Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 2 МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ

8. ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА

ПРИГАДАЙ

► як ти обмінюєшся повідомленнями зі своїми батьками, друзями, родичами, що живуть в іншій місцевості;

► як поява Інтернету змінила життя людей

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

що таке локальна комп’ютерна мережа;

як створюють локальну мережу;

як працювати з об’єктами локальної мережі

Вивчаємо

1. Що таке локальна комп’ютерна мережа?

Термін «мережа» нам трапляється досить часто: мережа магазинів, мережа водопостачання в місті, телефонна мережа, мережа автомобільних доріг (мал. 68) тощо.

Мережа — це сукупність пов’язаних між собою об’єктів, що мають однакове призначення та спільні властивості.

Мал. 68

Комп’ютери також можуть бути об’єднані в мережу. Але щоб комп’ютери були об’єднані між собою, потрібні додаткові пристрої та спеціальне програмне забезпечення.

Комп’ютерна мережа — сукупність комп’ютерів й інших пристроїв, з’єднаних між собою для обміну даними та спільного використання пристроїв.

Залежно від кількості комп’ютерів у мережі та площі, на якій вони розміщені, розрізняють локальну і глобальну комп’ютерні мережі.

Інтернет є найвідомішою глобальною комп’ютерною мережею, що об’єднує комп’ютерні мережі та окремі комп’ютери, розміщені в різних частинах світу.

Локальна комп’ютерна мережа — це мережа, що об’єднує комп’ютери та інші пристрої на обмеженій площі, наприклад, локальна мережа в школі, будинку, офісі.

На малюнку 69 зображено приклад локальної мережі.

Якщо комп’ютери об’єднано в локальну мережу, користувачі можуть переглядати об’єкти файлової системи кожного з комп’ютерів мережі; переміщувати дані з одного комп’ютера на інший; отримувати доступ до мережевого пристрою. Наприклад, якщо в комп’ютерному класі є принтер, а комп’ютери об’єднано в локальну мережу, то кожний учень зі свого комп’ютера може надрукувати на даному принтері вітальну листівку, підготовлену на уроці інформатики. Це роблять з метою економії ресурсів.

Мал. 69

2. Як створюють локальну мережу?

Обмін даними між комп’ютерами локальної мережі може відбуватися по спеціальних каналах — проводах чи безпровідним способом. Для налаштування безпровідного підключення комп’ютерів та інших пристроїв до локальної мережі можна використовувати, наприклад, Bluetooth (мал. 70).

Мал. 70

Цікаво

Bluetooth — технологія бездротового зв’язку, що забезпечує безкоштовний і надійний обмін даними між персональними комп’ютерами, мобільними телефонами, принтерами, цифровими фотоапаратами, мишами, клавіатурами, навушниками тощо в радіусі до 10 м.

Саме завдяки цим каналам можна налагодити мережеву взаємодію між об’єктами мережі.

Мережева взаємодія — обмін повідомленнями між пристроями мережі.

При об’єднанні комп’ютерів у мережі всі об’єкти можуть бути рівноправними учасниками мережевої взаємодії (мал. 71). Існує також інший спосіб створення мережі, за якого окремі комп’ютери використовують для обслуговування інших (мал. 72). Такі спеціальні комп’ютери називають серверами (мал. 73).

Мал. 71

Мал. 72

Сервер забезпечує зберігання й передавання даних до комп’ютерів локальної мережі та надає відповідні послуги іншим об’єктам мережі. Комп’ютери, що використовують ресурси сервера, називають клієнтськими, або просто клієнтами.

3. Як працювати з об’єктами локальної мережі?

Для того щоб налагодити мережеву взаємодію між об’єктами мережі, потрібні спеціальні програми, які забезпечують роботу локальної мережі. За їх допомогою можна управляти доступом користувачів до комп’ютера (мал. 74) та мережевих ресурсів.

Мал. 73

Мал. 74

Доступ — це право на використання деякого ресурсу.

Ресурси мережі — це апаратні, програмні та інформаційні об’єкти. Наприклад, у локальній мережі ніколи можна:

ü надати доступ до мережевих папок бібліотеки — так учні зможуть копіювати тексти для вивчення на уроках української та зарубіжної літератури;

ü заборонити доступ учнів до програм і документів, розміщених на комп’ютерах учителів;

ü надати права вчителям інформатики переглядати й редагувати файли учнів, розміщені у визначених папках на комп’ютерах комп’ютерних класів;

ü дозволити адміністратору встановлювати програми на комп’ютери локальної мережі тощо.

Якщо комп’ютер підключено до локальної мережі, то у вікнах папок під час роботи з операційною системою Windows 7 відображуються розташовані на інших комп’ютерах об’єкти, до яких надано спільний доступ (мал. 75). Усі ресурси локальної мережі, до яких можна отримати доступ з певного комп’ютера, відображуються в папці Комп’ютер. За замовчуванням при виборі системної папки Мережа в робочій області вікна папки Комп’ютер відображуються всі відкриті для спільного доступу диски та папки на комп’ютерах локальної мережі.

Мал. 75

При виділенні будь-якого мережевого ресурсу (диска, папки або файла) (мал. 76) у рядку стану відображається встановлений рівень доступу до нього.

Надати спільний доступ можна за допомогою вказівок вікна папки, що містяться у списку Дозволити спільний доступ для… (мал. 77) або за допомогою вказівок контекстного меню виділеного об’єкта (мал. 78).

Мал. 76

Мал. 77

Мал. 78

Якщо створити локальну мережу з ноутбуків учнів, де учні мають рівні права, то надавати доступ до об’єктів операційної системи різних комп’ютерів зможе кожний учень.

До загальних папок Бібліотеки (мал. 79) також може бути надано спільний доступ. Тоді будь-який файл чи папка, створені чи скопійовані до загальної папки, стають доступними для інших користувачів локальної мережі. Також загальні об’єкти, як правило, розміщуються в домашній групі. Це можуть бути як файли чи папки, так і пристрої, зокрема принтер (мал. 80).

Мал. 79

Мал. 80

Операційна система Windows 7 автоматично налаштовує домашню групу, але лише з комп’ютерами, на яких встановлено операційну систему Windows 7.

Щоб відкрити об’єкт, який розташовано на іншому комп’ютері локальної мережі, необхідно серед об’єктів мережі (мал. 80) його обрати та двічі клацнути на його значку.

Залежно від наданих прав доступу, користувач може переглядати, копіювати або переміщувати файли чи папки, розташовані на різних комп’ютерах мережі. Ці дії виконуються так само, як і при роботі на власному комп’ютері.

Діємо

Вправа 1. Спільний доступ.

Завдання. Визнач рівень доступу до файлів на локальному комп’ютері. У бібліотеці Документи створи папку Спільна_k та відкрий до неї спільний доступ.

1. У системній папці Бібліотеки обери бібліотеку Документи, далі папку Мережа та визнач рівень доступу до файла Мережа.jpg.

2. У бібліотеці Документи створи папку Спільна к (де к — номер твого комп’ютера в локальній мережі класу).

3. Скопіюй до неї текстовий документ Тест_мережа.dосх і графічний файл Мережа.jpg.

4. Виклич контекстне меню папки Спільна_k та спробуй відкрити спільний доступ до неї. Для цього в контекстному меню папки обери Дозволити спільний доступ для \Домашня група (читання і запис).

Примітка. Якщо вказівка Дозволити спільний доступ для /Домашня група (читання і запис) недоступна, то це означає, що адміністратор мережі не надав тобі такого права, тому це завдання ти виконати не зможеш.

Вправа 2. Переміщення зображень.

Завдання. Створи папку, що має назву твого прізвища та імені, у папці Спільні зображення на одному з комп’ютерів локальної мережі та скопіюй до неї файл Побудова мережі.jpg з папки Зображення твого комп’ютера.

1. З’ясуй кількість комп’ютерів у мережі класу.

2. Відкрий папку Спільні зображення (мал. 81) на одному з комп’ютерів локальної мережі (указаному вчителем).

3. Створи в ній нову папку зі своїм прізвищем та ім’ям.

4. Відкрий на своєму комп’ютері вікно Комп’ютер. У бібліотеці Зображення скопіюй графічний файл з іменем Побудова мережі.jpg та встав до щойно створеної папки в папці Спільні зображення (на обраному вчителем комп’ютері) у локальній мережі.

5. Переглянь зображення, що створили твої однокласники й однокласниці.

Мал. 81

Вправа 3. Перегляд текстових документів.

Завдання. Переглянь текстові документи однокласників, розміщені в папці Тексти на іншому комп’ютері локальної мережі.

1. Відкрий бібліотеку Документи на одному з комп’ютерів мережі.

2. Відкрий папку Тексти та переглянь кілька файлів.

3. Чи можеш ти редагувати ці текстові документи?

4. Зроби висновок про рівень доступу до файлів, розміщених у цій папці.

Вправа 4. Переміщення текстового документа.

Завдання. Встанови порядок дій, які слід виконати для переміщення текстового файла Poбoтa.txt у папку Спільні документи на комп’ютері з іменем Учень 1 у мережі. Розмісти у правильній послідовності дії, запропоновані у вправі за посиланням http://LearningApps.org/view2446759.

Досліджуємо

Вправа 5. Керування доступом у локальній мережі.

Завдання. Визнач, чи може користувач локальної мережі встановити спільний доступ до папок, розміщених на інших комп’ютерах локальної мережі. Зроби висновок.

Обговорюємо

1. Поясни на прикладах поняття «мережа».

2. Яку мережу називають комп’ютерною?

3. Які мережі ти використовуєш у школі, а твої батьки — на роботі? Наведи приклади.

4. Як відбувається економія ресурсів під час використання локальної комп’ютерної мережі? Наведи приклади.

5. Як надати спільний доступ до папки для користувача комп’ютера?

6. Коли виникає потреба копіювати й переміщувати файли між різними комп’ютерами локальної мережі? Наведи приклади.

Працюємо в парах

1. Яку комп’ютерну мережу створено у вашій школі? Висловте спочатку свої припущення, а потім доведіть їх.

2. Навіщо відкривати спільний доступ до папок і файлів на своєму комп’ютері? Обговоріть.

3. Обговоріть, як можуть передаватись дані в локальних мережах, схеми яких зображено на малюнку 82.

Мал. 82

Міркуємо

4. У старшої сестри п’ятикласника Артура комп’ютери в офісі об’єднано в локальну мережу. Розглянь малюнок 83 і дай відповіді на запитання:

1) Скільки комп’ютерів у локальній мережі?

2) Який принтер використовується в мережі?

3) Яке ім’я має папка для спільного доступу?

Мал. 83

5. Тобі вже доводилося працювати з даними, розміщеними в Інтернеті. Це глобальна мережа. Визнач, що є спільного та які відмінності мають локальні й глобальні мережі.

Оціни свої знання та вміння

Я знаю, що таке комп’ютерна мережа.

Я можу ПОЯСНИТИ, навіщо комп’ютери об’єднують у мережі.

Я можу пояснити переваги використання локальних мереж.

У Я знаю про різні права доступу користувача до ресурсів у мережі.

Я вмію знайти потрібну папку, розміщену в мережі.

Я можу визначити рівень доступу до конкретної папки.

Я вмію відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі.

Я вмію копіювати та переміщувати дані між різними комп’ютерами мережі.

Словничок

Комп’ютерна мережа, локальна мережа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити