Інформатика 6 клас

Розділ 2 Поняття операційної системи

 

 

8. Операційна система

 

ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

 

Вивчаємо

Що таке операційна система?

Комп'ютер не може працювати без програм, без них він буде лише набором електронних пристроїв. Для управління роботою всіх пристроїв комп'ютера використовуються спеціальні програми, серед яких особливе місце займає операційна система (скорочено записують ОС).

Операційна система — це набір програм, який забезпечує управління роботою комп'ютера.

Операційна система забезпечує:

•   управління роботою інших програм і всіх складових комп'ютера;

•   координування роботи окремих складових комп'ютера;

•   зв'язок користувача з комп'ютером.

Останнім часом операційні системи на комп'ютери встановлюють виробники або фірми, що займаються комплектацією комп'ютерів, їх продажем та обслуговуванням. Однак користувач за потреби може самостійно встановити іншу операційну систему на своєму комп'ютері.

Слід мати на увазі, що будь-яка програма, утому числі й операційна система, має свого автора-розробника, а отже, охороняється Законом про авторське право.

Авторське право — це право авторів розповсюджувати створені ними матеріали, підписувати їх своїм іменем, стримувати за них винагороду тощо.

Наприклад, авторським правом охороняються романи, статті, комп'ютерні програми, картини, фотографії, математичні формули, ілюстрації та інші твори. Це означає, що Закон забороняє без спеціальних дозвільних документів (наприклад, ліцензій або дозвільних листів від авторів) копіювати, передавати й тиражувати такі об'єкти. Порушення Закону карається владою відповідної країни.

Автор може позначити своє виключне право на твір міжнародним знаком охорони авторського права — копірайтом ©. Як правило, після цього знака подається ім'я чи назва правовласника та рік першого оприлюднення твору.

Деякі сучасні операційні системи вільно розповсюджу ют вся і використовуються. Для використання інших операційних систем слід придбати відповідний пакет програм, що матиме ліцензію на використання, і встановити їх на своєму комп'ютері (мал. 41).

Maл. 41

 

Ліцензія (лат. licentia — дозвіл) — у загальному значенні — це документ, у якому зазначається дозвіл на використання об'єкта чи процесу.

Остання версія Mac OS X з назвою Mavericks розповсюджується вільно для комп'ютерів компанії Аррlе.

Що таке інтерфейс операційної системи?

Однією з функцій операційної системи є забезпечення управління комп'ютером і зручного його використання користувачем. Для цього будь-яка операційна система має систему вказівок і правил роботи.

У різних операційних системах передбачено різні способи введення вказівок і перегляду результатів їх виконання, тобто різний інтерфейс операційної системи (від англ. interface — область взаємодії).

Інтерфейс користувача операційної системи — набір правил і засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між користувачем і комп'ютером.

У перших операційних системах передбачалась можливість уведення користувачем із клавіатури вказівок для управління комп'ютером. Для цього призначено командний рядок, що відображається на екрані (мал. 42). Такий інтерфейс називають командним.

У сучасних операційних системах (мал. 43) передбачено зручніший для користувача графічний інтерфейс. При його використанні вказівки не потрібно вводити з клавіатури.

Достатньо обрати мишею відповідний графічний об'єкт, що відображається на екрані монітора: значок, вказівку меню чи елемент списку, кнопку чи вікно. Іноді передбачено додаткову можливість введення потрібних вказівок голосом.

Maл. 42

Maл. 43

Які елементи управління мас операційна система Windows 7?

О С Windows 7 має графічний інтерфейс (мал. 44).

При роботі з комп'ютером терміном віджет називають невеличку графічну програму, яка розміщується в робочому просторі основної програми. Такі програми створюються для розв'язування окремих завдань, розваг або швидкого отримання додаткових відомостей з Інтернету, наприклад, прогнозу погоди. Іноді такі програми називають ґаджетами. Але термін ґаджет частіше використовують для пристроїв, відповідно до його перекладу. Узагалі ґаджет (від англ. gadget — пристрій) — електронний пристрій, що має малі розміри та виконує додаткові завдання. Він поєднується до основного, більш складного пристрою.

Уведення вказівок в операційній системі Windows 7 може здійснюватися за допомогою різноманітних графічних об'єктів.

Елементами управління є кнопки, вказівки меню та спеціальні графічні значки, клацання мишею на яких приводить до виконання певної дії, що закріплена за кожним із них.

На Робочому столі, як правило, у нижній частині екрана, розташована Пан ель завдань. За замовчуванням вона постійно знаходиться на екрані й не перекривається іншими вікнами. Панель завдань є важливим елементом інтерфейсу Windows 7. У лівій частині Панелі завдань міститься основний елемент управління  ОС Windows 7 — кнопка Пуск

За її допомогою можна відкрити головне меню системи, що забезпечує доступ до всіх програм і містить вказівки для роботи з операційною системою та її налаштування. Різні меню включають перелік вказівок, з яких можна обирати потрібну.

На Панелі завдань також розташована Панель швидкого запуску\ яка містить значки програм, що часто використовуютвся. Тут також можна налаштувати час, мову введення тексту, від регулювати звук тощо (мал. 45).

Мал. 45

З  якими об'єктами, можна працювати в ОС Windows 7?

Ти вже знаєш, що на Робочому сто лі розташовуються у вигляді значків різні об’єкти — програми, папки, файли (мал. 46). Їх кількість може бути різною. Обов'язковим на Робочому столі є значок Кошик (аналогічно до кошика для сміття). Решта об'єктів може бути розміщена за бажанням користувача.

Особливим об'єктом ОС Windows є ярлик: на значку в лівому нижньому куті зображена стрілка (мал. 47). Ярлик — це посилання на файл чи папку, що дає змогу швидко запустити програму на виконання або відкрити електронний документ у відповідному середовищі.

Maл. 46

Maл. 47

Ярлик — посилання на певний об’єкт операційної системи, що міститься на одному з носіїв даних.

Для кожного об'єкта можна створити будь-яку кількість ярликів. Після створення ярлика існує зв'язок між ним і місцем знаходження об'єкта. Якщо після створення ярлика змінюється місце збереження об'єкта, то попередньо створені ярлики слід видаляти і за потреби створювати нові.

Кожний об'єкт ОС Windows 7 має назву і властивості. Список основних властивостей об'єкта і вказівок для дій, які можна з ним виконувати, міститься в контекстному меню.

Діємо

Вправа 1. Налаштування Панелі завдань.

Завдання. Додай на панель завдань програму Paint, а потім видали її з панелі.

1. У Головному меню обери Усі програми/Стандартні/Paint.

2. На панелі завдань знайди кнопку 

Виклич контекстне меню цього об'єкта управління операційної системи.

3.    Обери вказівку Прикріпити цю програму до панелі завдань.

4.    Закрий вікно графічного редактора. Переконайся, що значок програми залишився на Панелі завдань.

5. Виконай затримку миші на кнопці 

Перевір, що ескіз програми при цьому не відображається, а з'являється лише підказка із назвою програми.

6. Відкрий вікно графічного редактора, скориставшись відповідною кнопкою на Панелі завдань. Виконай вказівку Згорнути, обравши однойменну кнопку управління в правому верхньому куті програми. Яку дію слід виконати, щоб на Панелі завдань відобразився ескіз вікна графічного редактора?

7. У контекстному меню кнопки  обери вказівку Відкріпити цю програму від панелі завдань. Закрий вікно редактора. Переконайся, що значок програми Paint не відображається на Панелі завдань.

Вправа 2. Дата і час.

Завдання. Налаштуй час відповідно до поточного часу. Визнач день тижня, який припадатиме на святкування Нового року.

1. У правій частині Панелі завдань натисни на кнопку дати і часу.

2. Перейди до вікна зміни дати і часу. Для цього виконай вказівку Змінити параметри дати та часу (мал. 48).

3. У вікні Дата й час виконай вказівку Змінити дату та час.

Мал. 48

4.   У вікні Настройки дат та часу зміни час, указаний учителем. Для цього

скористайся елементом управління Лічильник  або внеси зміни, клацнувши в полі з датою.

5. Застосуй обраний час, натиснувши кнопку ОК. Перевір, чи закрилося вікно дати і часу.

6.   Дізнайся, на який день тижня припадатиме святкування Нового року.

У вікні дати і часу, яке потрібно відкрити, натискай кнопю/  поки не перейдеш до шуканої дати. Закрий вікно перегляду за допомогою клавіші Esc у верхньому лівому куті клавіатури.

Вправа 3 Налаштування Мовної панелі.

Завдання. Додай до мовної панелі одну із вказаних учителем мов.

1. У контекстному меню Мовної панелі обери вказівку Параметри.

2. Перевір, які мови введення налаштовані на комп'ютері. Переконайся, що мова, яку запропонував учитель для налаштування, не налаштована на комп'ютері. Якщо це не так, то повідом учителя.

3. Додай мову, обравши вказівку Додати. Із списку мов для налаштування обери потрібну. Зауваж, що розкладку клавіатури для цієї мови можна отримати, натиснувши кнопку Попередній перегляд.

4. Заверши налаштування мови, натиснувши кнопку ОК.

 Обговорюємо

1. Чому не можна працювати на комп'ютері без операційної системи ?

2. то має встановлювати операційну систему на новий комп'ютер?

3. Що таке інтерфейс операційної системи?

4. Назвіть різні види інтерфейсу операційної системи. Чим вони відрізняються?

5. Що належить до об'єктів операційної системи ?

6. Чим відрізняються програма та її ярлик? Як можна відрізнити їх за виглядом значка?

7.Які дії можна виконувати за допомогою Панелі завдань?

8. Як можна налаштувати Панель завдань? Наведи приклади.

Працюємо в парах

1. Чи може Робочий стіл на одному комп'ютері після його завантаження мати різний вигляд? Якщо так, то за яких умов це можливо? Обговоріть у парах.

2. Заповніть порожні поля радіальної діаграми на малюнку 49, що має містити об’єкти операційної системи Windows 7.

3. Обговоріть, які зв'язки між запропонованими групами тверджень можна встановити.

Група 1:

1) Максим досліджує зміну погоди у своєму місті протягом дня; 2) батько Максима — фінансовий працівник; 3) брат Максима часто слухає музику, записану на DVD-дисках;

4)сестра Максима працює фоторедактором. Група 2:

На Робочому столі встановлено віджети:

А) Дата і Валюта;

Б) Погода і Годинник;

В) Показ слайдів;

Г) Відкрити/Закрити DVD.

Мал. 49

Досліджуємо

Вправа 4. Налаштування Робочого столу в різних версіях операційної системи Windows.

Завдання. Створи презентацію про спільне і відмінне версій операційної системи Windows на основі шаблону Порівняння.pptx та інструкцій Інструкція _WXP.pptx й Інструкція__W7.pptx із папки Операційна система.

Повторюємо

1.   Розглянь схему та поясни зв'язок між вказаними поняттями.

 

 

2.      Поставу відповідність способи управління об’єктами за допомогою миші та дії, які можна виконати цими способами для папки Мої документи, що розташована на Робочому столі.

1) клацання

2) подвійне клацання

3) клацання правою кнопкою

4) перетягування

5) затримка

а)  переміщення значка в інше місце

б)  виділення об’єкта

в)  відображення спливаючої підказки

г)  відображення контекстного меню

д)  відкриття вікна папки

3. Пригадай призначення елементів управління вікнами в операційній системі Windows 7:

Оціни свої знання та вміння

-       Я можу пояснити, для чого призначена операційна система.

-       Я знаю, що таке інтерфейс операційної системи.

-       Я знаю, які бувають інтерфейси операційної системи.

-       Я можу навести приклади елементі в управління в операційній системі з графічним інтерфейсом.

-       Я можу навести приклади об’єктів операційної системи.

-       Я знаю» що таке ярлик та чим він відрізняється від файла.

-      Я можу назвати об’єкти операційної системи, що розміщені на Панелі завдань.

Словничок

Операційна система, інтерфейс користувача операційної системи, елементи управління, ярлик, панель завдань, авторське право.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити