Інформатика 6 клас

Розділ 5 Комп’ютерні мережі

 

32. Інтернет для навчання

 

ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

 Вивчаємо

Які матеріали з Інтернету можна використати для навчання?

Інтернет можна використовувати для навчання: здійснювати пошук навчальних матеріалів, зображень, фотографій, відео, навчальних програм тощо.

Крім того, в Інтернеті є безліч сайтів, які створено спеціально для навчання. Серед них — електронні словники, перекладачі, енциклопедії.

Перевірити правопис, знайти тлумачення або переклад слів можна за допомогою електронних словників. Збірки електронних словників можна знайти на сайтах: Мова Інфо (www.mova.info), Словопедія (slovopedia.org.ua) (мал. 185) та інших.

Мал. 185

 

Ті, хто цікавиться українською мовою, можуть скористатись електронною версією словника Бориса Дмитровича Грінченка (http://wiki.kubg.edic.ua/ «Словарь_української_мови») (мал. 186).

Мал. 186

Онлайн-перекладач — це програма для автоматичного перекладу тексту з однієї мови на іншу.

На відміну від словників, програми-перекладачі опрацьовують словосполучення, цілий текст, а не тільки окремі слова. Тому ми отримуємо зв'язний текст іншою мовою, а не просто набір слів. Широкого розповсюдження набули такі онлайн-перекладачі:

•     PROMT Translation (www.translate.ru),

•   Пролинг ОФИС Online (www.prolingoffice.com/services/ translate),

•     Pragma On-Line (www.translate.ua/uk/on-line),

•     перeкладач Google (translate.google.сom.uа) (мал. 187) та ін.

Мал. 187

 

Які бувають інтернет-енциклопедії?

Інтернет-енциклoпeдії — це сайти, які містять довідкові відомості з різних галузей знань.

Енциклопедії бувають універсальними, вони охоплюють відомості різної тематики. Інші можуть містити дані з одного із напрямів знань (наприклад, комп'ютерні науки або математика).

Однією з найпопулярніших універсальних міжнародних онлайн-енциклопедій є Вікіпедія, відомості в якій подаються різними мовами світу.Українська Вікіпедія має таку адресу: uk.wikipedia.org (мал. 188).

Мал. 188

Статті у Вікіпедії класифікують за категоріями, а категорії об'єднують у розділи. Пошук потрібних даних можна проводити за категорією або швидким пошуком за ключовими словами.

Вікіпедія започаткована в січні 2001 року. Матеріали енциклопедії створюються й уточнюються зусиллями всіх бажаючих. При цьому організатори стежать, щоб у кожній статті подавалися правдиві дані, а точка зору дописувачів була нейтральною. Статті Вікіпедії можуть використовувати всі бажаючі.

Прикладом енциклопедії одного з напрямів знань э Всеукраїнська велика енциклопедія тварин (мал. 189). Її можна відкрити за адресою tvarunu.com.ua.

Мал. 189

Як зберегти матеріали, знайдені в Інтернеті?

Документи, знайдені в Інтернеті, можна зберігати на власному комп'ютері. Якщо пошук здійснювався для створення власного документа, наприклад презентації чи текстового документа, то зазвичай знайдені матеріали зберігають в окремій папці. У власному документі на останній сторінці чи слайді створюють список Використані джерела, де вказують назву сайта, з якого було збережено матеріал та його адресу.

Збереження веб-сторінки, відкритої у вікні браузера Google Chromes виконується за допомогою вказівки Налаштування/ Зберегти сторінку як(мал. 190).

Мал. 190

 

Частину тексту веб-сторінки зберігають за допомогою буфера обміну: необхідно виділити потрібну части ну тексту, скопіювати його до буфера, а потім вставити у відкритий документ так, як це виконується в середовищі текстового процесора чи редактора презентацій.

Окреме зображення зберігають, викликавши контекстне меню й обравши команду Зберегти зображення як… (мал. 191).

Maл. 191

Вправа 1. Збереження частини тексту веб-сторінки.

Завдання. Знайди в Інтернеті означення сервісу блогу збережи його та адресу веб-сторінки в текстовому файлі.

1. Завантаж браузер і в рядок адреси введи адресу пошукової системи www.google. com. ua.

2. У полe Пошук у веди кkючове слово блог та натисни кнопку Пошук.

3. Після відображення на екрані результатів пошуку обери посилання на вільну енциклопедію Вікіпедія. Відкрий цю сторінку в новому вікні, обравш и в контекстному меню відповідну вказівку.

4. Якщо відкрилась російська версія Вікіпедії, у розділі іншими мовами вибери українську мову. Ви дли потрібне означення й у контекстному меню до обраного текстового фрагмента скористайся вказівкою Копіювати для копіювання його до буфера обміну (мал. 192).

5.    Відкрий текстовий процесор Microsoft Word.

6. Установи курсор в робочу область текстового процесора та вибери вказівку Вставити з контекстного меню.

7. Повернись до вікна сторінки Вікіпедії, установи курсор в рядок адреси та, коли адреса стане виділеною, скопіюй її до буфера обміну, вибравши в контекстному меню вказівку Копіювати.

8. Перейди до вікна Microsoft Word і встав із буфера обміну до тексту після раніше вставленого означення блогу адресу сторінки, з якої його скопійовано.

9. Збережи текстовий документ у своїй структурі папок із назвою Означення блогу.

Вправа 2. Словники в Інтернеті.

Завдання. Знайди в Інтернеті сайти, що містять електронні словники.

1.    Уведи в рядок пошуку фразу Словники України onlіnе.

2.    Визнач кількість результатів пошуку.

3.    Переглянь за посиланнями деякі з результатів пошуку.

4.    Знайди тлумачення блогу в різних тлумачних словниках.

5. Скопіюй ці тлумачення й адреси словників до файла Означення блогу. Збережи внесені зміни.

6.    Додай закладки на ті словники, що найбільше тебе зацікавили.

? Вправа 3. Налаштування параметрів перекладу веб-сторінок у браузері.

Завдання. Налаштуй автоматичний переклад усіх веб-сторінок увімкненням панелі автоматичного перекладу в налаштуваннях браузера.

Maл. 192

1. Обери інструмент Налаштування та керування Google Chrome  у вікні браузера Google Chrome.

2. Виконай вказівку Налаштування.

3. Обери Показати розширені налаштування.

4. Увімкни режим Пропонувати перекладати сторінки, мова яких відмінна від тієї, якою я читаю в розділі Мови.

Вправа 4. Переклад веб-сторінки.

Завдання. Переклади веб-сторінку на іншу мову. Налаштуй мовну пару для перекладу сторінок рідною мовою.

1. Уведи в адресний рядок адресу навчального сайта Glogsler — edu.glogster.com.

2. У повідомленні під адресним рядком переконайся, що сторінку перекладено на твою рідну мову (мал. 193).

Мал. 193

Натисни кнопку Параметри та обери вказівку Завжди перекладати цю мовну пару: англійська — (твоя рідна мова) (мал. 194).

Мал. 194

Досліджуємо

 Вправа 5. Перекладач Google.

Завдання. Відкрий у вікні браузера онлайн-перекладач Google за адресою translate.google.com.ua. Досліди, як можна знайти переклад слова, прослухати його вимову.

Вправа 6. Сайти для навчання.

Завдання. Користуючись запропонованим переліком сайтів, з'ясуй, які з них можуть бути використані тобою для навчання.

Визнач, що із переліченого можна застосувати тільки для окремого предмета, а що - для різних предметів чи загального розвитку:

http: // translate.google.соm.uа

http: //uk.wikipedia.org

http: // slovopedia.org.ua

http://ua.onlinemschool.сom.

http://corp.ulif.org.ua

http:// tvarunu.com.ua

www.prolingoffice.com/services/ translate

Обговорюємо

1.    Як можна використовувати Інтернету навчанні?

2. Чим електронні словники відрізняються від онлайн-перекладачів? Наведи приклади.

3.    Для чого призначені інтернет-енциклопедії?

4. Як зберегти на власному комп'ютері веб-сторінку, що містить не обхідні відомості?

5. Які дії не обхідно виконати, щоб зберегти частину тексту з веб-сторінки в текстовому документі?

6. Чому при використанні матеріалів, збережених з Інтернету, слід вказувати адреси веб-сторінок у списку Використані джерела?

Працюємо в парах

1. Обговоріть, який спосіб онлайн-перекладу варто застосувати у кожному випадку:

♦   у буфері обміну міститься фрагмент веб-сторінки іноземною мовою;

♦   за введеною в рядку адреси браузера адресою веб-сторінки завантажено головну сторінку веб-сайта, відомості на якій подано іноземною мовою;

♦   при прослуховуванні звукозапису для підготовки до уроку англійської мови тобою було почуто незнайоме слово.

2. Обговоріть пропозиції, як діяти, щоб при копіюванні тексту, зображень, відео з Інтернету для створення власних файлів дотримуватись Закону про авторське право.

3. Запропонуйте власну ідею інтернет-енциклопедії для підтримки навчання одного з предметів шостого класу. Передбачте, які будуть розділи (веб-сторінки), як буде здійснюватись навігація між ними, хто наповнюватиме енциклопедію матеріалами та якими. Обговоріть свою ідею з іншою парою учнів.

Повторюємо

Розглянь схему та склади розповідь про те, як пов'язані її складові.

Оціни свої знання та вміння

-      Я можу пояснити, для чого призначені інтерн-енциклопедії, словники, онлайн-перекладачі.

-      Я можу навести приклади інтернет-енциклопедій, словників, онлайн-перекладачів.

-      Я вмію використовувати інтернет-енциклопедії, словники, онлайн-перекладачі у своїй навчальній діяльності.

-      Я вмію зберігати зображення, веб-сторінку та частину тексту з веб-сторінки.

Словничок

Інтернет-енциклопедія, словник, онлайн-перекладач.

Працюємо в проекті

Якщо, готуючись до літніх канікул, ти хочеш створити на власному комп'ютері онлайн-бібліотеку сайтів, адреси яких траплялися на сторінках підручника з інформатики, тебе зацікавить участь у проекті «Моя онлайн-бібліотека».


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити