Інформатика 6 клас

Розділ 1 Алгоритми та їх виконавці

 

4. Середовище виконання алгоритму

 

 

ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

Вивчаємо

Що називають програмою?

Якщо алгоритм призначено для виконання за допомогою комп'ютера, його записують спеціальною мовою, яка має бути йому «зрозумілою». Такий запис називають програмою. Програми створюють для опрацювання інформаційних даних за допомогою комп'ютера Говорять, що виконавцем програм є комп'ютер.

Комп’ютерна програма — це алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером.

Слово програма походить від грецького programmа — розпорядження.

Що називають середовищем виконання алгоритму?

Переглянути процес виконання програми на комп'ютері деяким виконавцем, що має свою систему команд, і її результат можна в середовищі виконання алгоритму.

Комп’ютерне середовище виконання алгоритму — це спеціальна програма, яка дає змогу створювати і виконувати алгоритми для обраних виконавців з визначеною системою команд на комп'ютері.

Таких програм може бути безліч. Кожна з них створюється людьми з певною навчальною метою. Прикладом такого комп'ютерного середовища є програмне середовище Скретч. Його завантаження здійснюється з розділу Усі програми Головного меню або за допомогою значка на Робочому столі:

Вікно, що відкривається при цьому, має складові, подібні до вікон програм, які ти вже вивчав: рядок заголовка, меню, кнопки управління вікном (мал 11):

У цьому середовищі виконавцем алгоритму є Рудий кіт. Для нього існує своя система команд. З кожною командою пов'язана певна подія, яка відтворюється на сцен і.

Виконавців алгоритму в середовищі Скретч ще називають спрайтами. У перекладі з англійської мови sprite — світлячок або ельф.

Програма, що виконується в середовищі Скретч, складається з команд, які можна обрати в контейнері. Вони реалізують команди із системи команд виконавця алгоритмів у середовищі, які об’єднані в групи: руху, зміни вигляду, малювання, відтворення звуку тощо.

Як завантажити проект у середовищі Скретч?

Зображення вигляду виконавця, фон сцени і програму можна зберегти у файлі. Файл, створений у середовищі Скретч, називають проектом. Відкривають існуючий проект за таким алгоритмом:

1. У меню Файл обрати вказівку Відкрити.

2. У вікні Відкрити проект вибрати потрібну папку, наприклад, папку Навчальні проекти (мал. 12).

3. Натиснути кнопку Гаразд.

4. Вибрати файл проекту. Знову натиснути кнопку Гаразд.

Мал. 12

Які особливості режимів роботи в середовищі Скретч?

Під кнопками управління вікном середовища розміщено кнопки перемикання його режимів роботи (мал. 13):

Мал. 13

 

У режимі перегляду ти бачиш тільки сцену виконання алгоритму, що займає весь екран. Вийти з нього можна, натиснувши

кнопку повернення у верхньому правому кутку екрана 

Щоб виконавець алгоритму розпочав виконувати команди на сцені, натискають на зелений прапорець (мал. 14). Кнопка Зупинити все припиняє виконання алгоритму.

Maл. 14

У режимах У зменшений розмір та У повний розмір відображаються всі складові вікна програмного середовища, як показано на малюнку 10. Тільки в першому режимі сцена зменшена. У цих режимах алгоритм можна виконувати покомандно, групою або цілком. Наприклад, якщо в наборі команд, що міститеся у вкладці Скрипти, обрати одну команду та двічі клацнути на ній мишею, то на сцені відтворюватиметься подія, що відповідає цій команді. Якщо команди об'єднані у групу — скрипт, то подвійне клацання лівою кнопкою миші на одній із команд групи відтворюватиме алгоритм, який задає ця група. Натискання на кнопку Зупинити все припиняє виконання алгоритму.

Діємо

Вправа 1. Кіт-музикант.

Завдання. Відкрий проект Кіт-музикант, що міститься в папці Навчальні проекти. Запусти на виконання програму, збережену в проекті.

1. Завантаж середовище Скретч.

2. Відкрий проект Кіт-музикант. Для цього в меню Файл обери вказівку Відкрити. У вікні Відкрити проект обери вказівку Зразки. У списку папок, що відобразився в робочій області вікна, обери папку Навчальні проекти. Натисни кнопку Гаразд. У вікні, що відкрилося, обери Кіт-музикант (мал. 14) і натисни кнопку Гаразд.

3. Перевір, чи підєднані до твого комп'ютера навушники або колонки.

4. Перейди в режим перегляду виконання алгоритму. Для цього натисни кнопку 

5. Натисни кнопку Запуск програми.

6. Обміркуй, які команди виконує виконавець — Кіт-музикант. 3’ясуй, які події відбуваються на сцені після ви конання кожної з команд. Для цього вийди з режиму перегляду.

7. Заверши роботу із середовищем Скретч.

Вправа 2. Малюнок.

Завдання. Відкрий та запусти на виконання проект Герб, що міститься в папці Навчальні проекти. Розглянь режими роботи середовища виконання алгоритмів Скретч.

Мал. 15

1. Завантаж середовище Скретч.

2. Відкрий проект Герб, що міститься в папці Навчальні проекти папки Зразки.

Зауваж, що виконавцем цього алгоритму є не Рудий кіт, а виконавець Олівець-малювець.

3. Перейди в режим Перегляду і запусти програму на виконання. Переконайся, що виконавець побудував зображення, як на малюнку (мал. 15).

4. Розглянь команди, з яких складено програму для виконавця Олівця малювця. У який режим потрібно для цього перейти? Які події відбуваються на сцені при виконанні кожної з команд програми? Перевір свої здогадки.

7. Перейди на вкладку Образи. Переконайся, що спершу вигляд виконавця був одним, а після завершення став іншим.

5. Заверши роботу з проектом, не зберігаючи змін.

Обговорюємо

1.   Що таке програма? Як пов'язані терміни «програма» й «алгоритм»?

2.   Що являє собою середовище виконання алгоритму?

3. Кого називають виконавцем алгоритму в середовищі Скретч? Наведе приклади таких виконавців.

4. Чим відрізняється вікно програмного середовища Скретч від інших відомих тобі вікон програм? Наведи приклади.

5.   Як відкрити файл, створений у середовищі Скретч?

6. У яких режимах можна працювати із середовищем Скретч? У чому їх особливість?

7.   Як запустити на виконання програму, створену в середовищі Скретч?

 

Працюємо в парах

1. Обговоріть, як можна продовжити такі речення:

♦ Щоб запустити на виконання програму в середовищі Скретч, потрібно…

♦ Після натискання кнопки  виконання команд програми буде…

♦ Якщо натиснути кнопку  то…

♦ Якщо двічі клацнути лівою кнопкою миші на команді в контейнері скриптів, то…

2. Остап для свого молодшого брата склав інструкцію «Як відкрити проект Метелики в середовищі Скретч». Обговоріть, які речення мав використати хлoпчик у цій інструкцїї. Сформулюйте їх одне одному.

Повторюємо

Розглянь схему і поясни зв'язок мі ж указаними поняттями.

Оціни свої знання та вміння

-      Я можу навести приклад навчального комп'ютерного середовища виконання алгоритмів.

-      Я розрізняю команди і події, що відбуваються при виконанні алгоритмів у середовищі Скретч.

-      Я можу назвати виконавців алгоритму та прості команди виконавців у навчальному середовищі виконання алгоритмів Скретч.

-      Я вмію відкривати проект, створений у середовищі Скретч, і керувати його виконанням.

 

 

Словничок

Програма, комп'ютерне середовище виконання алгоритму.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити