Інформатика 6 клас

Розділ 4 Текстовий процесор

 

21. Редагування текстового документа

 

ТИ ВЗНАЄШСЯ:

Вивчаємо

Як відредагувати текст у середовищі текстового процесора?

Внесення змін до вмісту текстового документа називають його редагуванням.

Редагування тексту — внесення змін у текст: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об’єктів.

Тобі вже доводилося виправляти помилки в текстовому документі та виконувати редагування текстових написів у середовищі редактора презентацій.

Для редагування текстових документів потрібно виконати такі дії: завантажити текстовий процесор, відкрити документ, увести необхідні зміни та зберегти результати роботи.

Під час редагування документ а важливо враховувати положення текстового курсора.

Текстовий курсор — це обєкт (вертикальна позначка, що блимає), який вказує на поточне місце в документі.

Для роботи з абзацами виконують такі дії:

♦ щоб розділити абзац на два, необхідно встановити текстовий курсор у передбачуваний кінець першого абзацу та натиснути клавішу Enter;

♦    для об'єднання двох абзаців в один можна:

— уст зловити текстовий курсор за останнім символом першого абзацу й натиснути клавішу Delete;

— установити текстовий курсор перед першим символом другого абзацу й натиснути клавішу Backspace.

Які дії можна виконувати з фрагментами тексту

Фрагмент тексту — довільна послідовність символів тексту.

Щоб видалити, перемістити чи скопіювати фрагмент тексту, його слід спочатку виділити.

Виділити фрагмент можна за допомогою протягування миші. Виділений фрагмент фарбується кольором — як правило, синім. Для того щоб зняти виділення, достатньо клацнути за межами виділеного фрагмента.

Список дій, які можна виконувати з виділеним фрагментом, відображається в контекстному меню. Для виконання деяких з        цих дій також можна використати відповідні інструменти, що відображаються на вкладці Основне (мал. 112, а) в Microsoft Word (пан елі інструментів Стандартна(мал. 112,6) в LibreOffice Writer).

Мал. 112

Для виконання дій з використанням буфера обміну можна використовувати мишу: вибрати потрібну вказівку або натиснути комбінацію клавіш на клавіатурі.

Буфер обміну в середовищі текстового процесора використовуємся аналогічно до опрацювання фрагментів зображень у графічному редакторі:

Копіювати

Вирізати

Вставити

Виділений фрагмент вноситься до буфера обміну, але не змінює свого розташування в тексті

Виділений фрагмент переміщується до буфера обміну і видаляється з тексту

Виділений фрагмент вставляється в текст у місце, де знаходиться текстовий курсор, але не видаляється із буфера

Разом з тим, у програмах пакета Microsoft Office буфер обміну дає змогу зберігати одночасно до 24 об'єктів. Щоб переглянути його вміст, натискають кнопку у правому нижньому куті групи Буфер обміну. Якщо в текст слід вставити фрагмент, який був перенесений раніше до буфера, то клацають один раз на відповідному об'єкті зі списку (мал. 113).

Якщо є потреба вставити всі об'єкти буфера обміну, то натискають кнопку Вставити, все. Видаляють усі об'єкти буфера обміну за допомогою кнопки Очистити все.

Maл. 113

Як виконувати заміну фрагментів тексту в Microsoft Word?

Пошук і заміну фрагментів тексту можна здійснювати автоматизовано. Для цього використовується група інструментів Редагування (мал. 114) на вкладці Основне.

Для пошуку потрібного фрагмента тексту в документі слід виконати вказівку Пошук. У полі пошуку панелі Навігація (мал. 115) потрібно ввести шукану фразу, наприклад, чуб арики, чубчики,

У результаті знайдена фраза буде виділена в тексті іншим кольором. Якщо потрібна фраза зустрічається в тексті не один раз, усі збіги відображаються на панелі навігації. Для переходу слід натиснути на потрібному фрагменті.

Якщо в документі необхідно замінити слово (або фразу) на інше, можна використати засіб автоматичної заміни за таким алгоритмом:

1. Установити текстовий курсор на початок документа або в місце, починаючи з якого необхідно шукати слово, що його слід замінити.

2.  Виконати вказівку Замінити за допомогою однойменного інструмента.

Мал. 114

Maл. 115

 

 

3. У діалоговому вікні Пошук і замінювання (мал. 116) в поле Знайти ввести слово, яке необхідно шукати в документі, та в поле Замінити на ввести слово, на яке необхідно замінити.

Maл. 116

Які особливості заміни фрагментів тексту в LibreOffice Writer?

У текстовому процесорі LibreOfficе Writer режим редагування буде доступний, якщо на панелі інструментів Стандартна обрати інструмент

Для пошуку потрібного фрагмента в меню Зміни обирають вказівку 3найти (Ctrl + F), яка викликає панель інструментів Знайти (мал. 117).

Мал. 117

У полі Знайти вказують фрагмент пошуку, наприклад. Чубарики. Стрілки  дають змогу здійснювати пошук від місця розташування курсора до початку або до кінця документа. За допомогою вказівки Знайти все виділяють у тексті всі фрагменти, що збігаються з фрагментом пошуку.

Для пошуку та заміни фрагмент а текстового документа у правій частині панелі інструментів Знайти або в меню Правка обирають інструмент Знайти та замінити 

У вікні, що відкривається при цьому, задають умови пошуку та заміни (мал 118).

Мал. 118

Діємо

Вправа 1. Редагування тексту.

Завдання. Відредагуй текст, який зберігається у файлі Приказки, так, щоб кожне прислів'я починалося з нового абзацу.

1. Відкрий документ Приказки, що зберігається в папці Текстовi документи на Робочому столі.

2. Розмісти прислів'я і приказки так, щоб кожне з них було розміщене в окремому абзаці.

Для цього встанови текстовий курсор на кінець першого рядка та натисни клавішу Delete. Далі встанови курсор після крапки та натисни Enter.

3. Діючи аналогічно, заверши редагування документа за зразком (мал. 119).

Прислів’я та приказки

Не поговоривши з головою, не берись руками.

Хто багато робить, той і багато вміє.

Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Птицю пізнають по пір'ю, а людину по словах.

Де сила не візьме,там розум допоможе.

Maл. 119

4. Збережи відредагований документ із тим самим іменем у папці Тексти твоєї структури папок.

Вправа 2. Буфер обміну.

Завдання. У файлі Козак склади текст пісні за зразком, використовуючи буфер обміну.

1. Відкрий документ Козак, що збеpiгається в папці Текстові документи на Робочому столі.

2. Використовуючи буфер обміну, склади із запропонованих рядків текст пісні за зразком (мал. 120).

Для цього виконай такі дії: виділи текстовий фрагмент, що містить фразу Під копитом камінь тріснув, і скопіюй його в буфер обміну за допомогою вказівки контекстного меню Копіювати.

3. Установи курсор у місце тексту, де ця фраза має повторитися. Виконай вставку з буфера обміну за допомогою комбінації клавіш Ctrl + V.

4. Установи курсор на початок строфи та ще раз встав фрагмент із буфера обміну за допомогою вказівки Вставити 

5. Продовжуй редагування документа. Інструменти та способи редагування обирай самостійно.

6. Збережи результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці Тексти твоєї структур и папок.

Мал. 120

Вправа 3. Заміна фрагментів тексту.

Завдання. Виконай заміну фрагмента тексту Чубарики, чубчики в документі Ой у лузі калина на текстовий фрагмент Комарики, дзюбрики.

1. Відкрий документ Ой у лузі калина, що зберігається в папці Текстові документи на Робочому столі.

2. Виділи фрагмент тексту Чубарики, чубчики, що міститься в четвертому рядку документа, та скопіюй його до буфера обміну.

3.   Виконай вказівку Замінити. Для цього:

♦   установи текстовий курсор в поле Знайти і натисни комбінацію клавіш Ctri+ V для вставляння з буфера обміну;

♦   у поле Замінити на: введи фразу Комарики, дзюбрики. Натисни кнопку Замінити все.

4. Збережи документ із тим самим іменем у папці Тексти твоєї структури папок.

Досліджуємо

 Вправа 4. Об’єднання вмісту документів.

Завдання. Визнач, як у середовищі текстового процесора Microsoft Word об'єднати два текстові документи, що зберігаються у файлах з різним розширенням.

Об'єднай за допомогою буфера обміну вміст файлів Прислівя.tхt і Приказки.dосх, що зберігаються в папці Текстові документи на Робочому столі. Результат збережи у файлі Приказки.dосх у папці Тексти твоєї структури папок.

Обговорюємо

1. Які дії виконують при редагуванні тексту? Які з них можна виконати автоматично в середовищі текстового процесора?

2. Які дії можна виконувати з фрагментами тексту?

3. Які є способи копіювання і вставляння фрагментів тексту?

4. У чому особливості використання буфера обміну?

5. Дня чого виконують заміну текстових фрагментів в автоматичному режимі? Наведи приклади.

6. Як виконати заміну текстових фрагментів у середовищі текстового процесора? Опиши алгоритм.

7. Як здійснити пошук потрібних фрагментів тексту в середовищі текстового процесора? У яких режимах роботи з текстовим документом це можна виконати?

Працюємо в парах

1. Назвіть спільне й відмінне при використанні буфера обміну при роботі з графічним редактором і текстовим процесором. Обговоріть у парах і за результатами побудуйте схему.

2. Пограйте у гру «Правда — неправда». Для цього по черзі пропонуйте твердження про виконання дій виділення, копіювання, видалення й переміщення фрагментів тексту за допомогою комбінацій клавіш, контекстного меню та інструментів текстового процесора. Партнер має сказати: правда чи неправда. За кожний правильний висновок нараховуйте 1 бал. Виграє той, хто набере більшу кількість балів. Правильність відповіді перевіряйте експериментально.

3. Чи можна в списку об'єктів буфера обміну Microsoft Office виділити кілька фрагментів і такою групою вставити в текст? Обговоріть у парах. Результати обговорення перевірте експериментально.

4. У яких випадках при виконанні автоматизованої заміни фрагмента (тексту доцільно використовувати вказівки Замінити, Замінити все, Знайти далі? Відповідь аргументуйте.

Повторюємо

Поясни, як виконати кожну з дій на схемі.

Оціни свої знання та вміння

-      Я знаю, які дії виконують при редагуванні тексту.

-      Я вмію об'єднувати і розділяти абзаци в текстовому документі в середовищі текстового процесора.

-      Я можу пояснити, що таке фрагмент тексту, та навести при клади.

-      Я можу описати різні способи копіювання і вставляння фрагментів тексту в середовищі текстового процесора.

-      Я вмію видаляти, копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням, використовуючи буфер обміну.

-      Я можу знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматизованому режимі.

 Словничок

Редагування тексту, фрагмент тексту, текстовий курсор.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити