Інформатика 6 клас - Й.Я. Ривкінд

Розділ 5. Комп’ютерні мережі


5.6.     ІНТЕРНЕТ-ЕНЦИКЛОПЕДІЇ, СЛОВНИКИ ТА ОНЛАЙН-ПЕРЕКЛАДАЧІ

 

1.  Яку літературу ви використовуєте для поглиблення знань з

певного питання?

2. Які засоби ви використовуєте для перекладу текстів з української мови на іноземну та з іноземної на українську?

3.  Як здійснюється пошук відомостей в Інтернеті?

ІНТЕРНЕТ-ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

У Всесвітньому павутинні розміщено багато сайтів, матеріали яких можуть бути корисними для поглиблення знань з різних предметів і розв’язування різноманітних навчальних завдань. Наприклад, такими є інтернет-енциклопедії.

Енциклопедія (грец.- коло, - навчання» наука) - це збірка наукових відомостей і довідок з різних тем» яка призначена для широкого кола читачів. Інтернет-енциклопедія - це веб-сайт, сторінки якого містять енциклопедичні статті та систему пошуку потрібних відомостей.

Існують інтернет-енциклопедії з окремих предметних областей та універсальні, що охоплюють усі галузі знань.

Наприклад, на сайті Бібліотека української літератури (ukrlib.com.ua) можна скористатися Українською літературною енциклопедією, а на сайті Інституту історії України Національної академії наук України (history.org.ua) розміщено Енциклопедію історії України.

Однією з найпопулярніших і найбільшою за обсягом є вільна багатомовна енциклопедія Wikipedia, яку започатковано в січні 2001 року. Станом на 15 травня 2014 року Wikipedia складалася більше ніж з 30 млн статей, написаних 285 мовами, у тому числі понад 500 тис. статей українською.

Головна сторінка україномовної Вікіпедії має адресу uk.wihipedia.org (рис. 5.25).

Рис. 5.25. Головна сторінка україномовної Вікіпедії

Матеріали цієї енциклопедії охоплюють усі галузі знань. Вони створюються та редагуються зусиллями всіх бажаючих. Статті Вікіпедії можуть вільно використовуватися.

Щоб знайти потрібну статтю в Вікіпедії, можна ввести ключові слова в поле Пошук у верхній частині веб-сторінки та вибрати кнопку

Знайти сторінки» що містять зазначений текст  або натиснути клавішу Enter. Під час уведення ключових слів відкривається список з назвами статей, що розпочинаються з уведених символів (рис. 5.26).


Рис. 5.26. Виконання пошуку у Вікіпедії

Для переходу до потрібної статті можна вибрати її назву, якщо вона з’явилася в цьому списку.

Статті Вікіпедії, як правило, розпочинаються з короткого опису поняття, що є назвою статті, після якого розташовано її зміст. Вибираючи в змісті деяке гіперпосилання, відбувається перехід для перегляду відповідного розділу статті. Тексти статей містять детальний опис теми та супроводжуються зображеннями. Завершуються статті, як правило, посиланнями на інші ресурси з даної теми.

Після перегляду однієї статті енциклопедії можна відкрити іншу, вибравши гіперпосилання, яке в тексті статті виділено синім кольором. Якщо колір гіперпосилання червоний, то це означає, що статтю, визначену для переходу, ще не створено. Значок  поруч з гіперпосиланням означає, що вказаний матеріал не входить до ресурсів Вікіпедії, а розміщений на іншому веб-сайті, який можна відкрити для ознайомлення з матеріалом.

Якщо скопіювати з поля адреси браузера адресу веб-сторінки з енциклопедії Вікіпедія та вставити п в текстовий документ, то замість частини адреси, записаної українською, ви побачити незрозумілі символи. Наприклад, адреса сторінки Скіфи з Вікіпедії матиме такий вигляд:uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A170D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8.

Для посилання в презентації або іншому документі на сторінку Вікіпедії варто змінити в такій адресі частину після останньої риски / на ім’я сторінки: uk.wikipedia.org/wiki/Скіфи.

ІНТЕРНЕТ-СЛОВНИКИ

Словники - це довідкові видання, що містять упорядковані переліки елів або словосполучень з їх коротким поясненням, характеристиками або з перекладом на іншу мову. Існують різні типи словників: орфографічні, тлумачні, фразеологічні, словники синонімів та антонімів, словники іншомовних слів тощо. Для спрощення пошуку даних у словниках зазвичай їх терміни подають в алфавітному порядку.

В Інтернеті розміщено багато різноманітних словників. Доступ до деяких з них можна отримати з головної сторінки сайта Словопедія (slovopedia.org.ua) (рис. 5.27).

Рис. 5.27. Головна сторінка сайта Словопедія

Для пошуку потрібних відомостей можна вибрати посилання на відповідний словник і далі переходити за гіперпосиланнями, поки не буде знайдено потрібну статтю у вибраному словнику. Якщо на головній сторінці ввести ключове слово в поле Пошук і вибрати кнопку Шукати або натиснути клавішу Enter, то буде виведено список словників, у яких містяться відомості про це слово. Після вибору назви словника відразу буде відображено потрібну статтю (рис. 5.28).

Відомості зі словників іншомовних слів, синонімів і фразеологічних синонімів можна отримати на сайті Словники on-line (rozum.org.ua).

Онлайн версія Академічного тлумачного словника доступна на сайті Словник української мови (sum.in.ua). Пошук у Тлумачному словнику української мови також можна виконувати на сайті з адресою uktdic.appspot.com.

Онлайн (англ. online, on-line - на лінії) - тип зв’язку, при якому взаємодія підтримується в режимі реального часу.


Рис. 5.28. Вигляд веб-сторінки з сайта Словопедія зі статтею Рука у Фразеологічному словнику української мови

ОНЛАЙН-ПЕРЕКЛАДАЧІ

Велика кількість словників в Інтернеті призначена для перекладу слів з однієї мови на іншу. Такими є словники Словненя (slovnenya. com), що здійснює переклад з української мови на англійську та у зворотному напрямку, багатомовний Словник (slovnyk.org) з можливістю вибору нари мов з тридцяти двох запропонованих, Lingvo Online (lingvo.ua), у якому можна не лише вибирати пари мов для перекладу, а й шукати тлумачення слів, приклади вживання або сталі словосполучення та багато інших.

Як правило, словники пропонують переклад одного слова або короткого словосполучення. Для автоматизованого перекладу цілих текстів призначено онлайн-перекладачі. Послуги з перекладу текстів надають сайти Перекладач онлайн (pereklad.online.ua), Translate.Ru (translate. ru), Пролинг (prolingoffice.com/services/translate), Trident Software (trident.com.ua/uk/on-line), Перекладачка (pere.org.ua) та інші.

Зручні засоби для автоматичного перекладу текстів надає пошукова система Google (google.com.ua). Для відкриття сторінки онлайн-перекладача можна ввести її адресу translate.google.com.ua в рядок адреси браузера або:

1. Відкрити у вікні браузера головну сторінку пошукової системи Google з адресою google.com.ua.

2. У верхній частині веб-сторінки в меню Служби  вибрати команду Більше.

3. У списку, що відкрився, вибрати команду Перекладач.

На сторінці Перекладач Google (рис. 5.29) розміщено поля зі списками для вибору мови оригіналу та мови перекладу, поля для початкового тексту та для перекладу та інші інструменти.

1. Поле для тексту оригіналу

2. Кнопка зі списком для вибору мови оригіналу

3. Кнопка Вибрати все

4. Кнопка зі списком для вибору мови перекладу

5. Кнопка Перекласти

6. Поле для тексту перекладу

Рис. 5.29. Сторінка Перекладач Google з результатами перекладу

Для того щоб виконати переклад тексту на сторінці Перекладач Google, потрібно вибрати мову оригіналу та мову перекладу у відповідних списках, увести з використанням клавіатури або вставити з Буфера обміну попередньо скопійований текст у ліве поле. Якщо переклад не розпочнеться автоматично, то вибрати кнопку Перекласти. У результаті в правому полі з'явиться текст перекладу.

Під час наведення вказівника на будь-яке слово в перекладі, воно та його джерело в оригінальному тексті зафарбовуються в жовтий колір. Вибравши слово в правому полі, можна побачити інші варіанти перекладу або відредагувати переклад.

Для подальшого використання текст перекладу можна виділити, скопіювати та вставити в текстовий документ, використовуючи Буфер обміну. Щоб виділити весь текст перекладу, можна вибрати кнопку

Вибрати все  у правому полі.


-      Оригінал (лат. originalis - первісний, природжений) - документ у своєму первісному матеріальному та змістовому вигляді.


Зауважимо, що виконуючи автоматичний переклад тексту, можна отримати помилки, пов’язані з некоректним вживанням перекладів багатозначних слів, з узгодженням слів у складних реченнях тощо. Для виправлення помилок потрібно уважно прочитати перекладений текст і виправити помилки.

 Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Пошук матеріалів в Інтернет-енциклопедіях

Знайдіть в інтернет-енциклопедія Вікіпедія дані про утилізацію відходів для виконання навчального проекту з географії. Для цього:

1. Відкрийте у вікні браузера головну сторінку інтернет-енциклопедії Вікіпедія (uk.wikipedia.org).

2. Уведіть у поле Пошук ключове слово утилізація. Якщо під час уведення в списку з’явиться відповідна назва, виберіть її.

3. Перегляньте текст сторінки, що відкрилася. Знайдіть і збережіть у текстовому документі відповіді на запитання:

1.  Яка назва статті?

2. У чому значення вторинної переробки відходів?

3. Які існують види вторинної сировини?

2. Пошук матеріалів у словниках

Знайдіть в онлайн-словниках пояснення терміна утилізація. Для цього:

1. Відкрийте головну сторінку сайта Словопедія (slovopedia.org.ua).

2. Уведіть у поле Пошук ключове слово утилізація. Виберіть кнопку Шукати.

3. Виберіть гіперпосилання зі словом утилізація поруч із назвою словника УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія).

4. Прочитайте пояснення терміна в словнику та збережіть його в текстовому документі.

5. Поверніться до списку словників, що містять слово утилізація, вибравши кнопку Натисніть, щоб повернутися назад у вікні браузера.

6. Перегляньте пояснення слова утилізація в інших словниках, визначте та збережіть у текстовому документі, від якого слова походить цей термін.

3.     Переклад текстів з використанням онлайн-перекладача

Знайдіть і перекладіть на українську опис науки гарбологія. Для цього:

1. Відкрийте у вікні браузера головну сторінку російськомовної енциклопедії Википедия (ru.wikipedia.org).

2. Виконайте пошук матеріалів за ключовим словом гарбология (рос.).

3. Виділіть на сторінці два речення з поясненням поняття гарбология та скопіюйте їх в Буфер обміну, вибравши команду Копіювати в контекстному меню виділеного фрагмента або натиснувши Ctrl + С.

4. Відкрийте в новій вкладці браузера веб-сторінку Перекладач Google (translate.google.com.ua).

5. Відкрийте список кнопки Визначити мову та виберіть російська.

6. Відкрийте список для визначення мови перекладу та виберіть українська.

7. Уставте з Буфера обміну в ліве поле скопійований фрагмент, вибравши команду Вставити в контекстному меню поля або натиснувши Ctrl + V.

8. Виділіть у правому полі текст перекладу, вибравши кнопку Виділити все  та скопіюйте його в Буфер обміну.

9. Уставте скопійований фрагмент з Буфера обміну в текстовий документ, відредагуйте переклад, збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем вправа 5.6.

10. Закрийте всі відкриті вікна.

 Найважливіше в цьому пункті

Найбільшою з інтернет-енциклопедій є багатомовна енциклопедія Wikipedia. Головна сторінка україномовної Вікіпедії має адресуuk.wikipedia.org.

Словники - це довідкові видання, що містять упорядковані переліки слів або словосполучень з їх коротким поясненням, характеристиками або з перекладом на іншу мову. Різноманітні онлайн-словники розміщено на веб-сайті Словопедія (slovopedia.org.ua).

Онлайн-перекладачі призначені для автоматичного перекладу текстів. Засоби для автоматичного перекладу текстів надає Перекладач Google (translate.google.com.ua).

 Дайте відповіді на запитання

1*. Для чого призначені інтернет-енциклопедії?

2°. Які ви знаєте інтернет-енциклопедії?

З*. Як виконати пошук матеріалів в інтернет-енциклопедії Вікіпедія?

4*. Що таке словник? Які існують типи словників?

5*. Чим відрізняється тлумачний словник від енциклопедії?

6°. Які ви знаєте інтернет-словники?

7*. Як виконати пошук матеріалів у словниках Словопедії?

8*. Для чого призначені онлайн-перекладачі?

9°. Які ви знаєте онлайн-перекладачі?

10*. Як виконати переклад тексту з використанням Перекладача Google?

Виконайте завдання

1*. Знайдіть в інтернет-енциклопедії Вікіпедія (uk.wikipedia.org) відомості про Світову спадщину ЮНЕСКО та Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Чи с у вашому населеному пункті або області об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО або кандидати до цього списку?

2°. Знайдіть у словниках Словопедії (slovopedia.org.ua) пояснення слова спадщина. Перегляньте опис в усіх словниках, що містять цей термін. Поясніть, чому описи в усіх словниках різні.

З*. Знайдіть пояснення терміна ЮНЕСКО в енциклопедії Вікіпедія (uk.wikipedia.org) та в словниках Словопедії (slovopedia.org.ua). Порівняйте обсяг матеріалу з однієї теми в енциклопедії та словниках. Зробіть висновок, у яких випадках доцільно використовувати словники, а у яких - енциклопедії.

4*. Перекладіть з використанням Перекладача Google слово heritage та словосполучення World Heritage, human heritage, people heritage, my heritage з англійської на українську. Запишіть варіанти перекладу. Зробіть висновок про особливості перекладу сталих словосполучень.

5*. Знайдіть у російськомовній інтернет-енциклопедії Википедия (ru.wikipedia.org) статтю з назвою Глупыш (рос.). Збережіть до вашої папки зображення, що містяться в статті. Перекладіть опис птаха з тексту статті українською. Збережіть переклад у текстовому документі. Замініть у перекладі слово Глупыш на Фульмар. Створіть презентацію Фульмар, уставте до презентації фрагменти тексту перекладу та збережені зображення. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 6.6.5.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

«Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами»

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть текстовий документ, що міститиме опис і зображення вишиванок вашого краю.

1. Знайдіть в інтернет-енциклопедії Вікіпедія статтю про вишиванки. Використовуючи зміст статті, знайдіть опис вишиванок вашої або найближчої до вас місцевості,

2. Збережіть у вашій папці одне з відповідних зображень.

3. Скопіюйте з веб-сторінки та вставте до текстового документа опис орнаментів, характерних для вашої місцевості. Установіть до вставленого фрагмента вирівнювання по ширині.

4. Уставте до документа збережене зображення, установіть для нього обтікання навколо рамки.

5. Уставте в окремий абзац документа адресу веб-сторінки. Установіть для цього абзацу вирівнювання за правим краєм.

6. Знайдіть в онлайн-словниках Словопедії пояснення терміна орнамент. Скопіюйте з веб-сторінок і вставте до текстового документа описи поняття орнамент, наведені в словниках УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) та Словнику синонімів. Установіть до вставленого фрагмента вирівнювання по ширині.

7. Уставте в окремі абзаци документа адреси веб-сторінок. Установіть для цих абзаців вирівнювання за правим краєм.

8. Уведіть у текстовому документі заголовок Українська народна вишиванка. Установіть для заголовка вирівнювання по центру.

9. Перекладіть з використанням Перекладача Google словосполучення Українська народна вишиванка, вибравши для перекладу ту іноземну мову, яку ви вивчаєте в школі.

10.    Скопіюйте отриманий переклад і вставте до текстового документа як підзаголовок нижче основного заголовка. Установіть для підзаголовка вирівнювання по центру.

11.    Збережіть текстовий документ у вашій папці у файлі з іменем практична 10.

ДОДАТОК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити