Інформатика 6 клас - Й.Я. Ривкінд

Розділ 4. Текстовий процесор

 

4.5. ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА


1. Яка послідовність операцій під час опрацювання текстових документів? У чому полягає їх сутність?

2. Які об'єкти може містити текстовий документ? Опишіть властивості цих об’єктів.

3. Форматування яких об’єктів текстового документа ви вже виконували? Якими способами це можна зробити?

СТОРІНКА ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА її ВЛАСТИВОСТІ

Створюючи текстовий документ, користувач майже завжди передбачав, що він буде надрукований. Тому важливо оформити документ так, щоб він гарно виглядав не тільки на екрані, але й на аркуші паперу.

Під час створення документа текстовий процесор автоматично розбиває текст на сторінки. Сторінка як об’єкт текстового документа має такі властивості: розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок та інші.

Рис. 4.23. Схема розміщення об'єктів сторінки


Розмір сторінки - це висота і ширина сторінки текстового документа. Наприклад, стандартний аркуш паперу, на якому друкують більшість документів, має такі розміри: ширина 21 см та висота 29,7 см (аркуш формату А4). А аркуш паперу формату А5 має розміри 14,8 см на 21 см.

Поля сторінки — це частини сторінки вздовж країв аркуша, які залишають для різних позначок і кращого сприйняття тексту. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве та праве поля (рис. 4.23). Розмір полів за замовчуванням задається в сантиметрах.

Орієнтація сторінки — це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієнтації (рис. 4.24).

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНКИ

Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити на Стрічці вкладку Розмітка сторінки. На цій вкладці розміщено кілька груп елементів керування, які призначені для форматування сторінки. Значення більшості зазначених вище властивостей установлюються в групі Параметри сторінки (рис. 4.25):

Рис. 4.24. Види орієнтації сторінки

Рис. 4.25. Група Параметри сторінки

•   кнопка зі списком Поля - для вибору розмірів полів. Якщо запропоновані варіанти не влаштовують, то інші значення можна встановити, вибравши в списку цієї кнопки команду Настроювані поля;

•   кнопка зі списком Орієнтація - для вибору виду орієнтації сторінки;

•   кнопка зі списком Розмір - для вибору розміру аркуша паперу. Для встановлення інших значень потрібно в меню вибрати кнопку Інші розміри аркушів.

Розміри полів сторінки можна також установити на вертикальній і горизонтальній лінійках. На лінійках полям відповідають ділянки сіро-блакитного кольору. Щоб змінити їх розміри, необхідно перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце (рис. 4.26).

Рис. 4.26. Поля на лінійках

Для автоматичної нумерації сторінок документа слід виконати таку послідовність дій:

1. Вибрати кнопку Номер сторінки  групи Колонтитули вкладки Вставлення.

2. Вибрати в списку спосіб розміщення номерів на сторінці та різновид оформлення (рис. 4.27).

3.  Вибрати на Стрічці кнопку Закрити вікно колонтитулів 


Рис. 4.27. Список установлення номера сторінки

Рис. 4.28. Вкладка Поля вікна Параметри сторінки

Значення інших властивостей сторінки можна встановити в діалоговому вікні Параметри сторінки (рис. 4.28), яке відкривається вибором кнопки відкриття діалогового вікна у відповідній групі Стрічки. Це саме вікно можна відкрити, якщо двічі клацнути в будь-якому місці вертикальної або горизонтальної лінійки.

Для тих, хто хоче знати більше

Зазвичай нумерація сторінок починається з номера 1. За потреби можна налаштувати інший формат номера, указавши вид нумерації, початковий номер та інше в діалоговому вікні Формат номера сторінки (рис. 4.29), яке відкривається вибором однойменної команди в списку кнопки Номер сторінки.

У цьому діалоговому вікні початковий номер сторінки потрібно або ввести в поле, або встановити лічильником, використовуючи кнопки 


Рис. 4.29. Вікно Формат номера сторінки

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТА

Щоб з’ясувати, як виглядатиме створений документ на папері, слід переглянути його в режимі Попередній перегляд, виконавши Office => Друк => Попередній перегляд. Після цього на Стрічці відкривається відповідна вкладка (рис. 4.30).

Рис. 4.30. Вкладка Попередній перегляд

Переглядаючи документ у режимі Попередній перегляд, користувач може з’ясувати, чи вдало розміщено текст, чи правильним є розбиття тексту на сторінки тощо. Якщо при цьому з'ясується, що потрібно зробити незначне редагування документа, то його можна виконати безпосередньо в режимі попереднього перегляду (це можливо, якщо позначка прапорця Збільшення в групі Попередній перегляд відсутня). Для більш складного редагування краще повернутися в звичайний режим роботи з документом, закривши вікно Попередній перегляд вибором кнопки Закрити вікно 

ДРУК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА

Після того як зовнішній вигляд документа було з’ясовано та всі необхідні зміни внесено, документ можна друкувати.

Для друку однієї копії всього документа із значеннями властивостей друку, які встановлено за замовчуванням, достатньо виконати командуOffice => Друк => Швидкий друк 

Друк документів, зазвичай, виконується у так званому фоновому режимі, що дає змогу продовжити роботу на комп’ютері практично відразу після відправлення документа на друк.

Для тих, хто хоче знати більше

Якщо друк документа потрібно виконати за інших налаштувань - надрукувати кілька копій документа або кілька сторінок тощо, то необхідно виконати Office => Друк => Друк. При цьому відкривається діалогове вікно Друк, у якому і встановлюються потрібні значення параметрів друку. Встановивши потрібні значення, слід вибрати кнопку ОК.

ВИКОРИСТАННЯ ДОВІДКОВОЇ СИСТЕМИ

Для одержання відомостей щодо роботи з текстовим процесором Word можна скористатися довідковою системою цієї програми, для відкриття якої потрібно натиснути клавішу F1 або вибрати на Стрічці кнопку Довідка: Microsoft Office Word 

Після цього відкриється діалогове вікно Довідка: Word (рис. 4.31).

1. Панель інструментів              3. Розділи змісту Довідки

2. Поле для введення ключових слів 4. Текст вибраної статті Довідки

Рис. 4.31. Вікно Довідка: Word

Знайти потрібні дані в довідковій системі можна двома способами:


Ключові слова (англ. keyword) - це слова, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей. Наприклад, якщо вам треба знайти в Довідці відомості про те, як встановити в текстовому документі дзеркальні поля, то ключовими словами буде словосполучення дзеркальні поля. А для пошуку відомостей про видалення номерів сторінок у текстовому документі можна ввести такі ключові слова: видалення номерів сторінок.

Після ознайомлення з наданими відомостями вікно Довідки потрібно закрити.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте текстовий документ з файлу вправа 4.5.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.5.

2. Перегляньте документ, визначте кількість сторінок у документі, розміщення номерів сторінок, розміри полів сторінок. Останнє з'ясуйте за позначеннями на горизонтальній і вертикальній лінійках.

3. З’ясуйте розміри та орієнтацію сторінки. Для цього відкрийте діалогове вікно Параметри сторінки вибором кнопки відкриття діалогового вікна в однойменній групі вкладки Розмітка сторінки.

4. Запишіть у зошит параметри сторінок відкритого документа.

5. Установіть перетягуванням границі між білою та блакитною частинами на лінійках такий розмір полів: верхнє та нижнє - по 1 см, праве та ліве - по 1,5 см.

6. Установіть, використавши кнопки вкладки Розмітка сторінки в групі Параметри сторінки, такий формат сторінки: розмір сторінки - А4, орієнтація - альбомна.

7. Пронумеруйте сторінки відкритого документа за такими значеннями властивостей: розташування - внизу сторінки, вирівнювання - по центру. Для цього виконайте Вставлення => Колонтитули => Номер сторінки та виберіть відповідні елементи списку.

8. Закрийте вкладку Колонтитули після встановлення номерів, вибравши кнопку Закрити вікно колонтитулів 

9. Перегляньте документ, виконавши Office => Друк => Попередній перегляд. Закрийте вікно попереднього перегляду.

10. З дозволу вчителя надрукуйте документ із встановленими значеннями властивостей. Для цього виконайте Office => Друк => Швидкий друк.

11. Відкрийте вікно Довідка, вибравши кнопку  та ознайомтеся з його виглядом.

12. Знайдіть відомості про те, як видалити номери сторінок у текстовому документі. Скористайтеся пошуком за ключовими словами видалення номерів.

13. Ознайомтеся із знайденими відомостями. Закрийте вікно Довідка.

14. Видаліть у текстовому документі номери сторінок, скориставшися знайденими відомостями в Довідці.

15. Збережіть документ у вашій папці з тим самим іменем.

Найважливіше в цьому пункті

Сторінка як об’єкт текстового документа має такі властивості: розмір сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок та інші. Значення зазначених властивостей сторінки встановлюються відповідними елементами керування групи Параметри сторінки вкладки Розмітка сторінки та кнопкою Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Вставлення або у відповідних діалогових вікнах. Розміри полів сторінки можна також установити на вертикальній і горизонтальній лінійках.

Перед друкуванням документа бажано переглянути його в режимі Попередній перегляд, виконавши Office => Друк => Попередній перегляд. Друк однієї копії документа із встановленими за замовчуванням значеннями властивостей здійснюється послідовністю команд Office => Друк => Швидкий друк. В інших випадках потрібно спочатку встановити значення параметрів друку в діалоговому вікні Друк (Office => Друк => Друк).

Для одержання відомостей щодо роботи з текстовим процесором Word можна скористатися довідковою системою цієї програми, для відкриття якої потрібно натиснути клавішу F1 або вибрати на Стрічці кнопку Довідка: Microsoft Office Word. Знайти потрібні дані в довідковій системі можна двома способами: за змістом довідки або за ключовими словами.

Ключові слова - це слова, які стисло характеризують зміст тексту та за якими може здійснюватися пошук потрібної інформації.

Дайте відповіді на запитання

1*. Значення яких властивостей сторінки можна задати? Які засоби для цього можна використати?

2*. Значення яких властивостей сторінки можна змінити, використовуючи лінійки? Як це зробити?

3°. Як задається розмір сторінки документа?

4°. Які ви знаєте види орієнтації сторінки?

5°. Що таке поля сторінки? Які поля є в текстовому документі?

6*. Як пронумерувати сторінки документа?

7*. Для чого призначено режим попереднього перегляду документа? Які дії над документом можна виконувати в цьому режимі?

8°. Як надрукувати документ?

9*. Значення яких властивостей сторінки потрібно змінити, щоб надрукувати цей документ на аркуші іншого розміру?

10*. Як отримати довідкову інформацію в текстовому процесорі? Які способи її одержання можна використати?

11*. Що таке ключові слова? Для чого їх використовують?

 Виконайте завдання

1.*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.5.1.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.5. Установіть такий формат сторінки: розмір сторінки - А5, орієнтація - книжкова. Установіть на лінійках розмір усіх полів сторінки по 2 см. Пронумеруйте сторінки відкритого документа за такими значеннями властивостей: розташування - згори сторінки, вирівнювання - зліва. Надрукуйте документ. Збережіть документ у вашій папці з тим самим іменем.

2°. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.5.2.docx, який міститься в палці Розділ 4\Пункт 4.5. Перегляньте документ у режимі попереднього перегляду. Надрукуйте документ. Збережіть документ у вашій папці з тим самим іменем.

3*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.5.3.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.5, Відформатуйте документ: розмір сторінки - Letter, орієнтація - книжкова; поля: верхнє -1,5 см, нижнє - 1 см, ліве - 2 см, праве - 3 см; нумерація сторінок - згори сторінки, по центру. Перегляньте документ у режимі попереднього перегляду. Збережіть документ у вашій папці з тим самим іменем.

4*. Запустіть текстовий процесор Word. Знайдіть за допомогою Довідки, як приховати смуги прокручування та лінійки. Виконайте це на практиці. Закрийте вікно програми.

5*. Запустіть текстовий процесор Word. Знайдіть за допомогою Довідки відомості про те, які сполучення клавіш використовуються для виконання основних операцій над файлами. Апробуйте їх на практиці. Закрийте вікно програми.

6*. За допомогою Довідки з’ясуйте, як надрукувати текстовий документ у вигляді брошури. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання4.5.6.docx, який міститься в папці Розділ 4\ Пункт 4.5. Надрукуйте документ у вигляді брошури.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

 «Редагування та форматування текстового документа»

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте текстовий процесор Word.

2. Створіть текстовий документ за наведеним зразком:

Зразок

3. Надрукуйте одну копію створеного документа на аркуші паперу формату А5 альбомної орієнтації.

4. Збережіть документ у власній палці у файлі з іменем практична робота 7.docx.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити