Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ

6. ФАЙЛОВА СИСТЕМА

ПРИГАДАЙ

► як пояснити одним реченням, для чого потрібні файли;

► чи можна у файлі зберегти ноти, малюнок, текст;

► коли використовують файли, а коли — папки

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

які об’єкти належать до файлової системи;

як позначають адресу об’єктів файлової системи;

як розрізнити об’єкти файлової системи

Вивчаємо

1. Які об’єкти належать до файлової системи?

Одним з інформаційних процесів є процес зберігання даних. Тобі відомо, що дані зберігаються на комп’ютері у вигляді файлів.

Файлом (від англ. file — подання документа) називають набір даних, що зберігається в пам’яті комп’ютера та має ім’я.

Файли можуть містити текстові, графічні, звукові, відеодані. Щоб розпізнати вміст файлів, використовують розширення. За розширенням можна визначити, які дії дозволяється виконувати з даними файла. Файли, що містять дані одного типу, можуть мати однакові або різні розширення. Наприклад, текстовий документ може мати розширення doc або txt; графічний файл — jpg або bmp; відеофайл — avi чи mp4; звуковий файл — wav або mp3.

Ім’я файла складається з двох частин, розділених між собою крапкою «.» — назва.розширення. Наприклад, різними є файли Bишиванка.jpg та Вишиванка.bтр.

Файли можна розмістити в папках. Кожна папка має своє ім’я. У папці можуть бути інші папки — такі папки називають вкладеними (мал. 43).

Мал. 43

Тобі вже доводилося створювати папки для упорядкування власних файлів: зображень, текстових документів тощо. Ти вмієш копіювати файли до папок із зовнішніх носіїв, змінювати місце зберігання файлів і видаляти файли та папки. У такий спосіб ти працюєш із файловою системою.

Файлова система — спосіб організації даних для зберігання на зовнішніх носіях даних у вигляді файлів і папок на комп’ютері.

Організацію й роботу з файловою системою забезпечує операційна система (ОС). Надалі будемо розглядати ОС Windows 7.

Об’єктами файлової системи є файли та папки, а також пристрої зберігання даних (жорсткі диски, флеш-накопичувачі тощо).

2. Як позначають адресу об’єктів файлової системи?

Структуру файлової системи можна зобразити як дерево, де диск є коренем, папки — гілками, а файли — листками (мал. 44).

Мал. 44

Щоб знайти потрібний об’єкт на диску, необхідно знати його адресу, або шлях до об’єкта. У записі адреси об’єкта файлової системи використовують символ «\» як розділовий знак між іменами окремих об’єктів.

Шлях до об’єкта файлової системи — це скінченний упорядкований набір імен, розділених символом «\». Він починається з імені пристрою і включає всі імена вкладених папок.

Кожний пристрій зберігання даних (диск) позначається літерою англійського алфавіту з двокрапкою. Наприклад, С:, D: (мал. 45).

Упорядкованість набору назв означає, що назви не можна міняти місцями, порядок слідування таких назв має бути чітко визначеним.

Наприклад, запис D:\Cвiтoвa література\Казки\Твори\Соловeй.txt означає, що файл Соловей, який містить текстові дані, розміщено на диску D: у папці Твори, яка є вкладеною в папки Казки, Зарубіжна література. Говорять, що таким чином визначається повне ім’я файла.

Мал. 45

Дані про повне ім’я файла можна зберігати у спеціальному файлі, що має назву ярлик. Ярлик використовують, щоб швидко запустити програму на виконання або відкрити документ у відповідній програмі.

Ярлик — файл, що містить адресу потрібного об’єкта файлової системи.

3. Як розрізнити об’єкти файлової системи?

Різні об’єкти файлової системи у вікнах операційної системи Windows зображуються різними значками (мал. 46). Такі значки ще називають піктограмами.

Цікаво

Піктограма (від лат. pictus — мальований і грец. — письмовий знак, риска, лінія) — умовний малюнок із зображенням яких-небудь дій, подій, предметів тощо. Піктограми походять з давніх часів, їх використовували в найдавнішому письмі.

Мал. 46

Для позначення DVD-дисків використовують зображення пристрою для роботи з оптичними дисками

Ознакою ярлика є квадратик зі стрілочкою на значку об’єкта певного типу

Як правило, папки позначаються однаковими значками Але деякі папки мають спеціальні значки.

Наприклад, на комп’ютерах, де встановлено ОС Windows, стандартними папками, які ще називають системними, є Комп’ютер, Бібліотеки, Мережа, Кошик (мал. 47).

Мал. 47

У системній папці Бібліотеки створено чотири папки для зберігання даних за типом: Відеозаписи, Документи, Зображення, Музика. Ці папки також називають Бібліотеками. Вони відображаються у вікні системної папки Комп’ютер (мал. 48).

Мал. 48

Робочий стіл — це теж системна папка. А папки, створені тобою раніше, називають користувацькими, оскільки їх створюють користувачі комп’ютера для зручності роботи з файловою системою.

Діємо

Вправа 1. Робота з дисками.

Завдання. Переглянь структуру та вміст флеш-накопичувача.

1. Відкрий системну папку Комп’ютер.

2. Ознайомся, для яких дисків установлено дисководи на комп’ютері та які імена їм надано.

3. Під’єднай флеш-накопичувач до роз’єму. Визнач, яке ім’я надано флеш-накопичувачу.

4. Відкрий вміст флеш-накопичувача, двічі клацнувши на позначці відповідного диска у вікні Комп’ютер.

5. Розглянь, яку структуру об’єктів має цей носій. Визнач, чи є вкладені папки в цій структурі об’єктів.

Вправа 2. Призначення ярлика.

Завдання. Визнач назву носія, на якому зберігається програма Калькулятор, за її ярликом.

1. Знайди на Робочому столі ярлик програми Калькулятор. Двічі клацни на ньому лівою кнопкою миші. Пересвідчись, що завантажилася програма Калькулятор (мал. 49).

Знайди, де розміщена програма Калькулятор на комп’ютері, та завантаж її. Зроби висновки щодо призначення ярлика.

Мал. 49

Вправа 3. Перегляд списків імен файлів і папок.

Завдання. Переглянь вміст папки Кошик. Зміни вигляд списку папок і файлів. Визнач адреси об’єктів файлової системи, розміщених у папці Кошик.

1. На Робочому столі знайди значок системної папки Кошик і відкрий її.

2. Переглянь вміст папки Кошик. Визнач, які об’єкти файлової системи розміщені в цій папці.

Примітка. Якщо папка містить значну кількість файлів і не всі з них відображені в робочій області вікна папки, то біля меж вікна з’являються смуги прокручування.

їх може бути дві — вертикальна й горизонтальна, або лише одна з них. Переміщуватися вгору чи вниз можна за допомогою клацання на кнопках перетягування повзунка, розташованого в середній частині, або клацання мишею зверху чи знизу від повзунка.

3. Зміни розміри піктограм вкладених папок і файлів, обравши кнопку Додаткові можливості у верхній правій частині вікна папки Кошик. Перетягни повзунок вище або нижче, щоб налаштувати розмір піктограм від найменших до найбільших (мал. 50).

4. У списку способів відображення об’єктів вибери Таблиця. Визнач тип об’єктів, розміщених у Кошику, та їх адресу (мал. 51).

Мал. 51

Примітка. Для об’єктів, розміщених у Кошику, вказується їхня початкова адреса, тобто адреса розміщення до видалення.

Вправа 4. Структура об’єктів.

Завдання. За повними іменами поданих файлів у графічному редакторі побудуй відповідну структуру об’єктів:

С: \Документи\Інструкція .txt

С: \Документи\Тексти\Текст.docx

С: \Документи\ Тексти\Оригінал. rar

С: \Документи\Правила.ехе

С: \Зразки\Приклад.ррt

С: \Зразки\Приклад.mрЗ

С: \Зразки\Тексти\Висновки. txt

С: \Фото\Київ\Свято. bmp

С: \Фото\Київ\Клас.jрg

С: \Диск. txt

Примітка. Використай при цьому інструменти графічного редактора для побудови ліній, прямокутників і створення написів.

Досліджуємо

Вправа 5. Властивості об’єктів.

Завдання. Переглянь і порівняй властивості файла Вишиванка.jpg, папки Комп’ютери та ярлика програми Калькулятор.

1. Переглянь властивості файла Вишиванка.jpg, подані на малюнку 52, а.

2. Знайди на Робочому столі ярлик програми Калькулятор. Клацни на ньому правою кнопкою миші.

3. У контекстному меню обери вказівку Властивості. Перейди на вкладку Загальні й переглянь властивості (мал. 52, б).

Мал. 52

4. На Робочому столі знайди папку Комп’ютери та за допомогою вказівки контекстного меню переглянь її властивості.

5. Порівняй властивості ярлика, графічного файла та папки користувача. Результати подай у вигляді схеми.

Обговорюємо

1. З яких об’єктів складається файлова система? Наведи приклади.

2. Чи доречно створювати кілька ярликів до одного об’єкта? Відповідь поясни.

3. Чи доречно зберігати одні й ті самі файли в різних папках? Наведи приклад життєвої ситуації на підтвердження своєї думки.

4. Чи подібний шлях до об’єкта файлової системи до твоєї поштової адреси? Проведи аналогію.

5. У чому переваги створення системних папок? Наведи два аргументи.

6. Чи залежить структура файлової системи від комп’ютера, з яким ти працюєш?

Працюємо в парах

1. Чи завжди файли з даними одного типу мають однакові розширення? Запропонуйте одне одному свої аргументи.

2. Обговоріть, коли потрібно змінювати вигляд подання списку об’єктів файлової системи, що містяться в певній папці. Для цього по черзі називайте приклади ситуацій, коли потрібно відобразити об’єкти у вигляді: великих та дрібних піктограм; списку; таблиці; мозаїки.

3. Визначте призначення ярликів, розміщених на Робочому столі комп’ютера, за яким ви працюєте. Для цього по черзі називайте програму чи документ, для якого створено ярлик, і його призначення. Наприклад, за допомогою ярлика програми Stamina можна потренуватись у введенні текстів із клавіатури — не потрібно додатково шукати, де розміщена ця програма на комп’ютері.

4. Розгляньте зображення піктограм різних об’єктів файлової системи (мал. 53). По черзі називайте кожний об’єкт файлової системи.

Мал. 53

Міркуємо

5. У твого однокласника на домашньому комп’ютері встановлено операційну систему Linux. Ти побачив, що всі папки розміщено в системній папці Домівка (Home). Ця папка також містить папки, які створено автоматично при встановленні операційної системи (мал. 54).

Мал. 54

Знайди спільне та визнач відмінності між розміщенням об’єктів файлової системи ОС Windows та ОС Linux. Результати подай у вигляді схеми.

Оціни свої знання та вміння

ü Я знаю, які об’єкти належать до файлової системи.

ü Я розумію призначення файлів, папок, ярликів.

ü Я можу за допомогою піктограм розрізнити файли, папки, ярлики.

ü Я знаю, як визначити адресу розміщення об’єктів файлової системи.

ü Я вмію переглядати списки імен файлів і папок.

ü Я можу переглядати властивості об’єктів файлової системи.

Словничок

Файлова система, файл, ярлик.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити