Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ

7. ДІЇ ЗА ОБ'ЄКТАМИ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

ПРИГАДАЙ

► як за допомогою контекстного меню створювати папки для збереження зображень;

► як і навіщо копіюють і видаляють папки та файли ти й твої однокласники

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

які дії можна виконувати з об’єктами файлової системи;

як перейменовувати, копіювати, переміщувати, видаляти й відновлювати файли та папки;

як створювати ярлики та файли засобами файлового

Вивчаємо

1. Які дії можна виконувати з об’єктами файлової системи?

Процес переміщення дисками й папками називають навігацією. Для здійснення навігації та швидкого перегляду вмісту папок можна використовувати програму Провідник з набору Стандартних програм операційної системи Windows 7. Програма Провідник є одним з навігаційних файлових менеджерів.

Файловий менеджер — комп’ютерна програма, що призначена для роботи користувача з файловою системою.

Цікаво

Менеджер (у перекладі з англ. manage — управляти) — керівник, управлінець. Основне завдання менеджерів — управляти, організовувати, координувати, контролювати.

Щоб запустити цю програму, слід виконати вказівку Пуск/ Усі програми /Стандартні/Провідник або двічі клацнути на значку Комп’ютер на Робочому столі. Вміст будь-якої папки також відкривається у вікні програми Провідник (мал. 55).

Мал. 55

За допомогою файлового менеджера можна виконувати дії з об’єктами файлової системи: перегляд (запуск, відкриття), створення, копіювання, переміщення, перейменування, видалення (мал. 56).

Мал. 56

Розглянемо, як виконати ці дії за допомогою програми Провідник.

2. Як перейменовувати, копіювати, переміщувати, видаляти й відновлювати файли та папки?

Для перейменування виділеного об’єкта (файла чи папки) потрібно у вікні Провідника обрати інструмент Упорядкувати й зі списку вказівок вибрати Перейменувати (мал. 57). При цьому ім’я об’єкта стає виділеним іншим кольором і його можна редагувати.

Мал. 57

Мал. 58

Змінити ім’я виділеного об’єкта можна також за допомогою вказівки Перейменувати з контекстного меню чи шляхом безпосереднього редагування імені. Для цього потрібно клацнути один раз лівою кнопкою миші на назві виділеного об’єкта.

Якщо одну й ту саму дію, наприклад, копіювання або видалення, необхідно виконати для кількох об’єктів, то це можна зробити одразу для всіх таких об’єктів. Для цього слід спершу виділити об’єкти, над якими має бути виконана певна вказівка, а потім виконати дію для всіх виділених об’єктів одразу.

Отже, необхідно вміти виділяти кілька об’єктів. Існує кілька способів:

► якщо об’єкти, які необхідно виділити, розташовані поруч, можна виконати протягування мишею, окресливши прямокутник навколо потрібних об’єктів (мал. 58); для виділення блоку об’єктів можна також виділити перший з об’єктів клацанням миші на ньому, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, клацнути мишею на останньому потрібному об’єкті;

якщо об’єкти, які необхідно виділити, розташовані не поруч, то необхідно виділити кожний з них клацанням миші, утримуючи натисненою клавішу Ctrl;

щоб виділити всі об’єкти відкритої папки, можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl+A — це відповідає виконанню вказівки Вибрати всі.

Копіювати й переміщувати файли та папки від папки-джерела до папки-приймача можна за допомогою буфера обміну.

Буфер обміну — частина пам’яті комп’ютера, призначена для тимчасового зберігання об’єктів.

Для використання буфера обміну необхідно за допомогою вказівок інструмента Упорядкувати у вікні Провідника спочатку скопіювати чи вирізати потрібний файл (папку, групу файлів або папок) у буфер обміну, потім перейти до папки, у яку треба скопіювати чи перемістити потрібний об’єкт, і виконати вказівку Вставити.

Для виконання цих дій передбачені також клавіші чи їхні комбінації для швидкого виклику (табл. 6).

Таблиця 6

Назва команди

Комбінація клавіш

Копіювати

Ctrl + С або Ctrl + Insert

Вставити

Ctrl + V або Shift + Insert

Вирізати

Ctrl + X або Shift + Delete

Видалити

Delete або Backspace

Інший спосіб копіювання та переміщення об’єктів — перетягування їх за допомогою миші. Якщо перетягування здійснюється правою кнопкою миші, то користувачеві пропонується вибір з варіантів: Копіювати, Перемістити, Створити ярлик або Скасувати.

При використанні лівої кнопки миші під час виконання зазначених дій слід звертати увагу на вигляд вказівника миші: наявність знака вказує на здійснення копіювання об’єкта, знака — на його переміщення.

Незалежно від розміщення папок джерела та приймача, при перетягуванні файла за допомогою лівої кнопки миші завжди виконуватиметься:

копіювання об’єктів — при натисненій клавіші Ctrl; переміщення — при натисненій клавіші Shift. Перетягування об’єктів за допомогою лівої кнопки миші може призвести до небажаних результатів. Для підтримки безпеки під час виконання такої дії з виділеними об’єктами краще використовувати буфер обміну.

Файли та папки, що видаляються із жорсткого диска комп’ютера, переміщуються в папку Кошик. Її вміст можна переглянути та проаналізувати.

Видалити виділені об’єкти можна різними способами: вибрати вказівку Видалити з контекстного меню;

обрати інструмент Упорядкувати вікна папки та вибрати вказівку Видалити;

перетягнути мишею виділені об’єкти на значок Кошика. Якщо файли чи папки були видалені помилково, їх можна відновити.

Для цього:

► у вікні папки, з якої виконувалось видалення об’єктів, обрати інструмент Упорядкувати та вибрати вказівку Скасувати;

► відкрити вікно папки Кошик, виділити об’єкт, видалений випадково, і натиснути кнопку Відновити;

► перетягнути мишею з папки Кошик файли, які потрібно відновити, у вікно потрібної папки.

3. Як створювати ярлики та файли засобами файлового менеджера?

Створити ярлик у Провіднику, подібно до копіювання файлів і папок, можна різними способами:

за допомогою буфера обміну: відкрити папку-джерело з об’єктом, для якого потрібно створити ярлик, і скопіювати цей об’єкт до буфера обміну. Потім перейти до папки-приймача, у якій потрібно створити ярлик, і виконати вказівку Вставити ярлик; шляхом перетягування об’єкта, для якого потрібно створити ярлик, правою кнопкою миші до відповідної папки у вікні програми

Мал. 59

Провідник. Для створення ярлика в потрібній папці слід вибрати вказівку Створити ярлики (мал. 59).

Для створення файла засобами файлового менеджера спочатку слід відкрити потрібну папку, у контекстному меню вибрати вказівку Створити та визначити тип документа, який потрібно створити (мал. 60).

Мал. 60

Так само, як і при створенні папки за допомогою контекстного меню, у вікні папки відображатиметься значок нового файла, для якого автоматично пропонується ім’я, наприклад, Новий текстовий документ якщо користувач не введе з клавіатури інше. При виборі будь-якої типу документа буде створено порожній файл, проте ввесі дані до файла можна лише за допомогою відповідної програмі Наприклад, для роботи з текстовими документами використовують текстові редактори.

Діємо

Вправа 1. Створення ярлика.

Завдання. На Робочому столі комп’ютера, за яким ти працюєш, створи ярлик папки Зображення, що розміщена в системній папці Бібліотека.

1. Завантаж програму Провідник.

2. Виділи папку Зображення й за допомогою правої кнопки миші здійсни перетягування до папки Робочий стіл.

3. Вибери вказівку Створити ярлики (мал. 59).

4. Пересвідчись, що на Робочому столі є ярлик Зображення.

5. Відкрий бібліотеку Зображення за допомогою ярлика. Переглянь її вміст.

Вправа 2. Дії з файлами та папками.

Завдання. За допомогою файлового менеджера скопіюй папку Види комп’ютерів з Робочого столу до бібліотеки Зображення. Видали файл, у якому міститься зображення пристрою, що не є комп’ютером. Перейменуй графічні файли: зміни назви, щоб назва файла відповідала виду персонального комп’ютера. У папці Види комп’ютерів знайди текстовий документ і перемісти його до бібліотеки Документи.

1. Завантаж програму Провідник.

2. На Робочому столі знайди папку Види комп’ютерів. За допомогою перетягування мишею скопіюй вибрану папку до бібліотеки Зображення. Для цього виділи папку Види комп’ютерів, натисни клавішу Ctrl на клавіатурі та перетягни до бібліотеки Зображення.

3. Відкрий папку Зображення\Види комп’ютерів та переглянь малюнки, що містяться у графічних файлах. Знайди зображення пристрою, що не є комп’ютером, і видали його. Для цього виділи потрібний файл, обери інструмент Упорядкувати й вибери вказівку Видалити. У діалоговому вікні Видалити файл вибери кнопку Так для підтвердження видалення (мал. 61).

Мал. 61

4. Відкрий папку Зображення\Види комп’ютерів. Клацни лівою кнопкою миші на значку файла K1.jpg та клацни в межах імені цього файла. Перейменуй файл, надавши йому нове ім’я Стаціонарний комп’ютер.jpg.

5. Виділи файли K2.jpg, K3.jpg та K4.jpg, значки яких розміщені поруч. Для цього окресли навколо цих об’єктів прямокутник, утримуючи натисненою ліву кнопку миші. Обери інструмент Упорядкувати й вибери вказівку Копіювати. Обери інструмент Упорядкувати й вибери вказівку Вставити. У папці Зображення\ Види комп’ютерів буде створено копії цих файлів (мал. 62).

Мал. 62

6. Перейменуй файли К2-копіядрд, КЗ-копія.jрg та К4-копія.jрg. Для цього зміни назви відповідно до виду комп’ютера, зображеного на малюнках.

7. З папки Зображення\Види комп’ютерів видали файли K2.jpg, K3.jpg та K4.jpg. Вибрані файли будуть переміщені до Кошика.

8. У папці Зображення\Види комп’ютерів знайди текстовий документ К6.dосх. У вікні папки Види комп’ютерів обери інструмент Упорядкувати й вибери вказівку Копіювати.

9. Відкрий бібліотеку Документи. Натисни кнопку Упорядкувати й вибери вказівку Вставити. Файл К6.dосх із папки Зображення\ Види комп’ютерів бібліотеки Зображення буде скопійовано до бібліотеки Документи.

10. Закрий програму Провідник. Для цього скористайся відповідною кнопкою управління вікном

Вправа 3 Відновлення файлів з Кошика.

Завдання. Віднови видалені файли з Кошика до папки Види комп’ютерів у бібліотеці Зображення. Видали з бібліотеки Зображення папку Види комп’ютерів.

1. Відкрий вікно Кошика. Виділи всі графічні файли, назва яких починається з літери К. Натисни кнопку Відновити виділені елементи.

2. Відкрий вікно папки Види комп’ютерів, розміщеної в бібліотеці Зображення, переконайся, що видалені раніше файли відновлено. Закрий вікно папки.

3. Відкрий вікно бібліотеки Зображення, клацни правою кнопкою миші на значку папки Види комп’ютерів та вибери вказівку Видалити. У діалоговому вікні Видалити папку натисни кнопку Так.

Вправа 4 Створення текстового документа.

Завдання. У бібліотеці Документи створи текстовий документ Візитівка. Введи до файла свої персональні дані.

1. У програмі Провідник відкрий бібліотеку Документи.

2. У вікні папки вибери в контекстному меню вказівку Створити/ Текстовий документ.

3. Зміни стандартну назву Новий текстовий документ на Візитівка.

4. Відкрий документ Візитівка та введи своє прізвище, ім’я і клас, у якому ти навчаєшся, як показано на малюнку 63.

Мал. 63

5. Закрий вікно текстового редактора, збережи внесені зміни.

Обговорюємо

1. Для яких програм, папок чи окремих файлів доцільно створювати ярлики? Як це зробити?

2. Якими способами можна копіювати, переміщувати й видаляти файли та папки?

3. У чому переваги використання файлового менеджера для виконання дій з об’єктами файлової системи?

4. Чи перейменування папок засобами файлового менеджера здійснюється так само, як і перейменування файлів? Якщо є відмінності, то назви їх.

5. Коли виникає потреба у відновленні видалених файлів? Наведи приклади.

6. Чому при роботі з файлами та папками передбачено можливість отримання одного й того самого результату декількома способами?

Працюємо в парах

1. Запропонуйте одне одному запитання про копіювання, переміщення, перейменування й видалення файлів і папок. Формулюйте запитання так: «Які дії слід виконати, щоб…?».

Варіанти можливих відповідей для формулювання запитань виберіть зі списку:

► перетягти значок об’єкта, утримуючи ліву кнопку миші;

► вибрати з контекстного меню об’єкта команду Перейменувати;

► двічі клацнути на значку об’єкта лівою кнопкою миші або вибрати з контекстного меню об’єкта команду Відкрити;

► клацнути лівою кнопкою миші на значку об’єкта;

► перетягти значок об’єкта, утримуючи ліву кнопку миші та клавішу Shift;

► виділити об’єкт і натиснути клавішу Delete.

2. Чи можна визначити кращий спосіб виконання дій над об’єктами файлової системи? Для цього порівняйте два інструменти — контекстне меню та файловий менеджер. Для кожної дії: створення, копіювання, переміщення, перейменування та видалення об’єктів — назвіть послідовності дій, які треба виконати. Один з пари пропонує послідовність дій, що виконуються за допомогою контекстного меню, другий — засобами програми Провідник. Обговоріть результати.

3. Коли виникає потреба в перейменуванні, переміщенні та видаленні ярликів? Наведіть приклади.

Досліджуємо

4. На диску, який укаже вчитель, створи папки за зразком (мал. 64), указавши своє прізвище.

Мал. 64

Зміни вигляд піктограми папки Документи Прізвище. Для цього в контекстному меню папки обери вказівку Властивості. Перейди у вкладку Настроювання (мал. 65) та натисни кнопку Вибір файлу. Обери файл із зображенням, яке б ти хотів (хотіла) відобразити на значку папки.

Мал. 65

Міркуємо

5. У папці Зображення Марина зберегла фото після літнього І відпочинку (мал. 66).

Мал. 66

Які поради щодо впорядкування файлів і папок можна надати дівчинці?

6. У яких випадках для виділення групи файлів доцільно використовувати такі способи:

1) протягування мишею, окреслюючи прямокутник навколо об’єктів;

2) клацання послідовно на двох об’єктах при натисненій клавіші Shift;

3) клацання послідовно на кількох об’єктах при натисненій клавіші Ctrl;

4) натиснення на клавіатурі комбінації клавіш Ctrl+A?

Чи є спільне і які відмінності при копіюванні, переміщенні та видаленні об’єктів файлової системи? Результати подай у вигляді схеми (мал. 67).

Мал. 67

Оціни свої знання та вміння

ü Я розумію, які програми називають файловими менеджерами.

ü Я вмію створювати ярлики засобами програми Провідник.

ü Я вмію створювати файли засобами програми Провідник.

ü Я вмію виділяти кілька файлів одночасно.

ü Я вмію перейменовувати файли та папки.

ü Я вмію копіювати й переміщувати файли, папки.

ü Я вмію видаляти й відновлювати файли, папки, ярлики.

Словничок

Файловий менеджер.

УЗАГАЛЬНЮЄМО

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити