Мал. 20

5. Опиши дії, які ти зможеш виконувати на комп’ютері:

а) стаціонарному;

б) планшетному;

в) кишеньковому.

Для цього скористайся допоміжним списком дій:

• читати книги, статті;

• вводити текст;

• робити замітки;

• працювати в мережі Інтернет;

• дивитися фільми та кліпи;

• грати в улюблені ігри;

• слухати музику;

• орієнтуватися на місцевості.

6. Брат твоєї однокласниці Аліни має планшет-трансформер з можливістю підключення екрана до клавіатури й миші. Аліна вважає, що такий планшет є оптимальним пристроєм для роботи. Підтверди або спростуй припущення Аліни. Для цього визнач, які дії, що ти плануєш виконувати за допомогою стаціонарного, портативного чи планшетного комп’ютерів, можна виконати й за допомогою планшета-трансформера (мал. 21).

Мал. 21

7. Запиши у зошиті послідовно види сучасних персональних комп’ютерів, які можна на схемі впорядкувати за:

• вагою;

• розміром;

• рівнем споживання електроенергії.

Оціни свої знання та вміння

ü Я можу ПОЯСНИТИ правила поведінки під час роботи Е комп’ютерному класі.

ü Я знаю, чому слід дотримуватися правил безпечної роботи за комп’ютером.

ü Я можу назвати приклади різноманітних персональна комп’ютерів.

ü Я можу пояснити відмінність між різними видами комп’ютерів.

ü Я можу навести приклади використання комп’ютерів у повсякденному житті.

ü Я можу навести приклади використання комп’ютерів у професійній діяльності людей різних професій.

Словничок

Стаціонарні комп’ютери, портативні комп’ютери, планшетні комп’ютери, смартфони.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити