Інформатика 6 клас

Розділ 5 Комп’ютерні мережі

 

30. Пошук в Інтернеті

 

ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

Вивчаємо

Як здійснювати простий пошук в Інтернеті за допомогою браузера?

На сьогодні в Інтернеті доступні понад кілька мільярдів веб-сайтів. Якщо адреса потрібної веб-сторінки відома, то для перегляду її вмісту достатньо в рядку адреси браузера ввести цю адресу та дочекатися завантаження веб-сторінки за наявності зв'язку з Інтернетом. Якщо ж користувачеві необхідно знайти деякі відомості з певної тематики, а адреса веб-сторінки невідома, то необхідно скористатися засобами пошуку. Пошук в Інтернеті здійснюється аналогічно до того, як на комп'ютері шукаютв об'єкти файлової системи, — для цього використовується рядок пошуку.

У рядок пошуку вводят в ключові слова — слова, що відображають основний зміст пошуку і мають міститися на шуканих веб-сторінках, обираютв інструмент Пошук  або натискають клавішу Enter, Ключові слова — слово або кілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей.

У деяких браузерах, зокрема Google Сhrоmе тa Internet Ехрlorеr, рядок адреси є одночасної рядком пошуку (мал. 178).

Мал. 178

Як використовувати пошукові системи?

Для пошуку в Інтернеті потрібних відомостей часто використовують також пошукові системи.

Пошукові системи — це програми, призначені для пошуку відомостей в Інтернеті за ключовими словами.

Деякі пошукові системи надають можливість також здійснювати пошук за темами, впорядкованими за групами.

Загальновідомими е пошукові системи Google, Яндекс, Мета, Yahoo. Кожна пошукова система має свій веб-сайт із головною сторінкою, адресу якого слід увести в адресний рядок браузера: www.google.com.ua,www.yandex.ua, www.meta.ua або www.yahoo.com.

Спільним для головних сторінок різних пошукових систем е наявність рядка пошуку, до якого користувач із клавіатури мас вводити ключові слова, і кнопки Шукати (Пошук, Знайти тощо).

Результати пошуку за допомогою пошукової системи мають вигляд списку посилань. Пошукова система Google демонструє кількість результатів пошуку та час, за який було знайдено певну кількість результатів (мал. 179).

Maл. 179

Пошукові системи дають можливість шукати за ключовими словами різні об'єкти: не лише текстові дані на веб-сторінках, а й зображення, географічні об'єкти на карті, відео тощо. Сьогодні існує можливість здійснювати пошук голосом.

Голосовий пошук — невеличка додаткова програма, що встановлюється в браузер Google Chrome. Деякі операційні системи підтримують функцію голосового пошуку українською, російською, англійською та іншими мовами. Для ефективного застосування голосового пошуку потрібно мати мікрофон і чітко вимовляти кожне слово.

Слід зазначити, що пошукові системи періодично змінюють вигляд своїх сторінок із можливістю змінювати параметри для отримання більш точних результатів пошуку.

Кожна пошукова система дає змогу проводити простий і розширений пошук матеріалів. При організації розширеного пошуку слід скористатися додатковими матеріалами на сайті пошукової системи для того, щоб за потреби уточнити (розширити чи звузити) отримані результати пошуку. Про особливості проведення розширеного пошуку засобами конкретної пошукової системи можна дізнатися з її довідки.

Яким відомостям, що подані на-сайтах, можна довіряти?

Завдяки Всесвітній глобальній мережі можна мати доступ до великої кіль кості інформаційних ресурсів. Це відкриває широкі можливості для навчання. Але водночас Інтернет містить багато матеріалів, які не можна вважати ані корисними, ані достовірними. Оскільки всі мають можливість розміщувати в мережі будь-які свої повідомлення і коментарі, слід навчитися критично оцінювати відомості, їх правильність та актуальність.

Як навчитися відрізняти достовірні факти від суб'єктивних думок, упереджених даних, неправдивих відомостей?

Важливо розуміти, хто є автором веб-документа, хто (яка організація чи людина) його спонсорує, чи призначений він для публічного спілкування, чи можна його вважати надійним джерелом.

Для перевірки достовірності відомостей доцільно звертатися до інших веб-ресурсів, до засобів масової інформації (ЗМІ), зокрема газет і журналів, довідкових видань.

Відкривши веб-сторінку, бажано оцінити її за основи ими ознаками, щоб упевнитися в надійності поданих матеріалів.

Авторитетність джерел та авторів. Зверни увагу на те, яка організація або особа створила цей сайт, яка мета його створення, для кого його було створено. Чи достатнім є обсяг знань і досвід людей, які опікуються цим сайтом? Що подано на сайті — об'єктивні факти чи особи ста думка автора? Чи мають власники сайта ліцензії, відповідно до яких сайт може висвітлювати дане питання? Адже деякі начебто інформаційні сайти чи сайти новин насправді подають лише власний погляд, особисту думку окремої людини, яка може відрізнятися від офіційної. Відповіді на ці запитання, як правило, містяться в нижній частині головної сторінки веб-сайта або на окремій сторінці Про нас, Контакти, Про сайт тощо.

Точність даних і фактів. Визначити, що матеріали, подані на сайті, достовірні, можна кількома способами. З'ясуй, із яких джерел автор сайта отримує відомості. Зверни увагу на наявність або відсутність списку першоджерел і посилань на інші сайти.

Об’єктивність подання даних. Більшу довіру викликає неупереджений сайт. Зазвичай автори таких сайтів відтворюють різні погляди на одне й те саме питання або взагалі утримуються від висновків і коментарів, подаючи лише факти. Для цього перевір відомості, подані на сайті, за допомогою інших джерел (книжок, журналів тощо). Подивися, чи не намагаються на сайті щось продати відвідувачам або чи не змальовують певну ситуацію однобічно. Чи забезпечено зворотний зв'язок із можливістю спілкування з автором статті чи адміністратором сайта? Для цього відшукай адресу електронної пошти або засоби для надсилання повідомлень авторам сайта.

Актуальність даних. Зверни увагу нате, як часто оновлюються матеріали на сайті. Саме за цим показником визначається їх актуальність. Буває, що події, які видають за майбутні, уже відбулися. Крім того, важливо знати, коли створено сайт. Для цього, як правило, у нижній частині головної сторінки сайта можна знайти дату його створення, останньої публікації тощо.

Діємо

Вправа 1. Пошук в Інтернеті.

Завдання. Знайди відомості про визначні місця Ужгорода.

1. Користуючись простим пошуком браузера Google Chrome, знайди адресу Ужгородського замку.

2. Користуючись Вікіпедією (http://uk.wikipedia.org), дізнайся, де знаходиться краєзнавчий музей м. Ужгорода.

3. Розглянь зображення Ужгородського замку і костелу Святого Юрія через пошук зображень. Для цього обери в результатах пошуку посилання Зображення (мал. 180). До яких архітектурних стилів належить кожна архітектурна споруда?

Мал. 180

4. Переглянь відео про замки Ужгорода нa Youtube. Для цього в поле пошуку введи ключові слова: youtube замки України Ужгород.

Вправа 2. Створення маршруту.

Завдання. Визнач відстань між містами України. Проклади маршрут автомобільної подорожі між ними.

1. У поле пошуку введи назву першого міста та обери пошук на карті посилання Карти (мал. 181).

Мал. 181

2.   Обери кнопку Прокласти маршрут (мал. 182).

Мал. 182

3.   Уведи в поле точки В назву другого міста та натисни клавішу Enter.

4. Визнач маршрут, на який треба витратити найменшу кількість часу (мал. 183).

Мал. 183

5. Переглянь пропозиції щодо використання громадського транспорту для подорожі.

6.   Зміни параметри пошуку для подорожі залізничним транспортом.

Досліджуємо

Вправа 3. Пошукові системи.

Завдання. Досліди, які об'єкти можна шукати за допомогою пошукових систем Google та Yandex, Визнач спільне і відмінне. За результатами побудуй діаграму Венна.

Обговорюємо

1. Які засоби для організації простого пошуку використовуються у браузерах?

2.   Що таке пошукові системи?

3.   Які пошукові системи використовують твої знайомі, батьки ?

4.   Які об'єкти можна шукати за допомогою пошукових систем?

5. Чи завжди можна довіряти відомостям, що подані на сайтах? Відповідь поясни.

Працюємо в парах

1. Знайдіть в Інтернеті відповіді на такі запитання:

♦   Яка висота Кельнського собору?

♦   Скільки гетьманів було в Україні ? Хто вони ?

♦   У якому році народи вся І. Я. Франко?

♦   Скільки президентів було в США?

♦   Де похований Наполеон Бонапарт?

♦   У якому році народився В. Стус?

♦   Де було встановлено перший пам'ятник Лесі Українці?

Обговоріть з іншою парою, який спосіб пошуку був вами використаний

та чому.

2. Висловіть припущення, коли варто застосовувати голосовий пошук. Для перевірки власних припущень знайдіть потрібні відомості в Інтернеті.

3. Визначте головну думку кожнoго абзацу в запрoпонованому тексті. Визначте по кілька ключових слів до кожного абзацу. Ці слова можуть допомогти під час пошуку відомостей в Інтернеті. Знайдіть в Інтернеті додаткові матеріали до вказаної теми.

Мало хто знає, що перший у континентальній Європі комп'ютер було створено в Україні в 1951 році. Перша ЕОМ називалася Малою електронною лічильною машиною (російською МЭСМ). Незважаючи на скромне слово «Мала», вона налічувала 6000

електронних ламп і ледь умістилася в лівому крилі будівлі гуртожитку колишнього монастирського селища Феофанія в 10 км від Києва.

Машину було створено в лабораторії обчислювальної техніки Інституту електротехніки АН УРСР (Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки) під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедева. Машина займала найбільшу кімнату площею 60 м2 у лівому крилі лабораторії у Феофанії і працювала з небувалою на ті часи швидкістю — 3 тис. операцій за хвилину (для порівняння, сучасні комп'ютери виконують мільйони операцій за секунду), а також виконувала операції віднімання, додавання, множення, ділення та інші.

4. Розгляньте головну сторінку сайта українознавчої гри «Соняшник» (http://gra-sonyashnyk. corn. uа.), копію якої знято 1 грудня 2013 р. (мал. 184). Знайдіть п'ять підтверджень тому, що поданим на сайті відомостям  можна довіряти.

Мал. 184

 

Повторюємо

Розглянь схему. Поясни, як пов'язані між собою її складові.

 

Оціни свої знання та вміння

-      Я вмію здійснювати пошук в Інтернеті.

-      Я можу сформулювати ключові слова для пошуку необхідних відомостей.

-      Я можу назвати різні пошукові системи.

-      Я вмію використовувати пошукові системи для пошуку даних в Інтернеті.

Словничок

Ключові слова, пошукові системи.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити