Інформатика 6 клас - Й.Я. Ривкінд

СЛОВНИЧОК

 

А

Абзац - об'єкт текстового документа, який має такі властивості: вирівнювання відступи, міжрядковий інтервал та інші, с. 134.

Авторське право - право авторів розповсюджувати матеріали, які вони створили підписувати їх своїм іменем, отримувати за них винагороду тощо, с. 182.

Алгоритм - скінченна послідовність команд, виконання яких приводить де розв’язання поставленої задачі, с. 19.

Б

Байт - одиниця вимірювання розмірів файлів і ємності носіїв даних, с. 54.

Блок-схема алгоритму - форма подання алгоритму у вигляді блоків. У блок-схем алгоритму кожна команда записується в геометричній фігурі (блоці) певного вигляду Блоки з’єднуються між собою стрілками, які вказують, яку команду алгоритму потрібне виконати наступною, с. 24.

В

Веб-браузер (браузер) - програма, призначена для перегляду веб-сторінок і розміщених на них текстових, графічних і мультимедійних даних, с. 175.

Веб-сайт - група веб-сторінок, що пов’язані гіперпосиланнями, мають спільну тематику або призначення та належать певному власнику, с. 174.

Веб-сторінка - документ в Інтернаті, який можна переглянути, використовуючи браузер; може містити текст, зображення, гіперпосилання, звук, відео, анімацію тощо, с. 174

Відступи абзаців - властивості абзацу, які визначають відстань рядків абзацу вії межі лівого та правого поля сторінки, с. 134.

Виконавець - об’єкт, який здатний виконувати команди, с. 11.

Виконавець алгоритму - об’єкт, що здатний виконати команди алгоритму, с. 19.

Вирівнювання абзацу - властивість абзацу, яка визначає спосіб розташуванню рядків абзацу відносно його лівої та правої меж, с. 134.

Всесвітнє павутиння - сукупність пов’язаних між собою електронних документів що розташовані на комп’ютерах, розміщених по всьому світу, с. 174.

Вставлення об’єкта - розміщення в документі зображень, формул, таблиць аудіо- та відеофрагментів тощо, с. 111.

Г

Гіперпосилання - указівка на веб-сторінку або деякий об’єкт веб-сторінки Використовуючи гіперпосилання, користувач може переходити до перегляду вказано веб-сторінки або її об’єкта, с. 174.

Глобальна мережа - мережа, що об’єднує комп’ютерні мережі та окремі комп’ютери, що розміщені в різних частинах світу, с. 161.

Головна (домашня) сторінка - веб-сторінка, що призначена для початку перегляду сайта, с. 175.

Графічний Інтерфейс - різновид інтерфейсу користувача, який реалізується 2 використанням маніпулятора або клавіатури та базується на ідеології WIMP, с. 48.

Д

Друкування документа - створення копії документа, зазвичай, на папері, с. 111.

Електронна пошта - служба Інтернету, що призначена для передавання листів з електронної поштової скриньки відправника до поштової скриньки адресата, с. 173.

З

Закладка - гіперпосилання для швидкого доступу до веб-сторінок сайта зі списку обраних сайтів, с. 180.

Засіб для перегляду графічних зображень, або в’юер (англ. viewer - переглядач), - програма, призначена для перегляду та виконання простих дій редагування, форматування та упорядкування графічних зображень, с. 99.

Засіб перегляду зображень І факсів - стандартна програма, що входить до складу операційної системи Windows і призначена для перегляду зображень, с. 99.

І

Інтернет - це найбільша та найвідоміша з глобальних комп’ютерних мереж, с. 172.

Інтерфейс користувача операційної системи (англ. interface - засоби узгодження) - набір правил і засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між користувачем і комп’ютером, с. 48.

К

Кардрідер (англ. card reader- зчитувач карток) - пристрій для виконання операцій над умістом флеш-карт, с. 89.

Клієнт - комп'ютер у мережі, що використовує ресурси сервера, с. 162.

Ключові слова - слово або кілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей, с. 145.

Команда - повідомлення, що спонукає до виконання певної дії, с. 10.

Комп’ютерна мережа - сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, з'єднаних між собою для обміну даними та спільного використання пристроїв, програмних засобів і даних, с. 160.

Комп’ютерна програма - алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп’ютером, с. 19.

Копірайт (©) - міжнародний знак охорони авторського права, с. 183.

Л

Локальна мережа - комп'ютерна мережа, яка об’єднує комп’ютери та інші пристрої, що розміщені на порівняно невеликій відстані один від одною, с. 161.

М

Мережна взаємодія - обмін повідомленнями між пристроями мережі, с. 162.

Міжрядковий інтервал - властивість абзацу, яка визначає відстань між рядками тексту в абзаці, с. 135.

Міні-панелі форматування - панель, яка відображається поруч із виділеним текстом і на якій розміщено інструменти для форматування тексту, с. 133,136.

Мультимедіа (лат. muitum - багато, medium - центр) - поєднання різних способів подання повідомлень, с. 83.

Мультимедійне повідомлення - повідомлення, подане комбінованим способом, яке може містити текст, графічні зображення, аудіо- та відеооб’єкти, с. 83.

Мультимедійні програвачі, або медіаплеєри, - програми для відтворення мультимедійних даних, с. 92.

Мультимедійний програвач Медіапрогравач Windows - стандартна програма Windows, яка призначена для перегляду відеофільмів, прослуховування музичних творів, аудіокнижок тощо, с. 93.

Н

Навігація локальною мережею - перегляд умісту об’єктів операційної системи, що розміщені на комп'ютерах локальної мережі, с. 168.

О

Обліковий запис користувача - сукупність відомостей про користувача та його права під час роботи з об’єктами операційної системи та мережі, с. 162.

Об’єкти мультимедіа - текст, графічні зображення, аудіо- та відеооб’єкти, анімація, с. 83.

Об’єкти операційної системи Windows - вікна, пристрої збереження даних, папки, файли, ярлики, с. 48.

Об’єкти SmartArt - тип графічних об’єктів у текстовому процесорі Word 2007, які призначені для подання даних у вигляді різноманітних схем, с. 151.

Онлайн-перекладачі - програми, що розміщені в Інтернеті та призначені для автоматизованого перекладу текстів з однієї мови на іншу, с. 196.

Операційна система - набір програм, який забезпечує управління роботою комп’ютера, с. 46.

Організаційні діаграми - схематичне подання об’єктів і зв’язків між ними, с. 152.

Орієнтація сторінки - спосіб розміщення сторінки на площині, с. 141.

П

Панель швидкого запуску - панель для швидкого запуску програм з використанням ярликів; розміщується на Панелі завдань справа від кнопки Пуск, с. 49.

Повне Ім’я об’єкта файлової системи - набір символів, що складається зі шляху до об’єкта та імені об’єкта, с. 54.

Поля сторінки - частина сторінки вздовж країв аркуша, с. 141.

Пошукові системи - програми, що призначені для пошуку відомостей в Інтернеті за ключовими словами або іншим способом, с. 187.

Пристрої введення об’єктів мультимедіа - відео- та веб-камери, фотоапарати, мікрофони, музичні синтезатори, графічні планшети (дигітайзери), смартфони та мобільні телефони тощо, с. 85.

Пристрої виведення об’єктів мультимедіа - монітори різних розмірів і типів, телевізори, аудіо- та відеопрогравачі (плеєри), мультимедійні проектори, головні телефони або навушники, звукові колонки тощо, с. 86.

Пристрої збереження об’єктів мультимедіа - накопичувачі на жорстких магнітних дисках, касети з магнітними стрічками, різноманітні типи флеш-карт і оптичних дисків, с. 87.

Пристрої для перегляду графічних зображень - цифрові фоторамки, пристрої для зберігання і перегляду мультимедіа, екрани цифрових фото- та відеокамер, побутових телевізорів, с. 99.

Пункт - одиниця вимірювання довжини (1 пт = 1/72 дюйма, або 0,353 мм), с. 132.

Р

Редагування тексту - внесення змін у вміст тексту: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, уставлення фрагментів тексту та інших об'єктів, с. 111.

Редактор мультимедійних даних - програма, призначена для створення та редагування звукових і відеоданих, с. 92.

Розмір сторінки - висота і ширина сторінки текстового документа, с. 141.

С

Сеанс користувача - робота з комп'ютером з обліковим записом користувача, с. 163.

Сервер - комп'ютер у мережі, що надає послуги чи ресурси за відповідними запитами іншим комп’ютерам, с. 162.

Символ - об’єкт текстового документа, який має такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення та інші, с. 132.

Система команд виконавця - набір команд, які може виконати даний виконавець, с. 12.

Словник - довідкове видання, що містить упорядковані переліки слів або словосполучень з їх коротким поясненням, характеристиками або з перекладом на іншу мову, с. 195.

Служби інтерактивного спілкування - служби Інтернету, що призначені для миттєвого передавання текстових, звукових, відеоповідомлень між користувачами Інтернету, с. 174.

Спеціальні папки Windows - Мої документи, Мій комп’ютер, Мережне оточення, Кошик, с. 49.

Сторінка - об’єкт текстового документа, має такі властивості: розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок та інші, с. 140.

Т

Текстовий документ - документ, який складається, переважно, з текстових об’єктів (символів, слів, абзаців) та можливо інших об’єктів (графічних, мультимедійних тощо), с. 111.

Текстовий курсор - об’єкт, який вказує на поточне місце в документі, с. 112.

Текстовий процесор - програма, яка призначена для створення та опрацювання текстових документів, с. 111.

Тип файлу - визначає структуру даних у файлі, с. 56.

Ф

Файлова система - це частина операційної системи, що забезпечує управління файлами і папками на носіях даних, с. 54.

Форматування тексту - внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, орієнтації аркуша, вирівнювання абзаців тощо, с. 111.

Форми подання алгоритмів - словесна, графічна (блок-схема), послідовність спеціальних сигналів та інші, с. 24.

Фрагмент тексту - довільна послідовність символів тексту, с. 125.

Ш

Шлях до об’єкта файлової системи - це скінченний впорядкований набір імен, розділених символом \. Він починається з імені носія даних та включає всі імена вкладених папок, с. 54.

Я

Ярлик - посилання на певний об'єкт операційної системи, що знаходиться на одному з носіїв даних, с. 48.

Н

HDMI (англ. High-Definition Multimedia interface - мультимедійний інтерфейс високої чіткості) - система передавання даних, яка часто використовується для передавання даних від пристроїв мультимедіа до комп’ютера, с. 88.

F

FAT32 (англ. File Allocation ТаЫе32 - 32-бітна таблиця розміщення файлів) - файлова система, що частково використовується в операційній системі Windows ХР, с. 54.

М

Microsoft Office Picture Manager (англ. Picture Manager - керування зображеннями) - програма зі складу комплекту програм Microsoft Office, що призначена для перегляду та опрацювання графічних зображень, с. 102.

N

NTFS (англ. New Technology File System - файлова система нової технології) - основна файлова система операційної системи Windows ХР, с. 54.

U

USB (англ. Universal Serial Bus - універсальна послідовна шина) - система передавання даних, яка використовується для під’єднання до комп’ютера різноманітних пристроїв у тому числі й мультимедійних, с. 88.

W

WIMP (англ. Windows, icons, Menus, Pointer - вікна, значки або піктограми, меню, вказівник) - принцип роботи графічного інтерфейсу користувача, що полягає у використанні вікон, значків (піктограм), меню та вказівника для керування роботою комп’ютера, с. 48Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити